Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Mon, 10 Aug 2020 06:31:07 +0200 bs-ba Od sutra olakšice za trudnice i mnoge druge osiguranike https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-sutra-olaksice-za-trudnice-i-mnoge-druge-osiguranike.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-sutra-olaksice-za-trudnice-i-mnoge-druge-osiguranike.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS od sutra počinje da finansira nove lijekove koji se izdaju na recept i to za hronične opstruktivne bolesti pluća, dok će trudnicama u potpunosti finansirati lijek „didrogesteren“ za koji su do sada morali da izdvajaju participaciju u iznosu od 8 KM.
Lijek „didrogesteron“ koji se koristi za sprečavanja pobačaja i održavanje rizične trudnoće od 1. avgusta će se nalaziti na Listi A, dok je do sada bio na Listi B i trudnice su ga morale doplaćivati. Tako da trudnice sada za ovaj lijek neće izdvajati ništa što je na neki način nastavak našeg poslovnog opredeljenja da u kontinuitetu unapređujemo zdravstvenu zaštitu trudnica. Podsjećamo da je Fond i prošle godine počeo da finansira lijek „progesteron“ ( utrogestan) koji je takođe namjenjen za održavanje trudnoće i veoma često se preporučuje u trudnoći.
Osim toga, na Listu B lijekova koji se izdaju na recept uvršten је lijek (aklidinijum prašak za inhalaciju),  kao i dvokomponentni lijek (indakaterol + glikopironijum bromid) za hronične opstruktivne bolesti pluća. U pitanju je savremena, efikasna terapija zahvaljujući kojoj će, prema procjenama, biti smanjeni troškovi liječenja usljed smanjenja hospitalizacija, bolovanja i sl.
Takođe, za veći broj oboljelih od rijetkih bolesti od sutra biće dostupniji dijetetski preparati ( Infantrini, Nutrini drink, Nutri drink, Nutribel, Frebini enerdži i drugi) koji su do sada o trošku Fonda mogli da koriste samo oboljeli od pojedinih rijetkih oboljenja. Fond je uvažio prijedlog Komisije za rijetke bolesti i proširio listu oboljenja koji na recept i bez doplate mogu da podižu ove preparate na recept. Riječ je o oboljelim od Retovog sindroma, Batenove bolesti, glutarne acidurije, Edvardsovog sindroma, te mentalne retardacije. To je još jedan iskorak kada je u pitanju insitucionalna podrška oboljelim od rijetkih bolesti, jer je Fond još 2017. godine sve oboljele registrovane u Centru za rijetke bolesti oslobodio plaćanja participacije.
Podsjećamo da lijekovi koji se nalaze na Listi A su u potpunosti dostupni o trošku Fonda za one kategorije osiguranika koji su oslobođeni plaćanja participacije ( djeca do 15 godina, porodilje, trudnice, stariji od 65 godina, dobrovoljni davaoci krvi koji su darivali krv više od 10 puta i slično), a oni koji nisu oslobođeni ove obaveze plaćaju participaciju 10 odsto. Za lijekove koji se nalaze na Listi B svi osiguranici bez izuzetka plaćaju participaciju u iznosu od 50 odsto. Dakle, nema oslobođenih od ove obaveze.
Fond finansiranjem novih lijekova na recept potvrđuje svoj kontinuitet  u smislu unapređenja zdravstvene zaštite osiguranika, posebno kada su u pitanju uvođenja i finansiranja savremenih terapija koji do sada nisu bili dio obaveznog  zdravstvenog  osiguranja. Osim toga, pojednostavljenje su brojne procedure, a zdravstvena zaštita skoro u svim segmentima je dostupnija i kvalitetnija. To je sve postignuto zahvaljujući kontroli i upravljanju svim troškovima i konstatnim osluškivanjem potreba osiguranika i predstavnika udruženja pacijenata, što će Fond u skladu sa finansijskim mogućnsotima, činiti i ubuduće.

