Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Sun, 24 Oct 2021 13:25:30 +0200 bs-ba Sa novim terapijama do efikasnijeg liječenja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/sa-novim-terapijama-do-efikasnijeg-lijecenja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/sa-novim-terapijama-do-efikasnijeg-lijecenja.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansiraće osam novih lijekova koji će pacijentima biti dostupni u bolnicama, poput lijekova za liječenje HIV-a, reumatoidnog artritisa, bolesti oka, dijabetesa, kao i lijek za spriječavanje prijevremenog poroda i drugi. Pet novih lijekova uvršteno je na Osnovnu bolničku listu, a tri lijeka u Poseban program FZO RS.

Budući da se ovi lijekovi nabavljaju putem javnih nabavki, u bolnicama će biti dostupni nakon sprovedenog tenderskog postupka.

Inače, lijekovi koji su uvršteni na Poseban program FZO RS su nove, savremene terapije, tako da Fond  nastavlja sa praksom da u zdravstveni sistem uvodi lijekove  prateći svjetske smjernice i obezbjeđujući terapije koje doprinose efikasnijem liječenju.

Primjera radi, sa  lijekom „brolucizumab“ koji se primjenjuje kod osiguranika koji imaju zdravstvene probleme oka očekuje se i rasterećenje zdravstvenog sistema usljed manjeg broja injekcija i specijalističkih pregleda.

Osim toga,  za oboljele od reumatodinog artritisa Fond počinje da finansira novi biološki lijek, a podsjećamo da je Fond još 2014. godine među prvima počeo da finansira biološke terapije za nemaligne bolesti i time postao prvi Fond u regionu koji je prepoznao značaj finansiranja ove terapije za nemaligne bolesti. I sa ovim novim lijekom nastavljamo u tom pravcu usklađivanja potreba osiguranika i naših finansijskih mogućnosti, a sve u cilju da zdravstvena zaštita bude što kvalitetnija.

Dakle, tri nova savremena lijeka biće dostupna u Univerzitetsko kliničkom centru, a ljekari specijalisti odgovarajuće grane medicine će preporučivati ovaj lijek onim pacijentima  kod kojih na osnovu zdravstvenog stanja procijene da su im neohodni u daljem toku liječenja. Izuzetak je pomenuti biološki lijek, jer je praksa da prijedlog UKC RS o uvođenju biološke terapije za nemaligne bolesti razmatra i stručna komisija Fonda.

Pored novih lijekova, Upravni odbor Fonda je na prijedlog stručne komsije za lijekove koji se nalaze na Posebnom programu Fonda, a uglavnom je riječ o savremenim terapijama, precizirao  indikacije za postojeće lijekove koji su na listi, a sve u cilju efikasnije primjene ovih terapija.

Takođe, na prijedlog stručne komisije Fonda, Upravni odbor naše institucije prihvatio je izmjene Odluke o usvajanju Osnovne bolničke liste lijekova kojim se uvodi pet novih lijekova. Tako će se na ovoj listi naći lijek koji se koristi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa, a ova terapija se uvodi na osnovu mišljenja ljekara odgovarajuće grane medicine, kao i lijek koji se primjenjuje kada primjena drugih oblika vitamina D nije moguća ili kada sе ne postiže terapijski uspjeh. Osim njih, na ovoj listi uvrštava se novi antibakterijski lijek, te lijek koji se primjenjuje u ginekologiji, a koristi se za odgodu prijetećeg prijevremenog poroda kod trudnica uz određenu indikaciju.

]]> Sun, 24 Oct 2021 10:59:45 +0200 Poziv za regulisanje zdravstvenog osiguranja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/poziv-za-regulisanje-zdravstvenog-osiguranja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/poziv-za-regulisanje-zdravstvenog-osiguranja.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pozivа sve građane koji još nisu prijavljeni na zdravstveno osiguranje da posjete nadležne poslovnice Fonda kako bi regulisali svoj status. Iako se i dalje finansiraju zdravstvene usluge za osigurane i neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama, po ukidanju vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona, Fond će prestati da finansira zdravstvenu zaštitu za neosigurane građane.

Osim toga, izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske koji je stupio na snagu prošle godine, dat je širok spektar mogućnosti prijave na osiguranje, a sve u cilju da svi građani budu obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Tako da zaposlene na osiguranje prijavljuje poslodavac, penzionere koji su penziju ostvarili u RS Fond PIO RS, inostrane penzionere zemlja u kojoj su оstvаrili penziju ili inostrani penzioneri lično, lica bez prihoda na osiguranje prijavljuje Fond, kao i djecu do 15 godina, starije od 65 godina, redovne studente,  kao i mnoge  druge osjetljive kategorije društva.  Tako je izmjenom ovog zakona propisano da su obavezno osigurana lica državljani Republike Srpske koja u cijelosti ili djelimično ostvaruju penziju ili invalidninu od inostranog isplatioca, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Budući da je  izmjenom zakona propisan  poseban osnov osiguranja za ovu kategoriju građana - inostrani penzioner, važno je da se svi  građani koji spadaju u ovu kategoriju prijave na propisan osnov osiguranja.

