Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Thu, 23 Nov 2017 14:11:44 +0100 bs-ba Poziv za apoteke i isporučioce medicinskih sredstava https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/poziv-za-apoteke-i-isporucioce-medicinskih-sredstava.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/poziv-za-apoteke-i-isporucioce-medicinskih-sredstava.html

Obavještavamo sve zainteresovane poslovne partnere da su danas, 22.11.  u dnevnoj novini „Glas Srpske“  objavljeni pozivi za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova na recept kao i određenih vrsta medicinskih sredstva koji se podižu na recept, kao i poziv za dostavljanje prijava za ugovaranje isporuka medicinskih sredstava osiguranim licima FZO RS za 2018. godinu.

Sve ove prijave, sa potpunom dokumentacijom, neophodno je poslati poštom Sektoru za ugovaranje zdravstvenih usluga i javne nabavke Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Inače, sve prijave koje se pošalju nakon isteka roka ili u slučaju nepotpune dokumentacije FZO RS neće razmatrati, zato pozivamo naše poslovne partnere da što prije prikupe traženu dokumentaciju i pošalju do predviđenog roka za prijave. Ovi pozivi kao i prijave koje je potrebno popuniti su dostupni na našoj internet stranici na linkovima  „ugovaranje“ i „javni pozivi“.

]]>
Wed, 22 Nov 2017 10:05:14 +0100
Svjetski dan borbe protiv dijabetesa: Za insuline oko 17 miliona KM https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-borbe-protiv-dijabetesa-za-insuline-oko-17-miliona-km.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-borbe-protiv-dijabetesa-za-insuline-oko-17-miliona-km.html

Oboljelima od dijabetesa u Republici Srpskoj zdravstvena zaštita je u potpunosti obezbjeđena o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja kod liječenja osnovne bolesti i svih drugih oboljenja povezanih sa dijabetesom. To znači da osigurana lica koja boluju od ove bolesti su oslobođena plaćanja participacije, odnosno njihovu zdravstvenu zaštitu u potpunosti finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Fond je samo u ovoj godini (do 30.9.) za insuline, igle i aplikatore, ne računajući druge lijekove i medicinska sredstva izdvojio oko 13,3 miliona KM, dok je trošak Fonda u prošloj godini za insuline iznosio oko 17 miliona KM.

Inače, oboljeli od dijabetesa u RS spadaju u kategorije osiguranika koji imaju najšira prava iz zdravstvenog osiguranja. Naime, pored insulina i drugih lijekova, oboljelima od dijabetesa FZO RS obezbjeđuje i neophodna medicinska sredstva, poput aparata za brzo određivanje glukoze u krvi, insulinskih špriceva i igli, dijagnostičkih traka za mjerenje glukoze u krvi, lanceta, traka za mjerenje šećera u urinu. Takođe, osiguranici koji koriste insulinske pumpe imaju pravo na potrošni materijal koji finansira FZO RS.

Fond zdravstvenog osiguranja RS već godinama strateškim planiranjem nastoji da oboljelim od dijabetesa zdravstvenu zaštitu u RS učini što dostupnijom, ali i da prati medicinske trendove kako bi oboljeli imali što kvalitetniji život. Tako su i  predstavnici  udruženja oboljelih od dijabetesa iz Federacije BiH istakli da oboljeli u RS imaju veća prava, navodeći da u FBiH oboljeli od dijabetisa nemaju pravo na trakice za mjerenje šećera, dok u RS osiguranici imaju ovo prava.

]]> Tue, 14 Nov 2017 10:49:19 +0100 Vanredna kontrola u UKC RS https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/vanredna-kontrola-u-ukc-rs.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/vanredna-kontrola-u-ukc-rs.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS uputiće vanrednu kontrolu u Univerzitetski-klinički centar RS kako bi utvrdili zbog čega je naplaćivana pratnja roditelja uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja, iako Fond u potpunosti snosi te troškove kada je pratnja potrebna.

Dakle, roditelji koji sa djetetom borave u bolnici ne plaćaju ništa ukoliko ljekar preporuči pratnju, što je propisano i pravilnikom Fonda koji  je na snazi niz godina i  u ovom segmentu nije bilo promjena. Prema tome, bolnice su dužne da poštuju prava osiguranika, a jedno od tih prava je i pravo na pratioca i to nema nikakve veze sa ugovorom kojeg bolnice potpisuju sa Fondom. Napominjemo da boravak kojeg Fond plaća za roditelje podrazumijeva pansion, a ne „stolicu“ , tako da pozivamo sve roditelje da se jave Fondu u slučaju da ne dobiju ono što Fond za njih plaća bolnici. Dakle, ne stoje konstatacije da je Fond kriv što se majkama u UKC plaćao boravak uz dijete, nego je riječ o kršenju prava osiguranika.

