Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Fri, 12 Jul 2024 15:02:07 +0200 bs-ba Objavljen javni poziv za kandidate za porodične doktore, pedijatre i ginekologe https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/objavljen-javni-poziv-za-kandidate-za-porodicne-doktore-pedijatre-i-ginekologe.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/objavljen-javni-poziv-za-kandidate-za-porodicne-doktore-pedijatre-i-ginekologe.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske objavio je danas u ''Glasu Srpske'' Javni poziv za kandidate za doktora medicine u timu porodične medicine, doktora medicine specijaliste pedijatrije i doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva na primarnom nivou zdravstvene zaštite za 2025. godinu. Javni poziv je dostupan i na internet stranici Fonda, kao i potrebni obrasci.
Podsjećamo, novim Pravilnikom  o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj pomjeren je redovan period za promjenu/izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa i on je sada od septembra do kraja oktobra, dok je ranijih godina bio od oktobra do kraja decembra. Samim tim, sada ranije objavljujemo i javni poziv za doktore. Ova novina je uvedena kako bi Fond već u novembru raspolagao podacima o registrovanim građanima u timovima porodične medicine, kao i kod pedijatra i ginekologa. To će omogućiti da se ugovaranje zdravstvene zaštite na primarnom nivou, odnosno zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama sprovodi ranije nego što je to bio slučaj u proteklim godinama kada su ugovori potpisivani obično u prvom kvartalu za tekuću godinu. Sve dodatne informacije mogu se dobiti i u nadležnim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

]]>
Thu, 11 Jul 2024 09:10:23 +0200
Održan radni sastanak sa predstavnicima RFZO Srbije https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/odrzan-radni-sastanak-sa-predstavnicima-rfzo-srbije.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/odrzan-radni-sastanak-sa-predstavnicima-rfzo-srbije.html

Predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske održali su danas u Banjaluci radni sastanak, čime je nastavljena intenzivna saradnja dvaju fondova u cilju obezbjeđivanja što efikasnije zdravstvene zaštite građana i pojednostavljenja procedura.
Direktor FZO RS Dejan Kusturić zahvalio se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Srbije na dugogodišnjoj dobroj saradnji, razumijevanju i podršci koju pružaju našem fondu i našim osiguranicima. ''Ovakvi sastanci su izvrsna prilika da učimo jedni od drugih, preuzimamo dobre prakse i da zajednički dolazimo da najboljih mogućih rješenja kako bi osiguranici oba fonda imali što bolju zdravstvenu zaštitu, što nam je zajednički prioritet u radu naših institucija'', istakao je Kusturić.
Na sastanku je, između ostalog, razgovarano o unapređenju sprovođenja Sporazuma o socijalnom osiguranju, kao i elektronskoj razmjeni podataka između fondova, čime bi se unaprijedila efikasnost i ubrzale procedure, posebno kada su u pitanju hitni prijemi naših osiguranika u Srbiji i obrnuto. Pored aktuelnih pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma o socijalnom osiguranju, timovi RFZO Srbije i Srpske razmijenili su iskustva i dobre prakse i u oblasti informacionih tehnologija, finansija, lijekova i drugih tema. Predstavnici FZO RS su kolege iz Srbije upoznali sa načinom formiranja listi lijekova, funkcionisanjem Programa lijekova u Srpskoj, te načinima praćenja i održavanja kontinuiranog snabdjevanja ustanova lijekovima, kako bi se osigurala dostupnost lijekova osiguranicima i dr. Takođe, kolege iz Srbije informisale su nas o načinima njihovog rada i značajnim iskoracima koji su postignuti u oblasti zdravstvenog osiguranja u Srbiji u proteklim godinama.
Inače, saradnja RFZO Srbije i FZO Republike Srpske, koja je postojala i od ranije, intenzivirana je od sastanka rukovodstva fondova koji je održan nedavno u okviru Svesrpskog sabora u Beogradu. Na današnjem sastanku u Banjaluci dogovorene su naredne zajedničke aktivnosti i novi sastanci već početkom narednog mjeseca u Beogradu.

