FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Radni sastanak FZO RS i ZZOR FBiH

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) održali su danas u Banjaluci sastanak sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja (ZZOR) Federacije BiH na kojem je razgovarano o zajedničkim aktivnostima u vezi sa sprovođenjem međunarodnih ugovora koje Bosna i Hercegovina ima potpisane sa drugim zemljama, te o obavezama koje proizilaze iz evropskih integracija u oblasti zdravstvenog osiguranja.
Na radnom sastanku razmijenjena su mišljenja i iskustva i u vezi sa drugim temama i pravima iz zdravstvenog osiguranja, a u cilju dodatnog unapređenja rada i prava osiguranika obje institucije
Predstavnici ZZOR, između ostalog, informisani su o procedurama i pravima za vrijeme privremene spriječenosti za rad oboljelih od korona virusa u Srpskoj. Na sastanku je razgovarano i o primjeni Sporazuma o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji BiH, van teritorije entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju.
FZO RS će i u buduće nastaviti dobru saradnju kako sa ovim zavodom, tako i sa drugim fondovima zdravstvenog osiguranja iz regiona, prvenstveno sa namjerom da se preuzmu dobre prakse i pozitivna iskustva radi dodatnog poboljšanja naših propisa i pojednostavljenja procedura kod ostvarivanja prava osiguranika.