Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Wed, 05 Oct 2022 03:18:24 +0200 bs-ba Redovan period za promjenu doktora https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora-5.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora-5.html

Podsjećamo građane Republike Srpske da od oktobra do kraja decembra imaju mogućnost da  promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa na jednostavan način -  bez navođenja razloga promjene.

Dakle, građani ukoliko iz bilo kojeg razloga žele da promijene izabranog doktora, najbolje bi bilo da to urade u ovom takozvanom „redovnom periodu“ za promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, i pri tome nije potrebno navoditi razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa, što je inače potrebno navesti ako se doktor mijenja mimo ovog perioda.

Takođe, građani koji se još uopšte nisu registrovali u tim porodične medicine , trebalo bi da to urade u ovom periodu, do kraja godine.

Primjera radi, u prošloj godini  28.900 osiguranika promijenilo je porodičnog doktora što je više u odnosu na 2020. godinu, kada je porodičnog doktora promijenilo 26.524 osiguranika.

Inače, izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu,  jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava za zdravstvenu zaštitu koju pružaju građanima.

Napominjemo da kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine, izuzev ako novi doktor radi u istoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i prethodni ljekar, tada nije potrebno čekati narednu godinu.

Doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

Podsjećamo da  građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra, u onim zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, koje sa Fondom imaju potpisan ugovor.

]]>
Tue, 04 Oct 2022 11:31:55 +0200
Održan okrugli sto ''Za život sa manje boli'' https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/odrzan-okrugli-sto-za-zivot-sa-manje-boli.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/odrzan-okrugli-sto-za-zivot-sa-manje-boli.html

U organizaciji Udruženja ''DiabetaNo1'' danas je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci održan okrugli sto ''Za život sa manje boli'' u kojem su učestvovali i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Zamjenik direktora FZO RS Aleksandar Sekulić rekao je da se za oboljele od dijabetesa u kontinuitetu uvode nova prava, te da su u odnosu na 2016. godinu izdvajanja za dijabetes povećana za čak 50 odsto. ''Naš godišnji trošak za oboljele od dijabetesa sada je oko 33,8 miliona KM a prava oboljelih su čak veća i u odnosu na neke razvijenije zemlje od naše. Pojedine lijekove koje Fond finansira ne finansiraju zemlje regiona i zaista smatramo da smo napravili značajan iskorak kada je riječ o pravima oboljelih, uzevši u obzir činjenicu na ograničen budžet i da imamo samo jedan izvor prihoda'', rekao je Sekulić ukazujući na značaj uvođenja dodatnih izvora finansiranja kako bi se obezbijedila dugoročna finansijska održivost i kako bismo i u buduće mogli odgovoriti na nove zahtjeve i uvoditi nova prava.
„Fond već godinama ima samo jedan izvоr finansiranja – doprinose, iako potrebe, ali i prava osiguranika koja padaju na teret  Fond se povećavaju iz dana u dan. Uprkos tome, Fond je obezbijedio finansijsku stabilnost, nijedno  pravo nije ukinuto, što jasno pokazuje koliko racionalno i odgovorno odgovaramo na sve ove potrebe. Zato još jednom apelujemo da nam pomognete da izdejstvujemo da neke druge izvori finansiranja stavimo u funkciju zdravstva, poput akciza na duvan i alkohol koji direktno utiče na zdravlje stanovništva. To sve imaju i druge zemlje - Slovenija i Hrvatska. To će značiti samo jedno- dugoročnu održivost i još spremniji odgovor na nove zahtjeve i nova prava“, istakao je Sekulić.
S obzirom na to da je na okruglom stolu, između ostalog, bilo riječi o senzorima za mjerenje šećera u krvi i o njihovom značaju posebno za djecu oboljelu od dijabetesa, Sekulić je istakao da Fond namjerava u narednoj godini da uvede i ovo pravo.
''Iako Fond trenutno pored insulina i drugih lijekova finansira i trakice za mjerenje šećera i druga potrebna medicinska sredstva, već nekoliko mjeseci sa predstavnicima udruženja radimo na tome da dodatno unaprijedimo ovu oblast i da pored postojećih prava uvedemo i neka nova, poput senzora. Očekujemo da ćemo to pravo uvesti već naredne godine'', istakao je Sekulić.
Zamjenik direktora FZO RS zahvalio se Udruženju ''DiabetaNo1'' na organizaciji ovog okruglog stola koji je odličan način da se razmijene mišljenja i pronađu odgovori  na ono što nas očekuje u budućnosti. ''Mi kontinuirano sarađujemo sa predstavnicima udruženja, sa njima smo i napravili sve ove promjene, a i naše učešće na ovoj konferenciji pokazuje da smo svi na istoj strani sa jednim ciljem-unapređenjem kvaliteta zdravstvene zaštite'', naveo je Sekulić.
U okviru okruglog stola održane su dvije panel diskusije u kojima su učestvovali pored zamjenika direktora FZO RS i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, nacionalni koоrdinator za dijabetes Mirjana Bojić, te predstavnici Instituta za javno zdravstvo, UKC-a RS, Udruženja ''DiabetaNo1'' i drugi. Jelena Škrbić Radić, predsjednica Udruženja ''DiabetaNo1'' pozdravila je saradnju predstavnika udruženja sa Fondom zdravstvenom osiguranja, te je posebno izrazila zadovoljstvo što je u planu Fond da od naredne godine proširi prava oboljelih od dijabetesa.
Ministar zdravlja zahvalio se organizatorima za poziv da bude dio skupa ističući da su njihove sugestije važne za Ministarstvo i njega lično. ''U Republici Srpskoj radi se na unapređenju sistema u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba oboljelih od dijabetesa'', poručio je Šeranić.

