Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Tue, 10 Dec 2019 10:53:23 +0100 bs-ba Koncentrator kiseonika na Listi medicinskih sredstava https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/koncentrator-kiseonika-na-listi-medicinskih-sredstava.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/koncentrator-kiseonika-na-listi-medicinskih-sredstava.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za osiguranike koji boluju od hroničnih plućnih bolesti od ovog mjeseca pojednostavio je proceduru odobravanja medicinskog sredstva -koncentrator kiseonika, tako što je ga uvrstio na Listu medicinskih sredstava koje finansira Fond.

Ovo je omogućeno izmjenom Pravilnika o pravu na medicinska sredstva kojim su i preciznije definisane indikacije za odobravanje  ovog medicinskog sredstva, dok će i  sama procedura finansiranja ovog pomagala biti znatno brža i jednostavnija. Osim toga, precizirano je da ovo medicinsko sredstvo predlaže konzilijum pulmologa na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ( UKC RS), odnosno tri lјekara specijalista iz referentnih zdravstvenih ustanova sekundarnog nivoa ( bolnice), a o tom prijedlogu odlučuje stručna komisija Fonda.

Naime, prije ove izmjene, koncetrator kiseonika se nije nalazio na Listi medicinskih sredstava koje finansira obavezno zdravstveno osiguranje, pa je Fond  ovo sredstvo nabavlјao putem javnih nabavki u izuzetno medicinskim opravdanim slučajevima, odnosno za održavanje vitalnih životnih funkcija. Međutim zbog komplikovanih procedura javnih nabavki, često je dolazio do kašnjenja u isporuci ovog medicinskog sredstva, te je Fond tražio način da maksimalno ubrza proceduru i otkloni birokratske barijere koje su usporavale put dobijanja ovog pomagala.

I ovaj primjer jasno dokazuje sav nesklad Zakona o javnim nabavkama BiH sa stvarnim životom i potrebama, jer se na isti način tretira nabavka lijekova i medicinskih sredstava kao i sva ostala roba, poput kacelarijskog materijala i slično, na šta Fond konstantno ukazuje.

Fond je svjestan da na te procedure nema uticaj, pa je opredelјenje ove institucije da  otklanja administrativne prepreke koje su u nadležnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja, posebno vodeći računa o teškim i specifičnim bolestima.   

Izmjene ovog pravilnika, kao i mnoga pojednostavlјenja procedura koje smo uveli u protekle tri godine, dokazuju našu istrajnost da osiguranicima maksimalno ubrzamo put ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, jer vjerujemo da se samo na ovaj način može u potpunosti ostvariti misija naše institucije, među kojima je bolјa i dostupnija zdravstvena usluga – prioritet. 

]]>
Sun, 08 Dec 2019 12:21:13 +0100
Fond solidarnosti danas uplatio sredstva za Ivanino liječenje u Francuskoj https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-solidarnosti-danas-uplatio-sredstva-za-ivanino-lijecenje-u-francuskoj.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-solidarnosti-danas-uplatio-sredstva-za-ivanino-lijecenje-u-francuskoj.html

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povrede djece u inostranstvu uplatio je danas zdravstvenoj ustanovi u Francuskoj, prema predračunu Klinike za dječiju onkologiju „Gustav Rosi“ koji je dostavljen, sredstva u iznosu od 295.249,60 evra za liječenje Ivane Bjelogrlić iz Istočnog Sarajeva. To znači da Fond solidarnosti u potpunosti finansira Ivanino liječenje prema predračunu koje je dostavila klinika u Francuskoj.

Iako su se roditelji djevojčice tek krajem prošle sedmice zvanično obratili Fondu solidarnosti sa zahtjevom za finansiranje Ivaninog liječenja u inostranstvu, Fond solidarnosti je uspio u kratkom roku da završi sve procedure i odobri finansijska sredstva za liječenja na prijedlog stručne komisije i odluke Upravnog odbora Fonda solidarnosti. Dakle, Fond solidarnosti kao u svim dosadašnjim slučajevima nastoji da maksimalno ubrza procedure odobravanja finansijskih sredstava, posebno u slučaju hitnih stanja i to je nešto što činimo svakodnevno u skladu sa odgovornom politikom, a posebno vjerujemo, cijeneći privatnost roditelja i bolesne djece, da to nije nešto na čemu se treba zasnivati promocija rada Fonda solidarnosti.

Podsjećamo, da procedure odobravanja finansijskih sredstava postoje upravo iz razloga što Fond solidarnosti troši novac svih građana Republike Srpske, a na ovaj način, se sprečava bilo kakva eventualna zloupotreba javnih sredstava, što vjerujemo, da je i cjelokupnom društvu - cilj.

