FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Veća prava za korisnike pelena

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja RS koji koriste pelene za djecu i odrasle od aprila mjeseca će umjesto 60 imati pravo na 80 pelena mjesečno.

Povećanje prava omogućeno je zahvaljujući tenderskoj nabavci ovog sredstva, jer smo na taj način utvrdili cijenu pelena na tržištu koja je dala mogućnost da Fond finansira veću količinu pelena, što je i bila prvobitna namjera Fonda.

Naime, od aprila mjeseca Fond će priznavati cijenu pelena za odrasle u visini od 0,68 KM, a za djecu 0,45 KM, dok će osiguranici imati i mogućnost doplate ukoliko žele skuplju pelenu.

Ovo je dogovoreno na današnjem sastanku rukovodstva FZO RS i predstavnika desetak udruženja pacijenata koji su podržali aktivnosti Fonda da se kontrolom troškova i upravljanjem sredstvima stvore mogućnosti za proširenje prava osiguranika.

Predstavnici udruženja, između ostalog, ukazali su i na nezainteresovanost dobavljača za nabavku pojedinih pomagala koja im ne donose profit, te su podržali namjere Fonda da se pojedina medicinska sredstva nabavljaju putem javnih nabavki kako bi se spriječile eventualne zloupotrebe, a i kako bi se obezbjedila dostupnost pomagala i jednak standard svim osiguranicima širom RS. Osim toga, ukazano je i na problem neuređene marže za medicinska sredstva, zbog čega su cijene pojedinih pomagala u Republici Srpskoj nerealno visoke.

Inače, na sastanku je bilo riječi o Pravilniku o pravu na medicinska sredstva s ciljem da se od direktnih korisnika prava čuju prijedlozi i sugestije, kao i eventualni problemi sa kojima se susreću kod ostvarivanja prava. S obzirom na to da se planira izmjena ovog pravilnika, dugodišnja praksa Fonda je da se prilikom svih izmjena akata Fonda konsultuju naši osiguranici.

Iako je Fond proteklih godina znatno pojednostavio procedure, na prijedlog ovih udruženja, dogovoreno je da će Fond u narednom periodu staviti akcenat na uklanjanje administrativnih barijera, posebno licima sa invaliditetom, kako bi na što brži i jednostavniji način ostvarili sva prava.

Uprkos tome što je Fond proteklih godina akcenat u svom radu stvaio na promovisanje prava osiguranika, predstavnici udruženja su nas, ipak, informisali da zdravstveni radnici često pogrešno tumače prava iz zdravstvenog osiguranja što im stvara probleme kod ostvarivanja zdravstvene zaštite. Zbog toga će Fond u narednom periodu dodatno raditi na poboljšanju informisanja, kako osiguranika tako i zdravstvenih radnika.

Predstavnici udruženja će svoje prijedloge, kada su u pitanju izmjene pravilnika, dostaviti Fondu u cilju da  njegove izmjene budu u što većoj mjeri u skladu sa potrebama osiguranika.

Ovo je, inače, i praksa Fonda da otvorenim pristupom i ovakvim vidom saradnje sa udruženjima pacijenata donosi rješenja na dobrobit osiguranika, isključivo vodeći računa o njihovim interesima, ne dozvoljavajući da se njihove potrebe i prava  zloupotrebljavaju u dnevno – političke svrhe.