FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Svjetski dan upalnih bolesti crijeva: Efikasnije liječenje uz terapije koje finansira Fond

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je među prvima u regionu prepoznao važnost finansiranja biološke terapije i za nemaligne bolesti, poput ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti, a zahvaljujući ovoj terapiji, značajno je unaprijeđen kvalitet života oboljelih.

Osim toga, od 2014. godine kada je prvi put uvedena ova terapija u Srpskoj, kontinuirano se povećavaju sredstva za ove lijekove, a sve u cilju da se poveća obuhvat pacijenata koji primaju biološku terapiju za nemaligne bolesti.  Ovo su, između ostalog, poručili predstavnici Udruženja oboljelih od nemalignih bolesti  u povodu Svjetskog dana upalnih bolesti crijeva koji se obilježava danas.

Tako je u povodu ovog dana organizovan i okrugli sto na kojem su, pored članova Udruženja, prisustvovali predstavnici Univerzitetsko – kliničkog centra Republike Srpske, kao i Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Predstavnici UKC RS su istakli da je Republika Srpska, tačnije Fond, veoma rano prepoznao važnost biološke terapije u liječenju nemalignih bolesti i da trenutno na raspolaganju, kako su naveli, imaju više bioloških lijekova. Primjera radi, u odnosu na 2016. godinu kada je na biološkoj terapiji bilo 48 pacijenata koji boluju od ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti, danas je na ovoj terapiji oko 120 pacijenata.

„Dakle, svakim danom, zahvaljujući kontinuiranoj podršci i razumijevanju Fonda povećava se obuhvat pacijenata biološkom terapijom, po čemu smo u odnosu na Federaciju BiH, značajno napredovali“, istakla je doktorica iz UKC RS Gordana Jovičić.

Pored lijekova koji se koriste u liječenju upalnih bolesti crijeva, za sada samo Republika Srpska, tačnije Fond, finansira i biološki lijek koji se koristi u liječenju psorijaze.

„UKC RS je jedino mjesto u BiH gdje se primjenjuje ova terapija, prvenstveno zbog činjenice da je Fond prepoznao koliko je važna pravovremena terapija zahvaljujući kojoj pacijenti imaju gotovo čistu kožu“, istakla je  doktorica Jelena Petković Dabić iz UKC RS.

Inače, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 2014. godine finasira biološku terapiju i za nemaligne bolesti. Od tada do danas, Fond je značajno povećao sredstva za finansiranje ove terapije. Primjera radi, trošak Fonda za biološku terapiju u 2014. godini iznosio je oko 700.000 KM, a u ovoj godini je planiran iznos od oko 4,9 miliona KM.

Podsjećamo, biološka terapija se u potpunosti finansira za nemaligne bolesti poput ulceroznog kolitisa, Kronove bolesti, reumatoidnog artritisa, juvenilnog idiopatskog artritisa, psorijatičnog artritisa i ankilozirajućeg spondilitisa. 

U 2018. godini Fond je uveo još jednu novu indikaciju za finansiranje biološke terapije za nemaligne bolesti  - psorijaza, prvenstveno zbog pacijenata mlađe životne dobi.

Dakle,  u proteklih nekoliko godina Fond je posebnu pažnju posvetio uvođenju i finansiranju inovativnih terapija, u cilju efikasnijeg liječenja.

Fond će nastojati i dalje u skladu sa finansijskim mogućnostima da prati svjetske terapijske smjernice i da u zdravstveni sistem uvodi terapije koje do sada nisu bile dio obaveznog zdravstvenog osiguranja.