Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Sat, 31 Oct 2020 10:24:50 +0100 bs-ba Bolja dostupnost lijekova za trudnice https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/bolja-dostupnost-lijekova-za-trudnice.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/bolja-dostupnost-lijekova-za-trudnice.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u cilju bolje dostupnosti lijekova generičkih naziva „enoksaparin“ i „dalteparin“ kojе najčešće koriste trudnice, odlučio je da od novembra 2020. godine ove lijekove finansira FZO RS, umjesto domova zdravlja kao što je sada slučaj.

Ovaj prijedlog Fonda podržao je i Upravni odbor ove institucije, prvenstveno iz razloga što ove lijekove najčešće koriste trudnice sa dijagnozom trombofilije i venske tromboze, a u praksi se dešavalo da ih nema u domovima zdravlja, pa su ih trudnice morale same kupovati.

Iako je Fond zdravstvenog osiguranja RS uvijek trudnicama refundirao troškove za kupovinu ovih lijekova, u cilju poboljšanja dostupnosti ovih lijekova u zdravstvenim ustanovama, ali i da ih trudnice više ne moraju same kupovati, pa naknadno predavati zahtjev za refundaciju, Fond je odlučio da ubuduće ovi lijekovi idu na teret naše institucije. Fond će na ovaj način finansijski rasteretiti i domove zdravlja koji do sada nisu mogli uskladiti stvarne potrebe za ovim lijekovima sa svojim finansijskim mogućnostima, zbog čega se i dešavalo da ih nema u domovima zdravlja.

Tako da će se od narednog mjeseca ovi lijekovi nabavljati prema Posebnom programu FZO RS i više se neće nalaziti na Listi lijekova domova zdravlja i ambulantama porodične medicine. Ovi lijekovi će se i dalje nabavljati putem javnog tendera, dok je i indikacija za ove lijekove nepromjenjena – nastavak bolničog liječenja.

Osim toga, od narednog mjeseca na Osnovnu bolničku listu lijekova biće uvršten novi antibakterijski lijek „ertapenem“ (prašak za koncentrat za rastvor za infuziju) koji se koristi u liječenju infekcija kod djece, kao i odraslih uzrokovanim bakterijama koje su osjetljive na ertapenem.

]]> Wed, 28 Oct 2020 09:32:56 +0100 Info letak za osiguranike: Važne novine od novembra https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/info-letak-za-osiguranike-vazne-novine-od-novembra.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/info-letak-za-osiguranike-vazne-novine-od-novembra.html

S obzirom na to da od 2. novembra počinje da se primjenjuje više novina kojima su proširena prava iz zdravstvenog osiguranja, pripremili smo informativni letak kako bi pravovremeno informisali osiguranike o novim pravima. Info letak je dostupan na internet stranici Fonda, društvenim mrežama FZO, kao i u svim našim poslovnicama.

Podsjećamo, od novembra, između ostalog, osiguranici će imati više prava u oblasti produžene medicinske rehabilitacije. Naime, osiguranici koji su preležali infekciju virusa korona, nakon bolničkog liječenja na prijedlog ljekara, imaju pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju u trajanju do 28 dana, a u slučaju potrebe i na obnovu rehabilitacije. Novina je i da će od novembra osiguranici nakon akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga moći da ostvare pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su imali operativni zahvat na srcu, poput ugradnje bajpasa, operacije na srčanim zaliscima i sl. Takođe, omogućeno je i da djeca do 15 godina koja imaju indikacije za medicinsku rehabilitaciju u izuzetnim situacijama mogu da ostvare pravo na rehabilitaciju više puta u toku godine i za to je potrebna samo uputnica porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja. O ovim i drugim novinama, detaljnije se možete informisati u Informativnom letku, kao i u propisima FZO RS, koji su, takođe, dostupni na sajtu.

