FZO RS E - servis
Provjera statusa zdravstvenog osiguranja

Provjera zakazivanja na magnetnu rezonancu (MR) i kompjuterizovanu tomografiju (KT)

Navedeni podaci su informativnog karaktera, i namjenjeni su isključivo osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

U slučaju da imate primjedbe na navedene podatke, obratite se nadležnoj poslovnici Fonda.

Podaci se osvježavaju dnevno sa stanjem iz prethodnog dana.