FZO RS Naslovna

Izmjene pravilnika stupile na snagu: Fond finansira zamjenu procesora za kohlearne implantate

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, pored kohlearnih implantata, počeo je i da finansira i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema, odnosno zamjenu postojećih procesora, jer su izmjene Pravilnika o pravu na medicinska sredstva stupile na snagu.

Zahvaljujući ovoj odluci, podsjećamo da će Fond za djecu do 15 godina  u potpunosti finansirati zamjenu postojećih procesora koja koštaju više od 17.000 KM, dok će roditelji djece od 15 do 18 godina partcipirati u troškovima zamjene ovih procesora u iznosu od 5 odsto, a lica starija od 18 godina sa 10 odsto.

Fond je na prijedlog Udruženja roditelja djece sa kohlearnim implantom „Čujem – govorim“  u Pravilnik o pravu na medicinska sredstva uvrstio i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema za sve starosne skupine.

Zamjena postojećih procesora je od izuzetnog značaja za osiguranike koji imaju ugrađene kohlearne implantate zahvaljajući kojim im je poboljšan sluh, jer u slučaju kvara bilo kog dijela aparata, korisnici u potpunosti gube sluh.

Inače, pravo na zamjenu postojećih procesora na period od sedam godina ostvaruje se na prijedlog konzilijuma specijalista otorinolaringologa ustanove tercijarnog nivoa i rješenjem Fonda.  Usluga zamjene postojećih procesora  se,  takođe,  pruža u Univerzitetsko-kliničkom centru RS.

Podsjećamo da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u martu prošle godine počeo da finansirа kohlearnе implantate za djecu sa oštećenim sluhom, tako da je sa finansiranjem i zamjenom postojećih procesora, učinjen  još jedan pomak u poboljšanju uslova liječenja osiguranika koji imaju zdravstvene probleme sluha. Napominjemo i da trošak ugradnje kohlearnog implanta za jednog osiguranika iznosi oko 32.000 KM, a ova usluga se pruža u UKC RS. 

Kohlearni implantati se uglavnom ugrađuju djeci sa urođenom obostranom gluvoćom, kao i djeci sa progresivnim postlingvalnim gubitkom sluha ili stanja nakon menignitisa. Sve dosadašnje studije su pokazale da zahvaljujući ovom aparatu djeca imaju uredno razvijen govor, redovno pohađaju školu i aktivni su članovi društvene zajednice.

Održan sastanak delegacija Srbije i BiH o zdravstvenom osiguranju

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske bio je domaćin dvodnevnog razgovora delegacija Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u vezi sa sprovođenjem Sporazuma o socijalnom osiguranju, a u cilju dodatnog unapređenja saradnje u oblasti zdravstvenog osiguranja između ovih zemalja.

Delegacije su se, između ostalog, upoznale sa aktivnostima koje su sprovele u prethodnom periodu na polju primjene i zaključivanja međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Na sastanku su, takođe, predstavnici fondova razmatrali i probleme sa kojima se suočavaju kada je u pitanju sprovođenje Sporazuma o socijalnom osiguranju između Srbije i BiH, te su dogovorene aktivnosti i konkretna rješenja kojima će se dodatno poboljšati saradnja ali i zdravstvena zaštita osiguranika svih fondova, u skladu sa međunarodnim sporazumom.

Predstavnici delegacija su tokom sastanka razmijenili i informacije o izmjenama u zakonodavstvu koje su nastale u proteklom periodu u oblasti zdravstvenog osiguranja. U vezi s tim, predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske upoznali su učesnike sastanka o najznačajnijim izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, poput da više nije moguća prijava na osiguranje na osnovu nezaposlenosti, uvođenja mogućnosti osiguranja lica bez prihoda i drugih kategorija, kao i utvrđivanja prioritetnog osnova za osiguranje kod lica koji ispunjavaju uslove za osiguranje po više osnova, te drugim novinama. Učesnici sastanka su saglasni da su razgovori u Banjaluci doprinijeli nastavku dobre saradnje i konkretnim rješenjima kojim će se unaprijediti sprovođenje međunarodnog sporazuma.

