FZO RS Propisi Odluke i rješenja
 
  • Odluka o usvajanju Liste lijekova koji se primjenjuju u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti (Službeni glasnik RS 71/22)

 
  • Odluka o usvajanju Posebnog programa lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama  (Službeni glasnik RS 71/22, 87/22)

  • Uputstvo o primjeni lijekova adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib (Sl.glasnik RS, broj: 89/21)
  • I Z J A V A  o pristanku primjene lijeka adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib. Obrazac
  • Z A H T J E V za odobravanje primjene (uvođenje u terapiju) lijekova  adalimumab, etanercept, infliksimab, golimumab, tocilizumab, vedolizumab, sekukinumab, tofacitinib i upadacitinib. Obrazac
 
  • Odluka o usvajanju liste citotoksičnih, bioloških i pratećih lijekova (Službeni glasnik RS 71/22)

 
  • Odluka o usvajanju Liste lijekova za ambulante porodične medicine i domove zdravlja (Službeni glasnik RS 71/22)