FZO RS Prava osiguranika Vodiči kroz prava

 

 

Zaštita prava osiguranih lica

U svakoj filijali Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske imenovani su zaštitnici prava osiguranih lica. Njihova je uloga da osiguranim licima obezbijede odgovor na sva njihova pitanja, da im pruže stručnu i tehničku pomoć kod ostvarivanja pojedinih prava, kao i da evidentiraju sve primjedbe i pritužbe osiguranih lica i da ih upute u proceduru zaštite prava.
Ime i prezime zaštitnika prava osiguranih lica u vašoj opštini i broj kontakt telefona, možete da pronađete na internet stranici Fonda,  putem telefona broj: 051/249-238, ili elektronskom poštom zastitnik.prava@zdravstvo-srpske.org

O vašim pravima možete se informisati i u Odjeljenju za odnose s javnošću putem mejla portparol@zdravstvo-srpske.org , kao i telefona 051 249 211.

Ukoliko želite da prijavite kršenje vaših prava, prijave možete predati u nadležnoj poslovnici FZO RS Prijava povrede prava iz zdravstvenog osiguranja

Zdravstvena knjižica vrijedi više ako znate svoja prava.

Fond zdravstvenog osiguranja će vam obezbijediti sve informacije o vašim pravima, reagovati u svim slučajevima kršenja vaših prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i zaštiti vaše interese u postupku ostvarivanja prava.

Zadovoljan osiguranik je vizija razvoja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.