FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Uručeno više od 150.000 elektronskih zdravstvenih kartica

Više od 150.000 osiguranika do sada je preuzelo svoju elektronsku zdravstvenu karticu i ovaj proces se sprovodi nesmetano i u skladu sa planiranom dinamikom.

Elektronske kartice se nalaze u poslovnicama Fonda, a radnici Fonda ulaskom u aplikaciju Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) jasno vide na osnovu jedinstvenog matičnog broja osiguranika gdje se kartica tačno nalazi i koji je njen serijski broj. Prema tome, ne postoji zastoj u podjeli kartica. U pojedinim poslovnicama zbog većeg broja osiguranika, a kako bi poštovali epidemiološke mjere i izbjegli gužve, prethodno se podnosi zahtjev, bilo putem elektronske pošte ili lično u FZO. Još jednom napominjemo da osiguranik može podnijeti zahtjev i preuzeti kartice za sve članove svoje porodice.

Pored toga što osiguranici preuzimaju svoje kartice u poslovnicama Fonda, veće poslovnice, poput Banjaluke, Bijeljine i dr., omogućile su poslodavcima organizovano preuzimanje kartica za zaposlene i članove porodice koji su preko radnika prijavljeni na osiguranje.S obzirom na to da je planirano da u avgustu počne primjena IZIS-a u cijeloj Republici Srpskoj, napominjemo da to nije uslovljeno dinamikom podjele elektronskih kartica. Kao što smo već informisali javnost, stare zdravstvene knjižice mogu se koristiti uporedo sa e karticama, te ne postoji bojazan da će osiguranicima biti uskraćeno bilo koje pravo iz zdravstvenog osiguranja ukoliko ne preuzmu odmah svoju karticu. FZO je još ranije, čim je to dozvolila epidemiološka situacija, počeo da poziva osiguranike da preuzimaju svoje kartice, upravo kako bi imali dovoljno vremena da se e kartice postepeno preuzimaju, bez stvaranja gužvi.

 

Inače, zdravstvene ustanove su imale tri godine da se pripreme za primjenu IZIS-a i na raspolaganju svakodnevnu pomoć od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i kompanija koje rade na realizaciji projekta. Takođe, brojne zdravstvene ustanove koje već duže vrijeme primjenjuju IZIS su dokaz da je bilo dovoljno vremena i da su, ukoliko je postojala volja, sve ustanove objektivno mogle da se pripreme za početak realizacije IZIS-a. Inače, IZIS je još prošle godine trebao da zaživi u cijeloj Srpskoj, ali smo imali razumijevanja za specifične okolnosti u kojima su zdravstvene ustanove radile zbog pandemije korona virusa, i uvažavali smo zahtjeve pojedinih ustanova da se u tim okolnostima ne opterećuju prelaskom na novi sistem rada. Međutim, budući da su sada ispunjeni svi uslovi, te da se radi o projektu od republičkog interesa koji donosi brojne prednosti za cjelokupan zdravstveni sistem, smatramo da su ustanove imale dovoljno vremena da se prilagode kako bi IZIS od avgusta mogao početi da se primjenjuje u Srpskoj.

IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske, te upotrebu elektronskih uputnica, recepata, kartica (umjesto zdravstvenih knjižica) i elektronskog kartona. Dosadašnji kartoni pacijenata biće zamijenjeni elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti). Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju detaljan uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao itd. Zahvaljujući ovome, između ostalog, biće izbjegnuto dupliranje preglede, jer urađen pregled u jednoj ustanovi, biće automatski vidljiv svim ljekarima koji liječe pacijenta i u drugim ustanovama i drugim nivoima zdravstvene zaštite, te se ne može desiti da se iste usluge pacijentu pruže više puta i sl. Time će se smanjiti i liste čekanja na pojedine preglede, i to su samo neke od brojnih prednosti koje ovaj projekat donosi.