Ovo je prilika i da pozovemo sve državljane Republike Srpske koji u cijelosti ili djelimično ostvaruju penziju ili invalidninu iz inostranstva (od inostranog isplatioca), da se jave u nadležnu poslovnicu radi regulisanja svog statusa.

Fond je, takođe, organizovano, za sve one građane za koje  imao podatke da na ovaj način ostvaruju penziju poslao poziv da se jave u nadležnu poslovnicu Fonda radi promjene osnova osiguranja.  Napominjemo, da lica koja u cijelosti ili djelimično ostvaruju penziju ili invalidninu od inostranog isplatioca više neće zdravstvenu zaštitu ostvarivati kao penzioneri Fonda PIO RS, već po osnovu ostvarene penzije u inostranstvu.

Inače, kako se očekivalo, primjena novog zakona omogućila je i precizniju sliku o strukturi osiguranih lica, jer su ranije mnogi po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na osiguranje, a da aktivno nisu ni tražili posao. Tako je izmjenjeni zakon jasno definisao da lica koja nemaju nijedan drugi osnov za prijavu na osiguranje, a spadaju u posebne, osjetljive kategorije društva, njih na zdravstveno osiguranje prijavljuje Fond.

Naime, navedenim izmjenama Zakona po prvi put je omogućeno da osnov za prijavu na osiguranje bude starosna dob, specifična bolest ili stanje, lica bez prihoda i dr., ukoliko ne postoji nijedan drugi osnov za prijavu na osiguranje.

Prema tome, ovo zakonsko rješenje ima humaniji pristup prema osjetljivijim kategorijama društva, kao što su trudnice, porodilje, stariji od 65 godina, djeca, oboljeli od malignih, rijetkih i drugih teških bolesti, jer se daje mogućnost da po osnovu godina, posebnog društvenog statusa, te bolesti, budu prijavljeni na osiguranje, što ranije bilo moguće.

]]>
Thu, 14 Oct 2021 12:30:28 +0200
Centar za radioterapiju: Unaprijeđeno liječenje oboljelih od malignih bolesti https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/centar-za-radioterapiju-unaprijedeno-lijecenje-oboljelih-od-malignih-bolesti.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/centar-za-radioterapiju-unaprijedeno-lijecenje-oboljelih-od-malignih-bolesti.html

Puštanjem u rad dva nova savremena akceleratora u Centru za radioterapiju u Banjaluci dodatno će biti unaprijeđeno liječenje oboljelih od malignih bolesti u ovom centru, koji je i do sada pružao najsavremenije usluge u oblasti radioterapije osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Kompanija ''Afidea'' ima svoje centre za radioterapiju u 15 evropskih zemalja, ali je, kako su naveli predstavnici ove kompanije, Republika Srpska jedinstven primjer da sve troškove za oboljele snosi Fond zdravstvenog osiguranja, odnosno da institucije na takav način vode računa o onkološkim pacijentima

''Rad Centra za radioterapiju je najbolji primjer kako se udruženim snagama mogu postići rezultati, pacijentima omogućiti da u našoj Republici Srpskoj imaju isti kvalitet usluga kao i bilo gdje u Evropi i neprestano napredovati u skladu sa najsavremenijim standardima koje nam medicina donosi. Radom Centra za radioterapiju u Banjaluci prestala je poreba za upućivanjem naših pacijenata na radioterapiju izvan Republike Srpske. Ovdje nema lista čekanja i ni u jednom momentu nije bilo zastoja u pružanju ove usluge. To su pacijenti prepoznali, a mjera uspjeha Centra za radioterapiju ujedno je i mjera njihovog zadovoljstva'', rekao je danas ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić prilikom svečanog puštanja u rad dva nova savremena uređaja.

Direktor "Afidea Banjaluka" Marijan Bilić izjavio je da je Centar za radioterapiju primjer javno-privatnog partnerstva, te da je za više od 10 godina postojanja ovdje liječeno više od 20.000 onkoloških bolesnika. "To su uglavnom osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja, za koje je ovo liječenje besplatno. To nije samo radioterapija, nego ukupna onkologija, smještaj pacijenata u Zavodu za rehabilitaciju `Dr Miroslav Zotović`, prevoz i sve u vezi sa liječenjem. `Afidea` radi u 15 evropskih zemalja, ali ovo je jedinstven primjer da sve navedene troškove snosi Fond, odnosno da institucije na takav način vode računa o onkološkim pacijentima", istakao je Bilić. On je naglasio da je najveća svjetska firma koja proizvodi opremu za radioterapiju "Varijan" proglasila Centar za radioterapiju centrom izvrsnosti. Bilić je pojasnio da nova dva "tru bim" linearna akceleratora funkcionišu na način da se prilikom zračenja precizno uništavaju samo ćelije raka, te da nema nuspojava koje su jako teške za onkološke bolesnike.

