FZO RS Ugovaranje

 

  • POZIV za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova na recept i određenih vrsta medicinskih sredstava na nalog osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2019. godinu. Dokument

  • PRIJAVA za ugovaranje usluga izdavanja lijekova na recept i određenih vrsta medicinskih sredstava na nalog osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2019. godinu. Dokument

  • POZIV za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja  lijekova na recept i određenih vrsta medicinskih sredstava na recept/nalog osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za 2018. godinu. Dokument
  • Prijava za ugovaranje usluga izdavanja lijekova na recept i određenih vrsta medicinskih sredstava na recept/nalog osiguranim licima FZO RS za 2018. godinu. Dokument
  • Odluka o poništavanju javnog poziva za dostavljanje prijava za ugovaranje usluga izdavanja  lijekova na recept i određenih vrsta medicinskih sredstava osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za  2017. godinu. Dokument
  • Obrazac- Zahtjev za ugovaranje usluga izdavanja lijekova na recept
  • Obavještenje o postupku ugovaranja o snabdijevanju osiguranih lica lijekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava za 2016. godinu. Dokument
  • Zahtjev 2016
  • Obavještenje o postupku ugovaranja o snabdijevanju osiguranih lica lijekovima i određenim vrstama medicinskih sredstava za 2015. godinu. Dokument
  • Zahtjev