FZO RS Naslovna

U povodu jubileja FZO RS: Dječiji dan u Filijali Zvornik

U povodu 30 godina postojanja Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske organizujemo još jednu aktivnost posvećenu najmlađima, ali i našim radnicima, a to su dječiji dani u našim filijalama. Filijala i Poslovnica FZO RS Zvornik prvi su organizovali dječiji dan, a to je bila prilika da se djeca radnika ove filijale kroz igru i druženje upoznaju sa zanimanjima i radnim prostorom svojih roditelja, kao i našom institucijom. Mališani su se najviše radovali međusobnom upoznavanju i druženju, a obradovali smo ih i balonima sa logom posvećenom jubileju FZO RS.
Inače, ovo je jedna od aktivnosti koja ima za cilj i jačanje timskog duha, motivacije i međusobnih odnosa u kolektivu što je ključno za efikasan i produktivan rad svake organizacije. Naime, samo sa ''zdravim'' kolektivom možemo biti i istinski servis građana, što je naša osnovna uloga. Podsjećamo, prva aktivnost koju smo organizovali u okviru obilježavanja jubileja FZO RS bio je koncert ''Vrapčića'' u Banjaluci kojeg je Fond poklonio mališanima. Sve aktivnosti koje smo planirali ovim povodom u narednom periodu biće posvećene našim osiguranicima, počevši od najmlađih. Namjera nam je da kroz sve planirane aktivnosti ukazujemo i jačamo svijest građana o značaju zdravstvenog osiguranja, naročito načela solidarnosti na kojem počiva naše obavezno zdravstveno osiguranje. Bez solidarnosti, jednakosti i uzajamnosti svi građani ne bi imali jednaka prava iz zdravstvenog osiguranja, kao što je to sada slučaj, zbog toga i slogan naše kampanje glasi ''Snaga je u solidarnosti''.
Na dan osnivanja FZO RS, 27. jula, planiramo da u svim našim filijalama organizujemo druženja sa građanima kako bismo ih informisali o pravima iz zdravstvenog osiguranja, procedurama ostvarivanja prava, te kako bismo saslušali njihove eventualne primjedbe i probleme sa kojima se susreću prilikom ostvarivanja prava, jer nam je u cilju da i dalje partnerski razvijamo sistem zdravstvenog osiguranja.

U povodu 30 godina postojanja: FZO RS mališanima poklanja koncert ''Vrapčića''

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 9. juna sa početkom u 18 časova svim mališanima poklanja koncert ''Vrapčića'' u Parku ''Petar Kočić'' u povodu 30 godina postojanja naše institucije.  Pozivamo sve mališane, kao i njihove roditelje, bake i deke,  da nam se pridruže u parku kako bismo zajedno proslavili jubilej.

Koncert ''Vrapčića'' je ujedno i prva aktivnost kojom počinjemo obilježavanje jubileja pod sloganom ''Snaga je u solidarnosti'', a sve naše aktivnosti koje smo ovim povodom planirali u narednom periodu biće usmjerene i organizovane upravo zbog onih zbog kojih i postojimo - naše osiguranike. Budući da zdravstveno osiguranje počiva na principima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti, upravo ovaj slogan nosi u sebi snažnu poruku koliko je važno sačuvati sistem koji njeguje solidarnost zdravih sa bolesnim, mladih sa starima i da svi imaju ista prava – bez obzira na ekonomski i socijalni status. Prema tome, kroz sve planirane aktivnosti namjera nam je da ukazujemo i jačamo svijest građana o značaju zdravstvenog osiguranja.

Pored koncerta za mališane, planirano je da na rođendan FZO RS, tačnije 27. jula, u svim našim filijalama ponovo organizujemo druženje sa građanima kako bismo im približili zdravstveno osiguranje, informisali ih o pravima i saslušali sve eventualne primjedbe i sugestije,  jer nam je u cilju da i dalje partnerski razvijamo zdravstveno osiguranje.