Budući da Fond solidarnosti u potpunosti finansira Ivanino liječenje u inostranstvu, apelujemo na organizatore humanitarnih akcija za liječenje djevojčice da ukoliko nastave sa ovom aktivnošću da jasno navedu u koju svrhu se prikupljaju pomenuta sredstva.

Svjesni smo da roditelji pored troškova liječenja, imaju  i mnoge druge troškove, organizovanje humanitarnih akcija je u tom smislu legitimno pravo porodice, s tim da se navede precizna  namjena prikupljanja novčanih sredstava, kako se ne bi dovodili u zabludu građani i mediji, odnosno cjelokupno društvo.  

Podsjećamo da je Fond za dvije godine postojanja odobrio finansijska sredstva za liječenje i dijagnostiku  140 djece u inostranstvu za šta je izdvojeno više od dva miliona KM.

Rad Fonda solidarnosti je u potpunosti javan, a sve o našem radu dostupno je na www.zdravstvo-srpske.org na posebnom linku o Fondu solidarnosti.

]]>
Thu, 05 Dec 2019 10:33:56 +0100
Raste povjerenje građana u Fond solidarnosti: Veći prihodi od posebnog doprinosa od neto plata zaposlenih https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/raste-povjerenje-gradana-u-fond-solidarnosti-veci-prihodi-od-posebnog-doprinosa-od-neto-plata-zaposlenih.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/raste-povjerenje-gradana-u-fond-solidarnosti-veci-prihodi-od-posebnog-doprinosa-od-neto-plata-zaposlenih.html

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu je za devet mjeseci ove godine ostvario prihod od posebnog doprinosa za solidarnost od neto plate zaposlenih u iznosu od oko 4,6 miliona KM, što je za 18 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Ovo je, između ostalog, konstatovano u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana – budžeta Fonda solidarnosti za devet mjeseci ove godine koji je usvojio Upravni odbor ove ustanove.

Veće ostvarenje priliva sredstava od posebnog doprinosa na neto plate zaposlenih, ujedno je i potvrda da je Fond solidarnosti  za nepune dvije godine rada stekao povjerenje javnosti. Dokaz za to je i povećanje prihoda po osnovu solidarnosti na neto plate i sve manji broj onih koji ne žele da učestvuju u ovoj humanoj i institucionalnoj misiji društva – finansiranju liječenja djece u inostranstvu.

„Vjerujem da smo transparentnim i odgovornim radom stekli povjerenje javnosti što potvrđuje i povećanje prihoda po osnovu dobrovoljnog doprinosa od neto plate zaposlenih, što nam je na neki način i znak da su ljudi prepoznali Fond solidarnosti kao ustanovu koja nije samo finansijsko administrativne prirode, nego i ustanova u kojoj roditelji bolesne djece pronalaze podršku“, istakla je direktorica Fonda solidarnosti Jasminka Vučković.

Fond je, osim povećanja prihoda od neto plata zaposlenih, ostvario veće prihode i doprinosa po osnovu kupljenog službenog vozila i to za 19 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

]]> Wed, 13 Nov 2019 09:56:36 +0100 Od danas novi lijekovi na recept i preciznije definisanje oblasti bolovanja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-danas-novi-lijekovi-na-recept-i-preciznije-definisanje-oblasti-bolovanja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/od-danas-novi-lijekovi-na-recept-i-preciznije-definisanje-oblasti-bolovanja.html

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od danas, mogu da očekuju nova prava iz zdravstvenog osiguranja, poput finansiranja dva nova lijeka na recept, ali i preciznije definisanje oblasti bolovanja koja se odnose na povrede na radu i profesionalna oboljenja. Tako da je trend proširenja prava iz zdravstvenog osiguranja nastavljen je i u ovoj godini i dio je našeg poslovnog opredeljenja, jer je Fond u protekle tri godine u očuvanje zdravstva i bolnica, ali i uvođenjem inovativnih terapija izdvojio 100 miliona KM više sredstava.

Podsjećamo da od 1. novembra na Listi lijekova koji se izdaju na recept FZO RS nalaze dva potpuno nova lijeka, a  jedan od njih je buprenorfin  „u obliku transdermalni flaster“ koji se koristi u terapiji umjerenog do jakog bola poput kancerogenog bol, teškog neuropatskog bola, bolnog poremećaj optičkog nerva i dr. Ovaj lijek će se nalaziti na Listi A, što znači da je participacija 10 odsto ukoliko je riječ o osiguraniku koji nije oslobođen plaćanja ove obaveze.

Osim tog lijeka, Fond od sutra počinje da finansira i lijek  koji će se nalaziti na Listi B „prasugrel u obliku film - tableta“  koji sprečava stvaranja tromba kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom.

Riječ je o savremenijim lijekovima koji su u dosadašnjoj kliničkoj praksi pokazali bolje efekte liječenja što je još jedan pokazatelj da Fond intenzivno prati svjetske terapijske smjernice kako bi u zdravstveni sistem uvodio lijekove novije generacije u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Takođe, od danas se počinje primjenjivati i izmjena Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kojim je jasnije precizirano kada osiguranik ima pravo na povezivanje dana bolovanja, a sve u cilju još bolje zaštite prava osiguranih lica, posebno kada su u pitanju povrede na radu ili profesionalna oboljenja. 

]]> Fri, 01 Nov 2019 10:14:07 +0100 Omogućeno povezivanje bolovanja za povrede na radu i profesionalna obolјenja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/omoguceno-povezivanje-bolovanja-za-povrede-na-radu-i-profesionalna-obol-enja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/omoguceno-povezivanje-bolovanja-za-povrede-na-radu-i-profesionalna-obol-enja.html

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske koji se nalaze na bolovanju zbog povrede na radu ili profesionalnog obolјenja od 1. novembra imaće pravo  na povezinje dana privremene nesposobnosti za rad ukoliko nadležna ustanova za penzijsko – invalidsko osiguranje donese ocjenu da liječenje nije završeno. To znači da za vrijeme ovog bolovanja osiguranik ima pravo na naknadu plate u iznosu od 100 odsto, jer je riječ o profesionalnom obolјenju ili povredi koja se desila na radnom mjestu. Takođe, osiguranik je i oslobođen plaćanja participacije za sve zdravstvene usluge koje se tiču profesionalnog obolјenja, ili povrede na radu, kako je predviđeno Zakonom o radu RS.

Ovo je omogućeno izmjenom Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad kojim je jasnije precizirano kada osiguranik ima pravo na povezivanje dana bolovanja, a sve u cilјu još bolјe zaštite prava osiguranih lica, posebno kada su u pitanju povrede na radu ili profesionalna obolјenja

Na ovaj način Fond je uvažio i mišlјenje osiguranika, ali i predstavnika zdravstvenih ustanova, te smo još jednom potvrdili da je Fond uvijek otvoren za prijedloge i sugestije koje mogu da doprinesu bolјoj zdravstvenoj zaštiti. 

]]> Sun, 20 Oct 2019 10:45:16 +0200 Novi lijekovi na recept https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-lijekovi-na-recept.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-lijekovi-na-recept.html

Na Listu lijekova koji se izdaju na recept od 1. novembra biće uvrštena dva potpuno nova lijeka koje do sada Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nije finansirao, a  jedan od njih se  koristi u terapiji umjerenog do jakog bola kao što je kancerogeni bol, teški neuropatski bol, bolni poremećaj optičkog nerva i dr. Osim toga, od novembra na recept biće dostupan još jedan novi lijek koji sprečava stvaranja tromba kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom.

Riječ je o savremenijim lijekovima koji su u dosadašnjoj kliničkoj praksi pokazali bolje efekte liječenja što je još jedan pokazatelj da Fond intezivno prati svjetske terapijske smjernice kako bi u zdravstveni sistem uvodio  lijekove novije generacije u skladu sa finansijskim mogućnostima.

Tako da će od 1. novembra na Listu A biti uvršten novi lijek u tri dozna oblika generičkog naziva buprenorfin „u obliku transdermalni flaster“ za liječenje umjerenog do jakog bola najčešće kod osiguranika koji boluju od malignih bolesti i koji bi trebao da značajno unaprijedi kvalitet života oboljelih. Osim toga, uvrštavanjem ovog lijeka na Listu A predstavlja i značajnu finansijsku olakšicu za osiguranike kojima bude preporučen jer su ga ranije sami kupovali, a sada će samo platiti participaciju, ukoliko nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze. Primjera radi, za osiguranike koji boluju od malignih bolesti, ovaj lijek će u potpunosti biti dostupan o trošku Fonda, jer je riječ o kategoriji osiguranih lica koji su oslobođeni plaćanja participacije za osnovnu bolest i njenih komlikacija.

Na Listu „B“, takođe, uvrštava se lijek sa dva dozna oblika generičkog naziva „prasugrel u obliku film - tableta“ koji se koristi protiv stvaranja tromba kod pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom za kojeg su dosadašnje kliničke studije dokazale da djeluje znatno brže i ima mnogo jači efekat u liječenju bolesti. Ovaj lijek je uvršten na Listu B gdje je participacija 50 odsto za sve osiguranike – bez izuzetka.

]]> Mon, 14 Oct 2019 08:49:21 +0200 Redovan period za promjenu doktora https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora-3.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora-3.html

Svi građani Republike Srpske od oktobra, pa do kraja decembra, imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, na mnogo jednostavniji način -  bez navođenja razloga promjene.

