Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Mon, 18 Feb 2019 15:37:19 +0100 bs-ba Zakon o javnim nabavkama BiH kočnica efikasnijem zdravstvenom sistemu https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zakon-o-javnim-nabavkama-bihkocnica-efikasnijem-zdravstvenom-sistemu.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/zakon-o-javnim-nabavkama-bihkocnica-efikasnijem-zdravstvenom-sistemu.html

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske već godinama ukazuje na manjkavost Zakona o javnim nabavkama BiH prema kojem je ekonomski najpovoljnija ponuda presudna kod izbora dobavljača, a ne kvalitet! Drugim riječima, Fond ne može da utiče na kvalitet, niti može da izabere proizvođače koji imaju kvalitetnije proizvode, ukoliko se na tenderu javi neko ko je ponudio nižu cijenu.  Ovaj ograničavajući faktor Zakona o javnim nabavkama BiH nikako ne bi smio biti presudan u javnim nabavkama u zdravstvenom sistemu,  jer je cilj da pacijenti koji se liječe dobiju najbolji mogući lijek i najbolja moguća medicinska sredstva koja su u tom trenutku registrovana na tržištu BiH.

Manjkavosti ovog zakona su se najbolje pokazale na posljednjem primjeru, odnosno, kod izbora pelena, jer je Fond zbog ograničenih zakonskih mogućnosti, morao da izabere onog dobavljača koji je  imao najbolju ekonomsku ponudu. 

Postavljamo pitanje da li je cilj da naši pacijenti dobiju najbolji ili najjeftiniji lijek ili medicinsko sredstvo, te očekujemo da nas zdravstvene ustanove i predstavnici udruženja osiguranika podrže kako bi izmijenili rogobatni zakon koji je pokazao sav svoj nesklad sa praktičnim životom i potrebama.

Sa druge strane, Zakon o javnim nabavkama ne dozvoljava da se detaljnije preciziraju specifikacije kako se ne bi ugrozila konkurencija, što za posljedicu ima da su tenderski uslovi uglavnom uopšteni i na tenderu može da prođe svako ko je registrovan u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.  Budući da se u ovoj Agenciji ograđuju od kvaliteta kada su u pitanju medicinska sredstva, postavlja se pitanje ko onda treba da se bavi provjerom kvaliteta i zašto BiH još uvijek nema ustanovu koja bi se isključivo bavila provjerom kvaliteta medicinskih sredstava. Sada se, praktično, sve svodi na formalnost i provjeru dokumentacije, a ne na analizu samih proizvoda.

 

]]>
Tue, 12 Feb 2019 13:34:29 +0100
Kusturić: Insistiraćemo na provjeri kvaliteta pelena https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-insistiracemo-na-provjeri-kvaliteta-pelena.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/kusturic-insistiracemo-na-provjeri-kvaliteta-pelena.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS putem javnih nabavki može da odabere isključivo one dobavljače koji su registrovani na tržištu BiH i koji imaju odgovarajuće dozvole Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH koje nama, kao instituciji u čijoj nadležnosti nije provjera kvaliteta, garantuje da je bilo koji proizvoid bezbjedan po pacijenta. Svi dobavljači za pelene koje je Fond odabrao, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, imaju odgovarajuće dozvole od nadležne agencije, a Fond je, preuzimajući na sebe obavezu nabavke pelena, imao namjeru da u ovakvim tržišnim uslovima obezbijedi zadovoljavjući kvalitet i cijenu, ali i da izađe u susret osiguranicima koji nisu bili zadovoljni dosadašnjim načinom nabavke pelena, odnosno preko apoteka.

Rekao je ovo vršilac dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić, reagujući na neprimjerene i tendecionzne izjave poslanika PDP-a Draška Stanivukovića da je Fond, između ostalog, nabavio ''nekvalitetne'' pelene.

Ranije, kako je istakao Kusturić, kada su apoteke same nabavljale pelene, usljed česte promjene proizvođača, pacijenti su stalno dobijali različite pelene, i na taj problem su nam oni sami ukazivali. Sada je Fond putem javnih nabavki izabrao tri dobavljača pelena iz tri različite zemlje.

]]> Mon, 11 Feb 2019 13:23:35 +0100 Za nabavku pelena izabrana tri dobavljača, a ne jedan! https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/za-nabavku-pelena-izabrana-tri-dobavljaca-a-ne-jedan.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/za-nabavku-pelena-izabrana-tri-dobavljaca-a-ne-jedan.html

U vezi sa navodima poslanika Draška Stanivukovića i pisanja pojedinih medija, koji se odnose na nabavku pelena za djecu i odrasle, obavještavamo javnost o sljedećem:

Na javnom tenderu za nabavku pelena koju je sproveo Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske izabrana su tri, ne samo jedan dobavljač, a riječ je o pelenama proizvođača iz Italije, Poljske i Albanije, koje su registrovane u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH. To bi ujedno trebalo da bude i potvrda da se radi o kvalitetnim pelenama, sigurnim i bezbijednim za pacijente.


