FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Zdravstvo u fokusu nevladinog sektora

Nevladin sektor pokuzuje sve više interesovanja za teme iz oblasti zdravstva. Među primjerima je i nevladina organizacija Topeer - Forum potrošača iz Doboja,  koja je organizovala javnu tribinu posvećenu dostupnosti zdravstvenih usluga. Značaj ove tribine, pored aktuelnosti odabrane teme, je prisustvo predstavnika čak sedam udruženja građana, Udruženja žena oboljelih od karcinoma dojke, Udruženja penzionera, Udruženja amputiraca, distrofičara, Merhameta i drugih. Od pozvanih predstavnika javnog sektora, javnoj tribini su prisustvovali predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Doma zdravlja Doboj.
"Zaštita građana u sistemu zaštite potrošača je jedno od temeljnih ljudskih prava i naša je obaveza i odgovornost da se uključujemo i zatražimo odgovornost onih koji ta prava ne poštuju", rekla je otvarajući javnu tribinu predsjednica Topeer-a, Svetlana Šešlija. Ona je istakla da je zdravstvo jedna od oblasti za koju su građani najviše zainteresovani i da nevladin sektor može da doprinese izgradnji odnosa u ovoj oblasti boljom informisanošću građana o pravima, ali i informisanjem nadležnih institucija o problemima na koje građani nailaze kod ostvarivanja svojih prava.
Učesnici javne tribine, posebno predstavnici udruženja građana, pohvalili su odnos Fonda zdravstvenog osiguranja prema radu nevladinog sektora i konkretne rezultate na realizovanju prijedloga i inicijativa koje su mu uputila razna udruženja.
Organizatori javne tribine najavili su novu tribinu koja će biti posvećena zaštiti prava građana u svjetlu poštovanja obaveze redovne uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje.