Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Sun, 03 Dec 2023 23:58:01 +0100 bs-ba Od 1. januara isključivo upotreba elektronskih zdravstvenih kartica https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-1-januara-iskljucivo-upotreba-elektronskih-zdravstvenih-kartica.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-1-januara-iskljucivo-upotreba-elektronskih-zdravstvenih-kartica.html

Od 1. januara naredne godine u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske zdravstvena zaštita će se isključivo ostvarivati na osnovu elektronske kartice osiguranika, te pozivamo građane koji još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu da to učine do kraja ove godine. Dakle, više neće biti moguće bez elektronske zdravstvene kartice pristupiti elektronskom kartonu pacijenta niti u apoteci podići lijek na recept.

Isključivom upotrebom elektronske kartice eventualne greške i potencijalne zloupotrebe sistema neće biti moguće, jer se sada u praksi znaju dešavati greške usljed pogrešnog unošenja matičnog broja ili imena i prezimena osiguranika. Elektronska kartica upravo spriječava da se dešavaju ove greške, obezbjeđujući jedinstvenu identifikaciju korisnika, eliminiše potrebu za ručnim unošenjem podataka, a samom osiguraniku omogućava bolju kontrolu i zaštitu ličnih podataka.

Trenutno je u Republici Srpskoj aktivna 913.401 elektronska kartica, dok je ostalo još neuručenih elektronskih kartica, a najviše je slučajeva da su građani podnosili zahtjev za izradu elektronske kartice, ali nikada nisu došli da je preuzmu. Zato je jako važno da do kraja godine građani preuzmu svoju elektronsku karticu, kako bi početkom naredne  godine nesmetano mogli da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Podsjećamo i da elektronske zdravstvene kartice više nemaju rok važenja, a osigurana lica koja imaju kartice koje su ranije izrađene i na kojima je naznačen rok važenja, mogu da ih koriste i nakon isteka naznačenog roka, sve dok imaju utvrđen status osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Napominjemo i da je našim aktima definisano da FZO RS snosi troškove izrade prve elektronske kartice, a u slučaju potrebe za izradom nove kartice usljed promjene ličnih podataka, gubitka ili oštećenja kartice i slično, te troškove treba da snosi osiguranik. Ovo Fond  još nije počeo da primjenjuje u praksi, i sve nove kartice koje su izrađene nakon gubljenja, oštećenja i slično do sada je finansirao FZO RS. Međutim, važno je da osiguranici čuvaju svoju elektronsku karticu koja je lični dokument kao i svaki drugi, jer su pojedini osiguranici do sada već i po četiri - pet puta gubili svoju elektronsku karticu. Napominjemo da će troškovi izdavanja kartice biti u visini stvarnih troškova izrade zdravstvene kartice, a o svim detaljima kada će FZO RS početi da naplaćuju drugu i svaku narednu elektronsku karticu, javnost ćemo pravovremeno informisati.]]> Thu, 30 Nov 2023 09:45:03 +0100 Kusturić: Zdravlje i finansiranje zdravstvene zaštite moraju biti sistemska briga https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-zdravlje-i-finansiranje-zdravstvene-zastite-moraju-biti-sistemska-briga.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-zdravlje-i-finansiranje-zdravstvene-zastite-moraju-biti-sistemska-briga.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske samo u posljednje tri godine je povećao izdvajanja za zdravstvenu zaštitu za 250 miliona KM, ali da bi se nastavio taj kontinuitet neohodni su i dodatni izvori finansiranja zdravstvenog sistema.

''Za primarnu i bolničku zdravstvenu zaštitu FZO RS je 2020. godine izdvojio oko 400 miliona KM, dok je ove godine taj iznos oko 650 miliona KM. Dakle, povećali smo izdvajanja za 250 miliona KM samo za tri godine. Međutim, mi dolazimo do 'zida' i pitanje je da li ćemo biti više u mogućnosti da povećavamo sredstva za zdravstvenu zaštitu. Stope doprinosa se ne povećavaju, plate značajnije ne rastu, tako da nemamo odakle da povećavamo izdvajanja, a istovremene potrebe su sve veće'', rekao je v.d. direktora FZO RS Dejan Kusturić gostujući u Jutarnjem programu RTRS-a.