Naime, Fond u potpunosti finansira smještaj pratioca uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja prema Pravilniku o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite, i to u sljedećim slučajevima:

  • za majku kada je dojenje jedini način prehrane djeteta, ili je taj način prehrane preporučen;
  • za jednog od roditelja ili staratelja djeteta koje ima teškoće u razvoju i kada se o tome posjeduje odgovarajuće rješenje nadležnog organa;
  • kada za dijete mlađe od šest godina postoje medicinske indikacije koje ukazuju da je neophodna pratnja uz dijete (jednog od roditelja ili staratelja).

Inače, pravo na smještaj uz dijete ostvaruje se na osnovu uputnice doktora  koji je dijete uputio u bolnicu, a na osnovu preporuke ljekara specijaliste.]]> Mon, 13 Nov 2017 14:33:45 +0100 FZO Crne Gore u radnoj posjeti FZO RS https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fzo-crne-gore-u-radnoj-posjeti-fzo-rs.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fzo-crne-gore-u-radnoj-posjeti-fzo-rs.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS domaćin je delegaciji Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore koja je inicirala dvodnevnu radnu posjetu (7. i 8.11.) kako bi razmijenili iskustva u vezi sa modelima plaćanja bolničke zdravstvene zaštite, po čemu je RS lider u regionu.

Naime, FZO RS je među prvima u regionu uveo plaćanje bolničkih usluga po takozvanom DRG modelu koji se u Republici Srpskoj primjenjuje već više od pet godina. S obzirom na to da u Crnoj Gori od naredne godine planiraju da uvedu ovaj način plaćanja u pojedinim bolnicama, cilj posjete je da im iskustva i sugestije FZO RS pomognu u pripremi ovog projekta.

Predstavnici FZO RS istakli su zadovoljstvo što Fond može da podijeli svoja iskustva i pomogne i drugim fondovima u primjeni DRG sistema plaćanja, čija je suština da se bolnice plaćaju po učinku, što kod starog budžetskog modela nije bio slučaj.

''DRG sistem plaćanja se u RS primjenjuje još od 2011. godine i Republika Srpska je lider u regionu po ovom pitanju. Iz godine u godinu unapređujemo ovaj model, prvenstveno učeći na vlastitim greškama, ali preuzimajući i dobre prakse od drugih, te možemo reći da on danas veoma dobro funkcioniše'', naveli su u FZO RS. Dodali su da je Fondu najveći problem predstavljalo pogrešno šifriranje izvršenih usluga od strane zdravstvenih ustanova, ali da je zahvaljujući strožijoj kontroli stanje značajno poboljšano.

]]> Tue, 07 Nov 2017 12:23:28 +0100 Nastavljen kontinuitet smanjenja deficita https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nastavljen-kontinuitet-smanjenja-deficita.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/nastavljen-kontinuitet-smanjenja-deficita.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS je nastavio kontinuitet smanjenja deficita iz mjeseca u mjesec, tako da je krajem septembra deficit sa finansiranjem iznosio 2,1 milion KM i manji je za oko 3 miliona KM u odnosu na prethodni mjesec. 

U poređenju sa istim periodom prošle godine deficit je manji za oko 97 odsto, a pored deficita smanjene su i obaveze Fonda, pa su samo u ovoj godini smanjene za oko 20 miliona KM.

Uporedni podaci deficita sa finasiranjem FZO po godinama:

Period

Ostvareni rezultat (deficit sa finansiranjem)

1.1-30.9.2015. - 49.663.508 KM
1.1-30.9.2016. -79.050.182 KM
1.1-30.9.2017. -2.148.534 KM

Finansijski rezultat Fonda bio bi još bolji da su realizovane inicijative za uvođenje posebnih akciza na duvan i alkohol, kao i da se dio premije od autoodgovornosti izdvaja za zdravstveni sistem, jer bi  na ovaj način Fond poslovao bez deficita.

]]>
Fri, 27 Oct 2017 11:37:32 +0200
Mjesec borbe protiv raka dojke: FZO RS u potpunosti finansira troškove https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/mjesec-borbe-protiv-raka-dojke-fzo-rs-u-potpunosti-finansira-troskove.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/mjesec-borbe-protiv-raka-dojke-fzo-rs-u-potpunosti-finansira-troskove.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS ženama oboljelim od raka dojke u potpunosti finansira troškove liječenja, uključujući i operativne zahvate rekonstrukcije dojke, što nije slučaj u našem okruženju (npr. u Federaciji BiH), kao i sva pomagala koja su im neophodna –poput perike, grudnjaka i proteza.

Fond je u proteklih nekoliko godina nastojao da oboljelim od malignih bolesti obezbijedi savremenu terapiju za liječenje, tako da je na Listi citostatika dostupno oko 100 lijekova, a osim toga, Fond je uveo i biološku terapiju koja je jedna od skupljih metoda liječenja, ali prema riječima stručnjaka, daje najbolje rezultate.

Važno je napomenuti i da je pacijentima oboljelim od karcinoma dojke, odnosno od malignih bolesti, obezbjeđen  najsavremeniji tretman liječenja radioterapijom i to bez čekanja, zahvaljujući  otvaranju Centra za radioterapiju 2010. godine u Banjaluci.  Prije otvaranja ovog centra,  pacijenti su se na radioterapiju slali izvan RS i na ovo liječenje su znali čekati po pola godine.]]> Wed, 25 Oct 2017 09:04:05 +0200 Svjetski dan borbe protiv artritisa: Oboljelim u RS dostupne najsavramenije terapije https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-borbe-protiv-artritisa-oboljelim-u-rs-dostupne-najsavramenije-terapije.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-borbe-protiv-artritisa-oboljelim-u-rs-dostupne-najsavramenije-terapije.html

Republika Srpska je napravila veliki iskorak u odnosu na okruženje, jer je u liječenju oboljelih od reumatoidnog artritisa uvela biološku terapiju koju u potpunosti finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS. Ovo je, između ostalog, konstatovano na sastanku Udruženja reumatologa i FZO RS u povodu Svjetskog dana borbe protiv ove bolesti koja prvenstveno zahvata zglobove.

Za razliku od FBiH u kojoj oboljeli u potpunosti sami snose troškove za biološku terapiju koja je izuzetno skupa, FZO RS u RS u potpunosti finansira ovu terapiju za oko 100 pacijenata kojima je neophodna. Samo za liječenje jednog pacijenta biološkom terapijom, Fond godišnje izdvaja oko 25.000 KM.

„Biološka terapija koju finansira Fond je  jako dobra, jako efikasna ali i skupa“, rekao je sekretar Udruženja reumatologa Siniša Milovan.

]]> Fri, 13 Oct 2017 09:22:27 +0200 Informacija za osiguranike - Refundacija troškova zdravstvene zaštite https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/informacija-za-osiguranike-refundacija-troskova-zdravstvene-zastite.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/informacija-za-osiguranike-refundacija-troskova-zdravstvene-zastite.html

S obzirom na to da se osiguranici često obraćaju Fondu zdravstvenog osiguranja RS sa pitanjima u vezi sa pravom i procedurom refundacije troškova korišćenja zdravstvene zaštite, pripremili smo informaciju za osiguranike koja je dostupna na linku ''prava osiguranika''.

Podsjećamo da Fond kontinuirano priprema informacije za osiguranike u cilju pravovremenog informisanja osiguranika o njihovim pravima i procedurama ostvarivanja prava, uglavnom kada dođe do promjene ili novina u pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao i kada su učestala pitanja osiguranika o određenim pravima.

Informacije za osiguranike su pored na internet stranici FZO, zvaničnim stranicama Fonda na ''fejsbuku'' i ''tviteru'', dostupne i u svim našim poslovnicama.

]]>
Tue, 10 Oct 2017 09:48:38 +0200
Redovan period za promjenu doktora https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora.html

 U periodu od oktobra do kraja decembra, kao i svake godine, građani Republike Srpske imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, na jednostavan način -  bez navođenja razloga promjene.

Dakle, svi koji žele da promijene doktora, iz bilo kojeg razloga, trebalo bi da to učine u ''redovnom'' periodu koji je predviđen za promjene izabranog doktora, odnosno od 1. oktobra do 31. decembra. U ovom periodu i procedura promjene je jednostavnija, a potrebno je da osiguranici popune odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu.

Inače, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

 ]]> Fri, 06 Oct 2017 14:17:17 +0200