FZO RS Naslovna

Od sutra novi lijekovi na recept

Od sutra, tačnije 15. januara počinje da se primjenjuje nova Lista lijekova koji se izdaju na recept na kojoj se nalaze novi lijekovi koje do sada Fond zdravstvenog osiguranja RS nije finansirao poput lijekova koji se koriste za liječenje hronične opstruktivne bolesti pluća, dijabetesa, te kardiovaskularnih oboljenja.

I sa finansiranjem novih lijekova Fond nastoji da kontinurano poboljša efikasnost   liječenja savremenijim terapijama, smanji broj hospitalizacija i unaprijedi kvalitet života oboljelih. Neki od novih lijekova od sutra će biti dostupni na Listi A, gdje je participacija 10 odsto za one koji nisu oslobođeni plaćanja ove obaveze, a osiguranici koji su oslobođeni plaćanja participacije ne plaćaju ništa za  ove lijekove.

Jedan od novih lijekova koji je uvršten na Listu A i koji je od sutra dostupan na recept je lijek za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (trokomponentni lijek ''beklometazon, formoterol, glikopironijum bromid stlačeni inhalat''). Osim njega na Listu A od sutra su dostupne kapi za djecu ''holekalciferol'' u većem doznom obliku u odnosu na dosadašnji oblik, čime će se pojednostaviti primjena ovog lijeka.

Osim toga, na Listu A uvršten je i novi lijek za dijabetes tipa dva (''semaglutid''). Naglašavamo da se ovaj lijek nabavlja putem javnih nabavki, pa će osiguranicima biti dostupan nakon sprovedenog tenderskog postupka. Inače, sve  nove lijekove   propisivaće nadležni ljekari u skladu sa medicinskim indikacija

Osim toga, svi pomenuti lijekovi su savremeniji i omogućiće komforniju primjenu za osiguranike, a istovremeno doprinose i racionalizaciji troškova.

I na Listu B gdje je participacija 50 odsto za sve osiguranike bez izuzetka, od sutra su osiguranicima dostupni novi lijekovi koje Fond po prvi put uvrštava na listu. Primjera radi, osiguranicima sa hroničnom srčanom insuficijencijom na preporuku ljekara od sutra će na ovoj listi biti dostupna tri dozna oblika lijeka ''sakubitril, valsartan filmtablet''. Ovaj lijek je uvršten na preporuku Udruženja kardiologa RS koji smatraju da će se uvođenjem ovog lijeka smanjiti broj hospitalizacija  i poboljšati kvalitet života oboljelih. Na Listi B biće dostupna i nova doza lijeka ''trimetazidin'' za anginu pektoris, koji se, takođe, propisuje na preporuku kardiologa. Uvođenjem nove doze smanjuje se broj terapija ovog lijeka na jednu dnevno, što je još jedna prednost za oboljele. Ove novine su dokaz da Fond osluškuje potrebe struke i osiguranika u cilju poboljšanja efikasnosti liječenja i u skladu sa mogućnostima uvrštava nove terapije na Listu lijekova koji se izdaju na recept.

Inače, pored finansiranja novih lijekova, Fond je neke lijekove koji su se nalazili na Listi B prebacio na Listu A, gdje je participacija za lijekove mnogo manja, a oni koji su oslobođeni plaćanja participacije ne plaćaju ništa za lijekove na Listi A. Tako da će od sutra čak pet generičkih lijekova za oboljele od hronične opstruktivne bolesti pluća nalaziti na Listi A, što je velika finansijska olakšica za oboljele od ove bolesti. S obzirom na to da je riječ o lijekovima koji se koriste u terapiji hronične opstruktivne bolesti pluća, koja je u stalnom porastu, prebacivanjem ovih lijekova na Listu A, gdje je manje lično učešće osiguranika u troškovima lijekova, nastoji se smanjiti progresija ove bolesti, kao i sve njene komplikacije.

Sa uvođenjem novih lijekova na recept Fond nastavlja svoju praksu da svakom uštedom koja nastane racionalizacijom, kontrolom i upravljanjem svim troškovima usmjerava na proširenje prava osiguranih lica. Uprkos svim finansijskim izazivima sa ovom praksom Fоnd će nastaviti i ubuduće, s tim da će se još više zalagati za dodatne izvore finansiranja budući da savremena medicina napreduje iz dana u dan, a u skladu sa njom rastu i potrebe osiguranika i zdravstvene strukе.

Fondu zdravstvenog osiguranja RS Orden Njegoša 1. reda

U povodu Dana Republike Srpske – 9. januara, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović dodijelila je Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske odlikovanje Orden Njegoša I reda za izuzetne zasluge i doprinos u borbi protiv pandemije virusa korona.

Predsjednica Srpske odlikovala je za izuzetne zasluge i doprinos u organizovanju, sprovođenju i pružanju medicinske pomoći, spasavanju ljudskih života, kao i svaki drugi vid podrške i ulaganja herojskih napora u borbi protiv pandemije kovida 19, a za čiji je doprinos zaslužan cjelokupan zdravstveni sistem kojeg čine svi zdravstveni radnici i nemedicinski sektor, heroje 2020. godine, i to Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, devet bolnica u Republici Srpskoj i pedeset pet domova zdravlja u Srpskoj. Odlikovanje su, pored FZO RS dobile i institucije  Institut za javno zdravstvo Republike Srpske i Republička uprava civilne zaštite.

