FZO RS Propisi Međunarodni sporazumi
  DRŽAVA   SPORAZUM
AT Austrija Sporazum između Republike Austrije i BiH o socijalnom osiguranju
BE Belgija Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Krаljevine Belgije
DE Njemačka Sporazum između SFRJ i SR Nemačke o socijalnom obezbeđenju
FR Francuska Opšta konvencija o socijalnom osiguranju između Jugoslavije i Francuske
HR Hrvatska Ugovor i administrativni sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Hrvatske
HU Mađarska Sporazum između BiH i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti
IT Italija Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Italije
ME Crna Gora Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i SRJ
MK Makedonija Ugovor i administrativni sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Makedonije
NL Holandija Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Holandije
RS Srbija Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i SRJ
SI Slovenija Ugovor i administrativni sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Slovenije
TR Turska Ugovor između BiH i Republike Turske o socijalnom osiguranju
LU Luksemburg Sporazum između BiH i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju
CZ Češka Ugovor između BiH i Češke Republike o socijalnom osiguranju
PL Poljska Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i NR Poljske
UK Ujedinjeno Kraljevstvo Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske
SK Slovačka Konvencija o socijalnom osiguranju između FNR Jugoslavije i Čehoslovačke Republike
RO Rumunija Rumunija zastava Sporazum o saradnji u oblasti zdravstvenog osiguranja BiH i Rumunije