Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Fri, 22 Sep 2017 02:45:36 +0200 bs-ba Reagovanje Sindikata FZO na izjavu Milenka Granulića https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/reagovanje-sindikata-fzo-na-izjavu-milenka-granulica.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/reagovanje-sindikata-fzo-na-izjavu-milenka-granulica.html

Predsjednik Sindikalne organizacije FZO RS Novica Pajić reagovao je na izjavu predsjednika Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti RS Milenka Granulića o primanjima radnika u FZO RS.

]]>
Tue, 19 Sep 2017 09:25:13 +0200
Apoteke nabavljaju insuline https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/apoteke-nabavljaju-insuline.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/apoteke-nabavljaju-insuline.html

Apoteke u Republici Srpskoj koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS od ovog mjeseca same nabavljaju pojedine insuline i obavezne su da ovim, kao i drugim lijekovima koji se nalaze na Listi FZO, budu snabdjevene.

Inače, sve apoteke su na vrijeme obaviještene da će od septembra pojedine insuline nabavljati same, odnosno da ih više neće nabavljati Fond putem tendera, po ugledu na druge zemlje iz okruženja.

Novim načinom nabavke, Fond nastoji da maksimalno obezbijedi dostupnost ove terapije svim našim osiguranicima, te ovom prilikom pozivamo sve naše osiguranike da u slučaju da na terenu dođe do bilo kakvog odstupanja u odnosu na ono što smo ugovorili sa apotekama, to i prijave. Naime, u cilju zaštite prava naših osiguranika i dostupnosti neophodnih terapija u svim apotekama u Republici Srpskoj, FZO neće dozvoliti kršenje ugovora koje apoteke imaju sa Fondom, a kojim je precizirano da su one dužne da budu snabdjevene svim lijekovima koji se nalaze na Listi lijekova koji se izdaju na recept, odnosno koje finansira zdravstveno osiguranje.]]> Mon, 18 Sep 2017 10:39:53 +0200 Niže cijene dijalize https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nize-cijene-dijalize.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nize-cijene-dijalize.html

Zahvaljujući naporima Vlade Republike Srpske i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sa privatnim partnerom koji pruža usluge dijalize dogovorena je niža cijena hemodijalize i hemodijafiltracije i to po jedinstvenoj cijeni od 103 evra, umjesto dosadašnjih 110 evra, odnosno 130 evra.

 

Ova cijena predviđena je amandmanom Ugovora za pružanje usluga dijalize kojeg su danas u Vladi Republike Srpske potpisali ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić, v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić i predstavnici privatnog partnera kompanije „Frezenijus“.

Podsjećamo da pacijenti na dijalizi ne plaćaju usluge, već ih u potpunosti finansira Fond, te će niže cijene značajno smanjiti troškove Fonda za dijalizu, koji su na godišnjem nivou iznosili oko 37 miliona KM. Napominjemo da je u pomenutu cijenu dijalize uključen kompletan tretman (lijekovi, hrana...).]]> Tue, 12 Sep 2017 12:30:35 +0200 Objavljen Javni poziv za izbor porodičnog doktora, pedijatra i ginekologa https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/objavljen-javni-poziv-za-izbor-porodicnog-doktora-pedijatra-i-ginekologa.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/objavljen-javni-poziv-za-izbor-porodicnog-doktora-pedijatra-i-ginekologa.html

Obavještavamo sve zdravstvene ustanove da je danas 01.09.2017. godine u dnevnom listu "Glas Srpske" objavljen Javni poziv za dostavljanje liste kandidata za izbor doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite za 2018. godinu. Sve zdravstvene ustanove se pozivaju da dostave svoje kandidate, a uslove za izbor porodičnog doktora, pedijatra i ginekologa možete da pronađete u linku  https://www.zdravstvo-srpske.org/javni-pozivi/javni-poziv-za-dostavljanje-liste-kandidata-za-izbor-doktora-na-primarnom-nivou-zdravstvene-zastite-za-2018-godinu.html . Takođe, na ovom linku možete da preuzmete i obrasce koje je potrebno popuniti prilikom dostavljanja kandidata za izbor doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite. 

]]>
Fri, 01 Sep 2017 09:29:48 +0200
Nove terapije koje finansira FZO RS daju rezultate: Uspješnost liječenja oboljelih od hepatitisa 100% https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nove-terapije-koje-finansira-fzo-rs-daju-rezultate-uspjesnost-lijecenja-oboljelih-od-hepatitisa-100.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nove-terapije-koje-finansira-fzo-rs-daju-rezultate-uspjesnost-lijecenja-oboljelih-od-hepatitisa-100.html

Zahvaljujući novim terapijama koje finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS u Republici Srpskoj svi oboljeli od hepatitisa C su u potpunosti izliječeni.

Naime, u prošloj godini Fond je finansirao terapije za 25 pacijenata i svi su izliječeni, dok se trenutno na liječenju nalazi 35 oboljelih od hepatitisa C. Riječ je o savremenim terapijama koje se uvode u skladu sa novim evropskim smjernicama i preporukama za liječenje hepatitisa, a koje je FZO RS počeo da finansira od prošle godine, po čemu je Republika Srpska među prvima u regionu. Radi se o izuzetno skupim terapijama za koje je Fond u ovoj godini izdvojio 1,4 miliona KM.]]> Tue, 15 Aug 2017 11:41:13 +0200 Kvalitetnija usluga za pacijente na dijalizi https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kvalitetnija-usluga-za-pacijente-na-dijalizi.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kvalitetnija-usluga-za-pacijente-na-dijalizi.html

Od septembra ove godine zdravstvena zaštita pacijenata na dijalizi bi trebalo da bude značajno unapređena jer će svim pacijentima biti omogućena hemodijafiltracija (HDF), kvalitetniji vid dijalize u odnosu na hemodijalizu.

