FZO RS Dokumenti Prednacrti akata

Prednacrti akata za konsultacije sa zainteresovanom javnošćuU skladu sa Smjernicama za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata (Službeni glasnik Republike Srpske 86/22), ovdje su dostupni svi prednacrti akata koje donosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

 

 

Prijedlog - Izmjene Pravilnika o osnovima za zaključivanje ugovora u 2024.godini

Prilog 4. - Specifikacija Modela I za 2024.

Prilog 5. - Specifikacija usluga po Modelu II sa bodovima za 2024

Prilog 6. - Specifikacija Modela III za 2024

Prilog 7. - Kriterijumi za korekciju visine težinskih koeficijenata 2024

 

 

Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Liste lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja

INTEGRALNA LISTA APM I DZ JANUAR 2024