]]>
Mon, 26 Oct 2020 09:47:04 +0100
Svjetski dan osteoporoze: Poboljšana dostupnost dijagnostičkih usluga https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-osteoporoze-poboljsana-dostupnost-dijagnostickih-usluga.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-osteoporoze-poboljsana-dostupnost-dijagnostickih-usluga.html

U povodu Svjetskog dana osteoporoze – 20. oktobra, podsjećamo da su osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS na uputnicu doktora porodične medicine dostupne laboratorijske usluge za procjenu koštanog metabolizma, što je od velikog značaja za dijagnostiku i adekvatno liječenje, ali i prevenciju ove najčešće hronične bolesti kostiju.
Naime, osteoporoza sve više postaje javnozdravstveni problem jer često ostaje nedijagnostifikovana i ne liječi se na vrijeme. Upravo iz tog razloga, kako bi poboljšali dostupnost dijagnostičkih usluga, od prošlog mjeseca panel laboratorijskih usluga (PHT, jonizovani Ca, serumski Ca, serumski P i vitamin D) moguće je na uputnicu uraditi i u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović''.
Osiguranicima oboljelim  od osteoporoze FZO finansira i druge zdravstvene usluge koje spadaju u prava iz zdravstvenog osiguranja, poput produžene medicinske rehabilitacije kada za to postoje medicinske indikacije, pomagala, lijekove i dr.
Osteoporoza, prema podacima Međunarodnog udruženja za osteoporozu, kod svake treće žene i svakog petog muškarca starijih od 50 godina uzrokuje prelom kosti, što značajno narušava kvalitet života, a može dovesti i do dugotrajne onesposobljenosti.
Upravo iz razloga što predstavlja značajan ne samo medicinski, već i ekonomski i socijalni problem cjelokupnog društva, svake godine se 20. oktobar obilježava kao Svjetski dan osteoporoze, s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, dijagnostikovanja i liječenja ove bolesti kostiju.

]]>
Mon, 19 Oct 2020 12:05:50 +0200
Fond finansira banjsko liječenje nakon virusa korona https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-finansira-banjsko-lijecenje-nakon-virusa-korona.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-finansira-banjsko-lijecenje-nakon-virusa-korona.html

Osiguranici koji su preležali infekciju virusa korona, nakon bolničkog liječenja, od novembra mjeseca na prijedlog ljekara pulmologa, pneumotfiziologa ili infektologa imaju pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju u trajanju od 28 dana, a u slučaju potrebe i na obnovu banjskog liječenja.

Ova novina omogućena je izmjenom Pravilnika o pravu na produženu medicinsku rehabilitaciju Fonda zdravstvenog osiguranja RS gdje je, između ostalih, uvrštena i ova dijagnoza,prvenstveno prateći aktuelnu epidemiološku situaciju, u cilju da osiguranici nakon dobijanja  virusa korona imaju što kvalitetniju zdravstvenu njegu.

Fond je pored ove novine, izmjenom pomenutog pravilnika, proširio prava, odnosno povećao broj oboljenja za koje je sada moguće ostvariti pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju i to iz oblasti pulmološke i kardiovaskularne rehabilitacije, te lokomotornog sistema.

Novina je i da će od novembra svi osiguranici nakon akutnog infarkta miokarda na prijedlog kardiologa, vaskularnog ili kardiohirurga moći da ostvare pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju, dok su ranije ovo pravo imali samo osiguranici koji su ugradili stent ili imali neki drugi operativni zahvat na srcu.

Fond je izmjenom ovog pravilnika, još jednom potvrdio svoje nastojanje da najosjetljivijim kategorijama osiguranika, poput djece, maksimalno pojednostavi procedure prilikom ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, ali i da u kontinuitetu proširuje prava iz ove oblasti. Tako je omogućeno da djeca do 15 godina koja imaju indikacije za medicinsku rehabilitacijuu izuzetnim situacijama mogu da ostvare pravo na rehabilitaciju više puta u toku godine i za to je potrebna samo uputnica porodičnog doktora, bez komisijskog odlučivanja.

]]>
Sun, 18 Oct 2020 09:56:06 +0200
Knjižice nije potrebno ovjeravati https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/knjizice-nije-potrebno-ovjeravati.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/knjizice-nije-potrebno-ovjeravati.html

Zbog čestih pitanja i nedoumica, kako osiguranika, tako i zdravstvenih radnika, podsjećamo javnost da je u Republici Srpskoj još na snazi vanredna situacija i sve dok traje nije potrebno ovjeravati zdravstvene knjižice, a Fond zdravstvenog osiguranja RS u ovom periodu finansira usluge zdravstvene zaštite i za neosigurane građane.

