FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Prolongiran početak primjene nove Liste lijekova

Početak primjene nove Pozitivne liste lijekova, koji je trebalo da bude 01. aprila, prolongiran je za 01. maj 2008. godine.
Početak primjene liste je prolongiran zbog iskrslih tehničkih poteškoća. 
Na internet stranici Fonda dostupni su: važeća lista lijekova sa cjenovnikom, kao i nova lista i cjenovnik čija primjena počinje 01. maja.