]]>
Tue, 09 Jul 2024 13:34:47 +0200
Promjena porodičnog ljekara, pedijatra i ginekologa u periodu od 1. septembra do 31. oktobra https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/promjena-porodicnog-ljekara-pedijatra-i-ginekologa-u-periodu-od-1-septembra-do-31-oktobra.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/promjena-porodicnog-ljekara-pedijatra-i-ginekologa-u-periodu-od-1-septembra-do-31-oktobra.html

Osiguranici koji žele iz bilo kog razloga da promijene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa od ove godine mogu to da učine od 1. septembra, pa do 31. oktobra, ova novina predviđena je novim Pravilnikom  o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj koji je počeo da se primjenjuje.
Za razliku od ranijih godina kada je za promjenu pomenutih doktora bio predviđen period u trajanju od tri mjeseca (oktobar-decembar) od ove godine skraćen je period kada se mogu promijeniti ljekari, a sve u cilju efikasnijeg ugovoranja zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama. Naime, zahvaljujući ovim izmjenama, Fond će već početkom novembra imati egzaktne podatke o broju osiguranih lica u timovima porodične medicine, pedijatrije i ginekologije što će ubrzati potpisivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za narednu godinu, budući da finansijski dio ugovora i zavisi od broja registrovanih osiguranih lica na primarnom nivou.
Napominjemo da je i u ovom skraćenom periodu, promjena pomenutih doktora omogućena na jednostavan način-  bez navođenja razloga. Potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, a  kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine.
Takođe, i dalje ostaje mogućnost, da građani mogu i i mimo za to predviđenog perioda, da promijene pomenute ljekare, ali tada je procedura malo komplikovanija i mora se imati opravdani razlog u skladu sa pomenutim pravilnikom.
Isto tako, Fond će javni poziv za kandidate za doktore medicine u timu porodične medicine ubuduće objavljivati u julu ili avgustu, za razliku do ranijih godina kada se ovaj poziv objavljivao u septembru.
Pored ove novine, novi pravilnik propisuje i rokove važenja uputnica za bolničko liječenje koja je izdata od strane službe hitne pomoći ili doktora medicine iz specijalističko-konsulativne  zdravstvene zaštite koja važi 24 časa od dana kreiranja. Isto tako, pravilnik je definisao da uputnica za medicinsku rehabilitaciju koja je izdata od strane porodičnog doktora ili pedijatra važi 30 dana od kreiranja uputnice.
Dakle, i dalje ostaje, kako je bilo predviđeno ranije pravilnikom, da uputnica koja je propisana od strane porodičnog doktora ili pedijatra za bolničko liječenje važi 30 dana, da uputnica za specijalističko - konsultativnu zdravstvenu zaštitu važi 180 dana, uputnica za dijalizni tretman u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi važi 12 mjeseci, a  usluge hemio terapije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi osigurano lice ostvaruje na osnovu jedne uputnice izabranog doktora medicine u timu porodične medicine, bez obzira na broj i dinamiku ciklusa hemioterapije.

]]>
Sun, 07 Jul 2024 09:55:12 +0200
Novi lijekovi na recept https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-lijekovi-na-recept-4.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-lijekovi-na-recept-4.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske na Listu lijekova koji se izdaju na recept uvrstio je još šest novih lijekova koji će osiguranicima biti dostupni na recept od sutra, tačnije,  1. jula ove godine. Riječ je o lijekovima koji su potrebni za liječenje hronične bubrežne bolesti povezane sa dijabetisom tipa dva kod odraslih, za oboljele od ulceroznog kolitisa, za oboljele od bronhijalne astme, za liječenje neplodnosti, te terapija koja je potrebna djeci zbog poremećaja koji je uzrokovan nedovoljnim izlučivanjem hormona rasta.  Takođe, na prijedlog Saveza za rijetke bolesti RS, sva hrana za posebne medicinske namjene koju Fond finansira i koja je do sada na recept  propisivana za određene dijagnoze rijetkih bolesti, od 1. jula biće dostupna svim oboljelim koji su registrovani u Centru za rijetke bolesti UКC RS.
Naime, na Listu A uvodi se novi lijek „somatrogon“ za djecu od 3 do 18 godina starosti koji imaju poremećaj uzrokovan nedovoljnim izlučivanjem hormona rasta koji se aplikuje jednom sedmično što predstavlja značajnu olakšicu pacijentima kojima je potrebna ova terapija. Inače, na listi lijekova se pored ovog novog lijeka, nalazi još jedan lijek koji reguliše hormon rasta, ali je trenutno globalna nestašica tog lijeka, zbog čega je stručna komisija predložila da se uvede još jedan lijek kako bi se poboljšala dostupnost terapije i omogućilo efikasnije liječenje. Napominjemo da će i ovaj lijek Fond u potpunosti finansirati, jer su djeca do 18 godina oslobođena plaćanja participacije.
Takođe, na Listi B gdje svi osiguranici bez izuzetka izdvajaju doplatu u iznosu od 50 odsto, uvode se tri nova lijeka i to za liječenje bronhijalne astme, za liječenje hronične bubrežne bolesti povezane sa dijabetisom tipa dva kod odraslih, te za liječenje akutnih epizoda i održavanje remisije ulceroznog kolitisa. Riječ je o lijekovima koji će značajno doprinijeti efikasnijem liječenju, pa se tako, primjera radi, finansiranjem novog lijeka za osiguranike koji imaju astmu ( „montekulast film- tablete) očekuje da će smanjiti potrebu korišćenja simptomatskih lijekova. Budući da  je ovaj novi lijek jedini u liječenju astme koji je u fiksnoj dozi bez potrebe podešavanja, značajno će olakašati pacijentima primjenu ove terapije.
Pored Liste A i B, od 1. jula se i na Listu A1 gdje se nalaze neregistrovani lijekovi na tržištu BiH, uvode dva nova lijeka i to za liječenje neplodnosti („klomifen”) kao i lijek (  „cinarizin“)  koji se koristi za kontrolu vrtoglavice, zujanja u ušima, te osjećaja mučnine i povraćanja izazvanih poremećajima ravnoteže. Oba ova lijeka nisu registrovana u BiH, a uvrštavanjem na Listu A 1 omogućiće se dostupnost ovih lijekova i značajno će se unaprijediti kvalitet liječenja osiguranika koji imaju ove zdravstvene probleme.
Кada je riječ o hrani za posebne medicinske namjene, trenutno se na Listi A nalazi osam ovih proizvoda koji su dostupni za određene dijagnoze rijetkih bolesti, a od 1. jula će na recept biti dostupni svim oboljelim koji su registrovani u Centru za rijetke. Budući da su osiguranici koji boluju od rijetkih bolesti oslobođeni plaćanja participacije i ovu hranu će, takođe, na recept u potpunosti dobijati o trošku FZO RS.
Inače, finansiranje i uvođenje novih lijekova na liste Fonda je kontinuirana praksa u cilju pobošljanja dostupnosti terapija, ali i efikasnijeg liječenja. Tako su i početkom ove godine na Listu lijekova koji se izdaju na recept uvrštene nove terapije, što samo potvrđuje naše opredjeljenje da Fond kada god se stvore finansijske mogućnosti, analizirajući potrebe osiguranika i savremene medicine, uvrštava nove terapije kako bi osiguranici što manje novca izdvajali za lijekove.

]]>
Sun, 30 Jun 2024 09:27:56 +0200
Zdravstvena zaštita za vrijeme boravka u inostranstvu: Ljekarska uvjerenja za ino obrasce se ne naplaćuju https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zdravstvena-zastita-za-vrijeme-boravka-u-inostranstvu-ljekarska-uvjerenja-za-ino-obrasce-se-ne-naplacuju.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zdravstvena-zastita-za-vrijeme-boravka-u-inostranstvu-ljekarska-uvjerenja-za-ino-obrasce-se-ne-naplacuju.html

