Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Sun, 05 Feb 2023 14:12:34 +0100 bs-ba Svjetski dan borbe protiv raka: Uvođenjem imunoloških terapija učinjen istorijski napredak https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-borbe-protiv-raka-uvodenjem-imunoloskih-terapija-ucinjen-istorijski-napredak.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-borbe-protiv-raka-uvodenjem-imunoloskih-terapija-ucinjen-istorijski-napredak.html

Predstavnici udruženja oboljelih od karcinoma dojke, melanoma i karcinoma pluća organizovali su danas u Banjaluci skup posvećen Svjetskom danu borbe protiv raka, sa kojeg je poručeno da su prevencija, rano otkrivanje bolesti i obezbjeđivanje kvalitetnog liječenja ključni u borbi protiv malignih oboljenja.

Skupu su, pored članova udruženja, prisustvovali i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Doma zdravlja Baljaluka i Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

Jedna od tema ovog skupa bila je dostupnost inovativnih terapija pacijetima oboljelim od karcinoma. Govoreći o tome, Mirko Stanetić, predsjednik Udruženja pulmologa Srpske i ljekar UKC RS, istakao je da do 2018. godine nije postojala nijedna imunološka terapija za karcinom pluća, te da je od te godine napravljen ogroman iskorak u obezbjeđivanju najsavremenijih terapija. ''Učinjen je istorijski napredak. Mi danas imamo imunološke terapije ne samo za karcinom pluća već i za druga maligna oboljenja. Odgovorno tvrdim da Republike Srpska nije 'mimo svijeta' kada je u pitanju liječenje karcinoma'', istakao je Stanetić.

Željko Mišković, izvršni direktor za zdravstvo i kontrolu u FZO RS, podsjetio je da je Fond proteklih godina poseban akcenat stavio na obezbjeđivanje savremenih, imunoloških terapija za maligna oboljenja. ''Među prvima u regionu smo uveli pojedine imunološke terapije i nastojimo, u skladu sa finansijskim mogućnostima, da iz godine u godinu uvodimo nove terapije i da one budu dostupne što većem broju pacijenata. U Programu lijekova, kojim su upravo obuhvaćene i imunološke i druge skupe terapije, ove godine se nalazi više od 100 lijekova čija je vrijednost preko 70 miliona KM'', rekao je Mišković, dodajući da se lijekovi iz ovog programa primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama prema prioritetima koje listom čekanja u skladu sa medicinskim indikacijama određuje zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj. Inače, samo u prošloj godini u program lijekova uvršteno je 11 novih terapija, među kojima su i lijekovi za karcinom dojke, multipli mijelom, limfom i dr. Takođe, kada god se za to stvore finansijske mogućnosti, Fond lijekove iz Posebnog programa prebacuje na druge liste, bolničku ili listu citostatika, kako bi ti lijekovi bili dostupni svim pacijentima kojima su potrebni. Takođe, konstantno se povećava i broj pacijenata kojima su dostupne ove terapije. Recimo, prije šest godina pravo na ove terapije imalo je 900 pacijenata, a danas više od 2000, što nažalost pokazuje da broj oboljelih od karcinoma raste, ali i da FZO izdvaja sve više sredstava za liječenje oboljelih. Inače, godišnji trošak Fonda samo za inovativne terapije iznosi oko 37,7 miliona KM.

Mišković je članove udruženja informisao i da je u završnoj fazi novi pravilnik o medicinskim sredstvima kojim će biti proširena pojedina prava osiguranika, poput za osiguranike koji koriste stome, te da će biti povećana i cijena pelena i još nekih medicinskih sredstava, kako bi osiguranici nesmetano koristili pravo na ova sredstva usljed njihovog poskupljenja. On je podsjetio na dobru saradnju FZORS sa udruženjima pacijenata, te ih pozvao da i dalje budu partneri Fonda kako bi zajednički radili na dodatnom unapređenju zdravstvene zaštite oboljelih.

Suzana Kekić, predsjednica Udruženja oboljelih od karcinoma dojke ''Iskra'' istakla je da su oboljelima od karcinoma dojke dostupne potrebne terapije, ističući potrebu jačanja prevencije, odnosno skrininga. Predstavnici udruženja oboljelih od melanoma i karcinoma pluća, Jasminka Sredojević i Slobodan Dakić, naveli su da su najveći problem liste čekanja za terapije iz Programa lijekova. Na skupu je dogovoreno da će udruženja ubuduće više zajednički djelovati kako bi dodatno unaprijedili položaj oboljelih od malignih bolesti.

