FZO RS Naslovna
 • Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS" 093/22, 132/22)
 • Instrukcija za primjenu Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju (primjena članova od 72. do 88. koji regulišu pravo na naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad). Dokument
 • Instrukcijа za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Dokument
 • Instrukcijа o postupku naknade troškova isplaćenih iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Dokument        
 • Obrazac Prijava o povredi
 • Instrukcijа o postupku naknade troškova isplaćenih iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2024. godinu. Dokument
 • Obrazac Prijava o povredi 2024
 • Potvrda o nastavku liječenja u vezi sa prijavom o povredi
 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS" 057/22).
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva ("Službeni glasnik RS" 057/22)
 • Sporazum o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji BiH, van teritorije entiteta, odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju («Službeni glasnik RS» 09/02).