Predsjednica Republike je posthumno odlikovala zdravstvene radnike koji su žrtvovali svoj život za druge, i to  primarijusa doktora Dragana Vojvodića, doktora Marka Pekiju, laboratorijsku tehničarku Vladimirku Mirnić, kao i generalnog sekretara Crvenog krsta Republike Srpske Đoku Mihajlovića.

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da je dodjela odlikovanja zaslužnim pojedincima i ustanovama posebno važan čin u okviru obilježavanja Dana Republike. ''Iza nas je teška godina u kojoj su naš zdravstveni sektor i svi zdravstveni radnici pokazali nadčovječansku snagu u očuvanju ljudskih života i javnog zdravlja, zbog čega smo odlučili da priznanja idu upravo u njihove ruke. Ovo je samo mali doprinos da im se odužimo i pokažemo da poštujemo i cijenimo njihove napore'', istakla je predsjednica Srpske na svečanosti koja je organizovana u Palati Republike.Orden je u ime FZO RS preuzeo vršilac dužnosti direktora Fonda Dejan Kusturić. On je izrazio zadovoljstvo što je prepoznata uloga Fonda u borbi protiv pandemije, ističući da je ovo odlikovanje izuzetna čast, ali i velika odgovornost za budući rad Fonda.

''Ovaj orden zasluga je svih zaposlenih u Fondu koji su od početka pandemije predano radili kako bi zdravstvenom sistemu pravovremeno obezbijedili medicinsku i zaštitnu opremu i koji su i te kako ponosni što je Republika Srpska ovim ordenom prepoznala naš doprinos borbi za spas zdravstvenog sistema i očuvanje ljudskih života. Naše je bilo da najvažniji resurs u spasavanju ljudskih života, a to su zdravstveni  radnici, maksimalno sačuvamo, pravovremenom nabavkom zaštitne i medicinske opreme. U tome smo i uspjeli'', rekao je Kusturić. On je dodao da je kompletan zdravstveni sistem Srpske pokazao u ovim vanrednim okolnostima da je spreman da odgovori i najvećim izazovima, te da su zaslužno herojima proglašeni zdravstveni radnici i svi zaposleni u zdravstvenom sektoru.

Novi lijekovi na recept

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 15. januara biće dostupni novi lijekovi na recept, poput lijekova koji se koriste za liječenje hronične opstruktivne bolesti pluća, dijabetesa, te kardiovaskularnih oboljenja.

Fond sa finansiranjem novih lijekova nastoji da poboljša efikasnost liječenja savremenijim terapijama, smanji broj hospitalizacija i unaprijedi kvalitet života oboljelih.

Od polovine januara FZO RS finansiraće lijekove koji su uvršteni na Listu A, i to za hroničnu opstruktivnu bolest pluća (trokomponentnilijek ''beklometazon, formoterol, glikopironijum bromid stlačeni inhalat''), kao i lijek za dijabetes tipa dva (''semaglutid''), koje će propisivati nadležni ljekari u skladu sa medicinskim indikacijama. Takođe, na Listi A će biti dostupne i kapi za djecu ''holekalciferol'' u većem doznom obliku u odnosu na dosadašnji oblik, čime će se pojednostaviti primjena ovog lijeka. Inače, svi pomenuti lijekovi su savremeniji i omogućiće komforniju primjenu za osiguranike, a istovremeno doprinose i racionalizaciji troškova.

Kada je u pitanju Lista B, od 15. januara biće dostupan novi lijek generičkog naziva ''sakubitril, valsartan filmtablet'' u tri doze za pacijente sa hroničnom srčanom insuficijencijom. Ovaj lijek je uvršten na preporuku Udruženja kardiologa RS koji smatraju da će se uvođenjem ovog lijeka smanjiti broj hospitalizacija  i poboljšati kvalitet života oboljelih. Na Listi B biće dostupna i nova doza lijeka ''trimetazidin'' za anginu pektoris, koji se, takođe, propisuje na preporuku kardiologa. Uvođenjem nove doze smanjuje se broj terapija ovog lijeka na jednu dnevno, što je još jedna prednost za oboljele.

Ove novine su dokaz da Fond osluškuje potrebe struke i osiguranika u cilju poboljšanja efikasnosti liječenja i u skladu sa mogućnostima uvrštava nove terapije na Listu lijekova koji se izdaju na recept.

Inače, pored finansiranja novih lijekova, od 15. januara, neki lijekovi koji su se nalazili na Listi B, za koje svi osiguranici bez izuzetka plaćaju participaciju u iznosu od 50 odsto, sada će biti prebačeni na Listu A, gdje je particapija 10 odsto, a osiguranici koji su oslobođeni ove obaveze ne plaćaju ništa za lijekova sa ove liste. Tim više će ova novina obradovati oboljele od hronične opstruktivne bolesti pluća jer se čak pet generičkih lijekova za ovo oboljenje prebacuje sa Liste B na Listu A, što će biti značajno finansijsko rasterećenje za osiguranike. S obzirom na to da je riječ o lijekovima koji se koriste u terapiji hronične opstruktivne bolesti pluća, koja je u stalnom porastu, prebacivanjem ovih lijekova na Listu A, gdje je manje lično učešće osiguranika u troškovima lijekova, nastoji se smanjiti progresija ove bolesti, kao i sve njene komplikacije.

 

Detaljnije