U povodu Svjetskog dana borbe protiv raka koji se obilježava 4. februara, podsjećamo da su oboljeli od malignih bolesti oslobođeni plaćanja participacije kod liječenja osnovnog oboljenja, kao i svih komplikacija. Takođe, za  ovu kategoriju osiguranih lica redovna uplata doprinosa nije uslov za korišćenje zdravstvene zaštite, bitno je da budu prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Od 2020. godine osiguranicima koji boluju od malignih bolesti omogućeno je da po osnovu svoje bolesti, ukoliko nemaju drugi osnov, mogu da se prijave na zdravstveno osiguranje. To je još jedan  pokazatelj da institucije sistema posebno vode računa o osjetljivim kategorijama društva kako im ne bi bila uskraćena zdravstvena zaštita. Osim toga, pacijentima oboljelim od malignih bolesti u Republici Srpskoj obezbijeđen je najsavremeniji tretman liječenja radioterapijom, zahvaljujući otvaranju Centra za radioterapiju 2010. godine u Banjaluci. Radioterapiju, takođe, u potpunosti finansira FZORS za naše osiguranike.

Ovogodišnja tema kampanje povodom Svjetskog dana borbe protiv raka "Zatvoriti propuste u zdravstvenoj njezi" nastavak je trogodišnje kampanje koju je prošle godine pokrenula Međunarodna unija za borbu protiv raka u kojoj se okupljaju pojedinci, organizacije i vlade širom svijeta sa ciljem smanjenja nejednakosti u pristupu preventivnim uslugama, dijagnostici, liječenju i njezi oboljelih od raka uzrokovanu mjestom stanovanja, socioekonomskim statusom, etničkom pripadnošću, starošću i drugim obilježjima. Prema procjenama globalne zdravstvene statistike, broj novooboljelih od raka u svijetu 2020. godine dostigao je 19,3 miliona, a umrlih čak 10 miliona.

]]>
Fri, 03 Feb 2023 14:31:58 +0100
Na listu A1 uvršteno 12 lijekova za teška oboljenja: Riješen problem refundacije lijekova https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/na-listu-a1-uvrsteno-12-lijekova-za-teska-oboljenja-rijesen-problem-refundacije-lijekova.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/na-listu-a1-uvrsteno-12-lijekova-za-teska-oboljenja-rijesen-problem-refundacije-lijekova.html

Na Listu A1 neregistrovanih lijekova koji se izdaju na recept Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske danas je uvršteno 12 novih lijekova za pojedina teška hronična oboljenje, a kako bi roditelji djece koja koriste ove terapije nastavili da ostvaruju pravo na refundaciju troškova za ove lijekove.

Odluku o izmjeni Liste lijekova koji se izdaju na recept danas je usvojio Upravni odbor Fonda, a počinje se primjenjivati dan nakon objavljivanja u Službenom glasniku. Ovo je još jedna u nizu aktivnosti koju je FZO RS preduzeo nakon usvajanja novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, budući da su njime izmjenjeni pojedini segmenti  u odnosu na ranije propise, uključujući i oblast refundacije troškova zdravstvene zaštite. Novim i izmjenama postojećih podzakonskih akata FZO nastoji da obezbijedi kontinuitet u ostvarivanju prava osiguranika, kao i da omogući primjenu svih novih prava predviđenih Zakonom u što kraćim rokovima.

Pored lijekova koji su uvršteni na listu A1, takođe, i na listu A lijekova koji se izdaju na recept uvršten je novi dijetetski preparat - hrana za bebe alergične na proteine kravljeg mlijeka (Novalac Allernova AR i Aptamil Аllergy Digestive Care ), koja će roditeljima biti dostupna u apotekama u potpunosti na teret Fonda.

Lista lijekova koji se izdaju na recept je izmjenjena sa namjerom da se prvenstveno roditeljima djece oboljele od pojedinih rijetkih oboljenja, te djece sa poteškoćama u razvoju omoguće refundacije troškova za lijekove koji su neregistrovani i koji se većinom ne mogu ni nabaviti u apotekama u Republici Srpskoj i BiH. Upravo iz tog razloga lijekovi za koje se najčešće traže refundacije su uvršteni na listu A1 na kojoj se nalaze lijekovi koji nisu registrovani u BiH ali nemaju alternativu i neophodni su u liječenju pojedinih oboljenja. Riječ je o lijekovima za epilepsiju, lupus, autoimune bolesti, Vilsonovu bolest i druge.

