FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Redovan period za promjenu doktora

Građani Republike Srpske od oktobra do kraja decembra imaju mogućnost da  promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa na jednostavan način -  bez navođenja razloga promjene. Dakle, podsjećamo građane da ukoliko iz bilo kojeg razloga žele da promijene izabranog doktora, najbolje bi bilo da to urade u ovom takozvanom „redovnom periodu“ za promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, i pri tome nije potrebno navoditi razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa, što je inače potrebno navesti ako se doktor mijenja mimo ovog perioda.Takođe, građani koji se još uopšte nisu registrovali u tim porodične medicine, trebalo bi da to urade u ovom periodu, do kraja godine. Inače, izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu,  jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava za zdravstvenu zaštitu koju pružaju građanima. Napominjemo da kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine, izuzev ako novi doktor radi u istoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i prethodni ljekar, tada nije potrebno čekati narednu godinu. Doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd. Podsjećamo da  građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra, u onim zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, koje sa Fondom imaju potpisan ugovor.