Potvrde o zdravstvenom stanju koje porodični doktori izdaju radi dobijanja ino obrazaca se daju u okviru pregleda i od osiguranih lica može da se naplati samo participacija koja za prvi pregled doktora medicine iznosi jednu KM, odnosno 1,50 KM za prvi pregled doktora specijaliste.
Dakle, ovaj iznos koji je definisan cjenovnikom Fonda zdravstvenog osiguranja uključuje i izdavanje pomenute potvrde. Svako dodatno naplaćivanje potvrda o zdravstvenom stanju koje se koriste u svrhu izdavanja ino obrazaca za privremene boravke naših osiguranika u inostranstvu, predstavlja kršenje prava osiguranih lica i pozivamo osiguranike da u ovim situacijama podnesu u poslovnicama FZO RS prijave povrede prava. Zdravstvene ustanove po svojim komercijalnim cjenovnicima ovu uslugu mogu da naplate samo građanima koji nisu osiguranici Fonda.
Budući da predstoji period godišnjih odmora, podsjećamo osiguranike da za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu mogu da koriste zdravstvenu zaštitu o trošku Fonda u slučaju da im zatreba hitna medicinska pomoć, i to u onim zemljama sa kojima BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju. Međutim, veoma je važno da prije polaska na put osigurano lice od svog porodičnog doktora dobije uvjerenje o zdravstvenom stanju, odnosno o sposobnosti za put. Na osnovu tog uvjerenja, nadležne poslovnice FZO RS izdaju odgovarajući ino obrazac, koji se ne naplaćuje.
Ino obrazac se, kada je u pitanju privremeni boravak u inostranstvu iz privatnih razloga, može izdati za period do 60 dana u toku jedne godine. Sa ino obrascem osiguranici Fonda za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu ne bi trebalo da plaćaju zdravstvenu uslugu ako im zatreba hitna, neodložna medicinska pomoć, odnosno troškove će snositi FZO RS. Zbog toga, još jednom naglašavamo značaj da prije odlaska na putovanje osiguranici izvade odgovarajući obrazac, jer bez njega će morati da plate i hitnu zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a nije moguća ni refundacija troškova bez obrasca.
Inače, BiH ima potpisane sporazume o socijalnom osiguranju sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Rumunijom, Belgijom, Češkom  i Luksemburgom. Prije polaska u ove zemlje osiguranici mogu da dobiju ino obrasce. Takođe, i osiguranici koji putuju u Poljsku, Slovačku  i  Veliku Britaniju imaju pokrivene troškove hitne medicinske pomoći, s tim da za ove zemlje FZO ne izdaje obrasce, jer je međunarodnim sporazumima drugačije regulisano (treba da pokažu BH pasoš).
Napominjemo da se ino obrascem ne mogu pokriti troškovi ''ciljanog'' odlaska u inostranstvo radi liječenja i ino obrazac važi u onim zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravstva, odnosno koje imaju ugovore sa zdravstvenim osiguranjem zemlje u kojoj se boravi.

]]>
Wed, 12 Jun 2024 09:40:38 +0200
Održan sastanak sa nacionalnim koordinatorom za multiplu sklerozu https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/odrzan-sastanak-sa-nacionalnim-koordinatorom-za-multiplu-sklerozu.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/odrzan-sastanak-sa-nacionalnim-koordinatorom-za-multiplu-sklerozu.html

Zamjenik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Aleksandar Sekulić sa saradnicima održao je danas sastanak sa dr Sanjom Grgić, nacionalnim koordinatorom za multiplu sklerozu, na kojem je razgovarano o dostupnosti terapija u Srpskoj za oboljele od ove bolesti.

Sastanak je održan u okviru priprema Fonda za novi program lijekova za narednu godinu. Naime, cilj Fonda je da uključi sve relevantne sudionike, a kako bismo kreirali i predložili program koji, uz ograničene finansijske mogućnosti, u najvećoj mogućoj mjeri može da odgovori potrebama struke i pacijenata. Dr Grgić je predstavnike Fonda informisala i o nedavno održanom kongresu Jugoistočne Evrope o multiploj sklerozi, ističući da Srpska po inovativnim terapijama koje su dostupne kod nas ne zaostaje u odnosu na druge zemlje i da su u proteklim godinama učinjeni iskoraci kada je u pitanju dijagnostika i liječenje oboljelih. Takođe, ona je ukazala na potrebu povećanja broja pacijenata na ovim terapijama. Predstavnici Fonda su istakli da je cilj ovog konsultativnog sastanka upravo da se sagleda trenutno stanje i realne potrebe, a kako bi se nastojalo da se za sljedeću godinu omogući dostupnost terapija za veći broj pacijenata. Podsjećamo, sredstva za finansiranje lijekova iz Programa lijekova obezbjeđuju se u budžetu Republike i radi se o izuzetno skupim terapija, dostupnim za ograničen broj pacijenata, za rijetka i druga teška oboljenja čiji troškovi premašuju mogućnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Inače, FZO RS je nedavno održao sastanak i sa predstavnicima Udruženja oboljelih od multiple skleroze, takođe, sa namjerom da se evidentiraju i njihovi zahtjevi i potrebe, te kako bismo partnerski radili na unapređenju zdravstvene zaštite oboljelih od ove bolesti.