Na ovaj način sistemski se uređuje ova oblast, budući da je novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske precizirao u kojim slučajevima se može odobriti refundacija troškova zdravstvene zaštite. Naime, kada su u pitanju lijekovi koji se izdaju na recept, nije predviđena refundacija za one lijekove koji nisu obuhvaćeni listom lijekova Fonda. Iz tog razloga, rukovodstvo Fonda, stručne službe, komisija za lijekove, kao i resorno ministarstvo i Upravni odbor Fonda reagovali su u najkraćem mogućem roku kako bi se nastala situacija prevazišla uvrštavanjem neophodnih lijekova za pomenute kategorije osiguranika na listu. Napominjemo da je u pitanju ''živa materija'', te da će se i u narednom periodu mijenjati propisi koji uređuju ovu oblast kako bi se prilagođavali potrebama osiguranika. Takođe, očekujemo i od farmaceutskih kompanija da pokažu veću zainteresovanost za registraciju lijekova u BiH kako bi se poboljšala dostupnost lijekova naročito za osjetljivu dječiju populaciju. Tada roditelji ne bi morali da lijekove nabavljaju u inostranstvu i da za njih naknadno refundiraju troškove.

Navedene aktivnosti i finansiranje najnovijih u svijetu dostupnih terapija za rijetka oboljenja, koje je Fond počeo da finansira još prošle godine, potvrda su konkretne podrške institucija zdravstvenog sistema u cilju sistemskog pristupa unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite najosjetljivije populacije.

Podsjećamo, juče je u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske održan sastanak ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića sa predstavnicima Fonda i UKC RS, kao i predstavnicima Udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju Gradiška i Saveza za rijetke bolesti Republike Srpske, a na kojem je upravo razgovarano o procedurama refundacije troškova lijekova. Tom prilikom predstavnici Udruženja i Saveza su informisani o svim procedurama i aktivnostima Fonda koje su već bile u toku, a koje su današnjom odlukom Upravnog odbora okončane.

]]>
Thu, 02 Feb 2023 14:52:20 +0100
Novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i refundacija lijekova https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-zakon-o-obaveznom-zdravstvenom-osiguranju-i-refundacija-lijekova.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/novi-zakon-o-obaveznom-zdravstvenom-osiguranju-i-refundacija-lijekova.html

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, koji je počeo da se primjenjuje krajem septembra prošle godine, precizirano je u kojim slučajevima se može odobriti refundacija troškova zdravstvene zaštite.

Kada su u pitanju lijekovi, Zakonom je definisano (kao što je bilo i ranije) da osigurano lice ima pravo na refundaciju kada se zdravstvena ustanova koja je sa Fondom zaključila ugovor pismeno izjasni da nije raspolagala lijekom koji se nalazi na listi lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja ili na listi lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ili listi citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova. Dakle, zdravstvene ustanove treba da raspolažu lijekovima koji se nalaze na listama Fonda, te ukoliko nisu snabdjevene tim lijekovima, osiguranik kada sam kupi potrebni lijek troškove može da refundira na osnovu potvrde zdravstvene ustanove da lijek nisu imali. Troškove za lijek je moguće refundirati i kada se lijek nalazi na listi lijekova koji se izdaju na recept ako nije dostupan u apotekama sa kojima FZO RS ima potpisane ugovore.

Takođe, u Zakonu je navedeno da se lijek može refundirati i kada nije na listi lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti ili listi citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova ali u slučaju kada je konzilijum bolnice koja je sa Fondom zaključila ugovor dao pismenu preporuku za primjenu određenog  lijeka.  Napominjemo da ljekari iz Srpske koji za osiguranike predlažu liječenje u Srbiji, takođe,  bi trebalo da budu upoznati sa zdravstvenim stanjem tih pacijenata i da u zdravstvenom kartonu imaju podatke o pacijentima, bez obzira gdje su oni liječeni.

Prema tome, kada su u pitanju zahtjevi za refundaciju troškova lijekova, Fond isključivo postupa u skladu sa novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Kada je riječ o lijekovima koji se izdaju na recept, Zakonom nije predviđena mogućnost refundacije lijekova koji se ne nalaze na listi lijekova koji se izdaju na recept, dok je ranije u izuzetnim situacijama postojala ta mogućnost.

