Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Fri, 05 Jun 2020 16:36:44 +0200 bs-ba Fond dok traje vanredna situacija finansira zdravstvene usluge za sve građane https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-dok-traje-vanredna-situacija-finansira-zdravstvene-usluge-za-sve-gradane.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-dok-traje-vanredna-situacija-finansira-zdravstvene-usluge-za-sve-gradane.html

Fond zdravstvenosg osiguranja  Republike Srpske i dok traje vanredna situacija nastavlja da finansira zdravstvene usluge za sve građane u javnim zdravstvenim ustanovama, bez ovjeravanja zdravstvene knjižice. Finansiranje zdravstvenih usluga za sve građane će trajati sve do okončanja vanredne situacije u Republici Srpskoj.

Nakon toga, Fond nastavlja da finansira zdravstvene usluge za osigurana lica u svim zdravstvenim ustanovama koje imaju ugovor sa Fondom.

Međutim, apelujemo na građane u cilju smanjenja gužvi i sprečavanja okupljanja većeg broja ljudi na jednom mjestu da ne moraju odmah po ukidanju vanredne situacije da dolaze u poslovice Fonda kako bi ovjerili zdravstvene knjižice. Ovo je prilika da podsjetimo građane da se zdravstvena knjižica ovjerava po potrebi, dakle ne mora  svakog mjeseca, jer prava iz zdravstvenog osiguranja postoje u kontinuinetu nezavisno  od redovne ovjere zdravstvenih knjižica.

Osim toga, mnoge zdravstvene ustanove imaju tehničku mogućnost da uvidom u poslovni sistem Fonda provjere da li se osiguraniku u kontinuitetu uplaćuju doprinosi, u slučaju da se desi da osiguranik kod sebe nema zdravstvenu knjižicu.

Takođe, svaki osiguranik na internet stranici FZO RS može provjeriti da li se za njega redovno uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje.

]]> Mon, 25 May 2020 13:46:52 +0200 Direktor Fonda Dejan Kusturić o solidarnosti sistema i sprovedenim javnim nabavkama https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/direktor-fonda-dejan-kusturic-o-solidarnosti-sistema-i-sprovedenim-javnim-nabavkama.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/direktor-fonda-dejan-kusturic-o-solidarnosti-sistema-i-sprovedenim-javnim-nabavkama.html

Za razliku od drugih sistema u kojima se građani koji su sumnjali na KOVID 19 nisu javljali doktoru iz straha koliko će to da ih košta, Republika Srpska solidarno kako i funkcioniše naš zdravstveni sistem odlučila je da u ovo vrijeme kada se cijeli svijet bori sa virusom korona finansira zdravstvene usluge za sve građane – bez izuzetka. Zamislite da smo imali situaciju da ljudi izbjegavaju da prijavljuju simptome, jer nemaju novca da plate testiranje? Zdravstveni sistem je i ovaj put dokazao svoju solidarnost i zato ga svi trebamo čuvati, poručio je direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić gostujući u emisiji „Direktno“ na Alternativnoj televiziji.

I ovaj period borbe sa pandemijom, kako je rekao, istakao je važnost zdravstva za jedno društvo i zato treba svi da se borimo za dodatne izvore finansiranje kako bi zdravstvo građanima pružalo još kvalitetnije zdravstvene usluge.

„Vidjeli smo i sada kolika je pretnja da sistem ima samo jedan prihod -uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Fond godinama traži dodatne prihode od proizvoda štetnih po zdravlje, a vjerujemo da će se to i u budućnosti desiti“, istakao je Kusturić.

Govoreći o javnim nabavkama koje je Fond od 24. marta po nalogu Republičkog štaba za vanredne situacije sproveo za potrebe zdravstvenog sistema Kusturić je istakao da su ciljevi koje je Fond postavio poput hitnosti, transparentnosti, zakonitosti i racionalnog i efikasnog trošenja javnih sredstva u potpunosti ispoštovani.