Naime, Agencija za lijekove je nadležna za kontrolu medicinskih sredstava i samo sredstva koja ispunjavaju kriterijume kvaliteta i bezbjednosti mogu biti registrovana i dobiti dozvolu za promet u BiH.

Dakle, kvalitet pelena ne provjerava FZO RS, jer to nije naša nadležnost, a ponuđači koji su prošli na tenderu su posjedovali neophodnu dokumentaciju koja garantuje i kvalitet. Uprkos tome, Fond će zatražiti od Agencije za lijekove i medicinska sredstva dodatnu provjeru kvaliteta pelena, jer je naš primarni interes zadovoljan osiguranik, a ne profit. Osim toga, Fond  ne čekajući performanse ispred FZO RS redovno kontroliše da li svi dobavljači koji su izabrani putem javnih nabavki poštuju svoje ugovorene obaveze, te smo od dobavljača pelena još početkom ovog mjeseca zatražili da se izjasni o kvalitetu proizvoda koji isporučuje.

Ukoliko se radi o nekvalitetnom proizvodu, postavlja se pitanje kako su dobavljači dobili dozvolu za promet u BiH, a na to pitanje odgovor treba da da za to nadležna institucija, a ne FZO RS.

Inače, proceduru nabavke pelena FZO RS je sproveo u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i, kako to Zakon nalaže, odabrana su tri ponuđača sa ekonomski najpovoljnijom ponudom koja treba da zadovolji kvalitet i cijenu.

Sve tri ponude su u potpunosti ispunjavale sve uslove i kriterijume u skladu sa Zakonom, jer u suprotnom procedura nabavke ne bi ni mogla biti realizovana.

Napominjemo i da je FZO u više navrata tražio da se nabavka lijekova i medicinskih sredstava ne tretira isto kao nabavka ostale robe, te da ekonomska najpovoljnija ponuda ne može biti presudna, što je slučaj prema sadašnjem Zakonu o javnim nabavkama.

 

]]>
Mon, 11 Feb 2019 11:55:29 +0100
Fond u potpunosti finansira zdravstvenu zaštitu oboljelih od malignih bolesti https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-u-potpunosti-finansira-zdravstvenu-zastitu-oboljelih-od-malignih-bolesti.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-u-potpunosti-finansira-zdravstvenu-zastitu-oboljelih-od-malignih-bolesti.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS proteklih godina preduzeo je mnoge, efektne mjere u cilju borbe protiv malignih bolesti, kao što su, između ostalog, uvođenje i finansiranje inovativnih lijekova za naše osiguranike koji boluju od metastatskog melanoma, karcinoma pluća, kao i drugih savremenih terapija i procedura liječenja.

U povodu  4. februara, Svjetskog dana borbe protiv malignih bolesti, podsjećamo da Fond konstantno ukazuje na važnost da cjelokupno društvo učini sve što je u njegovoj moći kako bi se smanjio broj oboljelih od malignih bolesti, a u skladu sa mogućnostima, FZO RS nastoji da oboljelim omogući što efikasnije liječenje i kvalitetniji život.

U vezi s tim, napominjemo da su od prošle godine oboljelima od metastatskog melanoma, kao i karcinoma pluća, dostupna četiri nova inovativna lijeka, među kojima je i najsavremenija imunoonkološka terapija. Za otkriće ove terapije naučnici su čak prošle godine dobili i Nobelovu nagradu za medicinu, što je potvrda značaja i efikasnosti ove terapije, ali i potvrda da FZO svojim osiguranicima nastoji da obezbijedi najsavremenije terapije, u skladu sa svjetskom praksom i protokolima liječenja.

Podsjećamo i da su osiguranici koji boluju od malignih bolesti u potpunosti oslobođeni plaćanja participacije i njihovu zdavstvenu zaštitu u cjelosti finansira Fond, kako za osnovnu bolest, tako i kod liječenja svih njenih komplikacija. 

Fond nastoji da u skladu sa preporukama struke i potrebama osiguranika, ali i finansijskim mogućnostima,  na Listu citostatika konstatno uvrštava nove lijekove, tako da se trenutno na ovoj listi nalazi više od 100 lijekova koje Fond u potpunosti finansira za oboljele od malignih bolesti. Pored citostatika, o trošku Fonda osiguranicima su dostupni i brojni drugi lijekovi koji se nalaze na listama FZO.

