FZO RS Osiguranje Obavezno zdravstveno osiguranje

Sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja uređen je Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske i ova djelatnost je od opšteg interesa za Republiku Srpsku.
Obavezno zdravstveno osiguranje sprovodi Fond zdravstvenog osiguranje Republike Srpske, a zasniva se na načelima:


1) obaveznosti,
2) dostupnosti,
3) solidarnosti i uzajamnosti,
4) efikasnosti i ekonomičnosti,
5) zaštite prava osiguranog lica,
6) dostupnosti informacija,
7) javnosti.


U postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, sva osigurana lica su jednaka bez obzira na rasu, pol, jezik, nacionalnu pripadnost, društveni položaj, socijalno porijeklo ili drugo lično svojstvo. Korišćenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja uslovljeno je prijavom na zdravstveno osiguranje, kao i uplaćenim doprinosom za zdravstveno osiguranje.