On je naveo da su upravo u cilju objezbjeđivanja dodatnih sredstava za zdravstveni sistem, fondovi zdravstvenog osiguranja Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta nedavno podnijeli zajedničku inicijativu za ukidanje, smanjenje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva. Kusturić je izrazio nadu da će nadležne institucije, Savjet ministara BiH i Uprava za indirektno oporezivanje, ozbiljno da razmotre ovu važnu inicijativu i da će im ona biti prioritetna u odnosu na neke druge inicijative koje su ovih dana aktuelne u vezi sa PDV-om. ''Dvadeset  godina sam u finansijskom sektoru i volio bih da čujem opravdanje zbog čega eventualno ne može da se realizuje naša inicijativa. Nadam se da će, ipak, nadležni po ovom pitanju nešto uraditi i da će odlučiti da bar imamo diferencijalnu stopu'', istakao je Kusturić, dodajući da je stopa PDV-a u BiH ista za svu robu, i za lijekove, kao i za neke luksuzne proizvode. ''To nije slučaj u drugim zemljama regiona. Pri tome, stopa PDV-a je ujedno i najviša u BiH u odnosu na region'', rekao je direktor FZO RS. On je napomenuo da smanjenjem stope PDV-a na lijekove država neće biti ''oštećena'' jer će i Fond, kao i građani koji uštede na lijekovima, taj novac potrošiti na nešto drugo, za šta će platiti PDV.

]]>
Wed, 29 Nov 2023 13:36:11 +0100
Fond za narednu godinu planirao veća izdvajanja za primarnu zdravstvenu zaštitu https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-za-narednu-godinu-planirao-veca-izdvajanja-za-primarnu-zdravstvenu-zastitu.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-za-narednu-godinu-planirao-veca-izdvajanja-za-primarnu-zdravstvenu-zastitu.html

„Cilj je da napravimo iskorak u primarnoj zdravstvenoj zaštititi, posebno kada je riječ o prevenciji. Naime, ulaganje u prevenciju znači ulaganje u zdravlje. Takođe, ukoliko se bavimo isključivo liječenjem neke bolesti, a ne prevencijom, to svakako više košta zdravstveni sistem, te je svima u interesu da fokus u primarnoj zdravstvenoj zaštiti bude na preventivi“, istakao je direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić na sastanku sa predstavnicima zdravstvenih ustanova primarnog nivoa.

Na ovom sastanku na kojem su, između ostalih, učestvovali zamjenici direktora FZO RS Ranka Knežević i Aleksandar Sekulić razgovarano je i o planovima za narednu godinu, posebno kada je riječ o finansiranju primarne zdravstvene zaštite, budući da FZO RS iz godine u godine u skladu sa mogućnostima izdvaja više sredstava za ovaj vid zdravstvene zaštite. Uprkos finansijskim izazovima sa kojima se FZO RS kontinuirano suočava, Fond je i za narednu godinu planirao veći iznos sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu svjesni važnosti osnovnog stuba zdravstvenog sistema.

Međutim, za dodatno unapređenje razvoja primarne zdravstvene zaštite neophodna su sistemska rješenja i konkretnije uključivanje lokalnih zajednica u finansiranje domova zdravlja koji su i njihovi osnivači.

Predstavnici zdravstvenih ustanova primarnog nivosa su na sastanku, takođe, upoznati da FZO RS aktivno radi na izmjeni Cjenovnika zdravstvenih usluga koji je planiran da počne da se primjenjuje od početka naredne godine. Revidirani cjenovnik, kako su direktori upoznati na sastanku, ima za cilj da bolje uredi finansiranje usluga primarne zdravstvene zaštite kako bi se tačno znalo šta je pruženo pacijentu i to precizno evidentirano.

Učesnici sastanka su pozdravili praksu Fonda da sasluša mišljenje predstavnika zdravstvenih ustanova, jer, kako su istakli, samo kroz kvalitetnu komunikaciju i interakciju se  može doći do adekvatnih rješenja.

„Dolaskom sadašnjeg rukovodstva Fonda postignuta je finansijska stabilnost, posebno u kontekstu da sada sve zdravstvene ustanove na vrijeme i u skladu sa ugovorom dobijaju mjesečne tranše. To je dobar osnov za dalje građenje i unapređenje sistema. Međutim, da bi se dalje razvijali neophodna nam je podrška lokalne zajednice i drugih nadležnih isntitucija, ne samo Fonda, jer mi imamo odličan i održiv sistem, čak bolji od nekih zemalja u regionu u kojima se izdvaja mnogo više za zdravstvo. Zato je jako važno da primarna zdravstvena zaštita dobije sistemsku podršku “, istakao je direktor Doma zdravlja Čelinac Draško Kuprešak.

