FZO RS Naslovna

Objavljen javni poziv za kandidate za porodične doktore, pedijatre i ginekologe

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske objavio je danas u ''Glasu Srpske'' Javni poziv za kandidate za doktora medicine u timu porodične medicine, doktora medicine specijaliste pedijatrije i doktora medicine specijaliste ginekologije i akušerstva na primarnom nivou zdravstvene zaštite za 2025. godinu. Javni poziv je dostupan i na internet stranici Fonda, kao i potrebni obrasci.
Podsjećamo, novim Pravilnikom  o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj pomjeren je redovan period za promjenu/izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa i on je sada od septembra do kraja oktobra, dok je ranijih godina bio od oktobra do kraja decembra. Samim tim, sada ranije objavljujemo i javni poziv za doktore. Ova novina je uvedena kako bi Fond već u novembru raspolagao podacima o registrovanim građanima u timovima porodične medicine, kao i kod pedijatra i ginekologa. To će omogućiti da se ugovaranje zdravstvene zaštite na primarnom nivou, odnosno zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama sprovodi ranije nego što je to bio slučaj u proteklim godinama kada su ugovori potpisivani obično u prvom kvartalu za tekuću godinu. Sve dodatne informacije mogu se dobiti i u nadležnim poslovnicama Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Održan radni sastanak sa predstavnicima RFZO Srbije

Predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske održali su danas u Banjaluci radni sastanak, čime je nastavljena intenzivna saradnja dvaju fondova u cilju obezbjeđivanja što efikasnije zdravstvene zaštite građana i pojednostavljenja procedura.
Direktor FZO RS Dejan Kusturić zahvalio se Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje Srbije na dugogodišnjoj dobroj saradnji, razumijevanju i podršci koju pružaju našem fondu i našim osiguranicima. ''Ovakvi sastanci su izvrsna prilika da učimo jedni od drugih, preuzimamo dobre prakse i da zajednički dolazimo da najboljih mogućih rješenja kako bi osiguranici oba fonda imali što bolju zdravstvenu zaštitu, što nam je zajednički prioritet u radu naših institucija'', istakao je Kusturić.
Na sastanku je, između ostalog, razgovarano o unapređenju sprovođenja Sporazuma o socijalnom osiguranju, kao i elektronskoj razmjeni podataka između fondova, čime bi se unaprijedila efikasnost i ubrzale procedure, posebno kada su u pitanju hitni prijemi naših osiguranika u Srbiji i obrnuto. Pored aktuelnih pitanja u vezi sa sprovođenjem Sporazuma o socijalnom osiguranju, timovi RFZO Srbije i Srpske razmijenili su iskustva i dobre prakse i u oblasti informacionih tehnologija, finansija, lijekova i drugih tema. Predstavnici FZO RS su kolege iz Srbije upoznali sa načinom formiranja listi lijekova, funkcionisanjem Programa lijekova u Srpskoj, te načinima praćenja i održavanja kontinuiranog snabdjevanja ustanova lijekovima, kako bi se osigurala dostupnost lijekova osiguranicima i dr. Takođe, kolege iz Srbije informisale su nas o načinima njihovog rada i značajnim iskoracima koji su postignuti u oblasti zdravstvenog osiguranja u Srbiji u proteklim godinama.
Inače, saradnja RFZO Srbije i FZO Republike Srpske, koja je postojala i od ranije, intenzivirana je od sastanka rukovodstva fondova koji je održan nedavno u okviru Svesrpskog sabora u Beogradu. Na današnjem sastanku u Banjaluci dogovorene su naredne zajedničke aktivnosti i novi sastanci već početkom narednog mjeseca u Beogradu.

Promjena porodičnog ljekara, pedijatra i ginekologa u periodu od 1. septembra do 31. oktobra

Osiguranici koji žele iz bilo kog razloga da promijene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa od ove godine mogu to da učine od 1. septembra, pa do 31. oktobra, ova novina predviđena je novim Pravilnikom  o postupku ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu u Republici Srpskoj koji je počeo da se primjenjuje.
Za razliku od ranijih godina kada je za promjenu pomenutih doktora bio predviđen period u trajanju od tri mjeseca (oktobar-decembar) od ove godine skraćen je period kada se mogu promijeniti ljekari, a sve u cilju efikasnijeg ugovoranja zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama. Naime, zahvaljujući ovim izmjenama, Fond će već početkom novembra imati egzaktne podatke o broju osiguranih lica u timovima porodične medicine, pedijatrije i ginekologije što će ubrzati potpisivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za narednu godinu, budući da finansijski dio ugovora i zavisi od broja registrovanih osiguranih lica na primarnom nivou.
Napominjemo da je i u ovom skraćenom periodu, promjena pomenutih doktora omogućena na jednostavan način-  bez navođenja razloga. Potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, a  kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine.
Takođe, i dalje ostaje mogućnost, da građani mogu i i mimo za to predviđenog perioda, da promijene pomenute ljekare, ali tada je procedura malo komplikovanija i mora se imati opravdani razlog u skladu sa pomenutim pravilnikom.
Isto tako, Fond će javni poziv za kandidate za doktore medicine u timu porodične medicine ubuduće objavljivati u julu ili avgustu, za razliku do ranijih godina kada se ovaj poziv objavljivao u septembru.
Pored ove novine, novi pravilnik propisuje i rokove važenja uputnica za bolničko liječenje koja je izdata od strane službe hitne pomoći ili doktora medicine iz specijalističko-konsulativne  zdravstvene zaštite koja važi 24 časa od dana kreiranja. Isto tako, pravilnik je definisao da uputnica za medicinsku rehabilitaciju koja je izdata od strane porodičnog doktora ili pedijatra važi 30 dana od kreiranja uputnice.
Dakle, i dalje ostaje, kako je bilo predviđeno ranije pravilnikom, da uputnica koja je propisana od strane porodičnog doktora ili pedijatra za bolničko liječenje važi 30 dana, da uputnica za specijalističko - konsultativnu zdravstvenu zaštitu važi 180 dana, uputnica za dijalizni tretman u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi važi 12 mjeseci, a  usluge hemio terapije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi osigurano lice ostvaruje na osnovu jedne uputnice izabranog doktora medicine u timu porodične medicine, bez obzira na broj i dinamiku ciklusa hemioterapije.