FZO RS Liste lijekova

Pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obuhvaćeno je i pravo na lijek. Osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja RS dostupni su lijekovi sa Liste lijekova koji se izdaju na recept, lijekovi sa Liste citotoksičnih lijekova, lijekovi sa bolničke liste i liste lijekova domova zdravlja, kao i lijekovi namijenjeni liječenju nekih specifičnih oboljenja. Izuzev lijekova koji se izdaju na recept, ostali lijekovi se nabavljaju  centralizovano, sistemom javnih nabavki.
Fond zdravstvenog osiguranja provodi redovne kontrole dostupnosti osiguranim licima lijekova u apotekama i zdravstvenim ustanovama. Zahvaljujući centralizovanom snabdjevanju i redovnim kontrolama, osiguranim licima su kontinuirano dostupni lijekovi u bolnicama i domovima zdravlja. Ugovorom sa apotekama propisano je da apoteka mora da ima dovoljnu količinu lijekova koji se izdaju na recept, a poštivanje ove odredbe je, takođe, pod stalnom kontrolom.

Listom lijekova koji se izdaju na recept, obuhvaćeni su lijekovi koje Fond finansira u 100 odstotnom iznosu, odnosno  sa 90 odsto za osiguranike koji nisu oslobođeni plaćanja participacije – lista A, te lijekovi u čijoj cijeni Fond učestvuje sa 50 odsto – lista B. I na listi A i na listi B nalaze se lijekovi koji su registrovani u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, odnosno koji imaju dozvolu za promet u BiH. 
Listom lijekova koji se izdaju na recept obuhvaćena je i podlista A1. Na ovoj listi se nalaze lijekovi koji još nisu registrovani u Agenciji za lijekove, ali su neophodni za liječenje određenih oboljenja i nemaju zamjenu među registrovanim lijekovima. Kod uvođenja lijekova na ovu listu vodi se računa da te lijekove koriste referentne zdravstvene ustanove u evropskim zemljama.
Na listama A i B zastupljeni su svi registrovani lijekovi istog hemijskog sastava, doze i oblika, čime je onemogućen monopolski položaj bilo kojeg proizvođača. Međutim, kod finansiranja lijekova sa liste, Fond plaća punu cijenu lijeka samo proizvođača sa najnižom cijenom (referentna cijena lijeka). Ukoliko osiguranik želi lijek proizvođača koji ima višu cijenu, u apoteci će platiti razliku između referentne cijene i cijene lijeka kojeg uzima.

Originalna lista dostupna na ovom linku: Odluke, rješenja i programi (Lijekovi na recept).

 

 

Lista citotoksičnih lijekova obuhvata lijekove koji se koriste za liječenje malignih oboljenja. Kod kreiranja ove liste korišćena su iskustva Instituta za onkologiju KC Srbije i Instituta za onkologiju Sremska Kamenica, te preporuke Evropskog onkološkog društva. 
Sistemom javne nabavke, koju provodi Fond, obezbijeđeno je redovno snabdjevanje citotoksičnim lijekovima klinika i bolnica u Republici Srpskoj.

Originalna lista dostupna na ovom linku: Odluke, rješenja i programi (Lista citotoksičnih lijekova).

 

 

Bolničkom listom lijekova obuhvaćeni su obavezni lijekovi koje mora da ima svaka bolnica. Organizovano je centralizovano snabdjevanje bolnica ovim lijekovima, a proceduru javne nabavke provodi Fond zdravstvenog osiguranja.

Originalna lista dostupna na ovom linku: Odluke, rješenja i programi (Bolnička lista)

  

 

Listom lijekova za domove zdravlja obuhvaćeni su osnovni lijekovi koje mora da ima svaki dom zdravlja, odnosno tim porodične medicine. Centralizovanim snabdjevanjem obezbjeđeno je da domovi zdravlja kontinuirano imaju sve lijekove sa ove liste.

Originalna lista dostupna na ovom linku: Odluke, rješenja i programi (Lista lijekova u domu zdravlja).

  

   

 

  • u izradi