FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Trideset godina postojanja FZORS: Snaga je u solidarnosti!

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koji je osnovan odlukom Narodne skupštine Republike Srpske od 27. jula 1992. godine u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, sutra obilježava 30 godina postojanja.

Istorijski osvrt

Sadašnjem Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske prethodila je Samoupravna interesna zajednica (SIZ) zdravstvenog osiguranja, koja je osnovana 1974. godine, a prije toga su postojali zavodi za socijalno osiguranje. Inače, začeci socijalnog osiguranja na našim prostorima datiraju još iz prve polovine 19 vijeka, kada su doneseni prvi propisi iz te oblasti, poput Pravilnika bolesničkog i potpornog fonda iz 1895., Uredbe o zanatima iz 1847., Rudarskog zakona iz 1866. godine i drugih. Prvi Zakon o osiguranju radnika donesen je 1922. godine, a 1945. godine Zakon o sprovođenju socijalnog osiguranja na području Demokratske Federativne Jugoslavije. Donošenjem Ustava SFRJ i odredbama o samoupravnim interesnim zajednicama formirana je 1974. godine Zajednica zdravstvenog osiguranja Bosne i Hercegovine, kao i samoupravne interesne zajednice zdravstvenog osiguranja u drugim jugoslovenskim republikama. Zajednice zdravstvenog osiguranja su osnivali sami osiguranici i njima upravljali preko organa koje su sami birali. Nakon toga, osnovan je sadašnji Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 1992. godine.

O Fondu

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske је javna institucija koja sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje u Srpskoj, rukovodeći se načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti. Organizacionu strukturu Fonda čine Direkcija, šest sektora i osam filijala organizovanih po teritorijalnom principu (Banjaluka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Zvornik, Trebinje i Foča) koje u svom sastavu imaju poslovnice i ekspoziture.

Fond zdravstvenog osiguranja RS finansira se od doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji su glavni izvor prihoda Fonda, te iz drugih izvora, poput budžeta Republike, po međunarodnim konvencijama i dr. Više od 80 odsto prihoda Fonda je od doprinosa za zdravstveno osiguranje radnika, te su, praktično, zaposleni ti koji ''nose'' cjelokupan zdravstveni sistem. U Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, za sada ne postoje dodatni izvori finansiranja zdravstvenog sistema, što je neminovno za dugoročnu održivost zdravstvenog sistema.

U Republici Srpskoj je širok spektar prava iz zdravstvenog osiguranja i iako zemlje okruženja izdvajaju znatno više za zdravstveno osiguranje, po pravima Srpska ne zaostaje za tim zemljama. Paket prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja čine pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja). Sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dostupna su svim osiguranim licima pod jednakim uslovima i ne zavise od visine uplaćenog doprinosa za zdravstvenog osiguranje. (Detaljnije o pravima možete se informisati na www.здравство-српске.орг)

Prava iz zdravstvenog osiguranja Fond u kontinuitetu proširuje, te se iz godine u godinu u naš zdravstveni sistem uvode nove procedure liječenja, nove terapije, a konstantno se radi i na pojednostavljenju procedura kako bi osiguranici svoja prava koristili na što jednostavniji i brži način. Uprkos ograničenim prihodima, Fond uspijeva da konstantno unapređuje kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite građana Srpske, prvenstveno zahvaljujući racionalnom poslovanju i upravljanju troškovima. Takođe, iz godine u godinu izdvaja se sve više sredstava za zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvenu zaštitu građana. Tako je u ovoj godini planirano za oko 50 miliona KM više za zdravstvenu zaštitu u odnosu na 2021. godinu.

Transformacija FZO RS i unapređenje prava

 

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je tokom godina svog razvoja od klasičnog birokratskog aparata, čija je uloga bila ovjera knjižica i ''raspoređivanje'' novca zdravstvenim ustanovama, reformisan u modernu instituciju koja ima jednu od ključnih uloga u cjelokupnom zdravstvenom sistemu i obavlja niz funkcija. Između ostalog, uspostavljena je nova organizacija Fonda, koja je omogućila funkcionisanje Fonda kao jedinstvene institucije, jednakost svih osiguranih lica kod korišćenja prava, efikasnije ostvarivanje prava, efikasnije upravljanje i kontrolu svih procesa rada. Novom organizacijom Fonda stvorene su pretpostavke za otklanjanje prepreka koje su onemogućavale jednakost osiguranih lica kod ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja i potpunu primjenu načela solidarnosti i uzajamnosti. Uvedeno je više novih funkcija, poput funkcija kontrole (kontrola ugovora, troškova, prava osiguranika...),  funkcija interne revizije (revizija svih procesa rada u Fondu, posebno u oblasti knjigovodstva i računovodstva), funkcija javnih nabavki (javne nabavke kojim se obezbjeđuje centralizovano snabdjevanje zdravstvenih ustanova lijekovima i strateškim materijalom), razvojna funkcija (formirane službe koje se bave strateškim planiranjem, proučavanjem prakse drugih zemalja, razvojem ljudskih resursa u Fondu), funkcija zaštitnika prava osiguranih lica (imenovani zaštitnici prava u svim opštinama RS).

Počevši od 2006. godine, kada je kao krajnji strateški cilj postavljen ''zadovoljan osiguranik'', konstantno i intenzivno su proširivana prava osiguranika i uvedene su brojne novine koje su doprinijele kvalitetnijoj i dostupnijoj zdravstvenoj zaštiti osiguranika. Neke od njih su: slobodan izbor porodičnog doktora, slobodan izbor bolnice i specijaliste (nekada je bilo uslovljeno mjestom prebivališta ili rada); djeci i ženama omogućen direktan pristup pedijatru, odnosno ginekologu; ovjera knjižica u bilo kojoj poslovnici Fonda nezavisno od mjesta prebivališta osiguranika; realizacija recepata u bilo kojoj apoteci u Srpskoj koja ima ugovor sa Fondom. Privatni sektor je postao ravnopravan sa javnim sektorom i osiguranici sa zdravstvenom knjižicom u privatnim ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom imaju ista prava kao i u javnim. Uveden je nov način finansiranja bolničke zdravstvene zaštite - po tkz. ДРГ modelu (plaćanje po usluzi i učinku); unapređeni su modeli ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama; uvedena je potpuna pokrivenost obaveznim zdravstvenim osiguranjem za brojne kategorije osiguranika (stara lica, djeca, trudnice, teško oboljeli itd. kojima se korišćenje zdravstvene zaštite ne uslovljava uplatom doprinosa), oslobođeno je od plaćanja participacije više kategorija osiguranika (penzioneri sa najnižom penzijom, dobrovoljni davaoci krvi, djeca, lica starija od 65 godina, oboljeli od teških oboljenja, i dr.). Uvedena su tri postupka vantjelesne oplodnje; uvedeno je finansiranje brojnih najsavremenijih terapija i procedura liječenja (npr. prije 2006. godine FZO je finansirao terapije za samo tri teške hronične bolesti - HIV, hepatitis i multiplu sklerozu, danas su svim oboljelim od teških hroničnih bolesti dostupne adekvatne i neke od najsavremenijih terapija). Rad FZO RS postao je u potpunosti javan i transparentan; uvedeno je centralizovano snabdjevanje zdravstvenih ustanova što je omogućilo kontinuirano snabdjevanje bolnica lijekovima i medicinskim sredstvima, te jednaku dostupnost za pacijente iz cijele Srpske; uvedeno je centralizovano zakazivanje pregleda za MR i KT, što je značajno smanjilo liste čekanja itd. Imenovanjem zaštitnika prava osiguranih lica u svim poslovnicama Fonda značajno je unapređena oblast zaštite prava osiguranika. Konstantno se unapređuje i informisanje osiguranika, uvođenjem novih komunikacionih kanala i interaktivnog komuniciranja sa građanima.

Iako je primarna uloga FZO RS finansiranje prava iz zdravstvenog osiguranja, Fond je nosilac, kao i finansijer projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, koji je sredinom 2020. godine počeo da se primjenjuje u javnim zdravstvenim ustanovama. Riječ je o jednom od najsloženijih i najznačajnijih projekata u Republici Srpskoj, koji povezuje sve zdravstvene ustanove u jedan sistem i objedinjuje sve neophodne podatke u jednu cjelinu sa ciljem formiranja i centralizacije elektronskog zdravstvenog kartona, kao osnove sistema. Pored elektronskog kartona, IZIS podrazumijeva i elektronske kartice, te elektronske uputnice i recepate, odnosno potpunu digitalizaciju zdravstvenog sistema.

