FZO RS Osiguranje Obavezno zdravstveno osiguranje

Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da su svi građani Republike Srpske obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Načelo obaveznosti podrazumjeva da su svi građani obavezno prijavljeni na zdravstveno osiguranje po nekom od osnova propisanih Zakonom. 
Korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja uslovljeno je uplaćenim doprinosom za zdravstveno osiguranje, izuzev za djecu do 15 godina, trudnice i porodilje do navršene prve godine života djeteta i lica starija od 65 godina. Ovim kategorijama građana, pod uslovom da su prijavljeni na zdravstveno osiguranje, omogućeno je korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i onda kada nije uplaćen doprinos.  Osnovice i stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje propisani su Zakonom o doprinosima.
Obavezno zdravstveno osiguranje sprovodi Fond zdravstvenog osiguranje Republike Srpske, rukovodeći se načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti.