FZO RS Dokumenti Prednacrti akata

Prednacrti akata za konsultacije sa zainteresovanom javnošćuU skladu sa Smjernicama za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata (Službeni glasnik Republike Srpske 86/22), ovdje su dostupni svi prednacrti akata koje donosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

 

Prilog - LL koji se primjenjuje u bolničkoj ZZ - septembar 2023.

Prijedlog - Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju LL koji se primjenjuje u bolničkoj ZZ

Prijedlog - izmjena i dopuna Pravilnika o postupku utvrđivanja priv. spriječenosti za rad

 

Pravilnik o izmjenama Pravilnika, medicinska sredstva - septembar 2023.

NOVI - Cjenovnik medicinskih sredstava - septembar 2023.

NOVA Lista med. sredstava koja se fin. iz sredstava obav. zdr. osiguranja - septembar 2023.