]]>
Fri, 31 Jul 2020 10:43:53 +0200
FZO RS i dalje će finansirati sistematske preglede mladih sportista https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/ministar-davidovic-razgovarala-sa-direktorom-fonda-zdravstvenog-osiguranja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/ministar-davidovic-razgovarala-sa-direktorom-fonda-zdravstvenog-osiguranja.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nastaviće da finansira sistematske pregleda sportista do 18 godina. To su danas dogovorili v.d. direktor FZO RS Dejan Kusturić i ministar porodice, omladine i sporta Sonja Davidović.
 „ Dogovorili smo produženje Sporazuma o organizovanju sistematskih pregleda mladih sportista takmičara do 18 godina, koji smo potpisali prošle godine, jer smo i ranije najavili da ćemo sistemski to riješiti. Važna je preventiva i zato moramo čuvati zdravlje mladih sportista“, rekla je Davidovićeva.
Kusturić je istakao da će aneksom ugovora biti produžena saradnja i da realizacija ovog sporazuma ni u jednom momentu nije dovedena u pitanje, jer postoji dobra volja svih potpisnika da se on u potpunosti primjenjuje.
Sporazumom je definisano da će sitematski pregledi biti obavljani u Zavodu za medicinu rada i sporta.

]]>
Wed, 29 Jul 2020 15:53:08 +0200
Pokrenuta procedura za liječenje Stefana Novakovića https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pokrenuta-procedura-za-lijecenje-stefana-novakovica.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pokrenuta-procedura-za-lijecenje-stefana-novakovica.html

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu  jutros je primio zahtjev za liječenja dječaka Stefana Novakovića iz Istočnog Sarajeva u Turskoj, а procedura za odobravanje finansiranja liječenja je već pokrenuta.

Naime, na osnovu informacija iz medija direktorica Fonda solidarnosti Jasminka Vučković još ranije je kontaktirala roditelje dječaka, kao i Bolnicu u Istočnom Sarajevu, upravo sa namjerom kako bi na osnovu detaljnijih informacija Fond solidarnosti mogao da započne pripreme na sprovođenju neophodne procedure i prije zvaničnog zahtjeva, a sa ciljem da dječak pravovremeno bude primljen u bolnicu u Turskoj.

S obzirom na to da je Fond solidarnosti praktično započeo proceduru na osnovu prvih informacija o ovom slučaju u javnosti, te da su roditelji upoznati sa procedurom i potrebnom dokumentacijom, vjerujemo da će u najkraćem mogućem roku, odnosno u toku ove sedmice zahtjev biti riješen.

Podsjećamo da je za odobravanje liječenja u inostranstvu putem Fonda solidarnosti, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, neophodno da mišljenje o potrebi liječenja u inostranstvu da stručna komisija ovog fonda, kao i članovi Upravnog odbora. Takođe, određen vremenski period je potreban i kako bi se regulisale procedure u vezi sa plaćanjem liječenja, što je uslov za prijem dječaka u bolnicu u Turskoj.

]]> Wed, 29 Jul 2020 10:12:20 +0200 Radnici FZO RS darivali krv https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/radnici-fzo-rs-darivali-krv.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/radnici-fzo-rs-darivali-krv.html

Radnici Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Direkcije i Filijale Banjaluka, odazvali su se akciji dobrovoljnog davanja krvi, koju je organizovao Savez dobrovoljnih davalaca krvi RS.

Na ovaj način radnici FZO RS, koji su svakodnevno na usluzi osiguranicima, pokazuju humanost na djelu i ličnim primjerom daju doprinos unapređenju zdravlja ugroženih pacijenata, ali i jačanju svijesti o značaju darivanja ove dragocjene tečnosti.

