FZO RS Dokumenti Kodeksi
  • Kodeks profesionalne etike zaposlenih na poslovima javnih nabavki. Dokument
 

Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja donio je Kodeks poslovnog ponašanja i poslovne etike, koji je osmišljen s ciljem uspostavljanja standarda ponašanja za sve zaposlene u Fondu.

 

 

Pored ugovora, koje su zdravstvene ustanove potpisale sa Fondom za ovu godinu, potpisan je i Poslovni kodeks kojim su propisana pravila očekivanog odnosa prema osiguranicima, odnosno pacijentima. U nastojanju da svoj rad unaprijedi po uzoru na zemlje Evropske Unije, Fond je uradio Poslovni kodeks rukovodeći se evropskom poveljom o pravima pacijenata. Naglasak je dat ljubaznom odnosu prema pacijentu, njegovom pravu na potpunu informaciju, ne samo o bolesti, već i referencama ljekara i zdravstvene ustanove koja će provesti liječenje. Tekst Poslovnog kodeksa je objavljen na internet stranici Fonda (dokumenti). Dokument