Dakle, ukoliko neko iz bilo kojeg razloga želi da promijeni izabrane doktore najbolje bi bilo da to uradi u ovom takozvanom „redovnom periodu“ za promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je samo da popune odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu, pri tome nisu obavezni da navode razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa.

Primjera radi, prošle godine porodičnog doktora  promijenilo je 27.185 osiguranika, dok je pedijatra i ginekologa promijenilo 6.718 osiguranika. Važno je napomenuti i da bi građani koji se još uopšte nisu registrovali u tim porodične medicine, trebalo da to urade u ovom periodu.

Izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu,  jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava.

Napominjemo da kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze od početka naredne godine.

Takođe, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

Podsjećamo da  građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra u onim zdravstvenim ustanovama (javnim i privatnim) koje sa Fondom imaju potpisan ugovor, dok mjesto prebivališta već odavno nije uslov za izbor porodičnog doktora.

Spisak svih zdravstvenih ustanova koje sa Fondom imaju potpisan ugovor dostupan je na našoj internet stranici www.zdravstvo-srpske.org, a građani se dodatno mogu informisati u svim našim poslovnicama kao i kod zaštitnika prava Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

]]>
Wed, 02 Oct 2019 09:27:23 +0200
Bolnica Gradiška prva dobila računarsku opremu https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/bolnica-gradiska-prva-dobila-racunarsku-opremu.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/bolnica-gradiska-prva-dobila-racunarsku-opremu.html

Bolnica Gradiška je prva zdravstvena ustanova koja je danas, u okviru projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) dobila 140 računara i čitača u trajnom vlastištvu u cilju što boljeg sprovođenja u praksi jednog od najkompleksnijih projekata u Srpskoj, kao što je potpuna digitalizacija zdravstvenog sistema.

Ova zdravstvena ustanova je među prvima dobila neophodnu računarsku opremu, jer je ovim projektom predviđeno da Bolnica Gradiška zajedno sa tri pripadajuća doma zdravlja budu prve zdravstvene ustanove u kojima će se uvesti IZIS.

Računarsku opremu uručili su predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sa predstavnicima kompanija koje su izabrane na tenderu za realizaciju i sprovođenje ovog projekta u praksi.

Inače, kako je i predviđeno ovim projektom, računarsku opremu u trajnom vlasništvu dobiće  zdravstvene ustanove koje su izabrale aplikativni način integracije u cilju lakše implementacije projekta i kako bi zdravstvene ustanove bile isto usklađene na tehnološkom nivou, što je jedna od bitnih pretpostavki  za uspješnu informatizaciju zdravstva.

Osim toga, osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će prvu elektronsku karticu dobiti besplatno, za razliku od, primjera radi, građana Srbije koji izdvajaju dodatna lična sredstva za dobijanje elektronske  kartice.

]]> Tue, 01 Oct 2019 12:33:49 +0200 Za kvalitet pružanja zdravstvenih usluga - četvorka https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/za-kvalitet-pruzanja-zdravstvenih-usluga-cetvorka.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/za-kvalitet-pruzanja-zdravstvenih-usluga-cetvorka.html

Kvalitet zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj ocjenjen je sa četvorkom, pokazala je anketa Fonda zdravstvenog oisguranja Republike Srpske koja je nedavno sprovedena u svim filijalama i poslovnicama FZO RS.

U anketi u kojoj je učestvovao 896 osiguranika iz cijele Republike Srpske, mali broj njih, tek 2,6 odsto za kvalitet zdravstvene zaštite dalo je negativnu ocjenu.

Rezultati ankete na neki način  demantuju predubjeđenja javnosti, posebno kada su u pitanju odgovori  o čekanju na preglede kod porodičnog doktora. Najveći broj ispitanih je odgovorilo da istog dana budu primljeni kod porodičnog doktora, čak 41,1 odsto ispitanik, dok je 27,8 odsto njih istaklo da ukoliko je hitan slučaj budu primljeni odmah. Niko nije naveo da na prijem kod porodičnog doktora čeka duže od mjesec dana.

Kada je u pitanju liječenje u bolnici, najveći broj ispitanih 32,6 odsto smatra da je najveći problem dugo čekanje na preglede, a veliki broj njih, odnosno 33,1 odsto je istaklo da problem predstavlja i to što sami moraju da kupuju lijekove i ostala neophodna sredstva u bolnici.

Nešto drugačija situacija je kada je u pitanju zadovoljstvo dostupnošću lijekova na recept, jer je više od polovine anketiranih, tačnije 54,7 odsto zadovoljno izborom lijekova koji se nalaze na Listi lijekova koji se izdaju na recept.

]]> Mon, 23 Sep 2019 12:00:27 +0200