FZO RS Propisi Odluke, rješenja i programi
 
 
  • Program lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2023. godinu (Sl. glasnik, broj: 126/22, 037/23, 70/23, 105/23)

  • Program lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2024. godinu (Sl. glasnik, broj: 078/23, 23/24)

  • Odluka o načinu finansiranja programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2024. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 96/23)

 
 
 
  • Program neinvanzivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 47/23)

  • Odluka o načinu finansiranja Programa neinvanzivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 26/23 i 59/23)

  • Program za obezbjeđivanje biomedicinski potpomognute oplodnje za 2023. godinu (Službeni glasnik 037/23)
  • Odlukа o načinu finansiranja Programа za obezbjeđivanje biomedicinski potpomognute oplodnje za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 62/23)
  • Poseban program medicinskih sredstva koja se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2023. godinu
  • Odlukа o načinu finansiranja Posebnog programa medicinskih sredstava koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama za 2023. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 62/23)