FZO RS Dokumenti Prednacrti akata

Prednacrti akata za konsultacije sa zainteresovanom javnošćuU skladu sa Smjernicama za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata (Službeni glasnik Republike Srpske 86/22), ovdje su dostupni svi prednacrti akata koje donosi Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

 

7.1 - Prijedlog - Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju  LL koji se prim. u bolničkoj zz

7.2 - Lista lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj ZZ - APRIL 2024

7.3 - Prijedlog - Pravilnik o načinu pristupa i razmjeni podataka sa IZIS-om

7.4 - Prijedlog - Pravilnik o jedinstvenim registrima u IZIS-u