FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Saradnja FZO RS i Ministarstva uprave: Tačna evidencija osiguranika višestruko značajna za Fond

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić i vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić potpisali su danas u Banjaluci Aneks Sporazuma o korištenju podataka iz matične knjige umrlih, zahvaljujući kojem Fond ima ažurnu i tačnu evidenciju osiguranika.Jujićeva je istakla da se FZO, zahvaljujući pomenutom sporazumu, blagovremeno obavještava o smrti osiguranika, čime se sprječavaju eventualne zloupotrebe prava.
"Podaci će Fondu biti dostavljani pravovremeno, odnosno dva puta mjesečno, a bezbjednost podataka neće biti dovedena u pitanje", kazala je Jujućeva nakon potpisivanja Aneksa Sporazuma.
Kusturić je naglasio da je potpisivanjem Aneksa Sporazuma unaprijeđena saradnja Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Fonda zdravstvenog osiguranja.
"Uvjerili smo se tokom višegodišnje saradnje da ovakav način rada daje rezultat i uspješno funkcioniše u praksi. Ustupanje podataka iz matične knjige umrlih ovim aneksom biće produženo u naredne dvije godine", rekao je Kusturić. Inače, Sporazumom je omogućeno Fondu da koristi podatke iz Centralne baze matičnih knjiga o umrlim licima i zahvaljujući tome FZO RS ima ažurne i tačne evidencije osiguranih lica. To je od velikog značaja za Fond jer od tačnosti evidencije osiguranih lica u velikoj mjeri zavisi efikasnost i vjerodostojnost naših poslovnih planova, bolje planiranje i kontrola troškova itd. Zahvaljujući tome Fond ostvaruje i određene finansijske efekte, posebno kod ugovaranja zdravstvene zaštite jer su precizne evidencije osiguranika preduslov za pravičnu i realnu raspodjelu sredstava, prvenstveno kod ugovaranja primarne zdravstvene zaštite sa domovima zdravlja.Važno je istaći da se prilikom korišćenja podataka iz Centralne baze strogo vodi računa o bezbjednosti podataka i podaci su u potpunosti zaštićeni, a zaštita se vrši i u skladu sa Pravilnikom o mjerama informacione bezbjednosti u FZO RS.