Naslovna - Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske https://www.zdravstvo-srpske.orghttps://www.zdravstvo-srpske.org/ Tue, 16 Oct 2018 18:29:50 +0200 bs-ba Registrovati se u ustanovama koje imaju ugovor sa FZO RS https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/registrovati-se-u-ustanovama-koje-imaju-ugovor-sa-fzo-rs.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/registrovati-se-u-ustanovama-koje-imaju-ugovor-sa-fzo-rs.html

Obavještavamo osigurana lica Fonda zdravstvenog osiguranja RS da prilikom registracije u tim porodične medicine, kao i kod izbora pedijatra i ginekologa, vode računa da se registruju u onim zdravstvenim ustanovama koje imaju potpisan ugovor sa Fondom.

Informacije sa kojim ustanovama FZO ima potpisane ugovore su dostupne na internet stranici Fonda, a osiguranici mogu da se informišu i u svim poslovnicama Fonda.

Naime, važno je da izabrani ljekari rade u zdravstvenim ustanovama koje sa Fondom imaju potpisan ugovor, kako bi osiguranici mogli koristiti zdravstvenu zaštitu o trošku Fonda.

U vezi s tim, sugerišemo osiguranicima da prije registracije provjere koje ustanove imaju ugovor sa FZO RS, jer pojedine zdravstvene ustanove pozivaju osiguranike da se registruju kod njih, a nemaju potpisan ugovor sa Fondom.

Podsjećamo, u toku je redovan period za izbor, kao i promjenu porodičnog doktora, pedijatra i ginekologa, te svi koji žele da promijene doktora iz bilo kog razloga to mogu da urade do kraja ove godine, bez navođenja razloga za promjenu ljekara. Još jednom napominjemo, važno je da se osiguranici registruju u onim zdravstvenim ustanovama  koje imaju potpisan ugovor sa Fondom, kako bi mogli koristiti sva prava iz zdravstvenog osiguranja.

]]>
Tue, 16 Oct 2018 09:27:58 +0200
Fond u potpunosti finansira rekonstrukciju dojke https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-u-potpunosti-finansira-rekonstrukciju-dojke.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fond-u-potpunosti-finansira-rekonstrukciju-dojke.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS je prepoznačao značaj borbe protiv raka dojke, zbog čega je proteklih nekoliko godina uveo brojne novine kada su u pitanju prava oboljelih od malignih bolesti i u potpunosti ih oslobodio finansiranja troškova liječenja. Dakle, osiguranicima koji boluju od malignih bolesti, uključujući i oboljele od raka dojke,  Fond u potpunosti finansira, bez ličnog učešća osiguranika, lijekove, sva neophodna liječenja, dijagnostiku, medicinska sredstva i sve ono što je sadržano u paketu prava iz zdravstvenog osiguranja.

Fond je među prvima počeo da finansira i rekonstrukciju dojke za sve žene koje su oboljele od raka dojke i u tome predanjačimo u odnosu na region, jer primjera radi, FBiH još uvijek za svoje osiguranike ne finansira ovaj operativni zahvat.

„Značajno je to što nakon mastektomije troškove rekonstrukcije dojke snosi FZO RS što nije praksa u regionu“, istakao je ranije načelnik Klinike za plastično – rekonstruktivnu hirurgiju UKC RS Nikola Baroš.

]]> Mon, 15 Oct 2018 12:03:29 +0200 Redovan period za promjenu doktora https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora-2.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/redovan-period-za-promjenu-doktora-2.html

Svi građani Republike Srpske od danas, pa do kraja decembra, imaju mogućnost da   promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, na jednostavan način -  bez navođenja razloga promjene.

Dakle, ukoliko neko iz bilo kojeg razloga želi da promijeni izabrane doktore najbolje bi bilo da to uradi u ovom takozvanom „ redovnom periodu“ za promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je samo da popune odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu, pri tome nisu obavezni da navode razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa.

Primjera radi, prošle godine porodičnog doktora u redovnom periodu promijenilo je 25.890 osiguranika, dok je pedijatra i ginekologa promijenilo 12.116 osiguranika. Važno je napomenuti i da bi građani koji se još uopšte nisu registrovali u tim porodične medicine, trebalo da to urade u ovom periodu.