„Zadatak nije bio nimalo lak, ali lako nije bilo ni jednom građaninu RS da se bori sa nečim što je apsolutno novo i nevidljivo. Fond je odreagovao  na način kako se očekuje od institucija RS - pravovremeno, a sve u cilju da se što prije nabavi neophodna medicinska i zaštitna oprema kako bi se zaštitili građani i zdravstveni radnici“, rekao je Kusturić.

Iako je Fond do sada, putem javnih nabavki nabavljao samo lijekove, dok su nabavke  medicinskih sredstava u nadležnosti zdravstvenih ustanova, Fond je po ovlaštenju Republičkog štaba, prvenstveno zbog iskustva koji posjeduje i kadra, preuzeo ovaj posao.  Procedure nabavke, kako kaže Kusturić, bile su užasno komplikovane, posebno iz razloga što se cijeli svijet u jednom momentu okrenu ka Kini tražeći jednu istu robu.

 

]]>
Wed, 20 May 2020 11:58:19 +0200
Kusturić: Nabavljena medicinska i zaštitna oprema vrijedna 54 miliona KM https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-nabavljena-medicinska-i-zastitna-oprema-vrijedna-54-miliona-km.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-nabavljena-medicinska-i-zastitna-oprema-vrijedna-54-miliona-km.html

Fond zdravstvenog osiguranja /FZO/ Republike Srpske je u vrijeme epidemije virusa korona ugovorio nabavke za snabdijevanje zdravstvenog sistema medicinskom i zaštitnom opremom, vrijednosti oko 54 miliona KM, koje je obezbjedila Vlada i u veoma kratkom periodu nabavio sve što je bilo potrebno, izjavio je direktor Fonda Dejan Kusturić.

Kusturić je u intervjuu Srni istakao da zadatak koji je pred FZO postavio Republički štab za vanredne situacije da za potrebe zdravstvenog sistema izazvane epidemijom virusa korona nabavi sredstava za održavanje higijene, medicinska sredstava i zaštitnu opremu nije bio lak jer je cijeli svijet pokušavao da od Kine nabavi prijeko potrebnu opremu, a Srpska je u globalnim okvirima veoma mala.

- I u okolnostima kada je vođen "rat" i izbijali diplomatski skandali među zemljama zbog toga ko će prije da nabavi medicinsku opremu mi smo u vrlo kratkom periodu uspjeli da za naš zdravstveni sistem nabavimo sve što je bilo potrebno - naglasio je Kusturić.

Prema njegovim riječima, Fond je paralelno sa tim obezbijedio sve lijekove, koji su bili potrebni i dostupni na tržištu s ciljem da ni u jednom momentu ne bude zapostavljen ni taj segment zdravstvene zaštite.

- Fond je, uprkos epidemiji, za bolnice i domove zdravlja nesmetano sprovodio javne nabavke za lijekove koji se nalaze na njihovim listama. U ovom trenutku sve zdravstvene ustanove su dobro snadbjevene lijekovima koje za njih nabavljamo. Posebno je važno da osiguranici sa hroničnim oboljenjima poput dijabetesa, osiguranici koji su na dijalizi i slično nemaju razloga za brigu. Isporuke lijekova koje Fond u potpunosti finansira za oboljele od dijabetesa, kao i lijekova za druga hronična oboljenja se sprovode bez zastoja - rekao je Kustruić.

On je podsjetio da već godinama ukazuju na problem sa zainteresovanošću proizvođača za mala tržišta na koji Fond ne može da utiče.

Kusturić je ocijenio da je taj izazov sada mnogo veći, jer je uvoz lijekova otežan zbog epidemije virusa korona, a većina proizvođača lijekova okreće se ka većim tržištima.

