Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Sun, 26 Jan 2020 05:39:08 +0100 bs-ba NEZAPOSLENI- Izmjene zakona o zdravstvenom osiguranju https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nezaposleni-izmjene-zakona-o-zdravstvenom-osiguranju.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nezaposleni-izmjene-zakona-o-zdravstvenom-osiguranju.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pripremio je informaciju o tome na koji način građani koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje mogu da se prijave na zdravstveno osiguranje. U informaciji su navedeni mogući podosnovi za prijavu kao i koja je dokumentacija potrebna za svaki od navedenih podosnova za prijavu na osiguranje. Informacija je dostupna na linku, ali i u svim našim poslovnicama.

]]>
Tue, 21 Jan 2020 12:47:19 +0100
Kome ne odgovara prodor ruskih farmaceutskih kompanija na tržište? https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kome-ne-odgovara-prodor-ruskih-farmaceutskih-kompanija-na-trziste.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kome-ne-odgovara-prodor-ruskih-farmaceutskih-kompanija-na-trziste.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske očekuje od Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH da ubrza procedure izdavanja dozvola za promet ruskih farmaceutskih kompanija i da ne dozvoli da postane talac tromosti i uticaja raznih lobista kojima, očito, ne odgovara prodor ruskih lijekova na tržište BiH.

Zdravstveni sistem Srpske sada zbog monopola pojedinih proizvođača skupih lijekova na tržištu ima nerealno visoke cijene, ali bez obzira na te prednosti, oni se ipak sve češće povlače i ostavljaju tržišta BiH bez adekvatnih lijekova Taj ceh plaća kako Fond zdravstvenog  osiguranja RS tako i osiguranici za koje se u takvim tržnim uslovima teško može nabaviti preko potreban lijek.

Sa većom ponudom lijekova i većom konkurencijom – dozvolom ulaska na tržište relevatnih kompanija, postiže se bolja snabdjevenost tržišta lijekova,  a zdravstveni sistem dobija šansu da brže nabavlja mnoge inovativne lijekove po znatno nižoj cijeni.   Budući da postoji popriličan zastoj u izdavanju neophodnih dozvola za promet ruskih lijekova  na tržištu BiH  sa pravom postavljamo pitanje da li nadležna agencija prednost daje lobistima kojima ne odgovara prodor ruskih kompanija ili  građanima i fondovima koji nabavljju lijekove za svoje osiguranike? Na primjeru kubanske „Cimavaks“  vakcine kada je po ubrzanoj proceduri i bez dozvole Evropske  agencije za farmakologiju i mišljenja članova Komisije za lijekove BiH ova vakcina registrovana u BiH, očito je da stalno traženje dodatnih mišljenja eksperata samo izgovor da ruski lijekovi  ne dođu na tržište BiH.  Kako je moguće da lijekovi koji su urađeni po svim  standardima i koji sada uspješno snabdjevaju ogromno rusko tržište, ali i šire, ne mogu da dobiju dozvolu za promet u BiH?

Zato apelujemo na sve relevatne institucije da ste stave u službu zdravstvenog sistema Srpske koji će na ovaj način dobiti brojne prednosti, a pacijenti bržu nabavku lijekova, a ne da budu saučenisnici u toj igri lobista u kojoj se najmanje misli na interes pacijenata i zdravstvene struke.

]]>
Fri, 17 Jan 2020 09:57:22 +0100
Još 33 nove usluge u zdravstvenom sistemu Srpske https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/jos-33-nove-usluge-u-zdravstvenom-sistemu-srpske.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/jos-33-nove-usluge-u-zdravstvenom-sistemu-srpske.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u ovoj godini počinje da finansira 33 nove usluge koje do sada nisu bile dio zdravstvenog sistema Srpske i zbog kojih se se naši pacijenti slali na liječenje izvan Republike Srpske.

Tako da će od početka ove godine u zdravstvenom sistemu Srpske biti dostupna usluga KSAFA aparatom (Kostićev selektivni auditorni filtarski aplikator). Riječ je  dijagnostici sluha i habilitaciji i rehabilitaciji govora i jezika kod djece sa različitim stepenima razvijenosti sluha, djece sa patologijom razvoja govorne jezičke komunikacije, te djece sa poremećajima ponašanja i učenja sa akcentom na period od rođenja do sedme godine.