]]>
Wed, 05 Jun 2024 14:34:47 +0200
Fond u potpunosti finansira hitnu zdravstvenu zaštitu https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-u-potpunosti-finansira-hitnu-zdravstvenu-zastitu.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-u-potpunosti-finansira-hitnu-zdravstvenu-zastitu.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u potpunosti finansira hitnu zdravstvenu zaštitu u službama hitne pomoći za sve stanovništvo - osigurane i neosigurane građane. To znači da su građani oslobođeni i plaćanja participacije, jer FZO RS u cijelosti finansira hitne zdravstvene usluge.

Budući da nam se često javljaju građani sa pitanjem da li se u službama hitne pomoći naplaćuje participacija, napominjemo da se hitna zdravstvena zaštita ugovora za sve stanovništvo (osigurane i neosigurane), te je Fond finansira u potpunosti.

Ukoliko se desi da se naplati participacija ili puna cijena usluge u hitnim slučajevima, osiguranik ima mogućnost da podnese zahtjev za refundaciju troškova, ali i da podnese prijavu povrede prava kako bi kontrolori Fonda mogli da utvrde zbog čega je usluga naplaćena.

Pozivamo građane da koriste sve mehanizme predviđene za zaštitu prava, poput prijave povrede prava ne samo kada je riječ o eventualno naplaćenoj participaciju u hitnim slučajevima, nego i ukoliko smatraju da se neko od zakonom definisanih prava ne poštuje u praksi. Prijave povrede prava su konkretni instrumenti zaštite interesa osiguranih lica i načini da kontrolori Fonda utvrde da li je u zdravstvenoj ustanovi došlo do kršenja prava. Takođe, osiguranici uvijek mogu da kontaktiraju i zaštitnike prava osiguranih lica u svim filijalama Fonda ukoliko sumnjaju da je prekršeno neko njihovo pravo iz zdravstvenog osiguranja ili ukoliko im je potrebna informacija, savjet i slično.

Inače, Fond zdravstvenog osiguranja pripremio je i izmjene Pravilnika o postupku korišćenja zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj kojim se definišu i rokovi važenja uputnica za bolničko liječenje koje propisuju ljekari u službama hitne pomoći ili doktori medicine iz specijalističko-konsulativne zdravstvene zaštite. Tako da su sada predloženim izmjenama rokovi važenja ovih uputnica, koje se izdaju u hitnim situacijama, 24 sata, dok i dalje uputnica izdata od strane porodičnog doktora za bolničko liječenje važi 30 dana.

Prijedlog pravilnika koji predviđa pomenute izmjene usvojio je nedavno i Upravni odbor FZO RS, a trebalo bi da stupi na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku RS.

]]>
Tue, 04 Jun 2024 09:35:39 +0200
Svjetski dan oboljelih od multiple skleroze: FZO RS za lijekove izdvaja oko 3,7 miliona KM https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-oboljelih-od-multiple-skleroze-fzo-rs-za-lijekove-izdvaja-oko-3-7-miliona-km.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-oboljelih-od-multiple-skleroze-fzo-rs-za-lijekove-izdvaja-oko-3-7-miliona-km.html

Oboljeli od multiple skleroze su oslobođeni plaćanja participacije za osnovnu bolest i sve njene komplikacije, a Fond zdravstvenog osiguranja RS iz godine u godinu nastoji da oboljelim od ove bolesti omogući što bolju dostupnost lijekova, posebno, savremenih terapija. Tako da Fond za terapije koje su potrebne oboljelim od ove bolesti godišnje izdvaja više od 3,7 miliona KM.

