FZO RS Naslovna

Fond prepoznat kao institucija koja unapređuje reproduktivno zdravlje

U organizaciji Centra za mame sinoć je u Banjaluci organizovana konferencija pod nazivom "Želim biti mama" na kojoj su, između ostalih, učestvovali i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS, budući da Fond još od 2007. godine finansira vantjelesnu oplodnju. Osim toga, Fond u potpunosti finansira zdravstvenu zaštitu trudnica, kao i sve preglede i liječenja koja se odnose na planiranje porodice ali i na liječenje steriliteta, te porođaj ili prekid trudnoće iz medicinskih razloga.
„ Drago nam je da smo ovim pozivom prepoznati kao institucija koja konkretnim mjerama doprinosi unapređenju reproduktivnog zdravlja i na ovaj način pruža podršku pronatalitetnoj politici Republike Srpske“, istakla je portparol Fonda Darija Filipović Ostojić koja je sa zaštitnicom prava osiguranih lica Goranom Marić učestvovala na ovoj konferenciji.
Podsjećamo da Fond finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za parove koji prirodnim putem ne mogu da dobiju bebu. Pored toga, od 2017. godine, počeo da finansira i novu uslugu - čuvanje embriona na dvije godine, dok su ranije naši osiguranici morali da sami plaćaju ovu uslugu. Zahvaljujući uvođenju ove procedure, parovi ne moraju da prolaze kompletan proces vantjelesne oplodnje.
Napominjemo da je Fond zdravstvenog osiguranja RS u pandemiji virusa korona donio odluku da u slučaju prekidanja postupka vantjelesne oplodnje zbog infekcije korona virusom, par ima pravo da ponovi postupak vantjelesne, znači ne gube pravo na jedan pokušaj.

Detaljnije

U susret Međunarodnom danu borbe protiv AIDS-a: Fond finansira novi antivirusni lijek za osiguranike sa HIV infekcijom

Da  zdravstveni sistem prepoznaje važnost i pruža podršku u borbi protiv AIDS-a najbolje pokazuje podatak i da je Fond zdravstvenog osiguranja nedavno na Poseban program nabavke uvrstio novi antivirusni lijek „emtricitabin, rilvipirin, tenofovir, disoproksil“,  film tablete za liječenje odraslih pacijenata sa HIV infekcijom  sa kojim se postiže efikasnost u liječenju.

Prednost ovog lijeka u odnosu  na dostupne lijekove za terapiju HIV-a ogleda se u tome, jer je riječ o efikasnijoj terapiji koja ima fiksnu kombinaciju tri tablete  zahvaljujući kojoj će oboljeli od AIDS-a smanjiti unos dnevne količine tableta koje su im potrebne za liječenje. Ovaj lijek, budući da se nabavlja putem javnih nabavki, u bolnicama će biti dostupan nakon sprovedenog tenderskog postupka onim pacijentima koji imaju preporuku UKC RS.

Osim ovog lijeka, zdravstveno osiguranje za ove osiguranike u potpunosti finansira još nekoliko lijekova koji osiguranici ne podižu u apotekama, nego su dostupni u Univerzitetsko- kliničkom centru RS gdje se, inače, liječе svi oboljeli od HIV - a, odnosno iz cijele Republike Srpske. 

Podsjećamo da zdravstvenu zaštitu osiguranika Fonda zdravstvenog osiguranja RS koji su zaraženi virusom ХИВ-а u potpunosti finansira Fond, jer je riječ o kategoriji osiguranih lica koja je oslobođena plaćanja participacije za sve ono što spada u obavezno zdravstveno osiguranje.  Inače, svim stanovnicima u Republici Srpskoj koji imaju neku od zaraznih bolesti, uključujući i HIV  uvijek se pruži neophodna zdravstvena zaštita, bez obzira da li se radi o osiguranim licima ili ne, jer je riječ o specifičnim bolestima od posebno socijalno-medicinskog značaja. Takođe, ovoj kategoriji osiguranika se uvijek ovjeri zdravstvena knjižica bez obzira da li je za njih uplaćen doprinos za zdravstveno osiguranje.

Takođe, nedavnim izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju RS,  tačnije od prošle godine, omogućeno je da zaraženi od HIV-a mogu po osnovu svoje bolesti biti zdravstveno osigurani ukoliko ne postoji nijedna druga mogućnost, što ranije nije bio slučaj. Zdravstveni sistem je i na ovaj način prepoznao važnost njihovog liječenja i da u svakom trenutku imaju zdravstveno osiguranje.

Budući i da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti RS precizirano je da se na nivou Republike obezbjeđuje zdravstvena zaštita pod jednakim uslovima populacionim i nozološkim grupama od posebnog socijalno-medicinskog značaja, u koje spadaju, između ostalih, i lica koja žive sa HIV infekcijom, tako da Fond nastoji da pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ovoj kategoriji osiguranika maksimalno olakša, a zdravstvenu zaštitu učini što dostupnijom.

Izmjene pravilnika stupile na snagu: Fond finansira zamjenu procesora za kohlearne implantate

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, pored kohlearnih implantata, počeo je i da finansira i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema, odnosno zamjenu postojećih procesora, jer su izmjene Pravilnika o pravu na medicinska sredstva stupile na snagu.

Zahvaljujući ovoj odluci, podsjećamo da će Fond za djecu do 15 godina  u potpunosti finansirati zamjenu postojećih procesora koja koštaju više od 17.000 KM, dok će roditelji djece od 15 do 18 godina partcipirati u troškovima zamjene ovih procesora u iznosu od 5 odsto, a lica starija od 18 godina sa 10 odsto.

Fond je na prijedlog Udruženja roditelja djece sa kohlearnim implantom „Čujem – govorim“  u Pravilnik o pravu na medicinska sredstva uvrstio i procesor zvuka za korisnike kohlearnog implant sistema za sve starosne skupine.

Zamjena postojećih procesora je od izuzetnog značaja za osiguranike koji imaju ugrađene kohlearne implantate zahvaljajući kojim im je poboljšan sluh, jer u slučaju kvara bilo kog dijela aparata, korisnici u potpunosti gube sluh.

Inače, pravo na zamjenu postojećih procesora na period od sedam godina ostvaruje se na prijedlog konzilijuma specijalista otorinolaringologa ustanove tercijarnog nivoa i rješenjem Fonda.  Usluga zamjene postojećih procesora  se,  takođe,  pruža u Univerzitetsko-kliničkom centru RS.

Podsjećamo da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u martu prošle godine počeo da finansirа kohlearnе implantate za djecu sa oštećenim sluhom, tako da je sa finansiranjem i zamjenom postojećih procesora, učinjen  još jedan pomak u poboljšanju uslova liječenja osiguranika koji imaju zdravstvene probleme sluha. Napominjemo i da trošak ugradnje kohlearnog implanta za jednog osiguranika iznosi oko 32.000 KM, a ova usluga se pruža u UKC RS. 

Kohlearni implantati se uglavnom ugrađuju djeci sa urođenom obostranom gluvoćom, kao i djeci sa progresivnim postlingvalnim gubitkom sluha ili stanja nakon menignitisa. Sve dosadašnje studije su pokazale da zahvaljujući ovom aparatu djeca imaju uredno razvijen govor, redovno pohađaju školu i aktivni su članovi društvene zajednice.