Ova usluga biće dostupna u Centru za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja RS,  dok su ranije naši osiguranici koji su imali ove zdravstvene probleme moraju da odlaze na liječenje van Republike Srpske. Takođe, ovu uslugu će Fond u potpunosti finansirati, dakle, bez ličnog učešća osiguranika, jer su djeca do 15 godina starosti oslobođenja plaćanja participacije.

Osim toga, u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u ovoj godini uvodi se,  takođe, nove zdravstvene usluge iz oblasti radiologije, onkologije, intezivne medicine, dermatovenorologije i slično.

Primjera radi, u UKC RS u ovoj godini dostupna je nova dijagnostička usluga „ABUS“ (Automated breast sound) zahvalјujući kojoj se može otkriti karcinom dojke u početnom fazi, što bi trebalo da omogući i veću uspješnost liječenja od ove bolesti, jer je za potpuno izlečenje jako važno otkrivanje maligne bolesti u ranoj fazi.

Takođe, iz oblasti dermatovenorologije se uvode nove dijagnostičke usluge uz pomoću kojih se na brži način mogu otkritit maligniteti kože, dok se iz oblasti intezivne medicine  uvodi nova usluga „tromboelastometrija“  značajna za smanjenje broja komplikacija zbog liječenja derivata krvi.

Kada su u pitanju oblasti biohemijska laboratorijska dijagnostika, mikrobiologija i patologije uvode se  27 novih usluga koje bi trebalo da znatno pobolјšaju dostupnost zdravstvene zaštite u RS.

 

]]>
Sun, 12 Jan 2020 12:01:23 +0100
Nina Bližnjaković: Sa Fondom solidarnosti djeca imaju šansu https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nina-bliznjakovic-sa-fondom-solidarnosti-djeca-imaju-sansu.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nina-bliznjakovic-sa-fondom-solidarnosti-djeca-imaju-sansu.html

Sa postojanjem Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu sistem je omogućio šansu za ozdravljenje i bolje uslove liječenja u inostranstvu. Šansu koju je ranije, bez sistemske podrške Republike Srpske i društva bilo jako teško ostvariti, poručila je to Nina Bližnjaković, sedamnaestogodišnjakinja iz Doboja koja je se zahvaljući Fondu solidarnosti već dvije godine liječi u zdravstvenoj ustanovi u Njemačkoj.

Nina je prije dvije godine saznala da boluje od leukemije i da je zbog toga potrebno da se uputi na dalje liječenje u inostranstvo. Od tada njene troškove liječenja finansira Fond solidarnosti i do sada su iznosili oko 309.000 evra.

„Nada postoji, a sada i finansijska podrška za liječenjem u inostranstvu. Troškovi su ogromni i moja porodica to bez postojanja Fonda solidarnosti, čak i kroz organizovanje humanitarnih akcija ne bi mogla sama isfinansirati. Sa Fondom solidarnosti svako dijete ima jednaku šansu i što je najvažnije mogućnost da zdravstvenu zaštitu dobiju u inostranstvu i to onda kada naše bolnice više ne mogu da pruže adekvatnu njegu“, smatra Nina.

Pozitivna i sa osmijehom osvrnula se na svoje liječenje u Njemačkoj i sa javnošću je podijelila i svoje strahove misleći da će zbog jezičke barijere neće moći na adekavatan način medicinskom osoblju prenijeti sve ono što je muči.

„Ispostavilo se da su svi moji strahovi bili neosnovani, jer mi je medicinsko osoblje u Njemačkoj pružilo najbolju moguću njegu, iako se jako teško nositi sa činjenicom da ste zatvoreni u četiri zida, odvojeni od porodice, svojih prijatelja, svog grada i slično“, istakla je Nina.

Svojom pričom, kako je rekla, želi da doprinese informisanju o Fondu solidarnosti kako bi svaki roditelj u svakoj opštini u Republici Srpkoj znao da postoji i na koji način funkcioniše.

]]> Tue, 24 Dec 2019 14:00:31 +0100 I Dom zdravlja Srbac dobio računare https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/i-dom-zdravlja-srbac-dobio-racunare.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/i-dom-zdravlja-srbac-dobio-racunare.html

Nakon Bolnice Gradiška,  danas je Dom zdravlja Srbac u okviru projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema dobio 55 računara i čitača kartica u trajnom vlasništvu, a sve u cilju efikasnijeg sprovođenja jednog od najsloženijih projekata u RS u praksi kao što je digitalizacija zdravstva. 