]]>
Fri, 16 Sep 2022 14:01:07 +0200
Usvojen Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/usvojen-zakon-o-obaveznom-zdravstvenom-osiguranju.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/usvojen-zakon-o-obaveznom-zdravstvenom-osiguranju.html

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji donosi više novina kojima će se značajno proširiti prava pacijenata i unaprijediti oblast obaveznog zdravstvenog osiguranja, a samim tim i zdravstvene zaštite građana.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uz resorno ministarstvo je intenzivno radio na izradi ovog zakona imajući u vidu sva naša dosadašnja iskustva u radu, te smo nastojali da se kroz ovaj zakon, pored unapređenja prava, otklone i određene nedoumice koje su se javljale u praksi prilikom primjene ranijeg zakona, te da se izmijene odredbe koje su se u dosadašnjoj primjeni pokazale kao ne najbolje rješenje.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić zahvalio se Fondu zdravstvenog osiguranja, ističući da je uz Ministarstvo FZO RS dao najveći doprinos izradi ovog zakona i omogućio niz novih prava građanima Srpske. Riječ je o zakonu kojeg je podržala i stručna javnost jer predstavlja veliki iskorak, budući da je adekvatno odgovorio na sve potrebe i nove izazove zdravstvenog sistema. Pored struke, svoje primjedbe i sugestije su davala i udruženja pacijenta i oni su dali značajan doprinos u izradi ovog zakona koji je, dakle, prilagođen potrebama i građana i struke i savremenog zdravstvenog sistema.

Jedna od značajnijih novina koja je predviđena Zakonom jeste da će djeca do navršenih 18, umjesto sadašnjih 15 godina, biti oslobođena plaćanja participacije. Takođe, za razliku od sadašnjih propisa, roditelji djece do 15 godina će uz odgovarajuće medicinske indikacije moći biti u pratnji djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju, dok je sada starosna granica djeteta 6 godina. Novina je i da će Fond finansirati pratnju roditelja ili usvojitelja lica starijeg od 18 godina  kojem je utvrđena potpuna poslovna nesposobnost. U skladu sa proširenjem prava djeci do 18 godina, proširena su i prava iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite (pokretni ortodonski aparat biće dostupan djeci do 18 godina), a utvrđen je i širi obim prava licima oboljelim od rijetkih bolesti.

Pored toga, oboljelima od malignih bolesti za vrijeme bolovanja, kao i trudnicama koje su na bolovanju zbog čuvanja trudnoće, plata za vrijeme privremene nesposobnosti za rad će se isplaćivati u 100% iznosu, umjesto sadašnjih 70%. Plata u punom iznosu za vrijeme bolovanja će se isplaćivati i licima koja su na bolovanju zbog darivanja tkiva, organa i ćelija, dok je do sada taj procenat bio 90%. Jedna od novina je i mogućnost refundacije neto plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i za osiguranike koji obavljaju privrednu, preduzetničku ili profesionalnu djelatnost, što po dosadašnjem zakonu nije bio slučaj.

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, između ostalog, preciznije je definisana i oblast lijekova, medicinskih sredstava, vantjelesne oplodnje kao i brojne druge oblasti, čime se pacijentima obezbjeđuju još veća prava i bolja zdravstvena zaštita.