Fond će ove godine posebnu pažnju posvetiti i udruženjima pacijenata koji su, takođe, svojom aktivnošću i prijedlozima doprinijeli poboljšanju kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite.

Dakle, umjesto svečanih ceremonija koje su uobičajne u ovim situacijama, fokus obilježavanja 30 godina postojanja stavljamo na osiguranike da zajedno sa njima proslavimo ovaj značajan jubilej i na ovaj način još jednom potvrdimo da smo servis građana.

Podsjećamo, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske osnovan je Odlukom Skupštine Republike Srpske od 27. jula 1992. godine, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju Republike Srpske. Sadašnjem Fondu prethodila je Samoupravna interesna zajednica (SIZ) zdravstvenog osiguranja, koja je osnovana 1974. godine, a prije toga su postojali zavodi za socijalno osiguranje.

Inače, Fond zdravstvenog osiguranja je javna institucija koja sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje, rukovodeći se načelima solidarnosti, uzajamnosti i jednakosti, zahvaljujući kojima svi građani Srpske imaju jednaka prava. Snaga je u solidarnosti!

Stare zdravstvene knjižice važe do kraja 2022. godine

Budući da je blizu 80 odsto osiguranih lica preuzelo svoju elektronsku karticu, tačnije oko 740.000, stvorili su se uslovi da se odredi rok važenja stare zdravstvene knjižice. Tako da će se stara zdravstvena knjižica moći upotrebljavati do kraja ove godine, odnosno osiguranici koji još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu trebalo bi da to učine do kraja 2022. godine.

Ovo je, između ostalog, predviđeno i novim Pravilnikom o utvrđivanju svojstva osiguranog lica, matičnoj evidenciji i elektronskoj zdravstvenoj kartici koji stupa na snagu 1. juna ove godine.

Naime, Fond je i nakon poziva osiguranicima da preuzimaju svoju elektronsku karticu ostavio mogućnost da se uporedo koristi i stara zdravstvena knjižica, a sve u cilju da se  izbjegne nagli prelazak na ovu novinu, da bi se ostavilo dovoljno vremena za preuzimanje nove kartice, te kako bi se osiguranici na što jednostavniji način prilagodili novom  načinu provjere statusa osiguranja.

Podsjećamo, prve elektronske kartice uručene su još 2020. godine, ali je zbog pandemije proces podjele e kartica bio usporen, te je od prošle godine počela intenzivnija podjela.

Takođe, novim Pravilnikom je predviđeno da elektronske zdravstvene kartice koje se budu izrađivale od 1. juna ove godine imaju rok važenja 10 godina, umjesto sadašnjih pet godina. Što se tiče elektronskih kartica koje su ranije štampane, budući da nema tehničkih prepreka, u slučaju da ne budu oštećene, da nije došlo do promjene ličnih podataka i sl.,  nema razloga da se i one ne koriste i nakon roka važenja koji je na njima naveden.

Naime, prvobitni rok od pet godina važenja e kartica postavljen je, prvenstveno, jer je to bio period garantog roka samog projekta IZIS-a koji uključuje sve elemente, poput nabavke hardvera, softera, štampanja e kartica i slično. Tako da su se sada stvorili uslovi da rokovi važenja e kartica traju mnogo duže, kako  novih tako i starih e kartica, odnosno koje su štampane prije 1. juna. O eventualnom produženju roka važenja starih e kartica trebalo bi, takođe, da se donese i odgovarajuća odluka.

Inače, elektronska kartica služi da pacijent bude identifikovan u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu (IZIS), da se na osnovu nje ostvari pristup zdravstvenom kartonu pacijenta i na osnovu kartice se provjerava status osiguranog lica. Takođe, za razliku od stare zdravstvene knjižice, elektronske kartice se ne ovjeravaju. Podsjećamo, u javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj implementiran je IZIS koji pored upotrebe elektronske kartice podrazumijeva i upotrebu elektronskog kartona, e recepta, e uputnice i dr.