Podsjećamo da je nedavno i  Bolnica Gradiška dobila 140 računara i štampača koja je ujedno i prva zdravstvena ustanova koja je u okviru projekta IZIS dobila neophodnu računarsku opremu.

Inače, kako je predviđeno projektom, Bolnica Gradiška sa tri pripadajuća doma zdravlja treba da budu prve zdravstvene ustanove u kojima će se uvesti IZIS.

Pored ovih zdravstvenih ustanova, računarsku opremu u trajnom vlasništvu dobiće  zdravstvene ustanove koje su izabrale aplikativni način integracije u cilju lakše implementacije projekta i kako bi zdravstvene ustanove bile isto usklađene na tehnološkom nivou, što je jedna od bitnih pretpostavki  za uspješnu informatizaciju zdravstva.

Osim toga, osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će prvu elektronsku karticu dobiti besplatno, za razliku od, primjera radi, građana Srbije koji izdvajaju dodatna lična sredstva za dobijanje elektronske  kartice.

Podsjećamo da Fond sa izabranim partnerima predano radi na potpunoj digitalizaciji zdravstva kako bi do kraja 2020. godine u Republici Srpskoj u potpunosti zaživjele elektronske kartice, uputnice, recepti i kartoni. Do sada su završene sve pripremne radnje, kao što je donošenje određenih uputstava, procedura i sl. koje su bile neophodne za dalji rad na IZIS-u. Između ostalog, opremljen je i Data centar i uređene su server sale na dvije lokacije u Banjaluci i Bijeljini. Isto tako, i konzorcijum koji radi na uvođenju ovog projekta je svoje poslove, do sada, izvršavao u predviđenim rokovima.

Održano je više prezentacija ovog projekta, prvenstveno zdravstvenim radnicima, odnosno svima onima koji su dio ovog projekta, a završene su i radionice za zdravstvene radnike iz cijele Republike Srpske u cilju da se čuje upravo i mišljenje medicinskih radnika, kako bi se sistem dodatno usavršavao i prilagođavao njihovim potrebama u svakodnevnom radu sa pacijentima.

Inače, Integrisani zdravstveni infomacioni sistem je jedan od od najznačajnijih projekata koji se realizuju u Republici Srpskoj,  a koji bi trebao znatno da unaprijedi zdravstveni sistem, učini ga kvalitetnijim i da donese značajne finansijske uštede za cjelokupni sistem. Dakle, od koristi za svakog građanina pojedinačno, do koristi za sve ustanove i institucije u zdravstvenom sistemu.

Na realizaciji IZIS-a u RS radi izabrani konzorcijum ''MMSCODE'' d.o.o. Banjaluka, ''Lanaco'' d.o.o. Banjaluka i ''Ericsson Nikola Tesla'' d.d. Zagreb.

]]>
Fri, 20 Dec 2019 13:39:27 +0100
Koncentrator kiseonika na Listi medicinskih sredstava https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/koncentrator-kiseonika-na-listi-medicinskih-sredstava.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/koncentrator-kiseonika-na-listi-medicinskih-sredstava.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za osiguranike koji boluju od hroničnih plućnih bolesti od ovog mjeseca pojednostavio je proceduru odobravanja medicinskog sredstva -koncentrator kiseonika, tako što je ga uvrstio na Listu medicinskih sredstava koje finansira Fond.

Ovo je omogućeno izmjenom Pravilnika o pravu na medicinska sredstva kojim su i preciznije definisane indikacije za odobravanje  ovog medicinskog sredstva, dok će i  sama procedura finansiranja ovog pomagala biti znatno brža i jednostavnija. Osim toga, precizirano je da ovo medicinsko sredstvo predlaže konzilijum pulmologa na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ( UKC RS), odnosno tri lјekara specijalista iz referentnih zdravstvenih ustanova sekundarnog nivoa ( bolnice), a o tom prijedlogu odlučuje stručna komisija Fonda.

