FZO RS Naslovna

Sa novim terapijama do efikasnijeg liječenja

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansiraće osam novih lijekova koji će pacijentima biti dostupni u bolnicama, poput lijekova za liječenje HIV-a, reumatoidnog artritisa, bolesti oka, dijabetesa, kao i lijek za spriječavanje prijevremenog poroda i drugi. Pet novih lijekova uvršteno je na Osnovnu bolničku listu, a tri lijeka u Poseban program FZO RS.

Budući da se ovi lijekovi nabavljaju putem javnih nabavki, u bolnicama će biti dostupni nakon sprovedenog tenderskog postupka.

Inače, lijekovi koji su uvršteni na Poseban program FZO RS su nove, savremene terapije, tako da Fond  nastavlja sa praksom da u zdravstveni sistem uvodi lijekove  prateći svjetske smjernice i obezbjeđujući terapije koje doprinose efikasnijem liječenju.

Primjera radi, sa  lijekom „brolucizumab“ koji se primjenjuje kod osiguranika koji imaju zdravstvene probleme oka očekuje se i rasterećenje zdravstvenog sistema usljed manjeg broja injekcija i specijalističkih pregleda.

Osim toga,  za oboljele od reumatodinog artritisa Fond počinje da finansira novi biološki lijek, a podsjećamo da je Fond još 2014. godine među prvima počeo da finansira biološke terapije za nemaligne bolesti i time postao prvi Fond u regionu koji je prepoznao značaj finansiranja ove terapije za nemaligne bolesti. I sa ovim novim lijekom nastavljamo u tom pravcu usklađivanja potreba osiguranika i naših finansijskih mogućnosti, a sve u cilju da zdravstvena zaštita bude što kvalitetnija.

Dakle, tri nova savremena lijeka biće dostupna u Univerzitetsko kliničkom centru, a ljekari specijalisti odgovarajuće grane medicine će preporučivati ovaj lijek onim pacijentima  kod kojih na osnovu zdravstvenog stanja procijene da su im neohodni u daljem toku liječenja. Izuzetak je pomenuti biološki lijek, jer je praksa da prijedlog UKC RS o uvođenju biološke terapije za nemaligne bolesti razmatra i stručna komisija Fonda.

Pored novih lijekova, Upravni odbor Fonda je na prijedlog stručne komsije za lijekove koji se nalaze na Posebnom programu Fonda, a uglavnom je riječ o savremenim terapijama, precizirao  indikacije za postojeće lijekove koji su na listi, a sve u cilju efikasnije primjene ovih terapija.

Takođe, na prijedlog stručne komisije Fonda, Upravni odbor naše institucije prihvatio je izmjene Odluke o usvajanju Osnovne bolničke liste lijekova kojim se uvodi pet novih lijekova. Tako će se na ovoj listi naći lijek koji se koristi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa, a ova terapija se uvodi na osnovu mišljenja ljekara odgovarajuće grane medicine, kao i lijek koji se primjenjuje kada primjena drugih oblika vitamina D nije moguća ili kada sе ne postiže terapijski uspjeh. Osim njih, na ovoj listi uvrštava se novi antibakterijski lijek, te lijek koji se primjenjuje u ginekologiji, a koristi se za odgodu prijetećeg prijevremenog poroda kod trudnica uz određenu indikaciju.

Detaljnije

Poziv za regulisanje zdravstvenog osiguranja

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pozivа sve građane koji još nisu prijavljeni na zdravstveno osiguranje da posjete nadležne poslovnice Fonda kako bi regulisali svoj status. Iako se i dalje finansiraju zdravstvene usluge za osigurane i neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama, po ukidanju vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona, Fond će prestati da finansira zdravstvenu zaštitu za neosigurane građane.

Osim toga, izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske koji je stupio na snagu prošle godine, dat je širok spektar mogućnosti prijave na osiguranje, a sve u cilju da svi građani budu obuhvaćeni obaveznim zdravstvenim osiguranjem. Tako da zaposlene na osiguranje prijavljuje poslodavac, penzionere koji su penziju ostvarili u RS Fond PIO RS, inostrane penzionere zemlja u kojoj su оstvаrili penziju ili inostrani penzioneri lično, lica bez prihoda na osiguranje prijavljuje Fond, kao i djecu do 15 godina, starije od 65 godina, redovne studente,  kao i mnoge  druge osjetljive kategorije društva.  Tako je izmjenom ovog zakona propisano da su obavezno osigurana lica državljani Republike Srpske koja u cijelosti ili djelimično ostvaruju penziju ili invalidninu od inostranog isplatioca, ako međunarodnim sporazumom nije drugačije određeno. Budući da je  izmjenom zakona propisan  poseban osnov osiguranja za ovu kategoriju građana - inostrani penzioner, važno je da se svi  građani koji spadaju u ovu kategoriju prijave na propisan osnov osiguranja.