]]>
Wed, 06 Oct 2021 14:37:07 +0200
Nove olakšice za oboljele od dijabetesa i osiguranike koja koriste hormon rasta https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nove-olaksice-za-oboljele-od-dijabetesa-i-osiguranike-koja-koriste-hormon-rasta.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nove-olaksice-za-oboljele-od-dijabetesa-i-osiguranike-koja-koriste-hormon-rasta.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske omogućio je još jednu olakšicu za oboljele od dijabetesa – umjesto mjesečnog propisivanja potrošnog materijala koji se izdaju na recept, poput trakica za mjerenje šećera, omogućeno je tromjesečno propisivanje. To je precizirano izmjenom Pravilnika o pravu na medicinska sredstva koji je usvojio Upravni odbor FZO RS, a njegova primjena se očekuje sredinom ovog mjeseca.  
Dakle, osiguranici više neće morati svakog mjeseca da na recept podižu potrošne materijale, nego će na jedan recept moći podići tromjesečne količine. To se odnosi na trakice za mjerenje šećera u krvi i u urinu, lancete i insulinske igle koje Fond već godinama finansira za oboljele od dijabetesa i koji se, inače, podižu na recept. Ova olakšica se odnosi i na osiguranike koji koriste hormon rasta, pa će im se insulinske iglice za jednokratnu upotrebu umjesto mjesečnih količina, takođe,  propisivati za tri mjeseca.
Upravo zbog pojednostavljenja procedure propisivanja potrošnog materijala na recept, osiguranici više neće morati svakog mjeseca odlaziti kod porodičnog doktora po recept, pa onda u apoteku da ga realizuju. Na ovaj način smanjiće se gužve u čekaonicama u ambulantama porodične medicine, a broj kontakata, što je posebno važno zbog aktuelne epidemiološke situacije, biće sveden na minimum, budući da je riječ o veoma osjetljivoj populaciji. Inače, ovo pravo osiguranici ostvaruju na preporuku ljekara specijaliste odgovarajuće grane medicine, a porodični doktor propisuje recept.
Podsjećamo da oboljeli od dijabetesa u Republici Srpskoj spadaju u kategoriju osiguranih lica za koje obavezno zdravstveno osiguranje  finansira širok spektar prava. U proteklih nekoliko godina za ovu kategoriju osiguranika se konstantno uvode nove terapije, odnosno, novi insulini,  i to u skladu sa svjetskim terapijskim smjernicama.
Tako da Fond za oboljele od dijabetesa u potpunosti finansira insuline, trakice, lancete, špriceve , igle, aparate za brzo određivanje glukoze u krvi,  potrošne materijala za insulinske pumpe, a Fond je od prije tri godine počeo da finansira i insulinske pumpe (25 na godišnjem nivou) koje ranijih godina nije finansirao. Sve navedeno za ovu kategoriju osiguranika Fond u potpunosti finansira, jer su oboljeli od dijabetesa oslobođeni plaćanja participacije za osnovnu bolest i njene komplikacije.
I ove izmjene pokazuju da Fond nastoji da svim osiguranicima, a posebno onim koji spadaju u osjetljive kategorije, maksimalno pojednostavljuje procedure ostvarivanjа propisanih prava, a sve  u cilju da zdravstvena zaštita bude dostupnija i kvalitetnija.

]]>
Mon, 04 Oct 2021 10:35:14 +0200
Uputstvo apotekama za integraciju sa IZIS-om https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/uputstvo-apotekama-za-integraciju-sa-izis-om.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/uputstvo-apotekama-za-integraciju-sa-izis-om.html

Obavještavamo vas da Uputstvo za integraciju sa IZIS-om možete preuzeti na adresi: https://www.zdravstvo-srpske.org/propisi/uputstva.html u sekciji Integrisani zdravstveni informacioni sistem.

]]>
Fri, 01 Oct 2021 12:04:35 +0200
Od oktobra do decembra redovan period za promjenu doktora https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-oktobra-do-decembra-redovan-period-za-promjenu-doktora.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-oktobra-do-decembra-redovan-period-za-promjenu-doktora.html

Svi građani Republike Srpske od oktobra, pa do kraja decembra, imaju mogućnost da   promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, na mnogo jednostavniji način -  bez navođenja razloga promjene.