Naime, prije ove izmjene, koncetrator kiseonika se nije nalazio na Listi medicinskih sredstava koje finansira obavezno zdravstveno osiguranje, pa je Fond  ovo sredstvo nabavlјao putem javnih nabavki u izuzetno medicinskim opravdanim slučajevima, odnosno za održavanje vitalnih životnih funkcija. Međutim zbog komplikovanih procedura javnih nabavki, često je dolazio do kašnjenja u isporuci ovog medicinskog sredstva, te je Fond tražio način da maksimalno ubrza proceduru i otkloni birokratske barijere koje su usporavale put dobijanja ovog pomagala.

I ovaj primjer jasno dokazuje sav nesklad Zakona o javnim nabavkama BiH sa stvarnim životom i potrebama, jer se na isti način tretira nabavka lijekova i medicinskih sredstava kao i sva ostala roba, poput kacelarijskog materijala i slično, na šta Fond konstantno ukazuje.

Fond je svjestan da na te procedure nema uticaj, pa je opredelјenje ove institucije da  otklanja administrativne prepreke koje su u nadležnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja, posebno vodeći računa o teškim i specifičnim bolestima.   

Izmjene ovog pravilnika, kao i mnoga pojednostavlјenja procedura koje smo uveli u protekle tri godine, dokazuju našu istrajnost da osiguranicima maksimalno ubrzamo put ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, jer vjerujemo da se samo na ovaj način može u potpunosti ostvariti misija naše institucije, među kojima je bolјa i dostupnija zdravstvena usluga – prioritet. 

]]>
Sun, 08 Dec 2019 12:21:13 +0100
Fond solidarnosti danas uplatio sredstva za Ivanino liječenje u Francuskoj https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-solidarnosti-danas-uplatio-sredstva-za-ivanino-lijecenje-u-francuskoj.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-solidarnosti-danas-uplatio-sredstva-za-ivanino-lijecenje-u-francuskoj.html

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu uplatio je danas zdravstvenoj ustanovi u Francuskoj, prema predračunu Klinike za dječiju onkologiju „Gustav Rosi“ koji je dostavljen, sredstva u iznosu od 295.249,60 evra za liječenje Ivane Bjelogrlić iz Istočnog Sarajeva. To znači da Fond solidarnosti u potpunosti finansira Ivanino liječenje prema predračunu koje je dostavila klinika u Francuskoj.

Iako su se roditelji djevojčice tek krajem prošle sedmice zvanično obratili Fondu solidarnosti sa zahtjevom za finansiranje Ivaninog liječenja u inostranstvu, Fond solidarnosti je uspio u kratkom roku da završi sve procedure i odobri finansijska sredstva za liječenja na prijedlog stručne komisije i odluke Upravnog odbora Fonda solidarnosti. Dakle, Fond solidarnosti kao u svim dosadašnjim slučajevima nastoji da maksimalno ubrza procedure odobravanja finansijskih sredstava, posebno u slučaju hitnih stanja i to je nešto što činimo svakodnevno u skladu sa odgovornom politikom, a posebno vjerujemo, cijeneći privatnost roditelja i bolesne djece, da to nije nešto na čemu se treba zasnivati promocija rada Fonda solidarnosti.

Podsjećamo, da procedure odobravanja finansijskih sredstava postoje upravo iz razloga što Fond solidarnosti troši novac svih građana Republike Srpske, a na ovaj način, se sprečava bilo kakva eventualna zloupotreba javnih sredstava, što vjerujemo, da je i cjelokupnom društvu - cilj.

Budući da Fond solidarnosti u potpunosti finansira Ivanino liječenje u inostranstvu, apelujemo na organizatore humanitarnih akcija za liječenje djevojčice da ukoliko nastave sa ovom aktivnošću da jasno navedu u koju svrhu se prikupljaju pomenuta sredstva.

Svjesni smo da roditelji pored troškova liječenja, imaju  i mnoge druge troškove, organizovanje humanitarnih akcija je u tom smislu legitimno pravo porodice, s tim da se navede precizna  namjena prikupljanja novčanih sredstava, kako se ne bi dovodili u zabludu građani i mediji, odnosno cjelokupno društvo.  

Podsjećamo da je Fond za dvije godine postojanja odobrio finansijska sredstva za liječenje i dijagnostiku  140 djece u inostranstvu za šta je izdvojeno više od dva miliona KM.

Rad Fonda solidarnosti je u potpunosti javan, a sve o našem radu dostupno je na www.zdravstvo-srpske.org na posebnom linku o Fondu solidarnosti.