Pored toga što je omogućeno da nakon dva neuspjela pokušaja parovi mogu, ukoliko žele, da treći pokušaj vantjelesne oplodnje urade negdje izvan Srpske, novim zakonom utvrđeno je i pravo trudnicama kod kojih postoje medicinske indikacije na neinvazivni prenatalni test, što je inicirala predsjednica Republike. Dakle, Zakon naročito prepoznaje one najosjetljivije kategorije društva i vodilo se računa da se njima omogući što dostupnija i kvalitetnija zdravstvena zaštita i da imaju još veća prava. Zakonom je precizirano i da se penzioneri koji imaju većinski radni staž u Republici Srpskoj na zdravstveno osiguranje prijavljuje po osnovu penzije koje su ostvarili u Srpskoj, bez obzira što dio penzije primaju i iz inostranstva.

Ovim zakonom unapređuje se sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja i u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvene zaštite, poput integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i dr.

Podsjećamo da je prethodni Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske donesen još 1999. godine i pretrpio je brojne izmjene. Novi Zakon stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

]]>
Thu, 15 Sep 2022 11:00:50 +0200
Nove mjere za unapređenje pronatalitetne politiku u Srpskoj https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nove-mjere-za-unapredenje-pronatalitetne-politiku-u-srpskoj.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nove-mjere-za-unapredenje-pronatalitetne-politiku-u-srpskoj.html

U Banjaluci je održan sastanak predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alenom Šeranićem i direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja Dejanom Kusturićem o novim mjerama pronatalitetne politike koje podrazumijevaju finansiranje prenatalnih testova za trudnice.
„Tokom današnjeg sastanka sa ministrom Alenom Šeranićem i direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja Dejanom Kusturićem finalizovali smo ovu sjajnu ideju i usaglasili proceduralne korake za njenu realizaciju“,  izjavila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović.
Cvijanovićeva je navela da će ova mjera biti realizovana za one koji žele da prođu kroz takvu vrstu testiranja i da će to biti omogućeno u sklopu zdravstvenog sistema Srpska.
"Ova mjera podrazumijeva rasterećenje budžeta jer roditelji neće morati da sami razmišljaju na koji način obezbijediti sredstva za prenatalne testove.  Želimo da postignemo da roditelji budu spokojni i da svoje potomstvo dočekuju na miran način“, istakla je Cvijanovićeva.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić zahvalio se predsjednici RS Željki Cvijanović na inicijativi da se u nove mjere pronatalitetne politike uvrste i besplatni prenatalni testovi za sve trudnice u Republici Srpskoj.
„Ova mjera biće realizovana kroz usvajanje izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti i novog zakona zdravstvenom osiguranju, te kroz adekvatna uputstva i pravilnike“, istakao je Šeranić.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić očekuje da će u narednih desetak dana u Narodnoj skupštini RS biti usvojen novi zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju kako bi pomenuta mjera koja se odnosi na finansiranje prenatalnih testova bila i realizovana.
„Ova mjera, finansiranje prenatalnih testova koju je predložila predsjednica RS Željka Cvijanović je jedinstvena u regionu, jer će FZO RS preuzeti finansiranje ovih testova“, istakao je Kusturić.
On je naveo da je Fond stabilan zahvaljujući redovnim uplatama doprinosa za zdravstveno osiguranje osiguranika, koje su sada značajno povećane, te ogromnoj finansijskoj pomoći Vlade Republike Srpske.

]]>
Wed, 07 Sep 2022 14:04:01 +0200
Novi Zakon o obaveznom zdravstvеnom osiguranju donosi veća prava osiguranika https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-zakon-o-obaveznom-zdravstv-nom-osiguranju-donosi-veca-prava-osiguranika.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-zakon-o-obaveznom-zdravstv-nom-osiguranju-donosi-veca-prava-osiguranika.html