Sa ovom novinom predstavnike Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika RS upoznali su ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Dragan Bogdanić i v.d. direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić na zajedničkom sastanku koji je održan u nedjelju, 13. avgusta.

Kusturić je istakao da će kvalitetnija dijaliza –HDF biti dostupna svim pacijentima i to po cijeni koja je značajno niža nego što je sada. Upravo zahvaljujući nižoj cijeni, koja je postignuta sa privatnim partnerom kompanijom ''Frazenijus'', je i omogućeno da ova dijaliza bude obezbijeđena svim pacijentima, sa izuzetkom onih čije je medicinsko stanje takvo da moraju da primaju hemodijalizu.

Inače, sada samo mali procenat pacijenta prima hemodijafiltraciju, zbog težine oboljenja, a većina ostalih prima hemodijalizu.]]> Mon, 14 Aug 2017 08:52:37 +0200 Za liječenje Natalije Pupčević odobreno 90.000 KM https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/za-lijecenje-natalije-pupcevic-odobreno-90-000-km.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/za-lijecenje-natalije-pupcevic-odobreno-90-000-km.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS finansiraće liječenje Natalije Pupčević, oboljele od leukemije, u iznosu od 90.000 KM.

Liječenje oboljele bi trebalo da se obavi u Njemačkoj, s obzirom na to da nije moguće u zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, niti u ustanovama izvan RS sa kojima Fond ima ugovor.

Podsjećamo, u ovakvim slučajevima FZO ima mogućnost da dijelom finansira liječenje osiguranika u inostranstvu, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, potreba drugih osiguranika i slično, te je i ovaj put donesena odluka da Fond učestvuje u finansiranju troškova liječenja.

Napominjemo da mogućnosti Fonda da finansira skupa liječenja u inostranstvu isključivo zavise od uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, te ponovo apelujemo da poslodavci izvršavaju svoje zakonske obaveze jer se samo na taj način mogu obezbijediti sredstva za finansiranje svih potreba osiguranika za zdravstvenom zaštitom, uključujući i liječenja u inostranstvu.

]]>
Thu, 10 Aug 2017 15:25:05 +0200
Obavještenje za osiguranike https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-osiguranike-2.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-osiguranike-2.html

Podsjećamo osigurana lica FZO RS da prije odlaska na put u inostranstvo iz privatnih razloga, kao što su godišnji odmori, mogu da u nadležnoj poslovnici Fonda podignu ino obrazac koji mogu da koriste u zemljama sa kojima BiH ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju u slučaju da im zatreba hitna, neodložna medicinska pomoć. Sa ino obrascem osiguranici Fonda za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu ne bi trebalo da plaćaju zdravstvenu uslugu u slučaju da im se pruži hitna medicinska pomoć, koja nije mogla biti odložena do povratka u RS. Obrazac se izdaje na osnovu uvjerenja porodičnog doktora o zdravstvenom stanju osiguranika. Detaljnije se možete informisati u informaciji za osiguranike broj 11, koja je dostupna u meniju ''prava osiguranika''.

]]>
Thu, 22 Jun 2017 09:41:49 +0200
Željeznicama omogućen reprogram dugovanja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zeljeznicama-omogucen-reprogram-dugovanja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zeljeznicama-omogucen-reprogram-dugovanja.html

Željeznicama Republike Srpske biće omogućen novi reprogram dugova za doprinose za zdravstveno osiguranje, dogovoreno je na današnjem sastanku predstavnika Fonda zdravstvenog osiguranja RS, Ministarstva saobraćaja i veza, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite sa predstavnicima Željeznica i Sindikata zaposlenih u ovom preduzeću.

To znači da će radnici Željeznica u narednom periodu moći nesmetano da koriste zdravstvenu zaštitu, odnosno da ovjeravaju zdravstvene knjižice, pod uslovom da njihov poslodavac izmiruje dugove u skladu sa dogovorenim reprogramom i plaća tekuće obaveze.

Podsjećamo, ovjera zdravstvenih knjižica, a samim tim i korišćenje zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja, uslovljeno je plaćanjem doprinosa, što je zakonska obaveza, a ne volja Fonda.

Predstavnici FZO RS su na sastanku istakli da Fonda nije adresa za okupljanje i proteste radnika Željeznica RS, niti bilo koje druge firme čiji poslodavci ne uplaćuju doprinose, jer su poslodavci ti koji su odgovorni za poslovanje firme i za poštovanje svih zakonskih obaveza.

Naglašavamo da smo zabrinuti što niko nije reagovao na neodgovorne izjave pojedinih predstavnika Sindikata Željeznica, koji su pozivali radnike svih firmi koje redovno ne uplaćuju doprinose da se okupe i blokiraju rad Fonda dok im se ne omogući ovjera knjižica. Smatramo da je krajnje nekorektno i neodgovorno traženjem svojih prava ugroziti prava svih ostalih osiguranih lica, pogotovo jer Fond nije krivac što oni nisu mogli da ostvare svoja prava, već oni koji su bili obavezni da za njih plate doprinose.

Poslovnice Fonda nisu mjesto za proteste i svako pozivanje i okupljanje u njima bi, pored tog što je nezakonito, blokiralo rad zaposlenih koji svakodnevno brinu o pravima svih osiguranika u RS, čime bi se moglo diretno ugroziti zdravlje, pa i životi pojedinih osiguranika. Pomenućemo samo brojne komisije Fonda koje svakodnevno izdaju rješenja za liječenje teško oboljelih lica u RS i izvan RS.]]> Wed, 14 Jun 2017 12:55:30 +0200