FZO RS Obrasci

Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje i zahtjevi za elektronsku zdravstvenu karticu:

 

 

 

 

Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

Ambulantna radiološka dijagnostika- KT i MR

 

 

Privremena spriječenost za rad

 

 

 

Cjenovnik zdravstvenih usluga i lijekovi

 

 

 

Obrazac molbe za prijem u radni odnos u FZO RS