Zbog učestalih pitanja osiguranika i nedoumica koje se javljaju u praksi, obavještavamo javnost da će se novine koje predviđa novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske početi primjenjivati onog momenta kada se usvoji i stupi na snagu novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, koji bi trebao da se razmatra na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Izuzetno je važno da se usvoji novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske jer će to značiti usklađivanje ova dva zakona, a samim tim i primjenu svih predviđenih novih prava.
Naime, nedavno je usvojen Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske i budući da su sprovedene sve potrebne procedure, poput stručne rasprave, na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja se očekuje u narednih 10-ak dana, trebao bi se razmatrati Prijedlog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.
Vjerujemo da će narodni poslanici podržati novi zakon jer su njim predviđena, prije svega, veća prava za građane, ali i brojne druge novine kojima će se znatno unaprijediti zdravstveni sistem Republike Srpske. Inače, riječ je o naprednijem zakonu kojeg su svi podržali i na stručnoj raspravi, jer predstavlja veliki iskorak budući da je adekvatno odgovorio na sve potrebe i nove izazove obaveznog zdravstvenog osiguranja Srpske.
Podsjećamo, jedna od novina koja je predviđena i koja će zaživjeti nakon usvajanja svih potrebnih normativnih akata, a koju regulišu upravo Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, jeste da će djeca do navršenih 18, umjesto sadašnjih 15 godina, biti oslobođena plaćanja participacije. Takođe, za razliku od sadašnjih propisa, roditelji djece do 15 godina će moći biti u pratnji djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju, dok je sada starosna granica djeteta 6 godina. Pored toga, oboljelima od malignih bolesti za vrijeme bolovanja, kao i trudnicama koje su na bolovanju zbog očuvanja trudnoće, plata za vrijeme privremene nesposobnosti za rad će se isplaćivati u 100% iznosu, umjesto sadašnjih 70%. Nacrtom Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, između ostalog, preciznije je definisana i oblast lijekova, vantjelesne oplodnje kao i brojne druge oblasti, čime se pacijentima obezbjeđuju još veća prava i bolja zdravstvena zaštita.
Ovim zakonima unapređuje se sistem zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja i u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvene zaštite, poput integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i dr.
Zbog svih prednosti koje donose novi zakoni, očekujemo da na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja će se održati u narednih 10-ak dana, poslanici usvoje Prijedlog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i time omoguće građanima da koriste sva predviđena nova prava. U protivnom, ukoliko se sada ne usvoji predloženi zakon, postoji bojazan da bi na novi zakon morali čekati duži vremenski period, što prvenstveno nije u interesu građana, ali i cijelog zdravstvenog sistema. To bi, naime, značilo ponavljanje kompletne procedure, pa bi građani nova prava mogli da čekaju i više od godinu dana.
Podsjećamo, važeći Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske donesen je još prije više od 20 godina, što je dodatni razlog da Republike Srpska konačno dobije novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je prilagođen potrebama i građana i struke i savremenog zdravstvenog sistema.

]]>
Tue, 06 Sep 2022 12:58:31 +0200
Nastavljena saradnja sa Ministarstvom uprave i lokalne samouprave https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nastavljena-saradnja-sa-ministarstvom-uprave-i-lokalne-samouprave.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nastavljena-saradnja-sa-ministarstvom-uprave-i-lokalne-samouprave.html

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić i v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić, potpisali su danas u Banjaluci Aneks 3 Sporazuma o korištenju podataka iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga, koji su evidentirani u matičnoj knjizi umrlih.Potpisivanjem Aneksa 3 nastavljena je međusobna saradnja Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Fonda zdravstvenog osiguranja koja je, uz podršku Vlade Republike Srpske,  uspostavljena od 2017. godine.„Ovim je omogućeno Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske da podatke o umrlim dobija elektronskim putem , u realnom vremenu. Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da to doprinosi ažurnosti evidencije Fonda te istovremeno kontroli i sprječavanju zloupotreba prilikom korišćenja prava iz zdravstvenog osiguranja i na kraju uštedama u budžetu Republike Srpske“, rekla je ministarka Jujić i podsjetila da je saradnja sa Fondom omogućena zahvaljujući podacima evidentiranim u Centralnoj bazi drugog primjerka matičnih knjiga koju je uspostavilo Ministarstvo uprave i lokalne samouprave od 2012. godine.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić je naglasio da je potpisivanjem ovoga Aneksa Sporazuma unaprijeđena saradnja Ministarstva uprave i lokalne samouprave i FZO.
" Konkretno, to znači da Fond zdravstvenog osiguranja, svaki mjesec iz Centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga preuzima podatke o umrlim licima u Republici Srpskoj i zahvaljujući tome ima ažurne i tačne evidencije osiguranih lica, što je od izuzetnog značaja u našem svakodnevnom radu“ izjavio je Kusturić.

]]>
Mon, 05 Sep 2022 12:40:45 +0200
U toku je integracija privatnih ustanova u IZIS https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pocela-integracija-privatnih-ustanova-u-izis.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pocela-integracija-privatnih-ustanova-u-izis.html

Više od 40 privatnih zdravstvenih ustanova koje imaju ugovor sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je integrisano u Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS), a do 1. oktobra i ostale privatne ustanove koje imaju ugovor sa Fondom bi trebalo da se integrišu u ovaj sistem.