Sastanku, koji je održan u FZO RS u Banjaluci, prisustvovali su predstavnici Zavoda za socijalno osiguranje Srbije, Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje Srbije, Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika Srbije, Generalnog konzulata Srbije u Banjaluci, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, Fonda zdravstvenog osiguranja Distrikta Brčko, te predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Dogovoreno je da se naredni razgovori delegacija održe tokom prvog polugodišta naredne godine u Beogradu.

Oboljeli od dijabetesa imaju širok spektar prava: Sa dodatnim izvorima finansiranja obezbijediti još više mogućnosti

Oboljeli od dijabetesa u Republici Srpskoj spadaju u kategoriju osiguranih lica za koja obavezno zdravstveno osiguranje finansira širok spektar prava, a u proteklih nekoliko godina uvedeni su i insulini najnovije generacije koje ne finansiraju ni razvijenije zemlje regiona.

Fond zdravstvenog osiguranja RS spreman je da u skladu sa finansijskim mogućnostima zdravstvenu zaštitu kreira i unapređuje u skladu sa potrebama osiguranika i zdravstvene struke, što smo i dokazali uvođenjem mnogih novih prava u proteklim godinama. U povodu Svjetskog dana borbe protiv dijabetesa, napominjemo da je ova kategorija osiguranih lca u potpunosti oslobođena plaćanja participacija za osnovnu bolest i svih njenih komplikacija. To znači da Fond za oboljele od dijabetesa u potpunosti finansira insuline, trakice, lancete, špriceve, igle, aparate za brzo određivanje glukoze u krvi, potrošne materijala za insulinske pumpe, kao i insulinske pumpe (25 na godišnjem nivou)i druga prava iz zdravstvenog osiguranja. Godišnji trošak Fonda samo za lijekove i potrošni materijal iznosi oko 31 miliona KM, ne računajući liječenja, medicinska sredstva i drugo.

Nedavno je Fond uveo još jednu olakšicu za oboljele od dijabetesa - umjesto mjesečnog propisivanja potrošnog materijala koji se izdaju na recept, omogućeno je tromjesečno propisivanje. Dakle, Fond u kontinuitetu i u skladu sa raspoloživim sredstvima nastoji da proširuje paket prava osiguranih lica, a kada su u pitanju oboljeli od dijabetesa, u proteklih nekoliko godina za ovu kategoriju osiguranika se konstantno uvode nove terapije, odnosno, novi insulini i slično, i to u skladu sa svjetskim terapijskim smjernicama.

Svjesni smo da potrebe osiguranika rastu iz dana u dan, kao i savremena medicina, ali Fond sa ograničenim finansijskim mogućnostima nastoji da sredstva iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ravnomjerno rasporedi i da u skladu sa načelima zdravstvenog osiguranja – solidarnosti, jednakosti i uzajamnosti, sve kategorije osiguranih lica uzme u obzir i nikoga ne zapostavi. Ovo je prilika da podsjetimo javnost da je Fond među prvima u BiX pokrenuo inicijativu za uvođenje dodatnih izvora finansiranja od akciza na duvan i alkohol, kako bi zdravstvo dobilo više sredstava koja bi bila usmjerena na povećanja prava. Pozivamo i udruženja oboljelih od dijabetesa da nas podrže u nastojanju da zdravstvenom sistemu obezbijedimo dodatne izvore, a neke zemlje su uvele i porez na slatka pića za koja smatraju da su uzročnici dijabetesa, a sve u cilju povećanja sredstava za prevenciju, ali i liječenje oboljelih od ove kategorije osiguranih lica. Dodatni izvori nisu samo cilj Fonda, nego svih korisnika zdravstvenih uslugu, ali i cjelokupnog zdravstvenog sistema, jer sa više novca stvara se i veći prostor za povećanje prava. Međutim, čini se da cjelokupna javnost nije ni svjesna značaja dodatnih izvora za zdravstvo, pa većinom letargično posmatraju borbu Fonda koja je usmjerena ka obezbjeđenju dodatnih izvora finansiranja.

Detaljnije