Dakle, i dalje se primjenjuje Odluka o privremenoj mjeri Fonda zdravstvenog osiguranja, koja je donesena još u martu, a po kojoj se i neosiguranim građanima pružaju usluge zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama o trošku FZO RS, odnosno Vlade Srpske.

Zahvaljujući ovoj mjeri Fonda i Vlade Republike Srpske, građani Srpske su u periodu pandemije bar rasterećeni brige u vezi sa troškovima liječenja, što nije slučaj u drugim zemljama, kako našeg regiona, tako i u svijetu. Na ovaj način Republika Srpska još jednom pokazuje da je socijalno odgovorna, te da je briga za građane na prvom mjestu.

Fond je ponovo obavijestio i sve zdravstvene ustanove da od osiguranika ne treba da traže ovjerene knjižice, a sa namjerom da se izbjegne stvaranje gužvi u našim poslovnicama i time spriječi širenje virusa korona u zajednici.

Iako je FZO RS u kontinuitetu informisao građane o ovome, i dalje se dešava da osiguranici dolaze u poslovnice Fonda samo radi ovjere knjižica, te i ovom prilikom još jednom apelujemo na osiguranike da ne treba da ovjeravaju knjižice sve dok traje vanredna situacija.

Napominjemo da to što se ne ovjeravaju knjižice i što Fond finansira zdravstvenu zaštitu i za neosigurane građane, ne znači da obveznici ne treba da izvršavaju svoje zakonske obaveze, kao što je uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje.

]]>
Mon, 12 Oct 2020 10:57:45 +0200
Radni sastanak FZO RS i ZZOR FBiH https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/radni-sastanak-fzo-rs-i-zzor-fbih.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/radni-sastanak-fzo-rs-i-zzor-fbih.html

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS) održali su danas u Banjaluci sastanak sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja (ZZOR) Federacije BiH na kojem je razgovarano o zajedničkim aktivnostima u vezi sa sprovođenjem međunarodnih ugovora koje Bosna i Hercegovina ima potpisane sa drugim zemljama, te o obavezama koje proizilaze iz evropskih integracija u oblasti zdravstvenog osiguranja.
Na radnom sastanku razmijenjena su mišljenja i iskustva i u vezi sa drugim temama i pravima iz zdravstvenog osiguranja, a u cilju dodatnog unapređenja rada i prava osiguranika obje institucije
Predstavnici ZZOR, između ostalog, informisani su o procedurama i pravima za vrijeme privremene spriječenosti za rad oboljelih od korona virusa u Srpskoj. Na sastanku je razgovarano i o primjeni Sporazuma o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji BiH, van teritorije entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju.
FZO RS će i u buduće nastaviti dobru saradnju kako sa ovim zavodom, tako i sa drugim fondovima zdravstvenog osiguranja iz regiona, prvenstveno sa namjerom da se preuzmu dobre prakse i pozitivna iskustva radi dodatnog poboljšanja naših propisa i pojednostavljenja procedura kod ostvarivanja prava osiguranika.

]]>
Tue, 06 Oct 2020 12:57:51 +0200
Redovan period za promjenu doktora https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora-4.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora-4.html

Građani Republike Srpske od oktobra do kraja decembra imaju mogućnost da  promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa na jednostavan način -  bez navođenja razloga promjene. Dakle, podsjećamo građane da ukoliko iz bilo kojeg razloga žele da promijene izabranog doktora, najbolje bi bilo da to urade u ovom takozvanom „redovnom periodu“ za promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, i pri tome nije potrebno navoditi razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa, što je inače potrebno navesti ako se doktor mijenja mimo ovog perioda.Takođe, građani koji se još uopšte nisu registrovali u tim porodične medicine, trebalo bi da to urade u ovom periodu, do kraja godine. Inače, izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu,  jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava za zdravstvenu zaštitu koju pružaju građanima. Napominjemo da kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine, izuzev ako novi doktor radi u istoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i prethodni ljekar, tada nije potrebno čekati narednu godinu. Doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd. Podsjećamo da  građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra, u onim zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, koje sa Fondom imaju potpisan ugovor.