Za sada su u IZIS integrisane privatne ambulante porodične medicine, ginekološke i pedijatrijske ambulante koje imaju ugovor sa Fondom, a to znači da te ustanove propisuju elektronske recepte, imaju uvid u njihovu realizaciju, razmjenjuju elektronske uputnice, elektronske nalaze i mišljenja, primjenjuju elektronske zdravstvene kartice osiguranika i dr.

Podsjećamo da je u javnim zdravstvenim ustanovama IZIS još ranije implementiran, a planirano je i da sve privatne ustanove, i one koje nemaju ugovor sa FZO RS, vremenom budu integrisane u IZIS. To će omogućiti razmjenu medicinskih podataka između svih zdravstvenih ustanova u IZIS-u. Naime, IZIS omogućava međusobno uvezivanje zdravstvenih ustanova, odnosno mogućnost pristupa jedinstvenoj bazi medicinskih podataka, što u konačnici ima za cilj efikasnije i kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Suština IZIS-a je upravo da sve zdravstvene ustanove, i privatne i javne, i one sa kojima Fond ima ugovor i sa kojima nema ugovor, budu međusobno uvezane, integrisane, odnosno da između njih bude moguća razmjena medicinskih podataka. Svi medicinski podaci jednog pacijenta su u jednom elektronskom kartonu tog pacijenta. To u praksi znači, ako je pacijent bio u bilo kojoj privatnoj ili javnoj ustanovi, kada dođe u npr. službu hitne pomoći ili u UKC RS ili u bilo koju bolnicu, da nadležni ljekari, u skladu sa definisanim pravom pristupa, vide koji pregledi su rađeni tom pacijentu u drugim ustanovama, koje terapije je primao itd. Dakle, ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu, u elektronskom kartonu pacijenta, imaju uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao, svim uslugama i dijagnostičkim procedurama koje su rađene itd. To će, između ostalog, spriječiti dupliranje pregleda i doprinijeti efikasnijem liječenju pacijenata.

]]> Mon, 29 Aug 2022 07:42:29 +0200 Poziv građanima da se prijave na zdravstveno osiguranje https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/poziv-gradanima-da-se-prijave-na-zdravstveno-osiguranje.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/poziv-gradanima-da-se-prijave-na-zdravstveno-osiguranje.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ponovo poziva građane koji još nisu prijavljeni na zdravstveno osiguranje, a to se posebno odnosi na one koji su ranije bili prijavljeni po osnovu nezaposlenosti, da se jave nadležnim poslovnicama Fonda i da regulišu status svog osiguranja.

Podsjećamo, od 2020. godine nezaposlenost više nije osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje,  odnosno lica preko Zavoda za zapošljavanje mogu da budu prijavljena na zdravstveno osiguranje samo u periodu dok primaju novčanu naknadu za nezaposlenost. Međutim, izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju uvedeno je, pored ranijih, ''redovnih'' osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje, još 13 novih osnova. Tako je svim licima koja su ranije bila prijavljena po osnovu nezaposlenosti omogućeno da se na osiguranje prijave po nekom od drugih zakonom predviđenih osnova. Uprkos tome, kao i ranijim pozivima Fonda, prema našoj evidenciji, oko 20.000 građana još nije regulisalo svoj status. Napominjemo da i ova lica zbog vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona koriste zdravstvenu zaštitu. Međutim, po  ukidanju vanredne situacije, ova lica će izgubiti pravo korišćenja zdravstvene zaštite, te je jako važno da u nadležnim poslovnicama se prijave na zdravstveno osiguranje na jedan od zakonom predviđenih osnova.

Pretpostavka je i da upravo zbog vanredne situacije i pandemije virusa korona mnogi građani se nisu ni prijavili na zdravstveno osiguranje, jer je i Fond donio odluku da dok traje vanredna situacija svi građani, i neosigurani, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama. Napominjemo da to ne znači da nije potrebno da se uplaćuju doprinosi i da građani ne treba da regulišu svoj status osiguranja. Naprotiv, po ukidanju vanredne situacija, svi oni koji nisu prijavljeni na osiguranje po nekom od predviđenih osnova, kao i oni za koje se ne uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, neće moći koristiti svoja prava iz zdravstvenog osiguranja. Zbog toga još jednom pozivamo građane da iskoriste ljetnji period, kada su manje gužve u našim poslovnicama, da provjere status svog osiguranja i prijave se na osiguranje ukoliko to još nisu učinili.