]]> Mon, 04 Feb 2019 11:29:51 +0100 Neophodni dodatni izvori finansiranja https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/neophodni-dodatni-izvori-finansiranja.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/neophodni-dodatni-izvori-finansiranja.html

Zdravstvenom sistemu Republike Srpske neophodni su dodatni izvori finansiranja, jer prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje dugoročno neće biti dovoljni da odgovore svim izazovima koja nam nameće savremena medicina. Potrebe za skupom dijagnostikom i inovativnim lijekovima su sve veće, a iziskuju ogromne, milionske  troškove, pa duguročno gledano, Fond sa ovim modelom finansiranja neće biti u mogućnosti da uskladi potrebe struke i osiguranika sa sredstvima sa kojim raspolaže.

Ovo je,  između ostalog, zaključeno na prvom zvaničnom sastanku između novog ministra zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alena Šeranića i vršioca dužnosti direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejana Kusturića.

„Sve zemlje u regionu već godinama imaju dodatne izvore finansiranja, a osim toga, nastoje da za zdravstveni sistem obezbijede još novca tako što se bore da izdejstvuju dodatne namete na proizvode koji su štetni po zdravlje. To je put kojim bi trebao da ide zdravstveni sistem Republike Srpske i zato ćemo nastojati da se u ovoj godini  intezivnije borimo za dodatne izvore finansiranja “, istakao je ministar zdravlja Šeranić.

Koliko je to neophodno ukazuje i činjenica da konstantno rastu potrebe osiguranika za skupim lijekoima  koje zdravstveni budžeti mnogih razvijenih zemalja nisu u mogućnosti finansirati.

 

]]>
Fri, 01 Feb 2019 12:54:14 +0100
Medijska slika o radu FZO RS https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/medijska-slika-o-radu-fzo-rs.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/medijska-slika-o-radu-fzo-rs.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS u 2018. godini u vodećim printanim i elektronskim medijima pojavljivao ukupno  574 puta, a više od 85 odsto tekstova i priloga bilo je u afirmativnom kontekstu.

Takođe, od ukupno pojavljivanja Fonda u medijima, čak 221 put Fond se u medijima pojavio zbog tema koje su inicirane od strane naše institucije i o svim tim temama mediji su pozitivno izvještavali.

Najviše pažnje medija privukli  su sadržaji Fonda koji su se odnosili na proširenje prava iz zdravstvenog osiguranja kao i na pojednostavljene procedure.

Pohvalno je da je u prošloj godini Fond imao najviše gostovanja u emisijama u elektronskim medijima u odnosu na prethodne godine čime je Fond povećao svoje prisustvo u elektronskim medijima što je i jedan od ciljeva iz PR plana FZO RS. Takođe, odgovoreno je na 220 pitanja novinara, a na više od 90 odsto upita odgovoreno je istog dana.

Osim toga, FZO RS, odnosno Odjeljene za odnose sa javnošću u prošloj godini sprovelo i anketu sa novinarima koji najviše prate aktuelnosti u zdravstvenom sistemu i anketa je pokazala da je 75 odsto novinara koji su učestvovali u anketi „veoma zadovoljni“  radom Odjeljenja za odnose sa javnošću. Nijedan novinar nije naveo da je nezadovoljan radom ovog odjeljena. Ova anketa je, inače, imala za cilj da se stekne objektivna slika o radu kako Odjeljenja za odnose sa javnošću, ali i generalno Fonda zdravstvenog osiguranja RS koji kao javna institucija treba da bude transparentna prema svim svojim ciljnim javnostima, a posebno prema novinarima.

]]>
Wed, 30 Jan 2019 13:48:39 +0100
Pojednostavljena procedura za djecu do 18 godina https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pojednostavljena-procedura-za-djecu-do-18-godina.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pojednostavljena-procedura-za-djecu-do-18-godina.html

Produženu medicinsku rehabilitaciju od naredne godine nesmetano će, uz mnogo jednostavniju proceduru, moći da ostvaruju sva djeca do 18 godina, kojima je potrebna rehabilitacija, i to bez komisijskog odlučivanja i ograničavanja trajanja rehabilitacije.