Inače, u FZO RS u toku je formiranje Aktiva dobrovoljnih davalaca krvi jer veliki broj radnika Fonda redovno daruju krv. Među njima je i Vladimir Dabić, šef Filijale FZO Banjaluka, koji je krv darovao više od 30 puta. ''Darivanje krvi je jedan od najhumanijih gestova i ne samo da je korisno za lica kojima je krv potrebna, već i za nas koji je darujemo. Radnici Fonda su spremni da daruju krv kada god je potrebno i već godinama učestvujemo u ovakvim akcijama. Sama pomisao da naša krv nekome može da spasi život za sve nas dobrovoljne davaoce izaziva ogromno zadovoljstvo'', rekao je Dabić. On je najavio novu akciju darivanja krvi u novembru, do kada bi trebao u potpunosti da zaživi i Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi Fonda.

Podsjećamo da su dobrovoljni davaoci krvi u Srpskoj oslobođeni plaćanja participacije i to godinu dana od posljednjeg davanja krvi, a oni koji su krv darivali više od deset puta su trajno oslobođeni plaćanja participacije.

]]>
Fri, 24 Jul 2020 08:11:35 +0200
Od avgusta dostupni novi lijekovi na recept https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-avgusta-dostupni-novi-lijekovi-na-recept.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-avgusta-dostupni-novi-lijekovi-na-recept.html

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od narednog mjeseca biće dostupni novi lijekovi na recept, i to za hronične opstruktivne bolesti pluća, a na Listu A je uvršten i novi lijek za održavanje trudnoće. Takođe, oboljelim od rijetkih bolesti biće dostupniji dijetetski preparati koje koriste u ishrani.Trudnicama će od avgusta na Listi A biti dostupan lijek ''didrogesteron'', što znači da će ga u potpunosti finansirati FZO RS. Do sada je ovaj lijek bio na Listi B i trudnice ga moraju doplaćivati, jer za lijekove sa ove liste svi osiguranici plaćaju participaciju u iznosu od 50% cijene lijeka. Radi se o lijeku koji se koristi za održavanje rizične trudnoće i sprječavanje pobačaja. Na ovaj način Fond je nastavio da unapređuje zdravlje trudnica, budući da je prošle godine na Listu A uvršten i lijek ''progesteron'' (utrogestan), takođe, namijenjen za održavanje trudnoće.
Na Listu B lijekova koji se izdaju na recept uvršten је lijek (aklidinijum prašak za inhalaciju),  kao i dvokomponentni lijek (indakaterol + glikopironijum bromid) za hronične opstruktivne bolesti pluća. U pitanju je savremena, efikasna terapija zahvaljujući kojoj će, prema procjenama, biti smanjeni troškovi liječenja usljed smanjenja hospitalizacija, bolovanja i sl. Uvođenjem ovih terapija biće omogućena i bolja dostupnost lijekova za plućna oboljenja, koja su u stalnom porastu.
Pored navedenog, oboljelim od rijetkih bolesti od avgusta mjeseca biće o trošku FZO RS dostupniji dijetetski preparati (Infantrini, Nutrini drink, Nutri drink, Nutribel, Frebini enerdži i drugi). Naime, ovi preparati se i sada nalaze na Listi A, ali su ih na recept mogli podizati samo oboljeli od pojedinih rijetkih oboljenja. Na prijedlog Komisije za rijetke bolesti, FZO RS je omogućio da ove preparate ubuduće na recept, dakle bez plaćanja, mogu da dobijaju i oboljeli od Retovog sindroma, Batenove bolesti, glutarne acidurije, Edvardsovog sindroma, te mentalne retardacije. Podsjećamo, Fond je 2017. godine sve oboljele od rijetkih bolesti, koji su registrovani u Centru za rijetke bolesti, oslobodio plaćanja participacije i njihovu zdravstvenu zaštitu u cjelosti finansira FZO RS. To je veliki iskorak ka poboljšanju zdravstvene zaštite oboljelih od rijetkih bolesti, a ovaj najnoviji primjer potvrđuje opredjeljenje Fonda da se u kontinuitetu unapređuje zdravstvena zaštita naročito najosjetljivijih kategorija, ali i svih osiguranika.
]]> Tue, 21 Jul 2020 12:47:46 +0200 Народна скупштина РС усвојила Извјештај о раду Фонда солидарности https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/2020-07-02-10-59-51.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/2020-07-02-10-59-51.html

ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству у 2019. години донио је 111 рјешења којима је одобрена дијагностика и лијечење дјеце у иностранству, а за шта је уплаћено 1.532.142 евра.

Ово је навела директор Фонда солидарности Јасминка Вучковић у Народној Скупштини Републике Српске која је разматрала и усвојила Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана ове установе за 2019. годину.

Народни посланици су похвалили Извјештај Фонда солидарности, истичући значај који Фонд има за породице обољеле дјеце и то не само у виду финансијске подршке, већ и моралне.

Иначе, дјеца су упућивана на лијечење у здравствене установе у Швајцарску, Њемачку, Србију, Италију, Велику Британију, Словенију, Хрватску, Русију, Турску, Аустрију, Чешку, Француску, Шпанију, Белгију и Холандију. Вучковићева је навела да се највећи број захтјева односио на генетска испитивања и да је за ове услуге издато 75 рјешења.

''Најчешћи разлози упућивања на лијечења у иностранство су биле малигне болести, трансплантације, урођене ортопедске аномалије, болести ока, срца и других обољења. Највећи износ Фонд солидарности је одобрио за лијечење дјетета обољелог од Батенове болести у износу од 315.914 евра'', истакла је Вучковићева.

Она је додала да се захтјеви рјешавају у законом предвиђеном року, с тим да се процедура у хитним случајевима оконча у знатно краћем року, те подсјетила да се на рачунима Фонда солидарности на дан 31. децембар 2019. налазило 9.995.458 КМ.

 

]]>
Thu, 02 Jul 2020 12:59:51 +0200
Kusturić o pokušaju pravljenja afere sa respiratorima: Jeftin politički trik https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/v-d-direktora-fzo-republike-srpske-kusturic-opozicija-iznosila-netacne-navode-da-bi-uzburkala-javnost.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/v-d-direktora-fzo-republike-srpske-kusturic-opozicija-iznosila-netacne-navode-da-bi-uzburkala-javnost.html

"To je bio jeftini politički trik da se uznemiri javnost i pokušaj da se afera o nabavci respiratora iz Federacije BiH prebaci u Republiku Srpsku“, rekao je ovo direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić gostujući u emisiji „1 na 1“ na Alternativnoj televiziji.

On je odlučno rekao da u Republici Srpskoj ne postoji nikakva afera u vezi respiratora ili sa bilo kojom drugom nabavkom koju je sproveo Fond za vrijeme pandemije, a ono što plasira opozicija, tačnije PDP, kako je istakao, predstavlja  svjesno i ciljano manipulisanje javnosti.

„Imali su dva cilja. Prvi je da ’prebace’ aferu u RS. Drugi cilj je izborna kampanja. Pomislili su, pošto ih nigdje nije bilo za vrijeme pandemije, da bi im pokušaj afere politički moglo da pomogne zbog čega se nisu libili ni da lažu javnosti, pa su umjesto u evrima navodili nabavne cijene respiratora u konvertibilnim markama“, rekao je Kusturić.

On je ponovio da je nabavna cijena respiratora VG 70 iznosila 59.500 evra, a da predstavnici opozicije, kako je rekao, nisu analizirali sve ulazne fakture respiratora.

„Da jesu, vidjeli bi ili uočili da upravo nedostaje faktura ovih respiratora. Dobavljač ih još nije dostavio Upravi za indirektno oporezivanje BiH, jer se respiratori trenutno nalaze na carini. Tako da su upotrebljavali lažne podatke i poredili neuporedivo. Čak i od podataka koje smo mi dostavili PDP-u gdje smo tačno naveli da je ugovoreno 165 respiratora, mogli su, da su pažljivo analizirali, vidjeti da nedostaju određene fakture. Upali su u sopstvenu zamku da pričaju o razlici između nabavne i ugovorene cijene, a da pri tome nisu detaljno analizirali sve ulazne fakture“, rekao je Kusturić.