]]>
Fri, 17 Nov 2023 15:00:42 +0100
Svjetski dan oboljelih od dijabetesa: Finansiranje senzora nastavak kontinuiranog proširenja prava za oboljele od ove bolesti https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-oboljelih-od-dijabetesa-finansiranje-senzora-nastavak-kontinuiranog-prosirenja-prava-za-oboljele-od-ove-bolesti.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-oboljelih-od-dijabetesa-finansiranje-senzora-nastavak-kontinuiranog-prosirenja-prava-za-oboljele-od-ove-bolesti.html

Finansiranjem senzora u trajanju od sedam i 14 dana za djecu oboljelu od dijabetesa tip jedan do 18 godina starosti od avgusta ove godine Fond zdravstvenog osiguranja RS  nastavio je da u kontinuitetu i u skladu sa finansijskim mogućnostima proširuje paket prava za oboljele od ove bolesti. Godišnja izdvajanja FZO RS za lijekove i potrošni materijal za oboljele od dijabetesa iznosi više od 33 miliona KM, ne računajući liječenja, medicinska sredstva i drugo što im je porebno.

U povodu Svjetskod dana oboljelih od dijabetesa podsjećamo da FZO RS za oboljele od ove bolesti finasira širok spektar prava, a osim senzora, finansira i insuline, trakice za mjerenje šećera, lancete, špriceve, igle, aparate za brzo određivanje glukoze u krvi, potrošne materijala za insulinske pumpe. Napominjemo da su oboljelima od dijabetesa dostupni i insulini najnovije generacije koje ne finansiraju pojedine zemlje regiona u kojima se izdvaja znatno više sredstava za zdravstvo.

Takođe, oboljeli od dijabetesa su oslobođeni plaćanja participacije za osnovnu bolest i sve njene komplikacije. Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju prvi put je omogućeno da oboljeli od dijabetesa, ukoliko nemaju nijedan drugi osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, mogu po osnovu svoje bolesti biti zdravstveno osigurani.

Dakle, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je jako rano prepoznao važnost finansiranja prava oboljelih od dijabetesa, a sve u cilju unapređenja kvaliteta života oboljelih od ove bolesti, pa se od 2006. godine  u kontinuitetu proširuju prava i u skladu sa mogućnostima uvode i finansiraju novi lijekovi. Fond je, primjera radi, u odnosu na 2016. godinu povećao sredstva za liječenje oboljelih od dijabetesa za čak 50 odsto.

FZO RS aktivno sarađuje sa predstavnicima udruženja pacijenata oboljelih od ove bolesti i sve novine po pitanju unapređenja prava su i uvedene u saradnji sa pacijentima. Upravo su i udruženja preopoznali nastojanje FZO RS da kontinuirano poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite, te je Fond ove godine od predstavnika Udruženja oboljelih od dijabetesa "ДиабетНо1" u okviru manifestacije "Više znanja, manje strahovanja" dobio i zahvalnicu za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite oboljelih od dijabetesa.

Uključivanje pacijenata u koncipiranje razvoja zdravstvenog osiguarnja jedan je od prioriteta FZO RS, a zahvalnice koje FZO RS dobija od predstavnika udruženja pacijenata pokazuje da je Fond preopoznat kao istinski partner u pobošljanju dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite

]]>
Mon, 13 Nov 2023 08:29:03 +0100
Potpisana inicijativa za ukidanje ili povrat PDV na lijekove i medicinska sredstva https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/potpisana-inicijativa-za-ukidanje-ili-povrat-pdv-na-lijekove-i-medicinska-sredstva.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/potpisana-inicijativa-za-ukidanje-ili-povrat-pdv-na-lijekove-i-medicinska-sredstva.html

Fondovi zdravstvenih osiguranja u Bosni i Hercegovini, tačnije Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine i Fond zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta, danas su potpisali zajedničku inicijativu za ukidanje/smanjenje PDV-a na lijekove i medicinska sredstva ili da se sredstva prilikom raspodjele prihoda od indirektnih poreza po osnovu naplaćenog PDV-a na lijekove i medicinska sredstva namjenski usmjere na račune fondova zdravstvenih osiguranja u cilju finansiranja zdravstvene zaštite osiguranih lica. Ova inicijativa biće upućena svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini.

U inicijativi koju su potpisali direktor FZO RS Dejan Кusturić, direktorica Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranja FBiH Vlatka Martinović i direktor FZO Brčko Distrikta Radomir Nikolić,  navodi se da je BiH jedina zemlja u regionu koja ima jedinstvenu stopu PDV na lijekove i medicinska sredstva u iznosu od 17%, za razliku od Hrvatske i Makedonije gdje je  poreska stopa na lijekove 5%, u Sloveniji 9,5%,  i u Srbiji 10%.  Кoliko je to veliko opterećenje za fondove pokazuje i podatak da je samo u zdravstvenom sistemu Republike Srpske u prošloj godini za PDV plaćeno više od 100 miliona КM, što je gotovo jednako dvogodišnjim troškovima lijekova na recept. Takođe, troškovi po osnovu PDV-a u ustanovama u oblasti zdravstva Federacije BiH u 2022. iznosili su više od 164 miliona КM. Кada se posmatra period od kada je usvojen Zakon o porezu na dodatnu vrijednost BiH, tačnije od 2006. do 2022. godine, troškovi zdravstvenog sistema FBiH iznosili su više od 1,8 milijardi КM. Кada je riječ o Fondu zdravstvenog osiguranja Brčko Distrikta, samo za lijekove na recept u prošloj godini, Fond je imao troškove PDV-a oko dva miliona КM, odnosno 5 % od ukupnih troškova zdravstvenog osiguranja na godišnjem nivou.

Napominjemo da se u inicijativi traži da se ukine ili smanji PDV na lijekove i medicinska sredstva ili da se omogući povrat PDV na račun fondova zdravstvenih osiguranja u cilju finansiranja zdravstvene zaštite osiguranih lica. Naime, prema članu Zakon o porezu na dodatnu vrijednost Bosne i Hercegovine fondovi/zavodi zdravstvenih osiguranja i zdravstvene ustanove su izuzete od obaveza plaćanja PDV-a na medicinske usluge i usluge pružanja zdravstvene zaštite, ali su obavezni da plaćaju PDV na lijekove, medicinska sredstva i opremu koja se i nabavlja u cilju liječenja osiguranih lica i to po stopi od 17 %. To je dovelo do značajnog povećanja troškova pružanja zdravstvenih usluga, koji opterećuju poslovanje svih ustanova u zdravstvenom sistemu Bosne i Hercegovine.

]]>
Thu, 09 Nov 2023 13:06:54 +0100
Počinje finansiranje seta medicinskih sredstava za oboljele od bulozne epidermolize https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pocinje-finansiranje-seta-medicinskih-sredstava-za-oboljele-od-bulozne-epidermolize.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pocinje-finansiranje-seta-medicinskih-sredstava-za-oboljele-od-bulozne-epidermolize.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS od sutra počinje da u potpunosti finansira set medicinskih sredstava za oboljele od bulozne epidermolize, jer počinje primjena izmjene Pravilnika o uslovima i postupku obezbjeđivanja medicinskih sredstava. Ovaj set sadrži više od 20 stavki, poput, mekani silikonski zavoj neprijanjajući, propusan; sterilnu kompresu od gaze, tkanu; neljepljivi povoj za rane, propusni; flaster u kolutu; gel za zaštitu, ublažavanje bola, pospješenje zacjeljivanja oštećenog tkiva usne šupljine; Tubifast (žuti, zeleni, plavi – 10 m) i drugo.
I predstavnici Saveza za rijetke bolesti  RS su nakon usvajanja ovog pravilnika istakli da je FZO RS usvajanjem medicinskog seta koji sadrži više od 20 stavki napravio jedno od najfleksibilnijih rješenja za oboljele od ove bolesti u regionu.
Podsjećamo, da uvođenjem i finansiranjem neophodnih medicinskih sredstava omogućava se sprječavanje komplikacija izazvanim infekcijama i obezbjeđuje se kvalitetniji život oboljelih, jer lijek za buloznu epidermolizu ne postoji, a liječenje je isključivo simptomatsko koje podrazumijeva svakodnevnu njegu rana i previjanja. Uvrštavanjem pomenutog seta na Listu medicinskih sredstava sistemski se rješava jedno od važnih pitanja za oboljele od bulozne eidermolize, jer ranije ovaj potrošni materijal nije bio ni na jednoj listi koju finansira FZO RS. Oboljeli od ove bolesti su oslobođeni plaćanja participacije za sve što spada u obavezno zdravstveno osiguranje, što znači i da će ovaj set medicinskih sredstava u potpunosti finansirati FZO RS.
Inače, pomenutim pravilnikom predviđeno je da ova medicinska sredstva za oboljele od bulozne epidermolize predlaže ljekar specijalista -dermatovenerolog koji izdaje i nalog, a na osnovu prijedloga i naloga FZO RS donosi rješenje. Nalog Fond ovjerava za tromjesečne potrebe, a realizuju se u apotekama. Dakle, rješenje Fonda je potrebno samo prvi put, odnosno prilikom prvom odobravanja prava, a kasnije osiguranici ostvaruju ovo pravo ovjerom naloga u FZO RS koji predlaže pomenuti specijalista.]]> Mon, 06 Nov 2023 12:02:15 +0100 Pripremljeni novi vodiči kroz prava iz zdravstvenog osiguranja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pripremljeni-novi-vodici-kroz-prava-iz-zdravstvenog-osiguranja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pripremljeni-novi-vodici-kroz-prava-iz-zdravstvenog-osiguranja.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pripremio je, u skladu sa novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i novim pravilnicima Fonda, i nove vodiče kroz prava iz zdravstvenog osiguranja. Rukovođeni našim sloganom ''Zdravstveno osiguranje vrijedi više ako znate svoja prava'', vodiči su pripremljeni u cilju što jednostavnijeg informisanja osiguranika o nekim od osnovnih prava iz zdravstvenog osiguranja, poput prava za vrijeme bolničkog liječenja, prava na lijekove, liječenje izvan Srpske, bolovanje, medicinsku rehabilitaciju, medicinska sredstva i dr. Naime, FZO RS u kontinuitetu nastoji da informiše osiguranike o njihovim pravima, posebno o svim novinama koje se uvode, izmjenama u propisima, novim pravima, pojednostavljenjima procedura i slično, jer težimo ka tome da osiguranici sva prava iz zdravstvenog osiguranja koriste u punom obimu i da se na minimum svedu eventualna kršenja prava osiguranika. Tome upravo doprinosi informisanost osiguranika, odnosno da tačno znaju koja su njihova prava i na koji način mogu da ih ostvare. Iz tog razloga, FZO RS koristi sve raspoložive kanale komuniciranja i informisanja, uključujući internet stranicu Fonda i društvene mreže, info letke i sl., a kako bismo postigli što veći nivo transparentnosti i kako bi informacije iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja bile dostupne što većem broju građana. Vodiči kroz prava su jedan od načina da unaprijedimo i olakšamo informisanost građana jer su im na jednom mjestu, na jednostavan način pojašnjena osnovna prava iz zdravstvenog osiguranja.