]]> Sun, 17 May 2020 14:48:22 +0200 Fond za sve građane finansira zdravstvene usluge dok traje vanredno stanje https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-za-sve-gradane-finansira-zdravstvene-usluge-dok-traje-vanredno-stanje.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-za-sve-gradane-finansira-zdravstvene-usluge-dok-traje-vanredno-stanje.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sve dok traje vanredna situacija i vanredno stanje u Republici Srpskoj finansira zdravstvene usluge za sve građane – bez izuzetka u javnim zdravstvenim ustanovama.  To znači da su do tada svi građani zdravstveno osigurani i ne moraju da dolaze u poslovnice Fonda da ovjeravaju zdravstvene knjižice

Podsjećamo da Fond od 13. marta prateći mjere i preporuke Vlade RS u cilju sprečavanja širenja virusa korona za svo stanovništvo (osigurane i neosigurane) finansira zdravstvene usluge bez ovjeravanja zdravstvenih knjižica.

Fond će, po ukidanju vanrednog stanja, usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pružati u punom kapacitetu (neposrednim kontaktom)  uz poštovanje higijensko- epidemioloških mjera.

Napominjemo da se finansiranje zdravstvenih usluga odnosi na sve građane, kao i  na one koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje, a još uvijek nisu regulisali svoj status.

Takođe, pozivamo sve građane, bez obzira na ublažavanje restriktivnih mjera da se pridržavaju svih propisanih odluka uz obavezu odgovornog ponašanja, a sve u cilju sprečavanja daljeg širenje virusa korona u zajednici.

Osim toga, ukoliko ne postoji preka potreba, molimo osiguranike da ne dolaze u Fond, jer sve informacije o radu Fonda i pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja mogu da dobiju od naših zaštitnika prava koji su imenovani u svim opštinama Republike Srpske. Imena i prezimena sa brojevima telefona zaštitnika prava dostupni su  na internet stranici Fonda, a možete za više informacija pozvati i centralni broj telefona zaštitnika prava 051 226 870. 

]]>
Mon, 11 May 2020 11:19:11 +0200
Transparentne javne nabavke Fonda za potrebe zdravstvenog sistema u doba pandemije virusa korona https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/transparentne-javne-nabavke-fonda-za-potrebe-zdravstvenog-sistema-u-doba-pandemije-virusa-korona.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/transparentne-javne-nabavke-fonda-za-potrebe-zdravstvenog-sistema-u-doba-pandemije-virusa-korona.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u  skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije od 24. marta ove godine ovlašten je da sprovodi postupke javne nabavke sredstava za održavanje higijene, medicinskih sredstava i zaštitne opreme za potrebe zdravstvenog sistema koje su izazvane pandemijom virusa korona. Svi postupci koje je Fond od tog perioda pa do danas sproveo za potrebe zdravstvenih ustanova bile su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, a svi ugovori zaključeni sa privrednim subjektima koji su registrovani za oblast nabavke koja je bila potrebna da se sprovede.

Dakle, od 24. marta, pa do danas Fond je za potrebe zdravstvenog sistema i u skladu sa zakonom koji omogućava više vrsta postupaka sproveo i zaključio 20 ugovora koji su se odnosili  na održavanje higijene, nabavku medicinskih sredstava i zaštite opreme zbog pojave virusa korona.  Hitnost kao što je pandemija virusa korona i kada je cilj da se zdravstveni sistem što prije opskrbi neophodnom opremom diktirala je izbor vrste postupaka, što je, između ostalog, bio i stav Agencija za javne nabavke BiH koja je nadležna za praćenje primjene Zakona o javnim nabavkama BiH.  Sve količine i vrste robe su naručene prema zahtjevu Republičkog štaba za vanredne situcacije, a sva roba ima potrebne sertifikate i potvrde struke da je riječ o opremi zadovoljavajućeg kvaliteta. Osim toga, svi dobavljači imaju dozvolu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kao i potrebne dozvole za uvoz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS.

