FZO RS Odnosi s javnošću Postavite pitanje
 • Portparol Fonda zdravstvenog osiguranja RS je Darija Filipović Ostojić, kontakt telefon: +387 (0) 66 260 066, 051 249 211, fax 051 249 238
 • Info telefon za pitanja osiguranika o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja:  051 249 238, 051 226 870, 1371
 • Info telefon za osiguranike kojima je odobreno liječenje u inostranstvu: +387 (0) 51 249 116      
 • Info telefon za pitanja o listi lijekova koje finasira Fond: +387 (0) 51 249 222      
 • Info telefon za kontakt sa nevladinim sektorom: +387 (0) 51 249 238, fax 249 238
 • Info telefon za MR i CT: +387 (0) 51 249 116, fax 249 119
 • e-mail: portparol@zdravstvo-srpske.org

Pozivom na brojeve 1371, 051 249 238, 051 226 870, dobićete odgovor na vaša pitanja u vezi sa:

 • prijavom na zdravstveno osiguranje
 • pravom na liječenje u domu zdravlja, bolnici i klinici
 • mogućnostima liječenja izvan RS
 • pravom na rehabilitaciju u banjama i drugim specijalizovanim ustanovama
 • ortopedskim i drugim pomagalima
 • participacijom – ko (ne) plaća participaciju?
 • refundacijom troškova liječenja
 • obaveznim vidom osiguranja djece, trudnica i lica starijih od 65 godina
 • zdravstvenim ustanovama i apotekama sa kojima Fond ima sklopljene ugovore
 • brojevima telefona poslovnica i kancelarija Fonda

Pozivom na ove brojeve možete da prijavite i pojave kršenja vaših prava iz zdravstvenog osiguranja!
Telefonski broj 1371 dostupan vam je od 07 – 21 čas svakog dana u nedjelji.
Kod biranja ovog broja nije potreban pozivni broj. Cijena poziva je jednaka za cijelo područje Republike Srpske.
Cijena jedne minute razgovora je 0,45 KM

051 249 222  je broj info telefona na koji se mogu dobiti informacije u vezi sa listom lijekova koje finansira Fond, mogućnostima refundacije troškova za kupljeni lijek, ali i prijaviti povrede prava u ovoj oblasti. Telefon je dostupan radnim danom od 08 - 15 časova.

Info telefon 051 249 116 uveden je za potrebe osiguranika koji se liječe u zdravstvenim ustanovama izvan Republike Srpske. Putem ovog telefona moguće je tražiti sve neophodne informacije, ali i određene usluge. Servisna služba, koja opslužuje ovaj telefon, pomoći će kod zakazivanja termina prijema u zdravstvenu ustanovu, kao i kod rješavanja nekih administrativnih prepreka, poput ispravki na rješenju o odobrenom liječenju. Ovaj info telefon je dostupan svakog radnog dana od 8 do 15 časova. Na ovaj broj možete dobiti i informacije u vezi sa zakazivanjem pregleda na MR i CT.

Info telefon 051 249 238 namijenjen je nevladinim organizacijama poput udruženja pacijenata, udruženja zdravstvenih radnika i drugih. Uvođenje ovog telefona je u kontekstu značaja kojeg Fond daje saradnji sa nevladinim organizacijama u cilju aktivnijeg uključivanja građana u izgradnju zdravstvenog sistema i prepoznavanja specifičnih problema pojedinih grupa. Ovaj broj je takođe namijenjen i osiguranim licima za sva pitanja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a dostupan je radnim danima od 8 do 15 časova.