Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Sun, 19 Aug 2018 17:22:34 +0200 bs-ba Informacija za osiguranike: Od sutra novi lijekovi na recept https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/informacija-za-osiguranike-od-sutra-novi-lijekovi-na-recept.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/informacija-za-osiguranike-od-sutra-novi-lijekovi-na-recept.html

Više od 20 novih lijekova od sutra će se naći na Listi lijekova koji se izdaju na recept, tako da je Fond zdravstvenog osiguranja RS nastavio sa politikom unapređenja dostupnosti lijekova, a sve u cilju da naši osiguranici izdvajaju što manje novca za lijekove.

Naime, od 15. avgusta osiguranicima će u apotekama na recept biti dostupni o trošku FZO RS novi lijekovi za kardiovaskularna, plućna, bubrežna i druga najčešća oboljenja naše populacije. Kako bi informisali osiguranike koje nove lijekove mogu podizati u apotekama, pripremili smo Informaciju za osiguranike koja je dostupna na sajtu, kao i u poslovnicama Fonda.

Podsjećamo, većina lijekova je uvrštena na Listu A, što znači da će osiguranici za ove lijekove plaćati participaciju u iznosu od 10 odsto ili neće plaćati ništa ukoliko su oslobođeni plaćanja participacije. Na Listu A, između ostalih, uvršteni su  lijekovi za autoimune bolesti, bubrežnu insuficijenciju, astmu i dr. Primjera radi, na Listu A uvršteni su i novi oblici i doze lijeka „Takrolimus“ tablete koje koriste lica sa transplantiranim organima, a cijena ovog lijeka je 251,32 KM (1 mg). Ranije, dok ovaj lijek nije bio na listi, osiguranici su ga morali plaćati sami, a od sutra, budući da je ova kategorija osiguranika oslobođena plaćanja participacije, neće plaćati ništa, jer će ga u potpunosti finansirati FZO RS.

Lijekovi za kardiovaskularna oboljenja, prevenciju moždanog udara, šizofreniju, te inkontinenciju uvršteni su na Listu B, tako da će svi osiguranici umjesto pune cijene, plaćati 50% njihove cijene. To, takođe, predstavlja značaju uštedu za osiguranika, jer, primjera radi, lijek za prevenciju moždanog udara koji je sada uvršten na listu B košta 118 KM, a osiguranici će ga na recept moći podići za 59 KM.

]]> Tue, 14 Aug 2018 12:28:15 +0200 FZO od 15. avgusta finansira 20 novih lijekova na recept https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fzo-od-15-avgusta-finansira-20-novih-lijekova-na-recept.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fzo-od-15-avgusta-finansira-20-novih-lijekova-na-recept.html

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja RS od 15. avgusta u apotekama će na recept moći podići više od 20 novih lijekova o trošku Fonda i to za dijabetes, kardiovaskularna, plućna, bubrežna i druga najčešća oboljenja naše populacije.

Većina lijekova je uvrštena na Listu A, što znači da će osiguranici za ove lijekove plaćati participaciju u iznosu od 10 odsto ili neće plaćati ništa ukoliko su oslobođeni plaćanja participacije. Na ovu listu, između ostalih, uvršteno je nekoliko insulina za oboljele od dijabetesa, lijekovi za autoimune bolesti, bubrežnu insuficijenciju, astmu i dr. Lijekovi za kardiovaskularna oboljenja, prevenciju moždanog udara, šizofreniju, te inkontinenciju uvršteni su na Listu B, tako da će svi osiguranici umjesto pune cijene, plaćati 50% njihove cijene. Napominjemo da pojedini uvršteni lijekovi spadaju u lijekove novije generacije, poput terapije za šizofreniju i bipolarne poremećaje.

Uvođenje preko 20 lijekova komercijalnih naziva (11 generičkih lijekova) na Listu lijekova koji se izdaju na recept je nastavak unapređenja dostupnosti lijekova za naše osiguranike, budući da je nedavno Fond i na bolničke liste uvrstio 16 novih lijekova. Među njima su i najsavremeniji inovativni lijekovi za liječenje melanoma, kao i imunoterapija koja će po prvi put u RS o trošku Fonda biti dostupna oboljelima od karcinoma pluća.