]]> Mon, 01 Oct 2018 12:39:26 +0200 Obavještenje za osiguranike: Pravo na treću proceduru vantjelesne oplodnje se ne može primjenjivati retroaktivno https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-osiguranike-pravo-na-trecu-proceduru-vantjelesne-oplodnje-se-ne-moze-primjenjivati-retroaktivno.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-osiguranike-pravo-na-trecu-proceduru-vantjelesne-oplodnje-se-ne-moze-primjenjivati-retroaktivno.html

Podsjećamo osiguranike da počevši od 10. jula 2018. godine mogu da predaju zahtjeve za finansiranje trećeg postupka vantjelesne oplodnje, u skladu sa Pravilnikom kojim je definisano ovo pravo, dok su prije ovog datuma osiguranici imali pravo na dva postupka. To znači da Fond zdravstvenog osiguranja RS ne može refundirati troškove trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje kojeg je par sam finansirao prije navedenog datuma.Inače, na inicijativu predsjednika Republike Milorada Dodika FZO RS je polovinom 2018. godine proširio obim prava na vantjelesnu oplodnju, odnosno uveden je i treći pokušaj za parove kojima je ovo jedina mogućnost da ostvare potomstvo, što predstavlja značajan iskorak u pravima osiguranika iz oblasti reproduktivnog zdravlja.

]]>
Fri, 14 Sep 2018 08:45:20 +0200
Oboljelim od tuberkuloze dostupne najefikasnije terapije https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/oboljelim-od-tuberkuloze-dostupne-najefikasnije-terapije.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/oboljelim-od-tuberkuloze-dostupne-najefikasnije-terapije.html

Oboljelim od tuberkuloze u Republici Srpskoj dostupni su najefikasniji  lijekovi –antituberkulotici, kako u bolnicama, tako i u apotekama, a u potpunosti ih finansira Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Riječ je o terapijama koje Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje u liječenju tuberkuloze. Pored ovih lijekova koji su od ranije dostupni oboljelim od tuberkuloze, nedavno im je obezbijeđen i jedan novi lijek (levofloksacin) i to za liječenje multirezistentne tuberkuloze, čime se dodatno poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite oboljelih od ove zarazne bolesti.

]]> Wed, 12 Sep 2018 11:07:23 +0200 Obavještenje za zdravstvene ustanove: Objavljen javni poziv za izbor doktora https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-zdravstvene-ustanove-objavljen-javni-poziv-za-izbor-doktora.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-za-zdravstvene-ustanove-objavljen-javni-poziv-za-izbor-doktora.html

Fond zdravstvenog osiguranja RS objavio je danas Javni poziv za dostavljanje liste kandidata za izbor doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite za 2019. godinu. Poziv je objavljen u dnevnim novinama ''Glas Srpske'' (03.09.2018.), a dostupan je i na sajtu Fonda, kao i obrasci za liste kandidata.Podsjećamo da FZO RS svake godine u septembru objavljuje javni poziv za zdravstvene ustanove kako bi dostavile liste kandidata za izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa.Po završetku ovog procesa, u redovnom terminu, odnosno od oktobra mjeseca pa do kraja godine, osiguranici će moći da izaberu/promijene doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa.

]]>
Mon, 03 Sep 2018 09:36:00 +0200
Obavještenje Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje obolјenja, stanja i povreda djece u inostranstvu: Pojašnjenja u vezi obračuna posebnog doprinosa za solidarnost https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-fonda-solidarnosti-za-dijagnostiku-i-lijecenje-obol-enja-stanja-i-povreda-djece-u-inostranstvu-pojasnjenja-u-vezi-obracuna-posebnog-doprinosa-za-solidarnost.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/obavjestenje-fonda-solidarnosti-za-dijagnostiku-i-lijecenje-obol-enja-stanja-i-povreda-djece-u-inostranstvu-pojasnjenja-u-vezi-obracuna-posebnog-doprinosa-za-solidarnost.html

Ministarstvo finansija Republike Srpske za sve poslodavce i radnike pripremilo je kratko objašnjenje i uputstva zbog izmjena radnog i poreskog zakonodstva koje je stupilo na snagu 1. avgusta ove godine. Budući da se veliki broj poslodavaca obraćao i Fondu solidarnosti za dijagnostiku i liječenje obolјenja, stanja i povreda djece jer su imali nejasnoće u vezi sa obračunom posebnog doprinosa za solidarnost u iznosu od 0,25 odsto od neto plate radnika, jer najnovije izmjene zakonskih propisa više ne poznaju izraz „neto plata“, obavještavamo sve poslodavce da na  ovom linku www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Servisi/Poslovanje/nop/Pages/default.aspx mogu  pronaći pojašnjenja i primjere kako se sada obračuva plata i na koji iznos se obračunava poseban doprinos za solidarnost.

]]>
Thu, 23 Aug 2018 12:40:36 +0200
Informacija za osiguranike: Od sutra novi lijekovi na recept https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/informacija-za-osiguranike-od-sutra-novi-lijekovi-na-recept.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/informacija-za-osiguranike-od-sutra-novi-lijekovi-na-recept.html

Više od 20 novih lijekova od sutra će se naći na Listi lijekova koji se izdaju na recept, tako da je Fond zdravstvenog osiguranja RS nastavio sa politikom unapređenja dostupnosti lijekova, a sve u cilju da naši osiguranici izdvajaju što manje novca za lijekove.

Naime, od 15. avgusta osiguranicima će u apotekama na recept biti dostupni o trošku FZO RS novi lijekovi za kardiovaskularna, plućna, bubrežna i druga najčešća oboljenja naše populacije. Kako bi informisali osiguranike koje nove lijekove mogu podizati u apotekama, pripremili smo Informaciju za osiguranike koja je dostupna na sajtu, kao i u poslovnicama Fonda.

Podsjećamo, većina lijekova je uvrštena na Listu A, što znači da će osiguranici za ove lijekove plaćati participaciju u iznosu od 10 odsto ili neće plaćati ništa ukoliko su oslobođeni plaćanja participacije. Na Listu A, između ostalih, uvršteni su  lijekovi za autoimune bolesti, bubrežnu insuficijenciju, astmu i dr. Primjera radi, na Listu A uvršteni su i novi oblici i doze lijeka „Takrolimus“ tablete koje koriste lica sa transplantiranim organima, a cijena ovog lijeka je 251,32 KM (1 mg). Ranije, dok ovaj lijek nije bio na listi, osiguranici su ga morali plaćati sami, a od sutra, budući da je ova kategorija osiguranika oslobođena plaćanja participacije, neće plaćati ništa, jer će ga u potpunosti finansirati FZO RS.

Lijekovi za kardiovaskularna oboljenja, prevenciju moždanog udara, šizofreniju, te inkontinenciju uvršteni su na Listu B, tako da će svi osiguranici umjesto pune cijene, plaćati 50% njihove cijene. To, takođe, predstavlja značaju uštedu za osiguranika, jer, primjera radi, lijek za prevenciju moždanog udara koji je sada uvršten na listu B košta 118 KM, a osiguranici će ga na recept moći podići za 59 KM.

]]> Tue, 14 Aug 2018 12:28:15 +0200 FZO od 15. avgusta finansira 20 novih lijekova na recept https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fzo-od-15-avgusta-finansira-20-novih-lijekova-na-recept.html https://www.zdravstvo-srpske.org/novosti/fzo-od-15-avgusta-finansira-20-novih-lijekova-na-recept.html

Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja RS od 15. avgusta u apotekama će na recept moći podići više od 20 novih lijekova o trošku Fonda i to za dijabetes, kardiovaskularna, plućna, bubrežna i druga najčešća oboljenja naše populacije.

Većina lijekova je uvrštena na Listu A, što znači da će osiguranici za ove lijekove plaćati participaciju u iznosu od 10 odsto ili neće plaćati ništa ukoliko su oslobođeni plaćanja participacije. Na ovu listu, između ostalih, uvršteno je nekoliko insulina za oboljele od dijabetesa, lijekovi za autoimune bolesti, bubrežnu insuficijenciju, astmu i dr. Lijekovi za kardiovaskularna oboljenja, prevenciju moždanog udara, šizofreniju, te inkontinenciju uvršteni su na Listu B, tako da će svi osiguranici umjesto pune cijene, plaćati 50% njihove cijene. Napominjemo da pojedini uvršteni lijekovi spadaju u lijekove novije generacije, poput terapije za šizofreniju i bipolarne poremećaje.

Uvođenje preko 20 lijekova komercijalnih naziva (11 generičkih lijekova) na Listu lijekova koji se izdaju na recept je nastavak unapređenja dostupnosti lijekova za naše osiguranike, budući da je nedavno Fond i na bolničke liste uvrstio 16 novih lijekova. Među njima su i najsavremeniji inovativni lijekovi za liječenje melanoma, kao i imunoterapija koja će po prvi put u RS o trošku Fonda biti dostupna oboljelima od karcinoma pluća.

]]> Thu, 02 Aug 2018 10:51:54 +0200