Na zdravstveno osiguranje se građani mogu prijaviti i po osnovu godina života, posebnog društvenog statusa ili specifičnog oboljenja, ukoliko nemju drugi osnov za prijavu (djeca, lica starija od 65 godina, oboljeli od malignih bolesti, hemofilije, dijabetesa, multiple skleroze, lica koja žive sa HIV infekcojom, oboljeli od rijetkih bolsti, lica sa invaliditetom, lica bez prihoda i dr.). Na ovaj način su zaštićene najugoženije kategorije građana, koje su od posebnog medicinsko-socijalnog značaja i ova lica ne bi trebalo da budu izvan zdravstvenog osiguranja, ali je važno da se prijave na osiguranje. Za informacije u vezi sa prijavom na osiguranje i potrebnom dokumentacijom građani mogu kontaktirati poslovnice Fonda, kao i naše zaštitnike prava. Kontakt telefoni su dostupni na internet stranici Fonda, na kojoj se, takođe, nalazi i informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu. Napominjemo da lica koja se prijavljuju na osiguranje kao lica bez prihoda ne moraju da donose iz Poreske uprave potvrdu o visini prihoda, jer FZO RS ima pristup ovoj evidenciji Poreske uprave.

]]>
Sun, 07 Aug 2022 10:18:32 +0200
Druženjem sa građanima FZO RS obilježio 30 godina postojanja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/druzenjem-sa-gradanima-fzo-rs-obiljezio-30-godina-postojanja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/druzenjem-sa-gradanima-fzo-rs-obiljezio-30-godina-postojanja.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, pod sloganom ''Snaga je u solidarnosti'', obilježio je danas 30 godina postojanja na način da su u svim opštinama u kojima se nalaze filijale Fonda organizovana druženja sa građanima i promovisana prava osiguranika.
Naime, radnici Fonda su u Banjaluci, Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Doboju, Prijedoru, Foči, Zvorniku i Trebinju dijelili građanima vodiče kroz prava iz zdravstvenog osiguranja, informišući ih o njihovim pravima i procedurama ostvarivanja prava.
Ovo je bila prilika i da građani postave pitanja radnicima Fonda, iznesu eventualne probleme sa kojima se susreću prilikom ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, te daju svoje sugestije, jer nam je u cilju da i dalje partnerski gradimo što bolji sistem zdravstvenog osiguranja u Srpskoj. Građani su se najviše informisali o procedurama ostvarivanja prava, a posebno su pozdravili inicijativu promovisanja prava iz zdravstvenog osiguranja i druženju sa osiguranicima, jer se samo tako može partnerski graditi i razvijati sistem zdravstvenog osiguranja.
Dakle ova, kao i prethodne aktivnosti koje su organizovane povodom jubileja, imale su za cilj da jačaju svijest građana o značaju zdravstvenog osiguranja, naročito načela solidarnosti na kojem počiva naše obavezno zdravstveno osiguranje. Zahvaljujući upravo tom načelu svi osigurani građani imaju jednaka prava, bez obzira na ekonomski i socijalni status, zbog čega i slogan naše kampanje glasi ''Snaga je u solidarnosti''.
Inače, sve aktivnosti koje FZO RS organizuje u povodu 30-og rođendana posvećene su onima zbog kojih Fond i postoji, a to su naši osiguranici. Tokom današnjeg druženja sa građanima, svi zainteresovani su, između ostalog, informisani o novim pravima koja su uvedena u proteklim godinama. Prava iz zdravstvenog osiguranja Fond u kontinuitetu proširuje, te se iz godine u godinu u naš zdravstveni sistem uvode nove procedure liječenja, nove terapije, a konstantno se radi i na pojednostavljenju procedura kako bi osiguranici svoja prava koristili na što jednostavniji i brži način. Uprkos ograničenim prihodima, Fond uspijeva da konstantno unapređuje kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite građana Srpske, prvenstveno zahvaljujući racionalnom poslovanju i upravljanju troškovima. Upravo zahvaljujući odgovornom poslovanju su i stvorene mogućnosti za uvođenje novih prava osiguranika, a konstantno unapređenje zdravstvene zaštite je osnovno opredjeljenje FZO RS i u narednom periodu.
Podsjećamo, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske osnovan je 27. jula 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske.

]]>
Wed, 27 Jul 2022 14:06:20 +0200