Zato će Fond, kako je naveo Kusturić, prepustiti istražnim organima da u potpunosti utvrde činjenično stanje u vezi sprovedenih nabavki za koje odgovorno tvrdi da su sprovedene u skladu sa zakonskim propisima. Takođe, sve i jedan respirator koji je Fond ugovorio ima potvrdu struke da je riječ o aparatu koji ispunjava standarde kvaliteta, a svi privredni subjekti sa kojima je Fond sarađivao za vrijeme pandemije su registrovani za oblast nabavke koja je bila potrebna da se sprovede.

Osim toga, Kusturić je istakao da  Fond već više od tri godine ukazuje na neophodnost ograničavanja marže na medicinska sredstva, jer je to neuređena oblast.

 

]]>
Fri, 19 Jun 2020 23:16:35 +0200
Više novca i odgovornosti u zdravstvenom sistemu https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/vise-novca-i-odgovornosti-u-zdravstvenom-sistemu.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/vise-novca-i-odgovornosti-u-zdravstvenom-sistemu.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i u 2020. godini, uprkos pandemiji virusa korona, redovno izmiruje svoje obaveze prema zdravstvenim ustanovama u skladu sa potpisanim ugovorima za ovu godinu. Osim toga, zahvaljujući dodatnim sredstvima Vlade Republike Srpske, Fond je za domove zdravlja planirao i ugovorio 11,1 milion KM više sredstava nego lani, a za bolnice čak 41,6 miliona KM više sredstava nego prošle godine.

Dodatna sredstva su u značajnoj mjeri finansijski stabilizovala zdravstveni sistem, posebno u smislu redovnih uplata doprinosa za radnike zaposlene u ovom sektoru.

Dakle, Vlada Republike Srpske zajedno sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS i prije pandemije su konkretnim finansijskim potezima pružili podršku zdravstvenom sistemu, a ta podrška je još više bila izražena u periodu borbe sa ovim virusom.

Budući da je Fond opredjeljen da u skladu sa finansijskim mogućnostima konstantno ulaže u zdravstveni sistem uvodeći nove, savremene procedure liječenja i lijekove, iz godine u godinu povećava sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj.

Primjera radi, Fond je u 2019. godini samo za primarni nivo, bolničku zdravstvenu zaštitu i lijekove na recept izdvojio 435,8 miliona KM, a u ovoj godini finansijska vrijednost ugovora povećana je za 53,9 miliona KM, odnosno za 12,38 odsto.

Osim toga, najveći dio rashoda Fonda, čak više od 80 odsto odlazi na finansiranje zdravstvene zaštite, a to se posebno odnosi na bolničku zdravstvenu zaštitu.

Naime, Fond proteklih nekoliko godina u zdravstveni sistem uvodi i finansira nove, savremene terapije koje nisu bile dio obaveznog zdravstvenog osiguranja, poput bioloških lijekova, kako za onkološke, tako i za neonkološke pacijente i drugih inovativnih lijekova za najteža oboljenja. Takođe, Fond finansira u potpunosti najsavremniju paletu insulina, među kojima su i oni insulini koji se ne finansiraju u zemljama u regionu i slično.

Fond će i dalje u skladu sa poslovnom politikom koju vodi da odgovorno upravlja sredstvima osiguranika i da, gdje god je to moguće, ostvaruje uštede isključivo u cilju proširenja prava osiguranih lica. Samo racionalnom i odgovornom politikom stvaraju se mogućnosti da se i dalje obezbjeđuju terapije i uvode nove procedure liječenja koje unapređuju život oboljelih i utiču na efikasnije liječenje.