Međutim, svjesni potrebe da su za pojedina teška hronična oboljenja, posebno u dječijoj populaciji, potrebni lijekovi koji se ne nalaze na listi lijekova Fonda koji se izdaju na recept i za koje smo ranije refundirali troškove, već smo pokrenuli proceduru da te lijekove za koje se najčešće traže refundacije uvrstimo na listu A1 lijekova koji se izdaju na recept. Na ovoj listi se, inače, nalaze lijekovi koji nisu registrovani u BiH ali su potrebni i nemaju alternativu u liječenju pojedinih oboljenja. Na ovaj način ćemo omogućiti na teret Fonda određene lijekove koje, između ostalog, koriste i oboljeli od rijetkih bolesti, kao i djeca sa poteškoćama u razvoju. Upravo zbog toga smo kontaktirali još ranije predstavnike udruženja pacijenata da nam dostave svoje podatke o lijekovima koji su kupovani u inostranstvu kako bi ih uporedili sa našim analizima, a u svilju sveobuhvatne informacije. Očekujemo da ćemo ove podatke dobiti danas, kako bi što prije završili proceduru uvrštavanja lijekova na listu A1.

]]> Fri, 27 Jan 2023 09:57:41 +0100 Lijekovi na recept: Od 15. januara četiri nove terapije https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/lijekovi-na-recept-od-15-januara-cetiri-nove-terapije.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/lijekovi-na-recept-od-15-januara-cetiri-nove-terapije.html

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od sutra, 15. januara, u apotekama će na recept biti dostupne četiri nove terapije i to za astmu, hroničnu opstruktivnu bolest pluća i arterijsku hipertenziju. Ovi lijekovi su uvršteni na Listu lijekova koji se izdaju na recept, što znači da će osiguranici za njih ubuduće izdvajati značajno manje novca, a oni koji su oslobođeni plaćanja participacije za lijekove sa liste A neće plaćati ništa.

Na listu A su, pored ranije dostupnih terapija za astmu, uvrštena i dva nova lijeka za ovo oboljenje. U pitanju je lijek ''flutikazon, formoterol'' suspenzija za inhaliranje za koji su studije pokazale da brže djeluje i ima duže dejstvo, a njegova dugoročna primjena poboljšava kvalitet života oboljelih. Lijek je namijenjen odraslima sa astmom, kao i djeci starijoj od pet godina. Drugi lijek koji je uvršten na listu A za pacijente sa astmom je ''indakaterol, mometazon'' prašak za inhalaciju. Za ovaj lijek je, takođe, utvrđeno da brže djeluje i da se njime postiže bolja kontrola astme. Studije su pokazale i da primjena ove terapije jednom na dan nije manje efikasna u odnosu na druge lijekove koji se primjenjujuju dva puta dnevno.

Za hroničnu opstruktivnu bolest pluća na listu A uvršten je lijek ''formoterol'' prašak za inhaliranje. Dejstvo ovog lijeka nastupa izuzetno brzo unutar 1-3 minuta, a djeluje i do 12 sati nakon inhalacije. U odnosu na druge na listi dostupne lijekove za ovo oboljenje, pomenuti lijek brže djeluje, te poboljšava funkciju pluća i smanjuje simptome hronične opstruktivne bolesti pluća. Na listu B lijekova koji se izdaju na recept uvršten je dvokomponentni lijek ''lizinopril, amlodipin'', koji se koristi u terapiji esencijalne arterijske hipertenzije. Dakle, radi se o kombinaciji dva lijeka, a pored komfornosti za pacijenta jer se uzima jednom dnevno, njegova primjena je i ekonomičnija u odnosu na pojedinačnu primjenu dva lijeka koja sadrži.

Podsjećamo da za lijekove sa liste B svi osiguranici plaćaju doplatu u iznosu od 50% cijene lijeka i niko nije oslobođen plaćanja.

Inače, samo u prošloj godini Fond je na Listu lijekova koji se izdaju na recept uvrstio 15 novih terapija za više oboljenja, poput za osteoporozu, ulcerozni kolitis, epilepsiju, arterijsku hipertenziju, dijetetski preparat za bebe i druge. Uvođenjem novih lijekova na listu, Fond je nastavio dugogodišnju praksu da početkom godine proširuje listu, a sa ciljem da osiguranicima na raspolaganju bude više lijekova u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i da što manje novca izdvajaju za lijekove.