Podsjećamo, na internet stranici Fonda i ranije su bili dostupni vodiči kroz prava, ali zbog novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji se primjenjuje od kraja septembra prošle godine, te niza novih pravilnika koje je FZO RS donio u proteklom periodu, a kojim je uvedeno i više novih prava iz zdravstvenog osiguranja, nastala je potreba da se pripreme i potpuno novi vodiči kroz prava. Napominjo da osigurana lica Fonda za sva pitanja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mogu da se obrate zaštitnicima prava osiguranika u svim filijalama FZO RS, Odjeljenju za odnose sa javnošću, kao i svim poslovnicama FZO RS. Kontakt telefoni i mejl adrese dostupni su na internet stranici FZO RS, na kojoj se ujedno mogu pronaći sve važne informacije iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

]]>
Thu, 19 Oct 2023 09:33:39 +0200
Od 1. oktobra redovan period za promjenu doktora https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-1-oktobra-redovan-period-za-promjenu-doktora.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-1-oktobra-redovan-period-za-promjenu-doktora.html

Od 1. oktobra do kraja decembra svake godine osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa na jednostavan način, bez navođenja razloga promjene.

Dakle, građani ukoliko iz bilo kojeg razloga žele da promijene izabranog doktora, najbolje bi bilo da to urade u ovom redovnom periodu za izbor, odnosno promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, i pri tome nije potrebno navoditi razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa, što je inače potrebno navesti ako se doktor mijenja mimo redovnog perioda. Takođe, građani koji se još uopšte nisu registrovali u tim porodične medicine, trebalo bi da to urade u ovom redovnom periodu.

Podsjećamo da je izuzetno značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši u za to predviđenom periodu - do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu, jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava za zdravstvenu zaštitu koju pružaju građanima.

Napominjemo da kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine, osim u izuzetnim situacijama, poput ako novi doktor radi u istoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i prethodni, tada nije potrebno čekati narednu godinu.

Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

Osigurana lica Fonda mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra u onim zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, koje sa Fondom imaju potpisan ugovor. Spisak ustanova sa kojima FZO RS ugovara zdravstvenu zaštitu dostupan je na internet stranici Fonda. Dakle, osigurana lica FZO RS ostvaruju primarnu zdravstvenu zaštitu u timu porodične medicine u kojem su registrovani. U slučaju da se osiguranici zadese u mjestu gdje nemaju svog porodičnog doktora, sve ustanove su dužne da osiguranicima pruže hitnu, neodložnu zdravstvenu zaštitu, koju Fond ugovara za sve stanovništvo.

]]>
Sun, 01 Oct 2023 10:34:47 +0200
Kusturić o inicijativi za smanjenje ili povrat PDV-a: Iskoristiti primjere drugih u korist zdravstva i građana https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-o-inicijativi-za-smanjenje-ili-povrat-pdv-a-iskoristiti-primjere-drugih-u-korist-zdravstva-i-gradana.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-o-inicijativi-za-smanjenje-ili-povrat-pdv-a-iskoristiti-primjere-drugih-u-korist-zdravstva-i-gradana.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sa pravima kojа finansira se nalazi u dobroj situaciji, uprkos tome što nismo iskoristili ono što imaju druge zemlje, poput dodatnih izvora finansiranja od akciza na duvan i alkohol ili manju stopu PDV na lijekove i medicinska sredstva, poručio je ovo u Jutarnjem programu Radio televizije Republike Srpske vršilac dužnosti direktora FZO RS Dejan Kusturić.

Kako je rekao, kada bi se u Republici Srpskoj, odnosno u BiH, primjenila iskustva drugih zemalja, to bi samo za FZO RS značilo oko 100 miliona KM dodatnih prihoda na godišnjem nivou.

„U zemljama regiona prihodi od doprinosa čine 80 odsto, dok su ostali prihodi od dodatnih izvora na koje mi već odavno ukazujemo. Primjera radi, u Hrvatskoj i u Sjevernoj Makedoniji stopa na lijekove je 5 odsto, dok je  kod nas 17 odsto. Kada bi samo stopa PDV na lijekove i medicinska sredstva bila kao u tim zemljama, to bi značilo da bi mogli da uštedimo oko 30 miliona KM, odnosno da ih usmjerimo na finansiranje novih prava“, istakao je Kusturić i dodao da je inicijativa fondova zdravstvenih osiguranja u BiH o smanjenju, ukidanju ili povratu PDV-a na lijekove i medicinska sredstva važna kako za fondove, tako i za same građane.

Kako je istakao Kusturić, sadašnja stopa PDV u iznosu od 17 odsto je opterećujuća za fondove, ali i za stanovništvo, posebno starije populacije kojima trebaju lijekovi.

„Manja stopa PDV-a na lijekove značila bi i jeftinije lijekove koji nisu na listama fondova, pa ih građani sami kupuju. Dakle, u najmanju ruku nije korektno da bude ista stopa PDV-a na lijekova i na neku luksuznu robu“, istakao je Kusturić.

Prijedlog fondova je, kako kaže, ili da se ukine ili smanji PDV na lijekove i medicinska sredstva po uzoru na druge zemlje ili da se donese novo zakonsko rješenje kojim bi bila drugačija raspodjela sredstava koja se dobijaju po osnovu PDV-a.

„Mi očekujemo da se Uprava za indirektno oporezivanje BiH oglasi po ovom pitanju, ali primjeri drugih zemalja nam pokazuju da se ova oblast može dodatno urediti u korist zdravstvenog sistema i građana“, istakao je Kusturić i dodao da su ove inicijative za dalji razvoj zdravstvenog osiguranja, a ne zato što je ugroženo finansiranje prava.

On se osvrnuo i na činjenicu da mnogi poslodavci nisu uplaćivali doprinose za zdravstveno osiguranje, iako je to zakonska obaveza.

„Poslodavci imaju zakonsku obavezu, ali i propisane sankcije u slučaju neplaćanja doprinosa. Dakle, zakon je jasno rekao da su oni samo ovlašćeni da plate doprinose koji pripadaju radniku. Svjesni smo činjenice da o zdravlju niko ne razmišlja dok je zdrav, ali je jako važno da radnici iskoriste svoje pravo i redovno provjeravaju da li poslodavci uplaćuju doprinose“, istakao je Kusturić i dodao da je naplata sredstava od doprinosa u nadležnosti Poreske uprave.

„Mi od Poreske uprave RS očekujemo da primjeni ono što zakon propisuje, a od poslodavaca da izmire obaveze po osnovu doprinosa u ime radnika“, jasan je Kusturić.

]]> Thu, 28 Sep 2023 10:54:21 +0200