]]>
Mon, 15 Jun 2020 13:47:04 +0200
Reagovanje FZO o respiratorima https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/reagovanje-fzo-o-respiratorima.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/reagovanje-fzo-o-respiratorima.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je primoran da reaguje na očigledne političke priče koje su instruisane malim političkim ambicijama u cilju da se uznemiri javnost plasirajuće netačne i manipulatorske informacije. Nakon olako plasiranih neistina ti isti političari će se sakriti u svoju mšiju rupu u kojoj su i bili za vrijeme pandemije virusa korona i kada se cijeli svijet i Republika Srpska suočila sa borbom za zdravlјe svakog pojedinca.

I zato u cilju objektivnog informisanja, cjelokupnoj javnosti dajemo na uvid podatke o nabavci respiratora za potrebe zdravstvenog sistema:

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za potrebe zdravstvenog sistema i u cilju spašavanja života građana Republike Srpske po nalogu Republičkog štaba za vanredne situacije ugovorio 165 respiratora različitih modela i konfiguracija.  Za sve ugovorene respiratore postoji preporuka zdravstvene struke, tačnije mišlјenje Univerzitetsko – kliničkog centra RS da je riječ o medicinskim aparatima koje ispunjavaju sve standarde kvaliteta i da su namjenjeni za liječenje pacijenata na  intenzivnoj njezi.

Situacija je nalagala da se brzo reaguje i Fond je od više provjerenih izvora kako u Kini, tako i u drugim zemlјama stupio u kontakt da obezbjedi nabavku medicinske i zaštitne opreme, te smo preko  ovlaštene firme kao tehničke podrške uspjeli da nabavimo respiratore i  o tome smo već prije više od mjesec dana obavjestili javnost na ovom  linku https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/transparentne-javne-nabavke-fonda-za-potrebe-zdravstvenog-sistema-u-doba-pandemije-virusa-korona.html. I tako bili među prvim institucijama koja je javno objavila šta je sve nabavlјeno i koji su privredni subjekti preko kojih je  nabavlјena medicinska i zaštitna oprema u cilјu sprečavanja širenja virusa korona.

Konkretno, kada je riječ o cijenama,  radi se o slјedećem:

  • 85 respiratora - prenosivi sa pripadajućim kolicima, JX100  su ugovoreni po cijeni od 49.500 KM bez PDV-a.;
  • 30 respiratora pneumatski električni – Boarav  5000 D ugovoreni po cijeni od 66.700 KM bez PDV-a
  • 50 ventilatora za intezivnu njegu – VG 70 ugovoreno po cijeni od 134.455,12 KM bez PDV-a, a radi se o najkvalitetnijem modelu respiratora koji je u tom trenutku bio dostupan na svjetskom tržištu, ali i kod dobavlјača;

 Ono što odgovorno možemo da tvrdimo da je Fond i u pandemiji virusa korona nastojao da uz maksimalno racionalno i efikasno trošenje javnih sredstava da za zdravstveni sistem obezbjedi one aparate koji zadovolјavaju standarde kvaliteta, a da se pri tome obezbjedi i najbolјa ekomonska ponuda u datom trenutku i datim okolnostima.

Poznato je da su se  zbog eksplozivnog širenja virusa korona u svijetu, sve  zemlјe okrenule ka Kini kao jednom od najvećih svjetskih proizvođača respiratora i zaštitne opreme, a otežavajuća okolnost bila je i zabrana Evropske unije za izvoz medicinske opreme za zemlјe koje nisu članice EU. Primjera radi, respiratori sa potrošnim materijalima prije pandemije u kineskim tvornicama su se mogli nabaviti po cijeni od 16.000 dolara, a u jeku pandemije nabavna  cijena je „narasla“ i do 70.000 dolara u zavisnosti od vrste respiratora, prema informacijama koje je Fond dobijao od fondova u okruženju, ali i drugih institucija koje su za vrijeme pandemije nabavlјale ovu robu.

 

]]>
Tue, 09 Jun 2020 17:32:55 +0200