Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Sun, 20 Oct 2019 10:50:31 +0200 bs-ba Omogućeno povezivanje bolovanja za povrede na radu i profesionalna obolјenja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/omoguceno-povezivanje-bolovanja-za-povrede-na-radu-i-profesionalna-obol-enja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/omoguceno-povezivanje-bolovanja-za-povrede-na-radu-i-profesionalna-obol-enja.html

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske koji se nalaze na bolovanju zbog povrede na radu ili profesionalnog obolјenja od 1. novembra imaće pravo  na povezinje dana privremene nesposobnosti za rad ukoliko nadležna ustanova za penzijsko – invalidsko osiguranje donese ocjenu da liječenje nije završeno. To znači da za vrijeme ovog bolovanja osiguranik ima pravo na naknadu plate u iznosu od 100 odsto, jer je riječ o profesionalnom obolјenju ili povredi koja se desila na radnom mjestu. Takođe, osiguranik je i oslobođen plaćanja participacije za sve zdravstvene usluge koje se tiču profesionalnog obolјenja, ili povrede na radu, kako je predviđeno Zakonom o radu RS.

Ovo je omogućeno izmjenom Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kojim je jasnije precizirano kada osiguranik ima pravo na povezivanje dana bolovanja, a sve u cilјu još bolјe zaštite prava osiguranih lica, posebno kada su u pitanju povrede na radu ili profesionalna obolјenja

Na ovaj način Fond je uvažio i mišlјenje osiguranika, ali i predstavnika zdravstvenih ustanova, te smo još jednom potvrdili da je Fond uvijek otvoren za prijedloge i sugestije koje mogu da doprinesu bolјoj zdravstvenoj zaštiti. 

]]> Sun, 20 Oct 2019 10:45:16 +0200 Novi lijekovi na recept https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-lijekovi-na-recept.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-lijekovi-na-recept.html

Na Listu lijekova koji se izdaju na recept od 1. novembra biće uvrštena dva potpuno nova lijeka koje do sada Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nije finansirao, a  jedan od njih se  koristi u terapiji umjerenog do jakog bola kao što je kancerogeni bol, teški neuropatski bol, bolni poremećaj optičkog nerva i dr. Osim toga, od novembra na recept biće dostupan još jedan novi lijek koji sprečava stvaranja tromba kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom.

Riječ je o savremenijim lijekovima koji su u dosadašnjoj kliničkoj praksi pokazali bolje efekte liječenja što je još jedan pokazatelj da Fond intezivno prati svjetske terapijske smjernice kako bi u zdravstveni sistem uvodio  lijekove novije generacije u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Tako da će od 1. novembra na Listu A biti uvršten novi lijek u tri dozna oblika generičkog naziva buprenorfin „u obliku transdermalni flaster“ za liječenje umjerenog do jakog bola najčešće kod osiguranika koji boluju od malignih bolesti i koji bi trebao da značajno unaprijedi kvalitet života oboljelih. Osim toga, uvrštavanjem ovog lijeka na Listu A predstavlja i značajnu finansijsku olakšicu za osiguranike kojima bude preporučen jer su ga ranije sami kupovali, a sada će samo platiti participaciju, ukoliko nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze. Primjera radi, za osiguranike koji boluju od malignih bolesti, ovaj lijek će u potpunosti biti dostupan o trošku Fonda, jer je riječ o kategoriji osiguranih lica koji su oslobođeni plaćanja participacije za osnovnu bolest i njenih komlikacija.

Na Listu „B“, takođe, uvrštava se lijek sa dva dozna oblika generičkog naziva „prasugrel u obliku film - tableta“ koji se koristi protiv stvaranja tromba kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom za kojeg su dosadašnje kliničke studije dokazale da djeluje znatno brže i ima mnogo jači efekat u liječenju bolesti. Ovaj lijek je uvršten na Listu B gdje je participacija 50 odsto za sve osiguranike – bez izuzetka.

]]> Mon, 14 Oct 2019 08:49:21 +0200 Redovan period za promjenu doktora https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora-3.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora-3.html

Svi građani Republike Srpske od oktobra, pa do kraja decembra, imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, na mnogo jednostavniji način -  bez navođenja razloga promjene.

Dakle, ukoliko neko iz bilo kojeg razloga želi da promijeni izabrane doktore najbolje bi bilo da to uradi u ovom takozvanom „redovnom periodu“ za promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je samo da popune odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu, pri tome nisu obavezni da navode razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa.

Primjera radi, prošle godine porodičnog doktora  promijenilo je 27.185 osiguranika, dok je pedijatra i ginekologa promijenilo 6.718 osiguranika. Važno je napomenuti i da bi građani koji se još uopšte nisu registrovali u tim porodične medicine, trebalo da to urade u ovom periodu.

Izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu,  jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava.

Napominjemo da kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze od početka naredne godine.

