FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Više novca i odgovornosti u zdravstvenom sistemu

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i u 2020. godini, uprkos pandemiji virusa korona, redovno izmiruje svoje obaveze prema zdravstvenim ustanovama u skladu sa potpisanim ugovorima za ovu godinu. Osim toga, zahvaljujući dodatnim sredstvima Vlade Republike Srpske, Fond je za domove zdravlja planirao i ugovorio 11,1 milion KM više sredstava nego lani, a za bolnice čak 41,6 miliona KM više sredstava nego prošle godine.

Dodatna sredstva su u značajnoj mjeri finansijski stabilizovala zdravstveni sistem, posebno u smislu redovnih uplata doprinosa za radnike zaposlene u ovom sektoru.

Dakle, Vlada Republike Srpske zajedno sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS i prije pandemije su konkretnim finansijskim potezima pružili podršku zdravstvenom sistemu, a ta podrška je još više bila izražena u periodu borbe sa ovim virusom.

Budući da je Fond opredjeljen da u skladu sa finansijskim mogućnostima konstantno ulaže u zdravstveni sistem uvodeći nove, savremene procedure liječenja i lijekove, iz godine u godinu povećava sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.

Primjera radi, Fond je u 2019. godini samo za primarni nivo, bolničku zdravstvenu zaštitu i lijekove na recept izdvojio 435,8 miliona KM, a u ovoj godini finansijska vrijednost ugovora povećana je za 53,9 miliona KM, odnosno za 12,38 odsto.

Osim toga, najveći dio rashoda Fonda, čak više od 80 odsto odlazi na finansiranje zdravstvene zaštite, a to se posebno odnosi na bolničku zdravstvenu zaštitu.

Naime, Fond proteklih nekoliko godina u zdravstveni sistem uvodi i finansira nove, savremene terapije koje nisu bile dio obaveznog zdravstvenog osiguranja, poput bioloških lijekova, kako za onkološke, tako i za neonkološke pacijente i drugih inovativnih lijekova za najteža oboljenja. Takođe, Fond finansira u potpunosti najsavremniju paletu insulina, među kojima su i oni insulini koji se ne finansiraju u zemljama u regionu i slično.

Fond će i dalje u skladu sa poslovnom politikom koju vodi da odgovorno upravlja sredstvima osiguranika i da, gdje god je to moguće, ostvaruje uštede isključivo u cilju proširenja prava osiguranih lica. Samo racionalnom i odgovornom politikom stvaraju se mogućnosti da se i dalje obezbjeđuju terapije i uvode nove procedure liječenja koje unapređuju život oboljelih i utiču na efikasnije liječenje.