]]>
Sat, 14 Jan 2023 08:55:25 +0100
Kusturić: Za zdravstvenu zaštitu u 2023. planirano 805 miliona KM https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-za-zdravstvenu-zastitu-u-2023-planirano-805-miliona-km.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-za-zdravstvenu-zastitu-u-2023-planirano-805-miliona-km.html

Fond zdravstvenog osiguranja (FZO) Republike Srpske u ovoj godini za zdravstvenu zaštitu planira da izdvoji oko 805 miliona KM, što je za 47 miliona KM više nego godinu prije, rekao je vršilac dužnosti direktora FZO Dejan Kusturić.

Kusturić je u intervjuu Srni naglasio da na ovaj način FZO nastavlja da povećava izdvajanja za zdravstvene ustanove kako bi bila obezbijeđena što kvalitetnija i dostupnija zdravstvena zaštita za građane Srpske.

-Očekujemo da će 2023. godina u svakom pogledu biti izazovna, budući da je novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju dao i veća prava osiguranika i samim tim i nove obaveze Fondu, a za to je potreban i dodatni novac. Zato su sada, više nego ikada, zdravstvu potrebni dodatni izvori finansiranja i možda je pravo vrijeme da pozovemo cjelokupno društvo da nas agilnije podrži u našim inicijativama. To ne treba da bude „borba“ samo Fonda, nego svih nas koji smo korisnici zdravstvenih usluga - poručio je Kusturić.

On je istakao da iz godine u godinu rastu troškovi zdravstvene zaštite koji su posljedica sve skupljeg i zahtjevnijeg liječenja pacijenata, novih terapija, procedura liječenja...

-To dovodi do nesklada između prihoda i rashoda Fonda. Ne treba zanemariti činjenicu da je u Republici Srpskoj nepovoljna struktura osiguranika, a pri tome, osim transfera Vlade Republike Srpske, jedini izvor prihoda FZO su doprinosi, koji se, pak, neredovno uplaćuju. Fond godinama traži dodatne izvore finansiranja, poput od akciza na duvan i alkohol, te premija od autoodgovornosti kao što imaju i druge zemlje u regionu - naveo je Kusturić.

Prema njegovom mišljenju, javnost nije u dovoljnoj mjeri ni svjesna konstantnog i rapidnog rasta troškova u zdravstvu zbog, između ostalog, novih prava i obaveza, poput finansiranja zdravstvene zaštite neosiguranih građana gotovo tri godine, tačnije od kada traje pandemija virusa korona, a samo za to, naveo je, Fond je izdvojio oko 150 miliona KM.

On je naglasio da je ovom odlukom Republika Srpska pokazala socijalnu odgovornost i po tome je jedinstvena u regionu.

-Ne postoji nijedna država koja može da omogući građanima sve blagodeti koje pruža savremena medicina. Upravo nedostatak finansijskih sredstava uz kontinuirani rast troškova zdravstvene zaštite i potreba predstavlja veliki izazov sa kojim se suočavaju sve zemlje svijeta. Po tome se ne razlikuje ni Republika Srpska. Uprkos tome, FZO je i u 2022. godini uspio da, iako sa ograničenim budžetom, ne umanji nijedno pravo iz zdravstvenog osiguranja.

Naprotiv, dodatno smo proširivali prava - istakao je Kusturić.

Fond je na samom početku 2022. godine bio suočen sa umanjenom stopom doprinosa za zdravstvo sa 12 na 10,2 odsto, a doprinosi su, uz transfere Vlade, jedini izvor prihoda Fonda i zdravstvenog sistema. Samo po tom osnovu, kako je rekao Kusturić, zdravstveni sistem gubi gotovo 100 miliona KM godišnje.

-To sve predstavlja veliki izazov za finansiranje svih predviđenih prava, kao i održavanje finansijske stabilnosti zdravstvenog sistema, jer su potrebe i očekivanja osiguranika i zdravstvene struke od FZO iz dana u dan sve veće - istakao je Kusturić.

Novi zakon proširio prava

Uprkos otežanim finansijskim okolnostima, jednim od najvećih uspjeha u 2022. godini Kusturić smatra taj što je nakon 23 godine Republika Srpska dobila novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, a u čijoj je izradi znatan doprinos dao i Fond.

-Ovim zakonom su znatno proširena prava osiguranika. Djeca do 18 godina su oslobođena plaćanja participacije, plata za vrijeme bolovanja se nadoknađuje u punom iznosu za trudnice, oboljele od malignih bolesti, kao i roditelje djece koja boluju od malignih bolesti. Omogućena je pratnja uz dijete na bolničkom liječenju do petnaeste godine djeteta, uvedeni su neinvazivni prenatalni testovi za trudnice, što nemaju zemlje okruženja i šire - naveo je Kusturić.