Na Svjetski dan oboljelih od multiple skleroze, 30. maj predstavnici Udruženja su u banjalučkom parku „Petar Kočić“ organizovali  okupljanje kako bi ukazali na važnost kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite, ali i u cilju promovisanja projekta „Imaginarnih osoba“. Na ovom obilježavanju, na kojem su prisustvovali i predstavnici Sektora za zdravstvo u FZO RS, ukazano je na problem stigmatizacije oboljelih od ove bolesti zbog čega je važno kontinuirano informisati javnost o postojanjima različitih oboljenja i kako se porodice i oboljeli nose sa tim.

Inače, Fond za oboljele od multiple skleroze, pored zdravstvene zaštite, trenutno finansira 12 lijekova, među kojima su i najsavremenije terapije koje su trenutno dostupne u svijetu. Inovativne terapije su oboljelim ove bolesti dostupne u Univerzitetsko kliničkom centru na prijedlog ljekara, a preporučuje se pacijentima u skladu sa medicinskim indikacija, odnosno za one osiguranike  koji imaju progresivniji tok bolesti. Međutim, u odnosu na neke ranije godine, Fond u skladu sa finansijskim mogućnosti konstantno nastoji da poveća broj lijekova, što je i slučaj za oboljele ove bolesti, ali i da kontrolom i upravljanjem svim sredstvima omogući poboljšanje dostupnosti savremenih terapija, ne samo za oboljele od multiple skleroze, nego u cjelini.

„Nabolje se promijenilo to što je dostupno više od 10 lijekova koje su novije terapije u svijetu. U tom smislu ne kaskamo za svijetom. Međutim, jako je važno poboljšati dostupnost ovih terapija za još veći broj pacijenata, jer nažalost stalno raste broj oboljelih“, istakla je nacionalni koordinator za multiplu sklerozu Sanja Grgić za Nezavisne novine. 

Osim toga, već godinama, Fond oboljelim od multiple skleroze finansira medicinsku rehabilitaciju  u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Gornja Trepča u Srbiji. Ovim pacijentima Fond u potpunosti finansira troškove liječenje u ovoj zdravstvenoj ustanovi, a godišnje imaju pravo na 21 dan liječenja u ovoj ustanovi.

Pacijentima ova medicinska rehabilitacija mnogo znači ističući da je zahvaljujući tom liječenju značajno unaprijeđen kvalitet života oboljelih.

]]>
Thu, 30 May 2024 12:45:03 +0200
Konferencija ''Zdrave zajednice u BiH'': Stvaranje okruženja koje pozitivno utiče na zdravlje https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/konferencija-zdrave-zajednice-u-bih-stvaranje-okruzenja-koje-pozitivno-utice-na-zdravlje.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/konferencija-zdrave-zajednice-u-bih-stvaranje-okruzenja-koje-pozitivno-utice-na-zdravlje.html

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske organizovalo je danas u Vladi Republike Srpske u Banjaluci prvu projektnu konferenciju ''Zdrave zajednice u BiH''. Ovaj projekat koji će se realizovati u 25 lokalnih zajednica u Srpskoj podrazumijeva aktivnosti i angažman cjelokupne zajednice sa ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva, aktivnim radom na promociji zdravlja i prevenciji bolesti, te stvaranju okruženja koje utiče pozitivno na zdravlje stanovništva.

Na konferenciji će biti predstavljene buduće aktivnosti na višegodišnjem projektu, a biće upriličeno i svečano potpisivanje Memoranduma o saradnji i partnerstvu u okviru “Zdravih zajednica u Bosni i Hercegovini” sa gradovima i opštinama.

U okviru projekta, čija prva faza traje do novembra 2027. godine, predviđeno je uspostavljanje saradnje sa 25 lokalnih zajednica, sa ciljem da, između ostalog, sve lokalne zajednice steknu kapacitet da promovišu zdravlje, primjenjujući održiva i efikasna rješenja, te da dobijemo zdrave lokalne zajednice gdje svi imaju jednaka prava i mogućnosti da žive zdrave i kvalitetne živote.

Konferenciji ''Zdrave zajednice u BiH'', koja je organizovana uz podršku Vlade Švajcarske, prisustvovali su predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, Instituta za populaciju i razvoj, gradonačelnici i načelnici iz 25 lokalnih zajednica, predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i brojnih drugih institucija.

]]>
Tue, 28 May 2024 12:14:01 +0200