FZO RS Fond solidarnosti

Organi Fonda solidarnosti su:

 • direktor mr Jasminka Vučković, dr med.

 

Biografija

Mr nauka dr Jasminka Vučković je rođena 1963. u Banja Luci. Gimnaziju i  Medicinski fakultet završila je u rodnom gradu. U Domu zdravlja u Banja Luci  radila je u službi, tadašnje, opšte medicine i u dispanzeru za zaštitu djece i omladine odakle je otišla na specijalizaciju opšte medicine. Po završetku specijalizacije, radila je kao koordinator na projektu “Integrisani plan javnog zdravstva” koji je finansiran sredstvima Evropske komisije, a sprovodila ga je Andaluzijska škola javnog zdravstva. Nakon završetka projekta, radila na poslovima samostalnog stručnog saradnika za primarnu zdravstvenu zaštitu u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Kao koordinator za Republiku Srpsku, radila je na projektu “Reforme primarne zdravstvene zaštite u Bosni i Hercegovini” koji je finansiran od strane Evropske unije, a sprovodila ga je Svjetska zdravstvena organizacija. Završila je i dodatnu edukaciju iz porodične medicine. Od 2006. godine radi u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS na poslovima rukovodioca Odsjeka za primarnu zdravstvenu zaštitu. Magistarske studije je završila na Keele Univerzitetu u Engleskoj. U okviru poslova koje je obavljala u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite, radila je na izradi zakonskih, podzakonskih akata, strateških i programskih dokumenata te na implementaciji istih. Član je Tima za koordinaciju aktivnosti na unapređenju ranog rasta i razvoja djece u Republici Srpskoj. Učestvovala je u izradi Programa za rijetke bolesti u Republici Srpskoj. U skladu sa ciljevima Programa za rijetke bolesti radila je na implementaciji njegovih ciljeva. Član je Komisije za rijetke bolesti, a aktivno je radila na uspostavljanju Centra za rijetke bolesti kao i na unapređenju saradnje sa Savezom za rijetke bolesti Republike Srpske. Majka je jednog sina.

 
 • Anđelka Stupar
 • Vita Malešević, predsjednik UO
 • Miroslav Zečević
 • Dr Mikajlo Lazić
 • Dr Dukić Nikolina
 • Dr Gabriela Mirković
 • Divna Aničić
 • Mileva Komlenović
 • Milkica Milojević
 • Aleksandra Mihajlović Bijelić
 • Dragoslav Mihajlović
 • Gordana Cimeša, zamjenik predsjednika UO
 • Doc.dr Milorad Grujičić, zamjenik predsjednika UO
 • Dr Dejan Ćurlik
 • Dr Sanja Glišić
 • Doc. dr Snežana Petrović Tepić, predsjednik
 • Prof. dr Jelica Samardžić Predojević, zamjenik predsjednika
 • Doc. dr Slavko Manojlović, član
 • Mr sc. dr Snežana Simić, član
 • Prof. dr Milka Mavija, član