Prema riječima direktora Fonda zdravstvenog osiguranja, 2022. godina ostaće upamćena i po činjenici da je Fond počeo da finansira najnovije u svijetu dostupne terapije za oboljele od rijetkih bolesti i time je svrstan rame uz rame sa mnogo razvijenijim zemljama, iako su izdvajanja za zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj znatno manja.

]]> Tue, 10 Jan 2023 09:19:07 +0100 FZO RS: I u 2022. godini nastavljeno sa unapređenjem kvaliteta zdravstvene zaštite https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fzo-rs-i-u-2022-godini-nastavljeno-sa-unapredenjem-kvaliteta-zdravstvene-zastite.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fzo-rs-i-u-2022-godini-nastavljeno-sa-unapredenjem-kvaliteta-zdravstvene-zastite.html

Fond zdravstvenog osiguranja, uprkos finansijskim izazovima, i u 2022. godini nastavio je da unapređuje dostupnost i kvalitete zdravstvene zaštite uvodeći nova prava, posebno u smislu finansiranja novih savremenih terapija i lijekova za rijetke bolesti.

U vezi sa tim, Fond je pripremio i kratku informaciju u kojoj su sumirani rezultati rada FZO RS u 2022. godini, ali ova informacija ukazuje i na izazove koji se očekuju u ovoj godini, posebno u finansijskom smislu, budući i da je početkom 2022. godine smanjenja stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12 na 10,2 odsto.

Ono po čemu će 2022. ostati upamćena, jeste po činjenici da je Fond, na inicijativu predsjednika RS Milorada Dodika, počeo da finansira najnovije u svijetu dostupne terapije za oboljele od rijetkih bolesti i time smo se svrstali rame uz rame sa mnogo razvijenijim zemljama, iako su izdvajanja za zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj znatno manja. Osim toga, nastavljeno je finansiranje zdravstvenih usluga za neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama, budući da Fond od 13. marta 2020. godine, od kako traje pandemija virusa korona, finansira zdravstvene usluge za sve građane u javnim zdravstvenim ustanovama – osigurane i neosigurane.   Po tome je Republika Srpska jedinstvena u regionu, budući da fondovi zdravstvenih osiguranja susjednih zemalja ne finansiraju zdravstvene usluge za neosigurane građane u pandemiji virusa korona.  Trošak Fond,  od kako je ova odluka na snazi, samo za neosigurane građane koji su koristili zdravstvenu zaštitu iznosi oko 150 miliona KM.

Takođe, Republika Srpska je nakon 23 godine, u septembru 2022. godine, dobila novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju kojim se značajno proširuju prava pacijenata i unapređuje oblast obaveznog zdravstvenog osiguranja, a samim tim i zdravstvene zaštite građana.  Veliki doprinos u izradi ovog zakona sa svojim prijedlozima dao je i Fond zdravstvenog osiguranja RS.

U informaciji su, takođe, sumirane aktivnosti i o Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, budući da je IZIS implementiran u svim javnim zdravstvenim ustanovama,  koji su novi lijekovi  uvedeni, u kojim segmentima je pojednostavljena procedura ostvarivanja prava i drugo.

Inače, ova informacija dostupna je i na našoj internet stranici u linku „dokumenti“, pa „izvještaji“, upravo u cilju da se cjelokupnoj javnosti približe aktivnosti FZO RS,  zdravstveno osiguranje, ali i da se građani informišu o svojim pravima.

]]>
Tue, 03 Jan 2023 11:33:23 +0100
Poziv osiguranicima da preuzmu elektronske zdravstvene kartice https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/poziv-osiguranicima-da-preuzmu-elektronske-zdravstvene-kartice.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/poziv-osiguranicima-da-preuzmu-elektronske-zdravstvene-kartice.html

Budući da do kraja godine važe stare zdravstvene knjižice, ponovo podsjećamo osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske koja nisu preuzeli elektronsku karticu da to učine do kraja 2022. godine. Od naredne godine u upotrebi će biti isključivo elektronske kartice.

Elektronske zdravstvene kartice do sada je preuzelo oko 846.000 osiguranih lica, a prema našim evidencijama više od 100.000 građana još nije preuzelo svoje kartice. Iz tog razloga, ponovo pozivamo osiguranike koji još nisu preuzeli svoje e kartice da to učine što prije kako bi u narednoj godini mogli nesmetano da koriste zdravstvenu zaštitu jer će zdravstvene ustanove prihvatati samo elektronske kartice.

Napominjemo da je podjela elektronskih kartica počela još prije dvije godine, te da smo više puta pozivali osiguranike da podignu svoje kartice na vrijeme, a naročito u proteklih godinu dana od kada se poboljšala epidemiološka situacija. Dakle, prve elektronske zdravstvene kartice štampane su još 2020. godine, a u slučaju da za nekog osiguranika nije izrađena kartica potrebno je da u nadležnoj poslovnici Fonda podnese zahtjev za izradu kartice. Osiguranik će tom prilikom dobiti potvrdu koju može da koristi dok mu ne bude izrađena elektronska zdravstvena kartica.

Elektronska kartica služi da pacijent bude identifikovan u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu (IZIS), da se na osnovu nje ostvari pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i na osnovu kartice se provjerava status osiguranog lica. Kartica je ujedno i najveća zaštita sistema jer se samo uz pomoć nje može pristupiti podacima osiguranika. Takođe, za razliku od stare zdravstvene knjižice, elektronske kartice se ne ovjeravaju.

Podsjećamo, kartice koje su štampane od juna ove godine imaju rok važenja 10 godina, dok kartice koje su štampane ranije imaju rok važenja pet godina, jer je to period garantnog roka samog projekta. Međutim, budući da nema tehničkih prepreka, u slučaju da ne budu oštećene, da nije došlo do promjene ličnih podataka i sl., nema razloga da se i te kartice ne koriste i nakon roka važenja koji je na njima naveden, o čemu će pravovremeno biti donesena odluka.

Podsjećamo, IZIS je implementiran u svim domovima zdravlja kao i javnim bolnicama, a i većina privatnih ustanova koje imaju ugovor sa Fondom su integrisane u IZIS.

IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova zdravstvenog sistema Srpske, te upotrebu elektronskih uputnica, recepata, kartica i elektronskog kartona. Dosadašnji kartoni pacijenata zamjenjuju se elektronskim zdravstvenim kartonima, koji sadrže sve podatke o pacijentu na jednom mjestu, nezavisno od toga u kojoj zdravstvenoj ustanovi su prikupljeni (ambulanti porodične medicine, službi hitne pomoći, bolnici ili specijalističkoj ambulanti). Ljekari koji liječe pacijenta na jednom mjestu imaju uvid u pacijentovu istoriju liječenja, te važne podatke, poput podataka o alergijama, hroničnim oboljenjima, terapijama koje je primao i itd. Tako da su prednosti IZIS-a višestruke, poput unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, poboljšanja sigurnosti pacijenta, smanjenja administrativnih troškova, te efikasnijeg i kvalitetnijeg sistema zdravstvene zaštite u cjelini. 

]]>
Sun, 11 Dec 2022 10:08:02 +0100
Usvojen Program lijekova: Stotinu lijekova za najteža oboljenja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/usvojen-program-lijekova-stotinu-lijekova-za-najteza-oboljenja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/usvojen-program-lijekova-stotinu-lijekova-za-najteza-oboljenja.html

Upravni odbor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u skladu sa novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, usvojio je Program lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama, a u okviru kojeg se nalazi 107 lijekova za najteža oboljenja.

Takođe, Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o načinu finansiranja Programa lijekova, a finansijska vrijednost ovih lijekova je 71,6 miliona KM za narednu godinu. Riječ je o lijekovima za rijetke bolesti, hronični hepatitis C, HIV, metastatski kolorektalni karcinom, metastatski karcinom prostate, melanom, limfocitnu leukemiju, metastatski karcinom pluća, rak dojke, multiplu sklerozu, reumatoidni artritis, Kronovu bolest i druga teška oboljenja. Ove lijekove FZO RS je ranije nabavljao i finansirao u okviru Posebnog programa Fonda, a pored ranije dostupnih lijekova u Program lijekova je uvršteno i osam novih terapija.

Naime, novim Zakonom je definisano da Upravni odbor Fonda, uz saglasnost resornog ministra, donosi Program lijekova. Lijekovi iz ovog programa se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama prema prioritetima koje listom čekanja u skladu sa medicinskim indikacijama, stručno-medicinskim i doktrinarnim stavovima određuje zdravstvena ustanova tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, odnosno Univerzitetski klinički centar Republike Srpske. Dakle, ovi lijekovi dostupni su ograničenom broju pacijenata u skladu sa prioritetima koje odrede ljekari. Napominjemo da se u skladu sa finansijskim mogućnostima, iz godine u godinu, povećava broj pacijenata kojima su dostupne ove izuzetno skupe terapije. Primjera radi, trošak za samo jedan lijek koji se nabavlja za oboljele od cistične fibroze godišnje iznosi više od šest miliona KM.

