FZO RS Obrasci

Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje i zahtjevi za elektronsku zdravstvenu karticu:

 

Ostvarivanje prava na zdravstvenoj zaštiti

Ambulantna radiološka dijagnostika- KT i MR

 

 

Privremena srpiječenost/nesposobnost za rad

 

 

Povrat isplaćene neto plate i obezbjeđivanje naknade

Obrasci i primjeri prema ranije važećem zakonu:

 

Novi obrasci prema važećem Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju

 

Cjenovnik zdravstvenih usluga i lijekovi

 

Šifriranje zdravstvenih ustanova i doktora medicine