FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Transparentne javne nabavke Fonda za potrebe zdravstvenog sistema u doba pandemije virusa korona

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u  skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 24. marta ove godine ovlašten je da sprovodi postupke javne nabavke sredstava za održavanje higijene, medicinskih sredstava i zaštitne opreme za potrebe zdravstvenog sistema koje su izazvane pandemijom virusa korona. Svi postupci koje je Fond od tog perioda pa do danas sproveo za potrebe zdravstvenih ustanova bile su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, a svi ugovori zaključeni sa privrednim subjektima koji su registrovani za oblast nabavke koja je bila potrebna da se sprovede.

Dakle, od 24. marta, pa do danas Fond je za potrebe zdravstvenog sistema i u skladu sa zakonom koji omogućava više vrsta postupaka sproveo i zaključio 20 ugovora koji su se odnosili  na održavanje higijene, nabavku medicinskih sredstava i zaštite opreme zbog pojave virusa korona.  Hitnost kao što je pandemija virusa korona i kada je cilj da se zdravstveni sistem što prije opskrbi neophodnom opremom diktirala je izbor vrste postupaka, što je, između ostalog, bio i stav Agencija za javne nabavke BiH koja je nadležna za praćenje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH.  Sve količine i vrste robe su naručene prema zahtjevu Republičkog štaba za vanredne situcacije, a sva roba ima potrebne sertifikate i potvrde struke da je riječ o opremi zadovoljavajućeg kvaliteta. Osim toga, svi dobavljači imaju dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kao i potrebne dozvole za uvoz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

 

Posebno smo zadovoljni što smo skoro u nemogućim uslovima i opšteg rata među zemljama da što prije nabave neophodnu medicinsku opremu zbog eventualnih nestašica, među prvim u regionu uspjeli da na vrijeme obezbjedimo  neophodnu opremu i zaštitu za zdravstvene radnike. Tako da ni u jednom trenutku našim zdravstvenim radnicima nije nedostajla preko potrebna oprema za rad, posebno u uslovima kada se cijeli svijet suočio sa širenjem virusa korona. Fond je, paralelno sa tim, obezbjedio  sve moguće lijekove koji su potrebni i bili dostupni na tržištu, a sve u cilju da ni u jednom momentu ne zapostavimo i ovaj segment  zdravstvene zaštite.