FZO RS Propisi Odluke, rješenja i programi
 
  • Odluka o usvajanju Liste lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS 126/22)

 
  • Program lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2023. godinu (Sl. glasnik, broj: 126/22, 037/23)

 
  • Odluka o usvajanju Liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova (Službeni glasnik RS 126/22)

 
 
  • Program neinvanzivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 47/23)

  • Program za obezbjeđivanje biomedicinski potpomognute oplodnje za 2023. godinu (Službeni glasnik 037/23)