Inače, u Program lijekova, pored ranije dostupnih, uvršteno je i osam novih lijekova koji će biti dostupni pacijentima kada se sprovede postupak javne nabavke. U pitanju su dvije nove terapije za multiplu sklerozu, te lijek za liječenje pacijenata sa multiplim mijelomom, karcinomom dojke, plaka psorijazom, limfomom, kao i novi farmaceutski oblik za liječenje diseminiranog multiplog mijaloma. Programom lijekova precizno su definisane medicinske indikacije kod kojih će se primjenjivati ovi lijekovi.

Podsjećamo, pored lijekova iz Programa lijekova, osiguranicima su dostupni i lijekovi sa listi Fonda, poput Liste lijekova koji se izdaju na recept, Osnovne bolničke liste, Liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova, kao i Liste lijekova u domovima zdravlja. Liste lijekova se revidiraju svake godine i u kontinuitetu se uvrštavaju novi lijekovi prateći svjetske smjernice i protokole liječenja, te je u proteklih pet godina osiguranicima obezbjeđeno više od 100 novih terapija. Poseban akcenat FZO RS je proteklih godina stavio na dostupnost savremenih, inovativnih terapija i neke od ovih terapija smo našim osiguranicima omogućili među prvima u regionu.

]]>
Fri, 09 Dec 2022 14:34:06 +0100
Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-borbe-protiv-hiv-aids-a.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/svjetski-dan-borbe-protiv-hiv-aids-a.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira trenutno sedam lijekova za osiguranike zaražene virusom HIV-a i konstantno nastojimo da uvodimo nove, savremene terapije kako bismo dodatno unapređivali kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite oboljelih.

Tako je i u ovoj godini u okviru Programa lijekova uvršten novi antiretrovirusni lijek čija je prednost u povećanju terapijske efikasnosti prilikom primjene sa drugim dostupnim lijekovima. Takođe, i u prošloj godini uvrštena je nova efikasna terapija za pacijente sa HIV infekcijom koja ima fiksnu kombinaciju tri tablete  zahvaljujući kojoj oboljeli smanjuju unos dnevne količine tableta koje su im potrebne. Dakle, u kontinuitetu nastojimo da uvodimo nove terapije, a trenutno antiretrovirusne terapije prima oko 90 pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Napominjemo da se lijekovi za HIV/AIDS nabavljaju u okviru Programa lijekova što znači da se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama prema prioritetima koje u skladu sa medicinskim indikacijama određuju ljekari UKC RS. Međutim, Fond svake godine ovaj program usklađuje sa svojim finansijskim planom i mogućnostima i nastojimo iz godine u godinu da lijekovi iz Programa lijekova budu dostupni što većem broju pacijenata, uključujući i oboljele od HIV-a.

U povodu Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, podsjećamo da zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su zaraženi virusom HIV-a ili koji su oboljeli od AIDS-a u potpunosti finansira Fond, jer je riječ o kategoriji osiguranika koja je oslobođena plaćanja participacije za sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje. Prema tome, pored lijekova, FZO RS za oboljele finansira potrebne preglede, liječenja i dr.  Napominjemo da je HIV zaraženim i oboljelim od AIDS-a uvijek dostupna zdravstvena zaštita jer za njih ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja nije uslovljeno uplatom doprinosa. Isto tako, od 2020. godine omogućeno je da oboljeli mogu po osnovu svog oboljenja biti zdravstveno osigurani, ukoliko nemaju drugi osnov osiguranja. Zdravstveni sistem je i na ovaj način prepoznao važnost njihovog liječenja i da u svakom trenutku imaju zdravstvenu zaštitu.

Nedavno je u cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene usluge, kao i standardizacije dijagnostike i terapije HIV-a i AIDS-a, prezentovan novi Klinički vodič za tretman HIV-a i AIDS-a, kao i Protokol o savjetovanju i testiranju na HIV, čime je u Republici Srpskoj dodatno unaprijeđeno liječenje oboljelih. Inače, u Srpskoj se u kontinuitetu sprovodi epidemiloški nadzor i liječenje osoba sa HIV/AIDS-om, a posebnu pažnju potrebno je posvetiti prevenciji i ranom otkrivanju inficiranih virusom HIV-a.

]]>
Thu, 01 Dec 2022 09:50:29 +0100