FZO RS Naslovna

Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske finansira trenutno sedam lijekova za osiguranike zaražene virusom HIV-a i konstantno nastojimo da uvodimo nove, savremene terapije kako bismo dodatno unapređivali kvalitet i dostupnost zdravstvene zaštite oboljelih.

Tako je i u ovoj godini u okviru Programa lijekova uvršten novi antiretrovirusni lijek čija je prednost u povećanju terapijske efikasnosti prilikom primjene sa drugim dostupnim lijekovima. Takođe, i u prošloj godini uvrštena je nova efikasna terapija za pacijente sa HIV infekcijom koja ima fiksnu kombinaciju tri tablete  zahvaljujući kojoj oboljeli smanjuju unos dnevne količine tableta koje su im potrebne. Dakle, u kontinuitetu nastojimo da uvodimo nove terapije, a trenutno antiretrovirusne terapije prima oko 90 pacijenata u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Napominjemo da se lijekovi za HIV/AIDS nabavljaju u okviru Programa lijekova što znači da se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama prema prioritetima koje u skladu sa medicinskim indikacijama određuju ljekari UKC RS. Međutim, Fond svake godine ovaj program usklađuje sa svojim finansijskim planom i mogućnostima i nastojimo iz godine u godinu da lijekovi iz Programa lijekova budu dostupni što većem broju pacijenata, uključujući i oboljele od HIV-a.

U povodu Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, podsjećamo da zdravstvenu zaštitu osiguranika koji su zaraženi virusom HIV-a ili koji su oboljeli od AIDS-a u potpunosti finansira Fond, jer je riječ o kategoriji osiguranika koja je oslobođena plaćanja participacije za sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje. Prema tome, pored lijekova, FZO RS za oboljele finansira potrebne preglede, liječenja i dr.  Napominjemo da je HIV zaraženim i oboljelim od AIDS-a uvijek dostupna zdravstvena zaštita jer za njih ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja nije uslovljeno uplatom doprinosa. Isto tako, od 2020. godine omogućeno je da oboljeli mogu po osnovu svog oboljenja biti zdravstveno osigurani, ukoliko nemaju drugi osnov osiguranja. Zdravstveni sistem je i na ovaj način prepoznao važnost njihovog liječenja i da u svakom trenutku imaju zdravstvenu zaštitu.

Nedavno je u cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene usluge, kao i standardizacije dijagnostike i terapije HIV-a i AIDS-a, prezentovan novi Klinički vodič za tretman HIV-a i AIDS-a, kao i Protokol o savjetovanju i testiranju na HIV, čime je u Republici Srpskoj dodatno unaprijeđeno liječenje oboljelih. Inače, u Srpskoj se u kontinuitetu sprovodi epidemiloški nadzor i liječenje osoba sa HIV/AIDS-om, a posebnu pažnju potrebno je posvetiti prevenciji i ranom otkrivanju inficiranih virusom HIV-a.

Pokrenut postupak nabavke lijekova za rijetke bolesti za narednu godinu

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske pokrenuo je otvoreni postupak za nabavku posebnog programa lijekova za rijetke bolesti za narednu godinu, a vrijednost ove nabavke je oko 11 miliona KM sa PDV-om.

Za narednu godinu planirano je da se nabavi devet lijekova za osam rijetkih oboljenja, kao što su cistična fibroza, Pompeova bolest, mukopolisaharidoza tip 2 i 4, Gošeova bolest tip 1, Gošeova bolest tip 1 ili 3, Hanterov sindrom, Morkio A sindrom, kao i lijek za liječenje akutnih napada angioedema.

Budući da potpisani ugovori za ovu godinu ističu u januaru naredne godine, FZO RS je već sada pokrenuo novu proceduru kako bi se pravovremeno obezbijedili lijekovi za pomenute rijetke bolesti i za 2023. godinu. Na ovaj način u Republici Srpskoj obezbjeđuje se kontinuitet dostupnosti nekih od najsavremenijih u svijetu dostupnih lijekova za oboljele od rijetkih oboljenja. Inače, u pitanju su većinom izuzetno skupi lijekovi, te trošak za samo jedan lijek koji se nabavlja za oboljele od cistične fibroze (koji imaju najmanje jednu mutaciju F508 del u genu) godišnje iznosi više od šest miliona KM. Vjerujemo da će biti zainteresovanih dobavljača koji ispunjavaju sve potrebne kriterije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, te da će nabavka biti uspješno realizovana u predviđenim rokovima.

Stalni napredak u medicini i farmaciji dovodi do konstantnog otkrivanja novih oboljenja, kao i novih lijekova što je veliki finansijski izazov i za najrazvijenije zemlje svijeta. FZORS nastoji da u okviru raspoloživih sredstava, uprkos jednom izvoru prihoda, osiguranicima obezbijedi što veći broj novih lijekova naročito za najugroženije kategorije.

 

Detaljnije

’’IZIS unaprijedio poslovanje i ubrzao rad’’

Implementacijom Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u Domu zdravlja Banjaluka okončana je još jedna faza IZIS-a jer su sada svi domovi zdravlja u Srpskoj integrisani u ovaj sistem. Dakle, osim DZ Banjaluka, drugi domovi zdravlja već dvije godine rade u IZIS-u i uočavaju sve prednosti ovog programa koji doprinosi efikasnosti zdravstvenog sistema.
IZIS je, inače, potpuno novi sistem koji je implementiran u javnim zdravstvenim ustanovama, kao i privatnim koje imaju potpisan ugovor sa Fondom, i znači kompletno informaciono uvezivanje svih zdravstvenih ustanova u jedan sistem, čime će se značajno unaprijediti efikasnost zdravstvene zaštite. Pored toga, integrisanje podataka na jednom mjestu omogućiće i nadležnim institucijama da realno kreiraju buduće zdravstvene politike i strategije razvoja.
V.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić zahvalio se svim zdravstvenim radnicima koji već duže od dvije godine rade u IZIS-u i koji su prepoznali sve prednosti ovog sistema. ''Na početku su svi imali problema, što je očekivano, ali su shvatili da je to period prilagođavanja i svi zajedno smo taj period uspješno prevazišli, uključujući i građane koji su imali razumijevanja i strpljenja'', rekao je Kusturić.
Kusturić je naveo da IZIS ''nije izmislio FZO'' već da je to odluka Republike i da je u pitanju projekat od republičkog značaja i zakonska obaveza, a Fond je dobio zadatak da ga realizuje. ''Pored svojih redovnih obaveza i poslova preuzeli smo i realizaciju IZIS-a. Mislim da smo taj posao obavili profesionalno. Zahvaljujem se i radnicima Fonda koji konstantno rade na ovom projektu i stalno su dostupni i zdravstvenim radnicima kojima je potrebna tehnička pomoć'', istakao je direktor Fonda.
Komentarišući teškoće na početku primjene IZIS-a u Domu zdravlja Banjaluka, on je rekao da su svi zdravstveni radnici prošli ''iste muke'' i da je jedan od razloga problema otpor prema nečemu što je novo. ''Potrebno je vrijeme da se zdravstveni radnici prilagode novom sistemu. Moram posebno da istaknem Dom zdravlja u Bijeljini koji su nečekajući migraciju podataka iz prethodnog sistema, sve i jedan zdravstveni karton ručno unijeli u IZIS. U toj ustanovi, kao i mnogim drugim, IZIS se koristi već više od dvije godine. Uvažavajući činjenicu da je Dom zdravlja u Banjaluci najveći sa najvećim broj pacijenata i timova, njih smo ostavili posljednje da se integrišu u IZIS'', rekao je Kusturić.

Detaljnije