]]>
Thu, 05 Dec 2019 10:33:56 +0100
Raste povjerenje građana u Fond solidarnosti: Veći prihodi od posebnog doprinosa od neto plata zaposlenih https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/raste-povjerenje-gradana-u-fond-solidarnosti-veci-prihodi-od-posebnog-doprinosa-od-neto-plata-zaposlenih.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/raste-povjerenje-gradana-u-fond-solidarnosti-veci-prihodi-od-posebnog-doprinosa-od-neto-plata-zaposlenih.html

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu je za devet mjeseci ove godine ostvario prihod od posebnog doprinosa za solidarnost od neto plate zaposlenih u iznosu od oko 4,6 miliona KM, što je za 18 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Ovo je, između ostalog, konstatovano u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana – budžeta Fonda solidarnosti za devet mjeseci ove godine koji je usvojio Upravni odbor ove ustanove.

Veće ostvarenje priliva sredstava od posebnog doprinosa na neto plate zaposlenih, ujedno je i potvrda da je Fond solidarnosti  za nepune dvije godine rada stekao povjerenje javnosti. Dokaz za to je i povećanje prihoda po osnovu solidarnosti na neto plate i sve manji broj onih koji ne žele da učestvuju u ovoj humanoj i institucionalnoj misiji društva – finansiranju liječenja djece u inostranstvu.

„Vjerujem da smo transparentnim i odgovornim radom stekli povjerenje javnosti što potvrđuje i povećanje prihoda po osnovu dobrovoljnog doprinosa od neto plate zaposlenih, što nam je na neki način i znak da su ljudi prepoznali Fond solidarnosti kao ustanovu koja nije samo finansijsko administrativne prirode, nego i ustanova u kojoj roditelji bolesne djece pronalaze podršku“, istakla je direktorica Fonda solidarnosti Jasminka Vučković.

Fond je, osim povećanja prihoda od neto plata zaposlenih, ostvario veće prihode i doprinosa po osnovu kupljenog službenog vozila i to za 19 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

]]> Wed, 13 Nov 2019 09:56:36 +0100 Od danas novi lijekovi na recept i preciznije definisanje oblasti bolovanja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-danas-novi-lijekovi-na-recept-i-preciznije-definisanje-oblasti-bolovanja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-danas-novi-lijekovi-na-recept-i-preciznije-definisanje-oblasti-bolovanja.html

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od danas, mogu da očekuju nova prava iz zdravstvenog osiguranja, poput finansiranja dva nova lijeka na recept, ali i preciznije definisanje oblasti bolovanja koja se odnose na povrede na radu i profesionalna oboljenja. Tako da je trend proširenja prava iz zdravstvenog osiguranja nastavljen je i u ovoj godini i dio je našeg poslovnog opredeljenja, jer je Fond u protekle tri godine u očuvanje zdravstva i bolnica, ali i uvođenjem inovativnih terapija izdvojio 100 miliona KM više sredstava.

Podsjećamo da od 1. novembra na Listi lijekova koji se izdaju na recept FZO RS nalaze dva potpuno nova lijeka, a  jedan od njih je buprenorfin  „u obliku transdermalni flaster“ koji se koristi u terapiji umjerenog do jakog bola poput kancerogenog bol, teškog neuropatskog bola, bolnog poremećaj optičkog nerva i dr. Ovaj lijek će se nalaziti na Listi A, što znači da je participacija 10 odsto ukoliko je riječ o osiguraniku koji nije oslobođen plaćanja ove obaveze.

Osim tog lijeka, Fond od sutra počinje da finansira i lijek  koji će se nalaziti na Listi B „prasugrel u obliku film - tableta“  koji sprečava stvaranja tromba kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom.

Riječ je o savremenijim lijekovima koji su u dosadašnjoj kliničkoj praksi pokazali bolje efekte liječenja što je još jedan pokazatelj da Fond intenzivno prati svjetske terapijske smjernice kako bi u zdravstveni sistem uvodio lijekove novije generacije u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Takođe, od danas se počinje primjenjivati i izmjena Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kojim je jasnije precizirano kada osiguranik ima pravo na povezivanje dana bolovanja, a sve u cilju još bolje zaštite prava osiguranih lica, posebno kada su u pitanju povrede na radu ili profesionalna oboljenja. 

]]> Fri, 01 Nov 2019 10:14:07 +0100