FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Sastanak u FZO RS: Analizirano stanje zaliha lijekova u bolnicama Srpske

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske održali su danas sastanak sa magistrima farmacije zaposlenim u bolničkim apotekama u Srpskoj, kako bi zajedno analizirali trenutno stanje zaliha lijekova, uočili potencijalne rizike i na taj način spriječili eventualne nestašice lijekova u bolnicama.

Na sastanku na kojem su prisustvovali zamjenici direktora FZO RS Aleksandar Sekulić i Nataša Grubiša, razgovarano je i o realizaciji sprovedenih javnih nabavki za lijekove sa bolničke liste sa posebnim osvrtom na stanje zaliha lijekova u bolnicama, budući da je u pandemiji virusa korona potražnja lijekova bila nepredvidiva i znatno veća.

Upravo zbog vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom dešavale su se sporadične nestašice pojedinih lijekova, ali uz angažovanost Fonda i međusobnu saradnju bolnica ti problemi su prevazilaženi, a sve u cilju da pacijent dobije pravovremeno terapiju. Bolnički farmaceuti, koji imaju veliku ulogu u zdravstvenom sistemu zahvalili su se Fondu zbog blagovremenih reakcija zahvaljujući kojima su spriječeni mogući problemi sa nestašicom lijekova.

Cilj sastanka bio je i da se analiziraju stvarne potrebe za određenim lijekovima kako bi se na vrijeme uočili rizici koji bi eventualno mogli da ugroze redovnu isporuku lijekova. Na sastanku je bilo riječi i o komplikovanoj proceduri nabavke lijekova, posebno kada je riječ o neregistrovnim lijekovima, budući da se ovi lijekovi nabavljaju interventnim uvozom.

Naime, interventni uvoz, kako smatraju učesnici sastanka, dosta je komplikovan i dug zbog čega se dešava da bolnice duže čekaju na isporuku lijekova koji su već  prošli proceduru javne nabavke, a nerijetko i bez konačnih rezultata.

Takođe, jedan od zaključaka sastanka je  i to da bi Zakon o javnim nabavkama BiH kada su u pitanju lijekovi trebao da bude fleksibilniji, jer kako smatraju predstavnici bolničkih apoteka „nije isto nabavljati lijekove koji liječe pacijente ili neku drugu robu“.

Predstavnici Fonda su ukazali i podsjetili da procedure nabavke lijekova znatno usporavaju žalbe na tenderske postupke,  jer Kancelarija za razmatranje žalbi BiH  znatno duže od predviđenog roka odgovara na ove žalbe. Tako se dešava, kako su naveli predstavnici Fonda, da se odgovor na žalbu čeka mjesecima, a sve dok to traje, tenderski postupak za nabavku lijekova ne može biti završen.

Inače, Fond će i dalje nastaviti sa praksom održavanja redovnih sastanaka sa predstavnicima bolničkih apoteka, ali i drugih zdravstvenih ustanova, predstavnicima udruženja pacijenata i drugih, jer je cilj da se uzajamnom saradnjom dodatno unaprijedi kvalitet pružanja zdravstvene zaštite.