Dakle, ukoliko neko iz bilo kojeg razloga želi da promijeni izabrane doktore najbolje bi bilo da to uradi u ovom takozvanom „ redovnom periodu“ za promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je samo da popune odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu, pri tome nisu obavezni da navode razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa.

Primjera radi, u prošloj godini porodičnog doktora promijenilo je ukupno 26.524 osiguranika, dok je u 2019. porodičnog doktora promijenilo  ukupno 30.874 osiguranika.

Izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu,  jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava.

Takođe, kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze od početka naredne godine.

Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

]]> Fri, 01 Oct 2021 11:45:12 +0200 Na internet stranici dostupne sve zdravstvene usluge koje su ugovorene sa privatnim zdravstvenim ustanovama https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/na-internet-stranici-dostupne-sve-zdravstvene-usluge-koje-su-ugovorene-sa-privatnim-zdravstvenim-ustanovama.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/na-internet-stranici-dostupne-sve-zdravstvene-usluge-koje-su-ugovorene-sa-privatnim-zdravstvenim-ustanovama.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS na svojoj internet pripremio je kratka dokumenta o tome koje su sve zdravstvene usluge ugovorene sa privatnim bolnicama, ali i sa privatnim zdravstvenim ustanovama iz oblasti konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite ( KSZ), a sve u cilju da osiguranici na jednom mjestu imaju egzaktne podatke koje su usluge dostupne na uputnicu porodičnog doktora. Osiguranicima su na raspolaganju dva dokumenta „Konsultativno specijalističke usluge koje su ugovorene sa privatnim ustanovama“ i „Ugovorene usluge sa privatnim bolnicama”.

Fond na ovaj način želi dodatno da informiše naše osiguranike kako bi spriječili svako eventualno kršenje prava u praksi.  Osim toga, informisanjem osiguranika o pravima zdravstvenog osiguranja povećava se i svijest o važnosti zdravstvenog osiguranja, što je i jedan od ciljeva naše institucije.

Pored ovih dokumenata, na internet stranici su takođe dostupni i novi vodiči kroz prava iz zdravstvenog osiguranja, kao i novi plakati zaštitnika prava osiguranih lica, jer želimo da u svakom trenutku naši osiguranici znaju kome mogu da se obrate za pomoć.

Fond će i dalje da nastavi sa otvorenom politikom prema osiguranicima, kao i da osluškuje njihove potrebe budući da su osigurana lica naš najvažniji partner u kreiranju bolje zdravstvene zaštite.

]]>
Thu, 30 Sep 2021 11:34:19 +0200
Obavještenje apotekama https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-apotekama.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-apotekama.html

Obavještavamo vas da je zbog realizacije elektronskog recepta, došlo do izmjene formata XML šeme  recepta.
Da bi se apoteke mogle pripremiti za nastupajuću izmjenu, postavili smo XML šemu na adresu https://www.zdravstvo-srpske.org/rp/xml-sheme/fakture-zdravstva.xsd, a istu možete preuzeti na adresi: https://www.zdravstvo-srpske.org/razmjena-podataka.html u sekciji xsd šeme.


Na adresi https://www.zdravstvo-srpske.org/rp/xml-primjeri/  dati su primjeri XML fajlova recepta (vrste fakture 2 i 12).
Za recepte koji su elektronski realizovani polje ihe- oznaka je obavezno polje.

]]>
Wed, 22 Sep 2021 09:11:51 +0200
Zdravstveno osiguranje vrijedi više ako znate svoja prava https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zdravstveno-osiguranje-vrijedi-vise-ako-znate-svoja-prava.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zdravstveno-osiguranje-vrijedi-vise-ako-znate-svoja-prava.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pripremio je nove vodiče kroz prava iz zdravstvenog osiguranja RS u cilju da našim osiguranicima na što jednostavniji  način pojasnimo zdravstveno osiguranje i dodatno ih informišemo o pravima. Pored štampanih vodiča koji su dostupni u našim filijalama, Fond je za osiguranike pripremio i elektronsku verziju ovih vodiča koji su dostupni na ovom linku.
Fond će i dalje nastojati da aktivno promoviše prava iz zdravstvenog osiguranja, prvenstveno iz razloga povećanja svijesti o važnosti iz zdravstvenog osiguranja. Budući da je moto našeg rada „zdravstveno osiguranje vrijedi više ako znate svoja prava“, pored vodiča, našim osiguranicima su na raspolaganju i zaštitnici prava u svim našim poslovnicama. Brojevi telefona zaštitnika prava, takođe, su dostupni u svim našim poslovnicama, ali i na našoj internet stranici u linku „prava osiguranika“.

]]>
Tue, 07 Sep 2021 14:10:31 +0200