 

Posebno smo zadovoljni što smo skoro u nemogućim uslovima i opšteg rata među zemljama da što prije nabave neophodnu medicinsku opremu zbog eventualnih nestašica, među prvim u regionu uspjeli da na vrijeme obezbjedimo  neophodnu opremu i zaštitu za zdravstvene radnike. Tako da ni u jednom trenutku našim zdravstvenim radnicima nije nedostajla preko potrebna oprema za rad, posebno u uslovima kada se cijeli svijet suočio sa širenjem virusa korona. Fond je, paralelno sa tim, obezbjedio  sve moguće lijekove koji su potrebni i bili dostupni na tržištu, a sve u cilju da ni u jednom momentu ne zapostavimo i ovaj segment  zdravstvene zaštite.

]]>
Wed, 06 May 2020 13:41:57 +0200
Fond prati zaključke Republičkog štaba za vanredne situacije: Produženo finansiranje zdravstvenih usluga do 11. maja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-prati-zakljucke-republickog-staba-za-vanredne-situacije-produzeno-finansiranje-zdravstvenih-usluga-do-11-maja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-prati-zakljucke-republickog-staba-za-vanredne-situacije-produzeno-finansiranje-zdravstvenih-usluga-do-11-maja.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u skladu sa zaključkom Republičkog štaba za vanredne situacije, donio je odluku da produži finansiranje zdravstvenih usluga u javnim zdravstvenim ustanovama za sve građane (osigurane i neosigurane) do 11. maja ove godine. 

To znači da su do tada svi građani zdravstveno osigurani i ne moraju da dolaze u poslovnice Fonda da ovjeravaju zdravstvene knjižice

Podsjećamo da Fond od 13. marta prateći mjere i preporuke Vlade RS u cilju sprečavanja širenja virusa korona za svo stanovništvo finansira zdravstvene usluge bez ovjeravanja zdravstvenih knjižica.

To je sada produženo do 11. maja, a Fond će i dalje pratiti epidemiološke smjernice  i upustva nadležnih i u vezi sa tim donositi adekvatne mjere predostrožnosti.

Napominjemo da se finansiranje zdravstevnih usluga odnosi na sve građane, kao i  na one koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje, a još uvijek nisu regulisali svoj status.

Ponovo apelujemo  na građane da  bez preke potrebe ne dolaze u poslovnice Fonda i da sačekaju sa predajom dokumentacije koja nije hitna, poput zahtjeva za refundaciju  i slično kako bi se izbjegle gužve i veći broj okupljanja  ljudi na jednom mjestu. Takođe, pozivamo sve građane da poštuju epidemiloške mjere, posebno koje se odnose na nošenje zaštitnih maski i rukavica, a sve u cilju suzbijanja virusnih infekcija.

Inače, sve informacije o zdravstvenom osiguranju kao i o radu Fonda uopšte mogu da od zaštitnika prava na broj 051 226 870, ali i putem mejla zaštitnika prava.

]]>
Wed, 29 Apr 2020 13:20:21 +0200
Fond solidarnosti „Duša djece“ podržao projekat Društva psihologa RS- Poziv roditeljima za psihološku podršku https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-solidarnosti-dusa-djece-podrzao-projekat-drustva-psihologa-rs-poziv-roditeljima-za-psiholosku-podrsku.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-solidarnosti-dusa-djece-podrzao-projekat-drustva-psihologa-rs-poziv-roditeljima-za-psiholosku-podrsku.html

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece podržao je projekat Društva psihologa Republike Srpske „Zaštita mentalnog zdravlja vulnerabilnih kategorija stanovništva u doba KOVID-19 pandemije“,  te pozvao roditelje djece čije liječenje u inostranstvu finansira Fond da se odazovu pozivu za psihološku podršku.

Naime, poziv je upućen onim roditeljima djece  koji zbog zatvaranja  granica izazvanim pandemijom  virusa korona čekaju kod kuće da ih zdravstvena ustanova u inostranstvu  primi na liječenje, kao i onim roditeljima koji se sa djecom već nalaze na liječenju u inostranstvu i ne mogu da se vrate kući.