Naime, Fond zdravstvenog osiguranja RS maksimalno je pojednostavio proceduru ostvarivanja prava na medicinsku rehabilitaciju za djecu koja imaju dijagnoze predviđene Pravilnikom Fonda, poput cerebralne paralize i drugih, kako bi se olakšalo i roditeljima i djeci da pravovremeno i na što brži i jednostavniji način ostvare ovo pravo. Od naredne godine djeci do 18 godina će se odobravati rehabilitacija samo na osnovu uputnice porodičnog doktora koja se izdaje na prijedlog specijaliste određene grane medicine. Dakle, neće biti potrebno da ljekarska komisija odobri rehabilitaciju, kao što je to sada slučaj. Takođe, neće se unaprijed ograničavati period trajanja rehabilitacije, zbog čega su često roditelji djece morali da podnose zahtjeve za produženje rehabilitacije, što je iziskivalo ponovno prikupljanje medicinske dokumentacije, dodatno vrijeme i sl.

Isto tako, u slučajevima posttraumatskih stanja, odnosno preloma kod djece omogućeno je da se djeci obezbijedi direktan pristup rehabilitaciji i nakon vanbolničkog zbrinjavanja.

Pored navedenog, izmjenama Pravilnika povećan je i broj dana predviđen za medicinsku rehabilitaciju za određene bolesti i stanja. Primjera radi, broj dana za rehabilitaciju neuroloških pacijenata povećan je sa 21 na 28 dana, kod plućnih pacijenata sa 14 na 21 dan, a kod paraplegije sa 21 na maksimalno 45 dana. Za stanja nakon povreda gornjih i donjih ekstremiteta, te stanja nakon operativnih zahvata koljena i ramena, u gotovo svim slučajevima je broj dana povećan za sedam dana, odnosno sa 14 na 21 dan.

]]> Fri, 28 Dec 2018 13:43:40 +0100 Psihološka podrška roditeljima oboljele djece https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/psiholoska-podrska-roditeljima-oboljele-djece.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/psiholoska-podrska-roditeljima-oboljele-djece.html

Zahvaljujući saradnji Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu i Društva psihologa Republike Srpske, od naredne godine biće obezbijeđena psihološka podrška i tretmani za roditelje ili staratelje djece koja su upućena na liječenje u inostranstvo.

Naime, danas su v.d. direktorica Fonda solidarnosti Jasminka Vučković i predsjednica Društva psihologa RS Dijana Đurić potpisale Protokol o saradnji kojim će se svim roditeljima, koji to žele, obezbijediti besplatni individualni psihološki tretmani na području cijele Republike Srpske, a provodiće ih diplomirani psiholozi.

Vučkovićeva je navela da će Fond solidarnosti sve roditelje, čija su djeca obavljala ili će obavljati dijagnostiku ili liječenje putem ovog fonda, obavještavati o ovoj mogućnosti.

''Ukoliko se ispostavi da im je potrebna psihološka podrška i ako roditelji pokažu interesovanje za ovaj vid pomoći, Društvo psihologa će im obezbijediti psihologa i tu uslugu će pružati besplatno. Ovakav vid psihološke podrške je od velikog značaja za roditelje koji, suočeni sa bolešću djeteta, prolaze sigurno kroz jedan od najtežih perioda života. Zbog toga im je potrebna pomoć da pronađu snagu i izdrže nedaće koje su ih zadesile, a kako bi svojim mališanima mogli pružiti ljubav i sigurnost koja im je najpotrebnija'', rekla je Vučkovićeva, zahvaljujući se Društvu psihologa RS na podršci koju će pružati roditeljima i radu ovog fonda.

]]> Tue, 25 Dec 2018 13:02:46 +0100 Pacijenti zadovoljni uslovima liječenja u bolnicama u RS https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pacijenti-zadovoljni-uslovima-lijecenja-u-bolnicama-u-rs.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/pacijenti-zadovoljni-uslovima-lijecenja-u-bolnicama-u-rs.html

Više od 80 odsto pacijenata zadovoljno je uslovima liječenja u bolnicama u Republici Srpskoj, dok je čak polovina ispitanih za ovaj segment dala najveću ocjenu, pokazala je anketa koju je nedavno sproveo Fond zdravstvenog osiguranja RS sa pacijentima o stepenu zadovoljstva liječenja u bolnicama.

Rezultati ankete, u kojoj je učestvovalo 250 osiguranika koji su u trenutku sprovođenja upitnika ležali u bolnicama, pokazuju da su osiguranici  najviše zadovoljni uslovima liječenja u bolnicama Nevesinje, Prijedor i Foča.

Osiguranici u anketi su, između ostalog odgovarali na pitanja, da li su zadovoljni odnosom ljekara i medicinskih sestara prema njima, da li su upoznati sa pravom da mogu da biraju bolnicu u kojoj mogu da se liječe, koliko su zadovoljni higijenom i ishranom u bolnici, snabdjevenoišću lijekova i slično.

]]> Thu, 13 Dec 2018 13:08:24 +0100