FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Održan sastanak sa nacionalnim koordinatorom za multiplu sklerozu

Zamjenik direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Aleksandar Sekulić sa saradnicima održao je danas sastanak sa dr Sanjom Grgić, nacionalnim koordinatorom za multiplu sklerozu, na kojem je razgovarano o dostupnosti terapija u Srpskoj za oboljele od ove bolesti.

Sastanak je održan u okviru priprema Fonda za novi program lijekova za narednu godinu. Naime, cilj Fonda je da uključi sve relevantne sudionike, a kako bismo kreirali i predložili program koji, uz ograničene finansijske mogućnosti, u najvećoj mogućoj mjeri može da odgovori potrebama struke i pacijenata. Dr Grgić je predstavnike Fonda informisala i o nedavno održanom kongresu Jugoistočne Evrope o multiploj sklerozi, ističući da Srpska po inovativnim terapijama koje su dostupne kod nas ne zaostaje u odnosu na druge zemlje i da su u proteklim godinama učinjeni iskoraci kada je u pitanju dijagnostika i liječenje oboljelih. Takođe, ona je ukazala na potrebu povećanja broja pacijenata na ovim terapijama. Predstavnici Fonda su istakli da je cilj ovog konsultativnog sastanka upravo da se sagleda trenutno stanje i realne potrebe, a kako bi se nastojalo da se za sljedeću godinu omogući dostupnost terapija za veći broj pacijenata. Podsjećamo, sredstva za finansiranje lijekova iz Programa lijekova obezbjeđuju se u budžetu Republike i radi se o izuzetno skupim terapija, dostupnim za ograničen broj pacijenata, za rijetka i druga teška oboljenja čiji troškovi premašuju mogućnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Inače, FZO RS je nedavno održao sastanak i sa predstavnicima Udruženja oboljelih od multiple skleroze, takođe, sa namjerom da se evidentiraju i njihovi zahtjevi i potrebe, te kako bismo partnerski radili na unapređenju zdravstvene zaštite oboljelih od ove bolesti.