FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Višestruki dobrovoljni davaoci krvi trajno oslobođeni plaćanja participacije

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, na danas održanoj sjednici, usvojio je nekoliko izmjena u vezi sa ličnim učešćem osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite. Ličnog učešća u troškovima zdravstvene zaštite, pored već postojećih kategorija osiguranih lica, biće oslobođeni i penzioneri koji primaju najnižu penziju, kao i dobrovoljni davaoci krvi koji su krv darovali 10 i više puta.
Većina penzionera i sada ima pravo na oslobađanje od participacije po osnovu godina života (preko 65 godina). Usvojenom izmjenom žele se zaštiti penzioneri mlađi od 65 godina i to oni s najnižom penzijom.


Dobrovoljni davaoci krvi su i do sada bili oslobođeni plaćanja participacije, međutim to pravo im je bilo uslovljeno time da od posljednjeg darivanja krvi nije protekao period duži od godinu dana. Zbog tog uslova u praksi se dešavalo da višestruki dobrovoljni davaoci krvi, koji zbog bolesti više ne smiju da daruju krv, plaćaju participaciju kod korišćenja zdravstvene zaštite ukoliko nemaju neki drugi osnov za oslobađanje od ove obaveze. Usvojenom izmjenom svi dobrovoljni davaoci krvi, koji su krv darovali najmanje 10 puta, trajno se oslobađaju participacije i to bez ikakvog uslovljavanja u vezi sa posljednjim datumom darivanja krvi. Kod dobrovoljnih davalaca, koji su krv darovali manje od 10 puta, i dalje ostaje na snazi odredba da su oslobođeni plaćanja participacije 12 mjeseci nakon posljednjeg darivanja krvi.
Usvajanjem ovih izmjena, čija će primjena početi osam dana nakon objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srpske»,  više od polovine osiguranih lica ima neki osnov za oslobađanje od paricipacije i Fond zdravstvenog osiguranja finansira troškove njihove zdravstvene zaštite u sto odstotnom iznosu. 
Na današnjoj sjednici Upravni odbor je usvojio i izmjenu u vezi s visinom participacije koju su do sada plaćala osigurana lica kojima je rađena operacija na srcu. Visina participacije kod ovih hirurških intervencija smanjena je za 50 odsto, odnosno umjesto dosadašnjih 10 odsto od cijene operacije, osigurana lica koja nemaju ni jedan osnov za oslobađanje od participacije, plaćaće 5 odsto troškova operacije.
Usvojene izmjene su inicirala udruženja građana, prije svih opštinska udruženja penzionera, sa kojima je Fond zdravstvenog osiguranja tokom prošle godine održao brojne sastanke. Sastanci s udruženjima građana organizovani su  s ciljem da se unaprijedi dostupnost prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i to u onim segmentima na koje su građani imali najviše primjedbi.