FZO RS Odnosi s javnošću Postavite pitanje
 • Portparol Fonda zdravstvenog osiguranja RS je Darija Filipović Ostojić, kontakt telefon: +387 (0) 66 670 579, 051 249 211
 • Info telefon za pitanja osiguranika o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja:  051 249 238, 051 226 870
 • Info telefon za pitanja o listi lijekova koje finasira Fond: +387 (0) 51 249 222, 051 249 258    
 • Info telefon za kontakt sa nevladinim sektorom: +387 (0) 51 249 238, fax 249 238, 051 249 211
 • e-mail: portparol@zdravstvo-srpske.org

Pozivom na brojeve 051 249 211, 051 249 238, 051 226 870, dobićete odgovor na vaša pitanja u vezi sa:

 • prijavom na zdravstveno osiguranje
 • pravom na liječenje u domu zdravlja, bolnici i klinici
 • mogućnostima liječenja izvan RS
 • pravom na rehabilitaciju u banjama i drugim specijalizovanim ustanovama
 • ortopedskim i drugim pomagalima
 • participacijom – ko (ne) plaća participaciju?
 • refundacijom troškova liječenja
 • obaveznim vidom osiguranja djece, trudnica i lica starijih od 65 godina
 • zdravstvenim ustanovama i apotekama sa kojima Fond ima sklopljene ugovore
 • brojevima telefona poslovnica i filijala Fonda

Pozivom na ove brojeve možete da prijavite i pojave kršenja vaših prava iz zdravstvenog osiguranja!