Takođe, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

Podsjećamo da  građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra u onim zdravstvenim ustanovama (javnim i privatnim) koje sa Fondom imaju potpisan ugovor, dok mjesto prebivališta već odavno nije uslov za izbor porodičnog doktora.

Spisak svih zdravstvenih ustanova koje sa Fondom imaju potpisan ugovor dostupan je na našoj internet stranici www.zdravstvo-srpske.org, a građani se dodatno mogu informisati u svim našim poslovnicama kao i kod zaštitnika prava Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

]]>
Wed, 02 Oct 2019 09:27:23 +0200
Bolnica Gradiška prva dobila računarsku opremu https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/bolnica-gradiska-prva-dobila-racunarsku-opremu.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/bolnica-gradiska-prva-dobila-racunarsku-opremu.html

Bolnica Gradiška je prva zdravstvena ustanova koja je danas, u okviru projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) dobila 140 računara i čitača u trajnom vlastištvu u cilju što boljeg sprovođenja u praksi jednog od najkompleksnijih projekata u Srpskoj, kao što je potpuna digitalizacija zdravstvenog sistema.

Ova zdravstvena ustanova je među prvima dobila neophodnu računarsku opremu, jer je ovim projektom predviđeno da Bolnica Gradiška zajedno sa tri pripadajuća doma zdravlja budu prve zdravstvene ustanove u kojima će se uvesti IZIS.

Računarsku opremu uručili su predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sa predstavnicima kompanija koje su izabrane na tenderu za realizaciju i sprovođenje ovog projekta u praksi.

Inače, kako je i predviđeno ovim projektom, računarsku opremu u trajnom vlasništvu dobiće  zdravstvene ustanove koje su izabrale aplikativni način integracije u cilju lakše implementacije projekta i kako bi zdravstvene ustanove bile isto usklađene na tehnološkom nivou, što je jedna od bitnih pretpostavki  za uspješnu informatizaciju zdravstva.

Osim toga, osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će prvu elektronsku karticu dobiti besplatno, za razliku od, primjera radi, građana Srbije koji izdvajaju dodatna lična sredstva za dobijanje elektronske  kartice.

]]> Tue, 01 Oct 2019 12:33:49 +0200 Za kvalitet pružanja zdravstvenih usluga - četvorka https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/za-kvalitet-pruzanja-zdravstvenih-usluga-cetvorka.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/za-kvalitet-pruzanja-zdravstvenih-usluga-cetvorka.html

Kvalitet zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj ocjenjen je sa četvorkom, pokazala je anketa Fonda zdravstvenog oisguranja Republike Srpske koja je nedavno sprovedena u svim filijalama i poslovnicama FZO RS.

U anketi u kojoj je učestvovao 896 osiguranika iz cijele Republike Srpske, mali broj njih, tek 2,6 odsto za kvalitet zdravstvene zaštite dalo je negativnu ocjenu.

Rezultati ankete na neki način  demantuju predubjeđenja javnosti, posebno kada su u pitanju odgovori  o čekanju na preglede kod porodičnog doktora. Najveći broj ispitanih je odgovorilo da istog dana budu primljeni kod porodičnog doktora, čak 41,1 odsto ispitanik, dok je 27,8 odsto njih istaklo da ukoliko je hitan slučaj budu primljeni odmah. Niko nije naveo da na prijem kod porodičnog doktora čeka duže od mjesec dana.

Kada je u pitanju liječenje u bolnici, najveći broj ispitanih 32,6 odsto smatra da je najveći problem dugo čekanje na preglede, a veliki broj njih, odnosno 33,1 odsto je istaklo da problem predstavlja i to što sami moraju da kupuju lijekove i ostala neophodna sredstva u bolnici.

Nešto drugačija situacija je kada je u pitanju zadovoljstvo dostupnošću lijekova na recept, jer je više od polovine anketiranih, tačnije 54,7 odsto zadovoljno izborom lijekova koji se nalaze na Listi lijekova koji se izdaju na recept.

]]> Mon, 23 Sep 2019 12:00:27 +0200 Novi Pravilnik JU Fonda solidarnosti https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-pravilnik-ju-fonda-solidarnosti.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-pravilnik-ju-fonda-solidarnosti.html

Novi Pravilnik JU Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu koji je počeo da se primjenjuje je rezultat opredjeljenja da se stalno unapređuju propisane procedure, kao i da propis bude maksimalno približen potrebama roditelja čija djeca se liječe u inostranstvu uz pomoć sredstava Fonda solidarnosti.

Pravilnikom su regulisani i kriterijumi prioriteta, te će se prednost u razmatranju zahtjeva davati bolestima, stanjima i povredama koje neposredno mogu da ugroze i pogoršaju zdravstveno stanje djeteta kao i prognozu same bolesti, stanja i povrede, tamo gdje faktor vremena značajno utiče na ishod liječenja, bolestima, stanjima i povredama koje neposredno ugrožavaju život djeteta ili dovode do teškog invaliditeta.

]]> Thu, 19 Sep 2019 09:57:05 +0200 Obavještenje za zdravstvene ustanove: Objavljen javni poziv za izbor doktora https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-zdravstvene-ustanove-objavljen-javni-poziv-za-izbor-doktora-2.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-zdravstvene-ustanove-objavljen-javni-poziv-za-izbor-doktora-2.html

 

Fond zdravstvenog osiguranja RS objavio je danas Javni poziv za dostavljanje liste kandidata za izbor doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite za 2020. godinu. Poziv je objavljen u dnevnim novinama ''Glas Srpske'' (02.09.2019.), a dostupan je i na sajtu Fonda, kao i obrasci za liste kandidata.

Podsjećamo da FZO RS svake godine u septembru objavljuje javni poziv za zdravstvene ustanove kako bi dostavile liste kandidata za izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa. Po završetku ovog procesa, u redovnom terminu, odnosno od oktobra mjeseca pa do kraja godine, osiguranici će moći da izaberu/promijene doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa.

]]>
Mon, 02 Sep 2019 13:17:42 +0200
Fond u potpunosti finansira liječenje oboljelih od malignih bolesti https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-u-potpunosti-finansira-lijecenje-oboljelih-od-malignih-bolesti.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-u-potpunosti-finansira-lijecenje-oboljelih-od-malignih-bolesti.html

Zbog sve češćih apela za prikupljanje humanitarne pomoći za liječenje oboljelih, posebno djece, od malignih bolesti, obavještavamo javnost o sljedećem:

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u potpunosti finansira liječenje oboljelih od malignih bolesti i svih njenih komplikacija. To znači da Fond za ovu kategoriju osiguranika u potpunosti finansira liječenje, dijagnostiku, lijekove i sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje, kako u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, tako i u zdravstvenim ustanovama izvan RS koje sa Fondom imaju potpisan ugovor. Dakle, za sve osiguranike  bez obzira o kojoj starosnoj dobi je riječ Fond u potpunosti finansira liječenje u bolnicama u Srpskoj i izvan RS, odnosno ova kategorija osiguranika ne izdvaja ništa za liječenje, jer je oslobođena plaćanja participacije.

]]> Tue, 13 Aug 2019 13:29:12 +0200 Banjaluka pokreće program preventivne zdravstvene zaštite od malignih bolesti https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/banjaluka-pokrece-program-preventivne-zdravstvene-zastite-od-malignih-bolesti.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/banjaluka-pokrece-program-preventivne-zdravstvene-zastite-od-malignih-bolesti.html

Projekat besplatne sveobuhvatne preventivne zdravstvene zaštite za građane Banjaluke trebalo bi da zaživi na jesen, što bi bio i pilot-projekat za cijelu Republiku Srpsku. Ovo je dogovoreno na sastanku Igora Radojičića, gradonačelnika Banjaluke, Dejana Kusturića, direktora Fonda zdravstvenog osiguranja RS i rukovodstva Doma zdravlja Banjaluka.

Prema tom projektu, građani Banjaluke imaće besplatne preglede na tipična maligna oboljenja, a Banjaluka će biti lider u ovom novom projektu. "Odlučili smo da pokrenemo ovaj projekat zbog evidentnog porasta broja oboljelih od malignih bolesti ne samo u Banjaluci, nego i u cijeloj RS i regionu", pojasnio je Radojičić. Stoga je, smatra Radojičić, potrebno veće preventivno djelovanje da bi se izbjegle posljedice prvo po pacijente, a onda i po cijeli zdravstveni sistem i finansiranje. "Neophodno je da preventivno djelujemo pravovremenim zdravstvenim pregledima i to nas je nagnalo da pokrenemo ovaj projekat", naglasio je Radojičić.

U toku je priprema projekta, koju obavlja banjalučki Dom zdravlja, a koji će najvećim dijelom finansirati grad Banjaluka. "Projektom će biti definisano koje kategorije građana se pozivaju, koliki je troškovnik i vrsta pregleda, pošto su identifikovana tipična maligna oboljenja za koja treba izvršiti preglede", objasnio je Radojičić. Ovaj projekt se priprema unazad dva mjeseca, a Dom zdravlja će odrediti starosne i polne kategorije građana koji će biti pozivani na preglede, uključujući i određivanje vrste pregleda i tipa oboljenja na koje će biti testirano stanovništvo.

Nevena Todorović, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja Banjaluka, rekla je da su razgovarali o novom programu prevencije malignih bolesti na teritoriji grada, o stanju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, te planu mreže ambulanti porodične medicine. "Inicijativu da se na teritoriji grada uradi masovniji projekat prevencije, odnosno ranog otkrivanja malignih bolesti, pokrenuo je gradonačelnik Banjaluke, a nosilac ovih poslova biće Dom zdravlja Banjaluka", rekla je Todorovićeva, te je dodala da je u toku faza izrade projekta.

]]>
Thu, 08 Aug 2019 08:47:21 +0200