FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Svjetski dan borbe protiv raka: Uvođenjem imunoloških terapija učinjen istorijski napredak

Predstavnici udruženja oboljelih od karcinoma dojke, melanoma i karcinoma pluća organizovali su danas u Banjaluci skup posvećen Svjetskom danu borbe protiv raka, sa kojeg je poručeno da su prevencija, rano otkrivanje bolesti i obezbjeđivanje kvalitetnog liječenja ključni u borbi protiv malignih oboljenja.

Skupu su, pored članova udruženja, prisustvovali i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Doma zdravlja Baljaluka i Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Jedna od tema ovog skupa bila je dostupnost inovativnih terapija pacijetima oboljelim od karcinoma. Govoreći o tome, Mirko Stanetić, predsjednik Udruženja pulmologa Srpske i ljekar UKC RS, istakao je da do 2018. godine nije postojala nijedna imunološka terapija za karcinom pluća, te da je od te godine napravljen ogroman iskorak u obezbjeđivanju najsavremenijih terapija. ''Učinjen je istorijski napredak. Mi danas imamo imunološke terapije ne samo za karcinom pluća već i za druga maligna oboljenja. Odgovorno tvrdim da Republike Srpska nije 'mimo svijeta' kada je u pitanju liječenje karcinoma'', istakao je Stanetić.

Željko Mišković, izvršni direktor za zdravstvo i kontrolu u FZO RS, podsjetio je da je Fond proteklih godina poseban akcenat stavio na obezbjeđivanje savremenih, imunoloških terapija za maligna oboljenja. ''Među prvima u regionu smo uveli pojedine imunološke terapije i nastojimo, u skladu sa finansijskim mogućnostima, da iz godine u godinu uvodimo nove terapije i da one budu dostupne što većem broju pacijenata. U Programu lijekova, kojim su upravo obuhvaćene i imunološke i druge skupe terapije, ove godine se nalazi više od 100 lijekova čija je vrijednost preko 70 miliona KM'', rekao je Mišković, dodajući da se lijekovi iz ovog programa primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama prema prioritetima koje listom čekanja u skladu sa medicinskim indikacijama određuje zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj. Inače, samo u prošloj godini u program lijekova uvršteno je 11 novih terapija, među kojima su i lijekovi za karcinom dojke, multipli mijelom, limfom i dr. Takođe, kada god se za to stvore finansijske mogućnosti, Fond lijekove iz Posebnog programa prebacuje na druge liste, bolničku ili listu citostatika, kako bi ti lijekovi bili dostupni svim pacijentima kojima su potrebni. Takođe, konstantno se povećava i broj pacijenata kojima su dostupne ove terapije. Recimo, prije šest godina pravo na ove terapije imalo je 900 pacijenata, a danas više od 2000, što nažalost pokazuje da broj oboljelih od karcinoma raste, ali i da FZO izdvaja sve više sredstava za liječenje oboljelih. Inače, godišnji trošak Fonda samo za inovativne terapije iznosi oko 37,7 miliona KM.

Mišković je članove udruženja informisao i da je u završnoj fazi novi pravilnik o medicinskim sredstvima kojim će biti proširena pojedina prava osiguranika, poput za osiguranike koji koriste stome, te da će biti povećana i cijena pelena i još nekih medicinskih sredstava, kako bi osiguranici nesmetano koristili pravo na ova sredstva usljed njihovog poskupljenja. On je podsjetio na dobru saradnju FZORS sa udruženjima pacijenata, te ih pozvao da i dalje budu partneri Fonda kako bi zajednički radili na dodatnom unapređenju zdravstvene zaštite oboljelih.

Suzana Kekić, predsjednica Udruženja oboljelih od karcinoma dojke ''Iskra'' istakla je da su oboljelima od karcinoma dojke dostupne potrebne terapije, ističući potrebu jačanja prevencije, odnosno skrininga. Predstavnici udruženja oboljelih od melanoma i karcinoma pluća, Jasminka Sredojević i Slobodan Dakić, naveli su da su najveći problem liste čekanja za terapije iz Programa lijekova. Na skupu je dogovoreno da će udruženja ubuduće više zajednički djelovati kako bi dodatno unaprijedili položaj oboljelih od malignih bolesti.

U povodu Svjetskog dana borbe protiv raka koji se obilježava 4. februara, podsjećamo da su oboljeli od malignih bolesti oslobođeni plaćanja participacije kod liječenja osnovnog oboljenja, kao i svih komplikacija. Takođe, za  ovu kategoriju osiguranih lica redovna uplata doprinosa nije uslov za korišćenje zdravstvene zaštite, bitno je da budu prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Od 2020. godine osiguranicima koji boluju od malignih bolesti omogućeno je da po osnovu svoje bolesti, ukoliko nemaju drugi osnov, mogu da se prijave na zdravstveno osiguranje. To je još jedan  pokazatelj da institucije sistema posebno vode računa o osjetljivim kategorijama društva kako im ne bi bila uskraćena zdravstvena zaštita. Osim toga, pacijentima oboljelim od malignih bolesti u Republici Srpskoj obezbijeđen je najsavremeniji tretman liječenja radioterapijom, zahvaljujući otvaranju Centra za radioterapiju 2010. godine u Banjaluci. Radioterapiju, takođe, u potpunosti finansira FZORS za naše osiguranike.

Ovogodišnja tema kampanje povodom Svjetskog dana borbe protiv raka "Zatvoriti propuste u zdravstvenoj njezi" nastavak je trogodišnje kampanje koju je prošle godine pokrenula Međunarodna unija za borbu protiv raka u kojoj se okupljaju pojedinci, organizacije i vlade širom svijeta sa ciljem smanjenja nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, liječenju i njezi oboljelih od raka uzrokovanu mjestom stanovanja, socioekonomskim statusom, etničkom pripadnošću, starošću i drugim obilježjima. Prema procjenama globalne zdravstvene statistike, broj novooboljelih od raka u svijetu 2020. godine dostigao je 19,3 miliona, a umrlih čak 10 miliona.