FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Reagovanje FZO o respiratorima

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je primoran da reaguje na očigledne političke priče koje su instruisane malim političkim ambicijama u cilju da se uznemiri javnost plasirajuće netačne i manipulatorske informacije. Nakon olako plasiranih neistina ti isti političari će se sakriti u svoju mšiju rupu u kojoj su i bili za vrijeme pandemije virusa korona i kada se cijeli svijet i Republika Srpska suočila sa borbom za zdravlјe svakog pojedinca.

I zato u cilju objektivnog informisanja, cjelokupnoj javnosti dajemo na uvid podatke o nabavci respiratora za potrebe zdravstvenog sistema:

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za potrebe zdravstvenog sistema i u cilju spašavanja života građana Republike Srpske po nalogu Republičkog štaba za vanredne situacije ugovorio 165 respiratora različitih modela i konfiguracija.  Za sve ugovorene respiratore postoji preporuka zdravstvene struke, tačnije mišlјenje Univerzitetsko – kliničkog centra RS da je riječ o medicinskim aparatima koje ispunjavaju sve standarde kvaliteta i da su namjenjeni za liječenje pacijenata na  intenzivnoj njezi.

Situacija je nalagala da se brzo reaguje i Fond je od više provjerenih izvora kako u Kini, tako i u drugim zemlјama stupio u kontakt da obezbjedi nabavku medicinske i zaštitne opreme, te smo preko  ovlaštene firme kao tehničke podrške uspjeli da nabavimo respiratore i  o tome smo već prije više od mjesec dana obavjestili javnost na ovom  linku https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/transparentne-javne-nabavke-fonda-za-potrebe-zdravstvenog-sistema-u-doba-pandemije-virusa-korona.html. I tako bili među prvim institucijama koja je javno objavila šta je sve nabavlјeno i koji su privredni subjekti preko kojih je  nabavlјena medicinska i zaštitna oprema u cilјu sprečavanja širenja virusa korona.

Konkretno, kada je riječ o cijenama,  radi se o slјedećem:

  • 85 respiratora - prenosivi sa pripadajućim kolicima, JX100  su ugovoreni po cijeni od 49.500 KM bez PDV-a.;
  • 30 respiratora pneumatski električni – Boarav  5000 D ugovoreni po cijeni od 66.700 KM bez PDV-a
  • 50 ventilatora za intezivnu njegu – VG 70 ugovoreno po cijeni od 134.455,12 KM bez PDV-a, a radi se o najkvalitetnijem modelu respiratora koji je u tom trenutku bio dostupan na svjetskom tržištu, ali i kod dobavlјača;

 Ono što odgovorno možemo da tvrdimo da je Fond i u pandemiji virusa korona nastojao da uz maksimalno racionalno i efikasno trošenje javnih sredstava da za zdravstveni sistem obezbjedi one aparate koji zadovolјavaju standarde kvaliteta, a da se pri tome obezbjedi i najbolјa ekomonska ponuda u datom trenutku i datim okolnostima.

Poznato je da su se  zbog eksplozivnog širenja virusa korona u svijetu, sve  zemlјe okrenule ka Kini kao jednom od najvećih svjetskih proizvođača respiratora i zaštitne opreme, a otežavajuća okolnost bila je i zabrana Evropske unije za izvoz medicinske opreme za zemlјe koje nisu članice EU. Primjera radi, respiratori sa potrošnim materijalima prije pandemije u kineskim tvornicama su se mogli nabaviti po cijeni od 16.000 dolara, a u jeku pandemije nabavna  cijena je „narasla“ i do 70.000 dolara u zavisnosti od vrste respiratora, prema informacijama koje je Fond dobijao od fondova u okruženju, ali i drugih institucija koje su za vrijeme pandemije nabavlјale ovu robu.

 

Čak su se referentni naučni članci, poput Petersonovog instituta za međunarodnu ekonomiju  bavili ovom tematikom i istakli da je cijena respiratora i hiruških maski  u odnosu na januar 2020. godine u martu čak utrostručena.

Tako da je nemoguće u jeku epidemije kada  cijeli svijet nabavlјa jednu te istu robu porediti cijene koje su bile prije epidemije, ili kada se medicinska oprema nabavlјa u „normalnim“ okolnostima. Isto tako, postoji veliki broj respiratora različitih modela i konfiguracija i svaki od njih ima cijenu koja je različita i zavisi o kom modelu i specifikacijama je riječ.

Dakle, Fond je uz maksimalnu odgovornost i racionalnost trošenja javnih sredstava pristupio zadatku koji je pred nama bio postavlјen, a kao rezultat imamo činjenicu da je zdravstveni sistem u periodu iza nas funkcionisao, bez većih poslјedica po sistem i zdravlјe lјudi. Tako da su sve odluke bile motivisane isklјučivo opštim interesom i želјom da se na najbolјi mogući način zaštiti zdravlјe svakog pojednica. Uvjereni smo u ispravnost svih naših preduzetih aktivnosti posebno iz razloga što je danas širenje virusa korona u zajednici stavlјeno pod kontrolu, a da je, pri tome, zdravstveni sistem u potpunosti očuvan.