]]>
Mon, 05 Oct 2020 11:05:55 +0200
Saradnja FZO RS i Ministarstva uprave: Tačna evidencija osiguranika višestruko značajna za Fond https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/saradnja-fzo-rs-i-ministarstva-uprave-tacna-evidencija-osiguranika-visestruko-znacajna-za-fond.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/saradnja-fzo-rs-i-ministarstva-uprave-tacna-evidencija-osiguranika-visestruko-znacajna-za-fond.html

Ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić i vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić potpisali su danas u Banjaluci Aneks Sporazuma o korištenju podataka iz matične knjige umrlih, zahvaljujući kojem Fond ima ažurnu i tačnu evidenciju osiguranika.Jujićeva je istakla da se FZO, zahvaljujući pomenutom sporazumu, blagovremeno obavještava o smrti osiguranika, čime se sprječavaju eventualne zloupotrebe prava.
"Podaci će Fondu biti dostavljani pravovremeno, odnosno dva puta mjesečno, a bezbjednost podataka neće biti dovedena u pitanje", kazala je Jujućeva nakon potpisivanja Aneksa Sporazuma.
Kusturić je naglasio da je potpisivanjem Aneksa Sporazuma unaprijeđena saradnja Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Fonda zdravstvenog osiguranja.
"Uvjerili smo se tokom višegodišnje saradnje da ovakav način rada daje rezultat i uspješno funkcioniše u praksi. Ustupanje podataka iz matične knjige umrlih ovim aneksom biće produženo u naredne dvije godine", rekao je Kusturić. Inače, Sporazumom je omogućeno Fondu da koristi podatke iz Centralne baze matičnih knjiga o umrlim licima i zahvaljujući tome FZO RS ima ažurne i tačne evidencije osiguranih lica. To je od velikog značaja za Fond jer od tačnosti evidencije osiguranih lica u velikoj mjeri zavisi efikasnost i vjerodostojnost naših poslovnih planova, bolje planiranje i kontrola troškova itd. Zahvaljujući tome Fond ostvaruje i određene finansijske efekte, posebno kod ugovaranja zdravstvene zaštite jer su precizne evidencije osiguranika preduslov za pravičnu i realnu raspodjelu sredstava, prvenstveno kod ugovaranja primarne zdravstvene zaštite sa domovima zdravlja.Važno je istaći da se prilikom korišćenja podataka iz Centralne baze strogo vodi računa o bezbjednosti podataka i podaci su u potpunosti zaštićeni, a zaštita se vrši i u skladu sa Pravilnikom o mjerama informacione bezbjednosti u FZO RS.

]]>
Fri, 02 Oct 2020 13:26:09 +0200
Кusturić: ''Bolnica Bijeljina pouzdana zdravstvena ustanova'' https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/usturic-bolnica-bijeljina-pouzdana-zdravstvena-ustanova.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/usturic-bolnica-bijeljina-pouzdana-zdravstvena-ustanova.html

Bolnica ''Sveti vračevi'' u Bijeljini i bijeljinski Dom zdravlja uspješno se bore sa pandemijom izazvanom virusom korona i kadrovski, kao i materijalno-tehnički, su dobro opremljene, rekao je v.d. direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić prilikom posjete ovim zdravstvenim ustanovama.

On je istakao da je FZO RS uložio oko 33 miliona KM za zdravstvenu zaštitu osiguranika ovog područja, te da je ugovor sa Bolnicom u ovoj godini veći za 8 miliona, odnosno sa 10,5 miliona KM u prošloj godini povećan je na 18,5 miliona KM u ovoj godini.

''Očekivali smo da će to biti dovoljno za finansijsku stabilnost bolnice. Međutim, desila nam se korona, iz koje ova bolnica izlazi sa dobrim rezultatima i uspješno se bori sa tim izazovom, ali nas je to malo usporilo'', naveo je Kusturić.

On je pohvalio rukovodstvo bijeljinske bolnice na čelu sa direktorom Zlatkom Maksimovićem i istakao da opremljenost, kadar i svi uslovi u Bolnici daju sigurnost osiguranicima da imaju pouzdanu bolnicu, te da građani ne moraju da traže medicinske usluge na drugim lokacijama ili u drugim zemljama.

 

]]>
Thu, 01 Oct 2020 08:35:21 +0200