FZO RS Naslovna

Od sutra olakšice za trudnice i mnoge druge osiguranike

Fond zdravstvenog osiguranja RS od sutra počinje da finansira nove lijekove koji se izdaju na recept i to za hronične opstruktivne bolesti pluća, dok će trudnicama u potpunosti finansirati lijek „didrogesteren“ za koji su do sada morali da izdvajaju participaciju u iznosu od 8 KM.
Lijek „didrogesteron“ koji se koristi za sprečavanja pobačaja i održavanje rizične trudnoće od 1. avgusta će se nalaziti na Listi A, dok je do sada bio na Listi B i trudnice su ga morale doplaćivati. Tako da trudnice sada za ovaj lijek neće izdvajati ništa što je na neki način nastavak našeg poslovnog opredeljenja da u kontinuitetu unapređujemo zdravstvenu zaštitu trudnica. Podsjećamo da je Fond i prošle godine počeo da finansira lijek „progesteron“ ( utrogestan) koji je takođe namjenjen za održavanje trudnoće i veoma često se preporučuje u trudnoći.
Osim toga, na Listu B lijekova koji se izdaju na recept uvršten је lijek (aklidinijum prašak za inhalaciju),  kao i dvokomponentni lijek (indakaterol + glikopironijum bromid) za hronične opstruktivne bolesti pluća. U pitanju je savremena, efikasna terapija zahvaljujući kojoj će, prema procjenama, biti smanjeni troškovi liječenja usljed smanjenja hospitalizacija, bolovanja i sl.
Takođe, za veći broj oboljelih od rijetkih bolesti od sutra biće dostupniji dijetetski preparati ( Infantrini, Nutrini drink, Nutri drink, Nutribel, Frebini enerdži i drugi) koji su do sada o trošku Fonda mogli da koriste samo oboljeli od pojedinih rijetkih oboljenja. Fond je uvažio prijedlog Komisije za rijetke bolesti i proširio listu oboljenja koji na recept i bez doplate mogu da podižu ove preparate na recept. Riječ je o oboljelim od Retovog sindroma, Batenove bolesti, glutarne acidurije, Edvardsovog sindroma, te mentalne retardacije. To je još jedan iskorak kada je u pitanju insitucionalna podrška oboljelim od rijetkih bolesti, jer je Fond još 2017. godine sve oboljele registrovane u Centru za rijetke bolesti oslobodio plaćanja participacije.
Podsjećamo da lijekovi koji se nalaze na Listi A su u potpunosti dostupni o trošku Fonda za one kategorije osiguranika koji su oslobođeni plaćanja participacije ( djeca do 15 godina, porodilje, trudnice, stariji od 65 godina, dobrovoljni davaoci krvi koji su darivali krv više od 10 puta i slično), a oni koji nisu oslobođeni ove obaveze plaćaju participaciju 10 odsto. Za lijekove koji se nalaze na Listi B svi osiguranici bez izuzetka plaćaju participaciju u iznosu od 50 odsto. Dakle, nema oslobođenih od ove obaveze.
Fond finansiranjem novih lijekova na recept potvrđuje svoj kontinuitet  u smislu unapređenja zdravstvene zaštite osiguranika, posebno kada su u pitanju uvođenja i finansiranja savremenih terapija koji do sada nisu bili dio obaveznog  zdravstvenog  osiguranja. Osim toga, pojednostavljenje su brojne procedure, a zdravstvena zaštita skoro u svim segmentima je dostupnija i kvalitetnija. To je sve postignuto zahvaljujući kontroli i upravljanju svim troškovima i konstatnim osluškivanjem potreba osiguranika i predstavnika udruženja pacijenata, što će Fond u skladu sa finansijskim mogućnsotima, činiti i ubuduće.

FZO RS i dalje će finansirati sistematske preglede mladih sportista

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nastaviće da finansira sistematske pregleda sportista do 18 godina. To su danas dogovorili v.d. direktor FZO RS Dejan Kusturić i ministar porodice, omladine i sporta Sonja Davidović.
 „ Dogovorili smo produženje Sporazuma o organizovanju sistematskih pregleda mladih sportista takmičara do 18 godina, koji smo potpisali prošle godine, jer smo i ranije najavili da ćemo sistemski to riješiti. Važna je preventiva i zato moramo čuvati zdravlje mladih sportista“, rekla je Davidovićeva.
Kusturić je istakao da će aneksom ugovora biti produžena saradnja i da realizacija ovog sporazuma ni u jednom momentu nije dovedena u pitanje, jer postoji dobra volja svih potpisnika da se on u potpunosti primjenjuje.
Sporazumom je definisano da će sitematski pregledi biti obavljani u Zavodu za medicinu rada i sporta.

Pokrenuta procedura za liječenje Stefana Novakovića

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu  jutros je primio zahtjev za liječenja dječaka Stefana Novakovića iz Istočnog Sarajeva u Turskoj, а procedura za odobravanje finansiranja liječenja je već pokrenuta.

Naime, na osnovu informacija iz medija direktorica Fonda solidarnosti Jasminka Vučković još ranije je kontaktirala roditelje dječaka, kao i Bolnicu u Istočnom Sarajevu, upravo sa namjerom kako bi na osnovu detaljnijih informacija Fond solidarnosti mogao da započne pripreme na sprovođenju neophodne procedure i prije zvaničnog zahtjeva, a sa ciljem da dječak pravovremeno bude primljen u bolnicu u Turskoj.

S obzirom na to da je Fond solidarnosti praktično započeo proceduru na osnovu prvih informacija o ovom slučaju u javnosti, te da su roditelji upoznati sa procedurom i potrebnom dokumentacijom, vjerujemo da će u najkraćem mogućem roku, odnosno u toku ove sedmice zahtjev biti riješen.

Podsjećamo da je za odobravanje liječenja u inostranstvu putem Fonda solidarnosti, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, neophodno da mišljenje o potrebi liječenja u inostranstvu da stručna komisija ovog fonda, kao i članovi Upravnog odbora. Takođe, određen vremenski period je potreban i kako bi se regulisale procedure u vezi sa plaćanjem liječenja, što je uslov za prijem dječaka u bolnicu u Turskoj.

Detaljnije