FZO RS Propisi Odluke i rješenja
 
  • Odluka o usvajanju Bolničke liste lijekova, objavljenu u «Službenom glasniku Republike Srpske» broj:  73/20, 106/20, 89/21)
 
  • Odluka o usvajanju Posebnog programa Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,  Sl. glasniku RS, broj: 21/20, 73/20, 106/20, 126/20, 019/21, 58/21, 89/21, 104/21)
  • Uputstvo o primjeni lijekova adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib (Sl.glasnik RS, broj: 89/21)
  • I Z J A V A  o pristanku primjene lijeka adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib. Obrazac
  • Z A H T J E V za odobravanje primjene (uvođenje u terapiju) lijekova  adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib. Obrazac
 
  • Odluka o usvajanju liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, objavljenu u «Službenom glasniku Republike Srpske», broj: ( 23/17, 059/18, 012/19, 98/19, 73/20, 89/21, 104/21)
 
  • Odluka o usvajanju Liste osnovnih lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja, objavljeno u «Službenomi glasniku Republike Srpske», broj: 104/21, 29/22)