FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Teme inicirane od strane Fonda privukle pažnju javnosti

Više od 300 tekstova i priloga koji su se prošle godine pojavili u medijima, odnosno čak 65 odsto od ukupnog pojavljivanja Fonda u medijima, iniciralo je Odjeljenje za odnose sa javnošću, a sve je objavljeno u afirmativnom kontekstu.
To je svakako i odraz rada Fonda u protekloj godini, odnosno uvođenja novih prava i drugih aktivnosti koje su promovisane, a sa druge strane, pozitivno prihvaćene u javnosti. Tako da su skoro svi mediji pozitivno izvještavali o uvođenju novih prava (novi lijekovi, obezbjeđena zdravstvena zaštita za sve građane za vrijeme vanredne situacije, finansiranje pulmološke rehabilitacije za osiguranike koji su preležali koronu, pojednostavljenje pojedinih procedura i dr.), što је jedan od pokazatelja koje teme su u javnosti ocjenjenje kao najznačanije u informisanju građana.
Fond je i u prošloj godini nastavio da promoviše transparentnost i to na način da na upite medija, osiguranika, nevladinih organizacija i dr. brzo reaguje i pravovremeno odgovori, što doprinosi objektivnijoj slici o radu Fonda. Tako je, primjera radi, Odjeljenje za odnose sa javnošću u prošloj godini odgovorilo na 176 upita medija, na više od 300 upita osiguranika i udruženja građana koja su stizala elektronskim putem. Na više od 80 odsto upita odgovoreno je isti dan, iako je zakonski rok 15 dana od dan prijema pitanja.


Osim toga, u 2020. godini Fond se još više angažovao na društvenim mrežama, posebno na „Fejsbuku“ i „Tviteru“ , a sve u cilju uspostavljanja bolje interakcije sa ciljnim javnostima, ali i osluškivanja potreba osiguranika i predstavnika udruženja kako bi pravovremenom reakcijom unaprijedili ovu oblast. Tako da je u prošloj godini na pomenutim mrežama objavljeno 194 različita sadržaja, 25 info letka koji su namjenski pravljeni za ove društvene platforme, više od deset video sadržaja, a sve objave su imale značajan broj pregleda i dijeljenja. Sa druge strane, evidentan je rast pratilaca Fonda na društvenim mrežama, što ukazuje, da su novi mediji u modernom vremenu, jedan od najvažnijih  kanala informisanja kako tradicionalnih medija, tako i ostalih javnosti.
Fond će i u ovoj godini nastaviti sa transparentnim radom, jer samo tako dugoročno i percepcija Fonda u javnosti može biti znatno bolja. Osim toga, informisanjem o zdravstvenom osiguranju, kao i radu Fonda, povećavamo svijest o važnosti zdravstvenog osiguranja, ali i podstičemo informisanje javnosti o tome na koji način se upravlja sredstvima obaveznog zdravstvenog osiguranja, što je važan faktor u vraćanje povjerenja javnosti u rad institucija. Samo odgovornim radom i profesionalnim pristupom, posebno u cilju blagovremenog odgovara na sve upite koje svakodnevno dobijamo, dugoročno možemo postići potpunu otvorenost kojoj i težimo.