FZO RS O nama Vrijednosti

Strateškim planom razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja definisane su misija i razvojna vizija, vrijednosti na kojima se zasniva razvoj ove institucije, kao i strateški ciljevi razvoja do 2023 godine.

Strateški ciljevi razvoja:

 1. Postići finansijsku održivost
 2. Unaprijediti dostupnost i kvalitet zdravstvenih usluga
 3. Učiniti organizaciju i procese efikasnijim

Vizija

 • Fond zdravstvenog osiguranja RS kao finansijski održiv sistem i efikasan servis osiguranih lica, izvršavajući svoju zakonsku ulogu, obezbjeđuje optimalnu dostupnost i kvalitet zdravstvenih usluga.

Misija

 • FZO RS obezbjeđuje ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja vodeći računa o načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti osiguranih lica.
 • Upravljajući sredstvima osiguranika i saradnjom sa zdravstvenim ustanovama, FZO RS nastoji da stvori uslove da osiguranicima budu dostupne zdravstvene usluge po najvišim mogućim standardima, te da kreira onaj sistem finansiranja tih usluga koji obezbjeđuje njihovu dostupnost u svakom trenutku i visok kvalitet.
 • Misiju FZO RS ostvaruje na osnovu mandata utvrđenog pozitivnim propisima, te ostvarivanjem opštih ciljeva zdravstvene politike RS.

Temeljne vrijednosti zdravstvenog osiguranja u RS:

 • Solidarnost, uzajamnost i jednakost
 • Centralna uloga osiguranika
 • Zakonito i transparentno upravljanje sredstvima zdravstvenog osiguranja
 • Partnerski odnosi u planiranju, ugovaranju i finansiranju zdravstvene zaštite obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem
 • Dostupnost kvalitetne zdravstvene zaštite
 • Promocija brige i odgovornosti svakog građanina za vlastito zdravlje.

Temeljne vrijednosti zaposlenih u Fondu zdravstvenog osiguranja RS:

 • Stalno poboljšanje nivoa usluga osiguranicima
 • Permanentno učenje i usavršavanje
 • Poštovanje zakona i opštih akata i etičkog kodeksa
 • Poštovanje dostojanstva svakog čovjeka
 • Postizanje najboljih rezultata
 • Zadovoljstvo zbog ličnog doprinosa ostvarenju misije i vizije Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske