FZO RS Naslovna

Poziv građanima da se prijave na zdravstveno osiguranje

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ponovo poziva građane koji još nisu prijavljeni na zdravstveno osiguranje, a to se posebno odnosi na one koji su ranije bili prijavljeni po osnovu nezaposlenosti, da se jave nadležnim poslovnicama Fonda i da regulišu status svog osiguranja.

Podsjećamo, od 2020. godine nezaposlenost više nije osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje,  odnosno lica preko Zavoda za zapošljavanje mogu da budu prijavljena na zdravstveno osiguranje samo u periodu dok primaju novčanu naknadu za nezaposlenost. Međutim, izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju uvedeno je, pored ranijih, ''redovnih'' osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje, još 13 novih osnova. Tako je svim licima koja su ranije bila prijavljena po osnovu nezaposlenosti omogućeno da se na osiguranje prijave po nekom od drugih zakonom predviđenih osnova. Uprkos tome, kao i ranijim pozivima Fonda, prema našoj evidenciji, oko 20.000 građana još nije regulisalo svoj status. Napominjemo da i ova lica zbog vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona koriste zdravstvenu zaštitu. Međutim, po  ukidanju vanredne situacije, ova lica će izgubiti pravo korišćenja zdravstvene zaštite, te je jako važno da u nadležnim poslovnicama se prijave na zdravstveno osiguranje na jedan od zakonom predviđenih osnova.

Pretpostavka je i da upravo zbog vanredne situacije i pandemije virusa korona mnogi građani se nisu ni prijavili na zdravstveno osiguranje, jer je i Fond donio odluku da dok traje vanredna situacija svi građani, i neosigurani, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama. Napominjemo da to ne znači da nije potrebno da se uplaćuju doprinosi i da građani ne treba da regulišu svoj status osiguranja. Naprotiv, po ukidanju vanredne situacija, svi oni koji nisu prijavljeni na osiguranje po nekom od predviđenih osnova, kao i oni za koje se ne uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, neće moći koristiti svoja prava iz zdravstvenog osiguranja. Zbog toga još jednom pozivamo građane da iskoriste ljetnji period, kada su manje gužve u našim poslovnicama, da provjere status svog osiguranja i prijave se na osiguranje ukoliko to još nisu učinili.

Na zdravstveno osiguranje se građani mogu prijaviti i po osnovu godina života, posebnog društvenog statusa ili specifičnog oboljenja, ukoliko nemju drugi osnov za prijavu (djeca, lica starija od 65 godina, oboljeli od malignih bolesti, hemofilije, dijabetesa, multiple skleroze, lica koja žive sa HIV infekcojom, oboljeli od rijetkih bolsti, lica sa invaliditetom, lica bez prihoda i dr.). Na ovaj način su zaštićene najugoženije kategorije građana, koje su od posebnog medicinsko-socijalnog značaja i ova lica ne bi trebalo da budu izvan zdravstvenog osiguranja, ali je važno da se prijave na osiguranje. Za informacije u vezi sa prijavom na osiguranje i potrebnom dokumentacijom građani mogu kontaktirati poslovnice Fonda, kao i naše zaštitnike prava. Kontakt telefoni su dostupni na internet stranici Fonda, na kojoj se, takođe, nalazi i informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu. Napominjemo da lica koja se prijavljuju na osiguranje kao lica bez prihoda ne moraju da donose iz Poreske uprave potvrdu o visini prihoda, jer FZO RS ima pristup ovoj evidenciji Poreske uprave.

Druženjem sa građanima FZO RS obilježio 30 godina postojanja

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, pod sloganom ''Snaga je u solidarnosti'', obilježio je danas 30 godina postojanja na način da su u svim opštinama u kojima se nalaze filijale Fonda organizovana druženja sa građanima i promovisana prava osiguranika.
Naime, radnici Fonda su u Banjaluci, Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Doboju, Prijedoru, Foči, Zvorniku i Trebinju dijelili građanima vodiče kroz prava iz zdravstvenog osiguranja, informišući ih o njihovim pravima i procedurama ostvarivanja prava.
Ovo je bila prilika i da građani postave pitanja radnicima Fonda, iznesu eventualne probleme sa kojima se susreću prilikom ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, te daju svoje sugestije, jer nam je u cilju da i dalje partnerski gradimo što bolji sistem zdravstvenog osiguranja u Srpskoj. Građani su se najviše informisali o procedurama ostvarivanja prava, a posebno su pozdravili inicijativu promovisanja prava iz zdravstvenog osiguranja i druženju sa osiguranicima, jer se samo tako može partnerski graditi i razvijati sistem zdravstvenog osiguranja.
Dakle ova, kao i prethodne aktivnosti koje su organizovane povodom jubileja, imale su za cilj da jačaju svijest građana o značaju zdravstvenog osiguranja, naročito načela solidarnosti na kojem počiva naše obavezno zdravstveno osiguranje. Zahvaljujući upravo tom načelu svi osigurani građani imaju jednaka prava, bez obzira na ekonomski i socijalni status, zbog čega i slogan naše kampanje glasi ''Snaga je u solidarnosti''.
Inače, sve aktivnosti koje FZO RS organizuje u povodu 30-og rođendana posvećene su onima zbog kojih Fond i postoji, a to su naši osiguranici. Tokom današnjeg druženja sa građanima, svi zainteresovani su, između ostalog, informisani o novim pravima koja su uvedena u proteklim godinama. Prava iz zdravstvenog osiguranja Fond u kontinuitetu proširuje, te se iz godine u godinu u naš zdravstveni sistem uvode nove procedure liječenja, nove terapije, a konstantno se radi i na pojednostavljenju procedura kako bi osiguranici svoja prava koristili na što jednostavniji i brži način. Uprkos ograničenim prihodima, Fond uspijeva da konstantno unapređuje kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite građana Srpske, prvenstveno zahvaljujući racionalnom poslovanju i upravljanju troškovima. Upravo zahvaljujući odgovornom poslovanju su i stvorene mogućnosti za uvođenje novih prava osiguranika, a konstantno unapređenje zdravstvene zaštite je osnovno opredjeljenje FZO RS i u narednom periodu.
Podsjećamo, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske osnovan je 27. jula 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske.

Trideset godina postojanja FZORS: Snaga je u solidarnosti!

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, koji je osnovan odlukom Narodne skupštine Republike Srpske od 27. jula 1992. godine u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, sutra obilježava 30 godina postojanja.

Istorijski osvrt

Sadašnjem Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske prethodila je Samoupravna interesna zajednica (SIZ) zdravstvenog osiguranja, koja je osnovana 1974. godine, a prije toga su postojali zavodi za socijalno osiguranje. Inače, začeci socijalnog osiguranja na našim prostorima datiraju još iz prve polovine 19 vijeka, kada su doneseni prvi propisi iz te oblasti, poput Pravilnika bolesničkog i potpornog fonda iz 1895., Uredbe o zanatima iz 1847., Rudarskog zakona iz 1866. godine i drugih. Prvi Zakon o osiguranju radnika donesen je 1922. godine, a 1945. godine Zakon o sprovođenju socijalnog osiguranja na području Demokratske Federativne Jugoslavije. Donošenjem Ustava SFRJ i odredbama o samoupravnim interesnim zajednicama formirana je 1974. godine Zajednica zdravstvenog osiguranja Bosne i Hercegovine, kao i samoupravne interesne zajednice zdravstvenog osiguranja u drugim jugoslovenskim republikama. Zajednice zdravstvenog osiguranja su osnivali sami osiguranici i njima upravljali preko organa koje su sami birali. Nakon toga, osnovan je sadašnji Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 1992. godine.

O Fondu

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske је javna institucija koja sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje u Srpskoj, rukovodeći se načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti. Organizacionu strukturu Fonda čine Direkcija, šest sektora i osam filijala organizovanih po teritorijalnom principu (Banjaluka, Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Zvornik, Trebinje i Foča) koje u svom sastavu imaju poslovnice i ekspoziture.

Fond zdravstvenog osiguranja RS finansira se od doprinosa za zdravstveno osiguranje, koji su glavni izvor prihoda Fonda, te iz drugih izvora, poput budžeta Republike, po međunarodnim konvencijama i dr. Više od 80 odsto prihoda Fonda je od doprinosa za zdravstveno osiguranje radnika, te su, praktično, zaposleni ti koji ''nose'' cjelokupan zdravstveni sistem. U Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini, za sada ne postoje dodatni izvori finansiranja zdravstvenog sistema, što je neminovno za dugoročnu održivost zdravstvenog sistema.

U Republici Srpskoj je širok spektar prava iz zdravstvenog osiguranja i iako zemlje okruženja izdvajaju znatno više za zdravstveno osiguranje, po pravima Srpska ne zaostaje za tim zemljama. Paket prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja čine pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja). Sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dostupna su svim osiguranim licima pod jednakim uslovima i ne zavise od visine uplaćenog doprinosa za zdravstvenog osiguranje. (Detaljnije o pravima možete se informisati na www.здравство-српске.орг)

Prava iz zdravstvenog osiguranja Fond u kontinuitetu proširuje, te se iz godine u godinu u naš zdravstveni sistem uvode nove procedure liječenja, nove terapije, a konstantno se radi i na pojednostavljenju procedura kako bi osiguranici svoja prava koristili na što jednostavniji i brži način. Uprkos ograničenim prihodima, Fond uspijeva da konstantno unapređuje kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite građana Srpske, prvenstveno zahvaljujući racionalnom poslovanju i upravljanju troškovima. Takođe, iz godine u godinu izdvaja se sve više sredstava za zdravstvene ustanove, odnosno zdravstvenu zaštitu građana. Tako je u ovoj godini planirano za oko 50 miliona KM više za zdravstvenu zaštitu u odnosu na 2021. godinu.

Detaljnije