]]> Thu, 02 Aug 2018 10:51:54 +0200 Potpisan okvirni sporazum za realizaciju IZIS-a https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/potpisan-okvirni-sporazum-za-realizaciju-izis-a.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/potpisan-okvirni-sporazum-za-realizaciju-izis-a.html

U Republici Srpskoj do kraja 2020. godine trebalo bi da se počne sa upotrebom elektronskih zdravstvenih knjižica, recepata i kartona.

Ovo je predviđeno okvirnim sporazumom kojeg je Fond zdravstvenog osiguranja RS potpisao sa konzorcijumom ''MMSCODE'' d.o.o. Banjaluka, ''Lanaco'' d.o.o. Banjaluka i ''Ericsson Nikola Tesla'' d.d. Zagreb, koji su izabrani za najpovoljnijeg ponuđača za implementaciju Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

Riječ je o jednom od najkompleksnijih i najznačajnijih projekata koji se realizuju u RS,  a koji bi trebao znatno da unaprijedi zdravstveni sistem, učini ga kvalitetnijim i efikasnijim i da donese značajne finansijske efekte za cjelokupni sistem. Dakle, od koristi za svakog građanina pojedinačno, do koristi za sve ustanove i institucije u zdravstvenom sistemu.

]]> Mon, 30 Jul 2018 14:40:14 +0200 Revizori potvrdili pozitivan trend poslovanja FZO RS https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/revizori-potvrdili-pozitivan-trend-poslovanja-fzo-rs.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/revizori-potvrdili-pozitivan-trend-poslovanja-fzo-rs.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS smanjio je ukupne obaveze u prošloj godini za 20,7 miliona KM ili 5% u odnosu na 2016. godinu, dok je negativan finansijski rezultat smanjen za 68%.

Ovo je konstatovano u Izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji FZO RS za prošlu godinu Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, u kojem je navedeno da finansijski izvještaji Fonda istinito i objektivno prikazuju finansijsko stanje imovine i obaveza.

Inače, FZO je dobio pozitivno mišljenje za usklađenost aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija iskazanih u izvještajima, dok je za finansijske izvještaje FZO RS dato mišljenje sa rezervom. Revizija nije imala suštinskih primjedbi na finansijske izvještaje Fonda, već je ukazala da u pojedinim segmentima nisu ispoštovani računovodstveni standardi.

]]> Fri, 27 Jul 2018 16:01:21 +0200 Obavještenje za sve nosioce odobrenja za stavljanje lijeka u promet https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-sve-nosioce-odobrenja-za-stavljanje-lijeka-u-promet.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-sve-nosioce-odobrenja-za-stavljanje-lijeka-u-promet.html

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja RS na nedavno održanoj sjednici usvojio je Pravilnik o uslovima o stavljanju lijekova na liste lijekova FZO RS čime se, po prvi put, jednoobrazno, odnosno, jednim aktom precizira postupak stavljanja na listu svih lijekova koje finansira Fond. Naime, prije usvajanja ovog pravilnika, za svaku listu lijekova koju finansira Fond postojale su posebne odluke koje su definisale kriterijume stavljanja lijekova na listu. Zahvaljujući novom pravilniku, sada su definisani jedinstveni kriterijumi i uslovi za uvrštavanje lijekova na liste Fonda čime se obezbjeđuje potpuna transparetnost i  jednakost prilikom uvrštavanja novih lijekova na liste FZO RS. Budući da se radi o novinama u ovoj oblasti, Fond obavještava sve nosioce odobrenja za stavljanje lijeka u promet da je ovaj pravilnik dostupan na našoj internet stranici u linku “propisi“, pa „pravilnici“. Osim toga, Fond je i pripremio i Odluku o visini naknade koje plaćaju nosioci odobrenja za stavljanje lijeka u promet, koja je sastavni dio ovog pravilnika.

]]>
Tue, 24 Jul 2018 10:59:40 +0200
Fond za oboljele od dijabetesa finansira insulinske pumpe https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-za-oboljele-od-dijabetesa-finansira-insulinske-pumpe.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-za-oboljele-od-dijabetesa-finansira-insulinske-pumpe.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS finansiraće insulinske pumpe za osiguranike koji boluju od dijabetesa i kojima su na preporuku ljekara neophodne, dok ranijih godina Fond nije finansirao ovo medicinsko sredstvo.

Naime, FZO RS je obezbijedio 100.000 KM za ovu godinu za nabavku 25 insulinskih pumpi.

I ova novina koju je Fond uveo za osiguranike koji boluju od dijabetesa omogućena je prvenstveno zbog odgovorne poslovne politike Fonda, te je još jednom potvrđeno naše opredeljenje da osiguranicima obezbjeđujemo što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

Podsjećamo da oboljelim od dijabetesa Fond u potpunosti finansira i potrošne materijale za insulinske pumpe, kao i trakice i igle za mjerenje šećera i dr. Osim toga, Fond oboljelim od dijabetesa u potpunosti finansira insuline, a osiguranicima u RS je dostupna paleta najsavremenijih insulina među kojima su i oni lijekovi koje ne finansiraju ni zemlje regiona.

]]> Sun, 22 Jul 2018 14:33:32 +0200 Zdravstvena zaštita za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zdravstvena-zastita-za-vrijeme-privremenog-boravka-u-inostranstvu.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zdravstvena-zastita-za-vrijeme-privremenog-boravka-u-inostranstvu.html

Budući da je vrijeme godišnjih odmora ovo je idelna prilika da sve osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja RS podsjetimo da za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu mogu da koriste zdravstvenu zaštitu o trošku Fonda u slučaju da im zatreba hitna medicinska pomoć.

Ovo pravo osiguranici mogu da ostvare u svim zemljama koje sa BiH imaju potpisan sporazum o socijalnom osiguranju, a to su Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Mađarska, Turska, Holandija, Austrija, Njemačka, Italija, Rumunija, Belgija i Luksemburg. Prije polaska u ove zemlje osiguranici mogu u FZO da dobiju ino obrasce. Takođe, i osiguranici koji putuju u Poljsku, Češku, Slovačku  i  Veliku Britaniju imaju pokrivene troškove hitne medicinske pomoći, s tim da za ove zemlje FZO ne izdaje obrasce, jer je međunarodnim sporazumima drugačije regulisano (treba da pokažu BH pasoš).

]]> Tue, 17 Jul 2018 11:46:02 +0200 Informacija za osiguranike o novim pravima https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/informacija-za-osiguranike-o-novim-pravima.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/informacija-za-osiguranike-o-novim-pravima.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS u proteklom periodu uveo je značajne novine u prava iz zdravstvenog osiguranja, poput trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje, novih lijekova u bolnicama, oslobađanja od participacije svih oboljelih od rijetkih bolesti i dr.

Kako bi o ovim novinama pravovremeno informisali osigurana lica, pripremili smo Informaciju za osiguranike koja je dostupna na linku ''Prava osiguranika'', a dostupna je i u poslovnicama Fonda.

Napominjemo da su nova prava uvedena zahvaljujući stabilizaciji poslovanja FZO, kontroli i upravljanju svim troškovima, čime su stvorene mogućnosti za proširenje prava, što je opredjeljenost Fonda i u narednom periodu.

]]>
Fri, 13 Jul 2018 12:29:58 +0200
Osiguranici na prvom mjestu: FZO RS finansira i treći pokušaj vantjelesne oplodnje https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/osiguranici-na-prvom-mjestu-fzo-rs-finansira-i-treci-pokusaj-vantjelesne-oplodnje.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/osiguranici-na-prvom-mjestu-fzo-rs-finansira-i-treci-pokusaj-vantjelesne-oplodnje.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS će na inicijativu predsjednika Republike Srpske finansirati tri postupka vantjelesne oplodnje za parove koji prirodnim putem ne mogu da dobiju bebu, što predstavlja značajan iskorak kada su u pitanju prava naših osiguranika u vezi sa reproduktivnim zdravljem.

Ovu novinu danas je usvojio Upravni odbor FZO RS, tako da će parovi koji imaju dokazan sterilitet, umjesto dva pokušaja, o trošku Fonda imati pravo na tri postupka vantjelesne oplodnje.

Iako su izdvajanja za zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj najmanja u regionu, uvođenjem i trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje, Srpska se po ovom pravu izjednačava sa mnogo razvijenijim zemljama, koje za zdravstvo izdvajaju znatno više.

]]> Thu, 28 Jun 2018 11:42:44 +0200