„Društvo psihologa Republike Srpske u vremenu pandemije korona virusom i kada se svi suočavamo sa strahom i neizvješnošću pokrenulo akciju očuvanja mentalnog zdravlja posebno osjetljivih kategorija društva. Ne umanjujući značaj pomoći nekih drugih kategorija društva, ubjeđeni smo da u ovim trenucima kada postoji nemogućnost slanja djeteta na liječenje u inostranstvo zbog zatvorenih granica ili kada se roditelji sa djecom nalaze u inostranstvu, pa ne mogu da se vrate kući,  potreba za razgovorom ili psihološkom podrškom je još veća“, istakla je direktorica Fonda solidarnosti „Duša djece“ Jasminka Vučković.

Podsjećamo da je Fond solidarnosti još prošle godine uspostavio saradnju sa Društvom psihologa RS u cilju pružanja stručne pomoći porodicama djece koja moraju da se liječe u inostranstvu. Psiholozi su na raspolaganju svim roditeljima, a ove usluge pružaju besplatno, jer na ovaj način žele da daju svoj doprinos humanoj misiji Fonda solidarnosti „Duša djece“.

Kada je u pitanju zaštita mentalnog zdravlja u vrijeme pandemije virusa korona, Društvo psighologa RS odlučilo je da pokrene ovaj projekat iz razloga što smatraju da je u ovim trenucima krize neophodno je osigurati psihosocijalne usluge u domenu posebno vulnerabilnih kategorija kao što su osobe sa invaliditetom, osobe sa hroničnim bolestima, roditelji djece sa hroničnim oboljenjima/stanjima i samohrani

roditelji. Osnovni cilj projekta je očuvanje mentalnog zdravlja ljudi u situaciji neočekivane krize kao i poduzimanja različitih incijativa koje su u direknoj vezi sa smanjivanjem epidemiološkog rizika.

]]>
Wed, 29 Apr 2020 12:17:16 +0200
Stigla medicinska oprema iz Kine https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/stigla-medicinska-oprema-iz-kine.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/stigla-medicinska-oprema-iz-kine.html

Na Međunarodni aerodrom u Banjaluci juče je stigao prvi kontigent zaštitne medicinske opreme koju je Vlada Republika Srpske kupila za zdravstveni sistem od Kine u cilju sprečavanja širenja virusa korona.

Avion sa medicinskom opremom dočekali su srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, premijer Republike Srpske Radovan Višković, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, te direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić.

Premijer Srpske Radovan Višković rekao je da je nabavkom medicinske opreme iz Kine zdravstveni sektor kompletno opremljen.

„ Tu su maske, viziri, rukavice, sve što je potrebno zdravstvenom sektoru.

Ovdje je 55 tona robe i od ovog momenta Republika Srpska neće ni od koga zavisiti za bilo koji segment te medicinske opreme. Imamo dovoljno opreme za narednih nekoliko mjeseci. Zahvaljujemo kineskoj državi što su omogućili da ova roba izađe iz Kine i dođe u Banjaluku“, istakao je Višković koji kaže da je u ovom trenutku kada se cijeli svijet „bori“ sa virusom korona veom teško nabaviti ovu robu, bez obzira na novac.

„Ovdje se nalaze i respiratori - sve će biti po potrebi distribuisano zdravstvenim ustanovama, staračkim domovima i svima kojima je potrebna za rad i boravak“, istakao je Višković.

Srpski član Predsjedništva BiH je istakao da se na ovome radilo gotovo mjesec dana.

„Avion je došao ovdje preko Etiopije, a mi smo platili prevoz. Tu je preko pet miliona rukavica, 4,3 miliona maski, više od 20.000 odijela, vizira i svega što nam može poslužiti za nekoliko narednih mjeseci“, istakao je Dodik.