Ovo je prilika i da pozovemo sve državljane Republike Srpske koji u cijelosti ili djelimično ostvaruju penziju ili invalidninu iz inostranstva (od inostranog isplatioca), da se jave u nadležnu poslovnicu radi regulisanja svog statusa.

Fond je, takođe, organizovano, za sve one građane za koje  imao podatke da na ovaj način ostvaruju penziju poslao poziv da se jave u nadležnu poslovnicu Fonda radi promjene osnova osiguranja.  Napominjemo, da lica koja u cijelosti ili djelimično ostvaruju penziju ili invalidninu od inostranog isplatioca više neće zdravstvenu zaštitu ostvarivati kao penzioneri Fonda PIO RS, već po osnovu ostvarene penzije u inostranstvu.

Inače, kako se očekivalo, primjena novog zakona omogućila je i precizniju sliku o strukturi osiguranih lica, jer su ranije mnogi po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na osiguranje, a da aktivno nisu ni tražili posao. Tako je izmjenjeni zakon jasno definisao da lica koja nemaju nijedan drugi osnov za prijavu na osiguranje, a spadaju u posebne, osjetljive kategorije društva, njih na zdravstveno osiguranje prijavljuje Fond.

Naime, navedenim izmjenama Zakona po prvi put je omogućeno da osnov za prijavu na osiguranje bude starosna dob, specifična bolest ili stanje, lica bez prihoda i dr., ukoliko ne postoji nijedan drugi osnov za prijavu na osiguranje.

Prema tome, ovo zakonsko rješenje ima humaniji pristup prema osjetljivijim kategorijama društva, kao što su trudnice, porodilje, stariji od 65 godina, djeca, oboljeli od malignih, rijetkih i drugih teških bolesti, jer se daje mogućnost da po osnovu godina, posebnog društvenog statusa, te bolesti, budu prijavljeni na osiguranje, što ranije bilo moguće.

Centar za radioterapiju: Unaprijeđeno liječenje oboljelih od malignih bolesti

Puštanjem u rad dva nova savremena akceleratora u Centru za radioterapiju u Banjaluci dodatno će biti unaprijeđeno liječenje oboljelih od malignih bolesti u ovom centru, koji je i do sada pružao najsavremenije usluge u oblasti radioterapije osiguranim licima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Kompanija ''Afidea'' ima svoje centre za radioterapiju u 15 evropskih zemalja, ali je, kako su naveli predstavnici ove kompanije, Republika Srpska jedinstven primjer da sve troškove za oboljele snosi Fond zdravstvenog osiguranja, odnosno da institucije na takav način vode računa o onkološkim pacijentima

''Rad Centra za radioterapiju je najbolji primjer kako se udruženim snagama mogu postići rezultati, pacijentima omogućiti da u našoj Republici Srpskoj imaju isti kvalitet usluga kao i bilo gdje u Evropi i neprestano napredovati u skladu sa najsavremenijim standardima koje nam medicina donosi. Radom Centra za radioterapiju u Banjaluci prestala je poreba za upućivanjem naših pacijenata na radioterapiju izvan Republike Srpske. Ovdje nema lista čekanja i ni u jednom momentu nije bilo zastoja u pružanju ove usluge. To su pacijenti prepoznali, a mjera uspjeha Centra za radioterapiju ujedno je i mjera njihovog zadovoljstva'', rekao je danas ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić prilikom svečanog puštanja u rad dva nova savremena uređaja.

Direktor "Afidea Banjaluka" Marijan Bilić izjavio je da je Centar za radioterapiju primjer javno-privatnog partnerstva, te da je za više od 10 godina postojanja ovdje liječeno više od 20.000 onkoloških bolesnika. "To su uglavnom osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja, za koje je ovo liječenje besplatno. To nije samo radioterapija, nego ukupna onkologija, smještaj pacijenata u Zavodu za rehabilitaciju `Dr Miroslav Zotović`, prevoz i sve u vezi sa liječenjem. `Afidea` radi u 15 evropskih zemalja, ali ovo je jedinstven primjer da sve navedene troškove snosi Fond, odnosno da institucije na takav način vode računa o onkološkim pacijentima", istakao je Bilić. On je naglasio da je najveća svjetska firma koja proizvodi opremu za radioterapiju "Varijan" proglasila Centar za radioterapiju centrom izvrsnosti. Bilić je pojasnio da nova dva "tru bim" linearna akceleratora funkcionišu na način da se prilikom zračenja precizno uništavaju samo ćelije raka, te da nema nuspojava koje su jako teške za onkološke bolesnike.

Detaljnije