Pozitivni trendovi poslovanja

Pored nastojanja da u kontinuitetu proširujemo prava osiguranika, istovremeno, FZO RS preduzima mjere maksimalne racionalizacije, kontrole i upravljanja troškovima, zahvaljujući čemu zadnjih godina ostvaruje pozitivne rezultate u poslovanju. Naime, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u protekle tri godine ostvario je pozitivne finansijske rezultate. Tako je u protekloj godini ostvaren pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 14,5 miliona KM, a pozitivni trendovi poslovanja su nastavljeni i u ovoj godini. Takođe, obaveze Fonda su značajno smanjene, te su u prošloj godini  manje za oko 113 miliona KM u odnosu na 2016. godinu. Sva dugovanja iz ranijih godina prema poslodavcima za bolovanja su izmirena, kao i dugovanja za liječenje naših osiguranika u Srbiji. Tekuće obaveze prema svim poslovnim partnerima izmirujemo na vrijeme. Napominjemo da je FZO RS dobio pozitivno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske i za 2021. i za 2020 godinu, čime je potvrđeno pozitivno poslovanje i zakonit rad naše institucije. Takođe, pozitivno revizorsko mišljenje Fond je dobio za finansijske izvještaje i 2019. godine.

Upravo zahvaljujući odgovornom poslovanju su i stvorene mogućnosti za uvođenje novih prava osiguranika, a konstantno unapređenje zdravstvene zaštite je osnovno opredjeljenje FZO RS i u narednom periodu.

Finansijsku stabilnost Fonda uspjeli smo da očuvamo i u izuzetno izazovnom periodu pandemije izazvane virusom korona. To nam je omogućilo ne samo da zadržimo dostignuta prava, već i da uvodimo nova, prilagođavajući se novonastaloj situaciji i novim potrebama osiguranika, ali i da obezbijedimo nesmetano funkcionisanje cjelokupnog zdravstvenog sistema. Takođe, tokom pandemije, zahvaljujući Vladi Republike Srpske i Fondu, omogućeno je da svi građani, i osigurani i neosigurani, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama. Za izuzetne zasluge i doprinos u borbi protiv pandemije, Fondu je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović dodijelila ''Orden Njegoša И reda'', a iz istog razloga Fond je dobio i ''Zlatni grb'' Grada Banjaluka.

Kusturić: Poboljšanja postignuta u svim segmentima

Vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić svim osiguranim licima i radnicima Fonda čestita dan osnivanja FZO RS.

''Biti na čelu institucije od čijih prihoda zavisi funkcionisanje cjelokupnog zdravstvenog sistema i koja finansira zdravstvenu zaštitu za više od milion građana je uvijek izazovno, a naročito u turbulentnim godinama koje su pratile razvoj Fonda. Tim više, zajedno sa svojim saradnicima, ponosan sam što je Fond danas finansijski stabilna institucija i što smo uprkos svim izazovima, uključujući i period pandemije, ne samo očuvali finansijsku stabilnost i dostignuti nivo prava iz zdravstvenog osiguranja, već smo uspjeli i dodatno da proširujemo prava osiguranika'', rekao je Kusturić koji funkciju vršioca dužnosti direktora Fonda obavlja od novembra 2016. godine. On je naveo da su poboljšanja u obaveznom zdrvstvenom osiguranju koja su postignuta proteklih godina evidentna u svim segmentima. ''To je bilo moguće postići uvažavanjem naših osiguranika i poslovnih partnera, kao i odgovornim poslovanjem. Za sve što je u ovoj oblasti postignuto u proteklom periodu, pored Vlade Srpske, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i samog Fonda, značajne zasluge pripadaju i brojnim udruženjima građana, kako pacijenata tako i zdravstvenih radnika, sa kojima je Fond sarađivao i na tome im se zahvaljujemo, kao i svim našim poslovnim partnerima'', naglasio je Kusturić. Dodao je da vjeruje da svi pomenuti dijele zadovoljstvo što je Fond danas stabilna institucija, jer je to ujedno garant nesmetanog funkcionisanja zdravstvenog sisitema. ''Posebno želim da 30 rođendan čestitam svim radnicima FZO RS, uključujući i nekadašnje radnike Fonda i prethodna rukovodstva, jer svi oni su dali svoj doprinos u razvoju Fonda i zdravstvenog osiguranja Republike Srpske'', rekao je Kusturić.

On je poručio da će FZO RS i u narednom periodu nastaviti da unapređuje svoju organizaciju, a u saradnji sa resornim ministarstvom, zdravstvenim ustanovama i drugim institucijama i udruženjima građana, gradiće još bolji i efikasniji zdravstveni sistem za građane Srpske. ''Sigurni smo da će Fond i u narednim godinama biti aktivan učesnik napretka i razvoja ne samo zdravstvenog sistema, već cjelokupnog društva i naše Republike'', naglasio je Kusturić.

Koncert ''Vrapčića'' i dječiji dani

U povodu obilježavanja 30 godina postojanja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 9. juna u Parku ''Petar Kočić'' održan je koncert ''Vrapčića'' kao poklon Fonda mališanima.

Uprkos lošem vremenu, ni tmurni oblaci ni kiša nisu uspjeli da pokvare vedrinu dječijih osmijeha i pozitivnu energiju koju smo dijelili zajedno sa ''Vrapčićima''. Šta više, šareni kišobrani u publici pomiješani sa bijelim balonima na kojima se nalazio logo Fonda koje smo dijelili mališanima, učinili su atmosferu još razdraganijom i veselijom. Baš onako kako smo i željeli, dječijom pjesmom, muzikom i plesom počeli smo obilježavanje našeg jubileja. Naime, koncert ''Vrapčića'' bio je prva aktivnost u okviru obilježavanja 30 godina postojanja naše institucije pod sloganom ''Snaga je u solidarnosti'', a sve aktivnosti koje smo planirali biće posvećene našim osiguranicima, počevši od najmlađih.

Pored koncerta ''Vrapčića'', još jedna aktivnost koju smo posvetili najmlađima, ali i našim radnicima, jesu dječiji dani u filijalama i poslovnicama FZO RS. Do sada su dječiji dani održani u filijalama Zvornik, Istočno Sarajevo i Banjaluka, a to je bila prilika da se djeca zaposlenih kroz igru i druženje upoznaju sa zanimanjima i radnim prostorom svojih roditelja, baka i deka, kao i samom institucijom. Inače, ovo je jedna od aktivnosti koja ima za cilj i jačanje timskog duha, motivacije i međusobnih odnosa u kolektivu što je ključno za efikasan i produktivan rad svake organizacije. Naime, samo sa ''zdravim'' kolektivom možemo biti i istinski servis građana, što je osnovna uloga FZO RS.

Sutra informisanje građana o pravima

Na dan osnivanja Fonda, 27. jula, u opštinama u kojima se nalaze filijale FZORS biće organizovano druženje sa građanima i to u Banjaluci, Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Prijedoru, Zvorniku, Doboju, Trebinju i Foči. Dakle, zaposleni u pomenutim filijalama sutra će u centrima svojih opština i gradova, od 9 časova, razgovarati sa građanima kako bismo ih, uz dijeljenje vodiča kroz prava, informisali o njihovim pravima iz zdravstvenog osiguranja i procedurama ostvarivanja prava. Takođe, ovo će biti i prilika da građani pitaju sve što ih interesuje u vezi sa obaveznim zdravstvenim osiguranjem, te da daju svoje prijedloge, kao i primjedbe, jer nam je u cilju da i dalje partnerski razvijamo zdravstveno osiguranje. Upravo iz tog razloga, planiramo i određene aktivnosti za udruženja građana sa kojima smo sarađivali proteklih godina a koja su dala značajan doprinos razvoju zdravstvenog osiguranja u Srpskoj.

Namjera nam je da kroz sve aktivnosti u povodu 30 godina Fonda ukazujemo i jačamo svijest građana o značaju zdravstvenog osiguranja, naročito načela solidarnosti na kojem počiva naše obavezno zdravstveno osiguranje. Jer, bez solidarnosti, jednakosti i uzajamnosti svi građani ne bi imali jednaka prava iz zdravstvenog osiguranja, kao što je to sada slučaj. Snaga je u solidarnosti!