 

]]>
Thu, 16 Apr 2020 08:30:04 +0200
Zdravstvene ustanove snabdjevene lijekovima koje nabavlјa Fond https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zdravstvene-ustanove-snabdjevene-lijekove-koje-nabavl-a-fond.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zdravstvene-ustanove-snabdjevene-lijekove-koje-nabavl-a-fond.html

Svi domovi zdravlјa i bolnice u Republici Srpskoj za koje Fond zdravstvenog osiguranja RS nabavlјa  lijekove za sada su dobro snabdjevene ovim lijekovima, uprkos pandemiji virusa korona. Iako je u Republici Srpskoj vanredno stanje trenutno ne postoji zastoj u isporuci lijekova, te očekujemo da tako bude i u narednom periodu. 

Naime, Fond je u prethodnom periodu završio najveći dio javnih nabavki za lijekove koji se nalaze na listama domova zdravlјa i bolnica I u stalnom je kontaktu sa dobavlјačima koji navode da se isporuka lijekova u zdravstvenim ustanove sprovodi planiranom dinamikom.

Napominjemo da osiguranici sa hroničnim obolјenjima, poput dijabetesa, kardiovaskularnih obolјenja, astmatičara, osiguranika koji su na dijalizi i slično, kao i trudnice i djeca, uprkos novonostaloj situaciji, nemaju razloga za brigu.

Fond,  u skladu sa epidemiološkom situacijom kao i preporukama Vlade RS sa posebnom pažnjom prati dešavanja na svjetskom tržištu lijekova, kako bi u slučaju potrebe adekvatno reagovao.

Sve apoteke koje imaju ugovor sa FZO RS su uredno snabdjevene, te podsjećamo da Fond finansira više od 1500 lijekova nezaštićenih  naziva i da za sada ne postoji bojazan da ćedoći do nestašica ovih lijekova, posebno iz razloga što na listama i A i B za većinu obolјenja postoje paralele.

Tako da u ovom trenutku Republici Srpskoj ne prijeti nestašica lijekova, a prema analizama koje je Fond radio zbog novonastale situacije, takvo stanje se očekuje i u narednom periodu. Fond je vodeći računa o očekivanom porastu potražnje za određenu grupu lijekova koji se koriste u terapiji obolјelih od COVID-19 za koje je ranije uredno sprovedena nabavka za uobičajenu potrošnju, pokrenuo aktivnosti za obezbjeđivanje dodatnih količina, između ostalog i molbom za pomoć oko nabavke 27 lijekovainstitucijama Republike Srbije, jer u tim količinama nisu bili dostupni kod domaćih dobavlјača. U međuvremenu su obezbijeđene i ugovorene količine koje mogu odgovoriti i višestruko većoj potrošnji od uobičajene u narednom periodu.

Podjećamo i da je Fond u skladu sa preporukama Vlade RS i u cilјu sporečavnja širenja virusa korona produžio finansiranja zdravstvenih usluga za svo stanovništvo do30. aprila ove godine. Dakle, do tog perioda nije potrebna ovjerena zdravstvena knjižica, jer je Fond preuzeo na sebe finansiranje zdravstvenih usluga za sve građane u javnim zdravstvenim ustanovama.

Fond će i dalјe pratiti epidemiološke smjernice i mjere nadležnih i u vezi sa tim donositi adekvatne mjere predostrožnosti koji imaju za cilј suzbijanja širenja virusnih infekcija.

Takođe, poštujući preporuke Republičkog štaba za vanredne situacije, Fond radi ograničenim kapacitetom, ali i dalјe nesmetano obavlјa svoju funkciju, poput nabavke lijekova i drugih hitnih stvari. Apelujemo još jednom na građane da  bez preke potrebe ne dolaze u poslovnice Fonda i da sačekaju sa predajom dokumentacije  koja nije hitna, poput zahtjeva za refundaciju  i slično kako bi se izbjegle gužve i veći broj okuplјanja  lјudi na jednom mjestu.

]]>
Fri, 03 Apr 2020 17:22:19 +0200