FZO RS Kontakt

Dejan Kusturić, v.d. direktor

Marinko Štrbac, šef Kabineta

E-mailfzors@zdravstvo-srpske.org

Telefon i faks: + 387 (0) 51 249 174, 216 595

 

Naziv: Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske      
Adresa: Zdrave Korde 8; 78 000 Banja Luka
Telefoni: +387 (0) 51  249 100, 249 101, 249 200, 249 201

Faks: +387 (0) 51 216 595
E-mailfzors@zdravstvo-srpske.org

 

Filijala Banja Luka

 • Rukovodilac: Vladimir Dabić dipl.prav.
 • Tel: 051 249 180
 • Faks: 051 249 186
 • Adresa i PTT broj: Zdrave Korde 8; 78 000

Poslovnica Banja Luka

 • Tel: 051 249 117
 • Faks: 051 249 186
 • Adresa i PTT broj: Zdrave Korde 8; 78 000

Poslovnica Srbac

 • Tel: 051 740 023
 • Faks: 051 741 232
 • Adresa i PTT broj: Prvomajska bb; 78 420

Poslovnica Čelinac

 • Tel: 051 555 106
 • Faks: 051 551 080
 • Adresa i PTT broj: Vidovdanska bb; 78 240

Poslovnica Laktaši

 • Tel: 051 535 047/ 535 045
 • Faks: 051 535 047/ 535 045
 • Adresa i PTT broj: Kozarska bb; 78 250

Poslovnica Kotor Varoš

 • Tel: 051 783 859
 • Faks: 051 785 126
 • Adresa i PTT broj: Cara Dušana; 78 220

Poslovnica Gradiška

 • Tel: 051 813 353
 • Faks: 051 813 668
 • Adresa i PTT broj: Vidovdanska 7; 78 400

Poslovnica Mrkonjić Grad

 • Tel: 050 211 321
 • Faks: 050 211 321
 • Adresa i PTT broj: Karađorđeva bb; 78 260

Poslovnica Prnjavor

 • Tel: 051 665 441
 • Faks: 051 660 532
 • Adresa i PTT broj: Karađorđeva 6; 78 430

Poslovnica Šipovo

 • Tel: 050 371 432
 • Faks: 050 371 432
 • Adresa i PTT broj: Njegoševa 3; 70 270

Poslovnica Kneževo

 • Tel: 051 594 010
 • Faks: 051 591 751
 • Adresa i PTT broj: Rajka Dukića bb; 78 230

Ekspozitura Ribnik

 • Tel: 050 431 025
 • Faks: 050 430 060
 • Adresa i PTT broj: Ribnik bb; 79 288

Ekspozitura Jezero

 • Tel: 050 211 321
 • Faks: 050 211 321
 • Adresa i PTT broj: Karađorđeva bb; 78 260

Ekspozitura Istočni Drvar

 • Tel: 050 431 025
 • Faks: 050 431 025
 • Adresa i PTT broj: Ribnik bb; 79 288

Ekspozitura Drinić

 • Tel: 050 465 048
 • Faks: 050 465 048
 • Adresa i PTT broj: Drinić centar bb; 79 290
 

Filijala Prijedor

 • Rukovodilac: Svetlana Tatić, dipl. farmaceut
 • Tel: 052 213 255
 • Faks: 052 211 047
 • Adresa i PTT broj: Oslobodilaca 6; 79 101

Poslovnica Prijedor

 • Tel: 052 213 255
 • Faks: 052 211 047
 • Adresa i PTT broj: Oslobodilaca 6; 79 101

Poslovnica Kozarska Dubica

 • Tel: 052 410 218
 • Faks: 052 410 440
 • Adresa i PTT broj: Svetosavska 11; 79 240

Poslovnica Novi Grad

 • Tel: 052 751 050
 • Faks: 052 751 050
 • Adresa i PTT broj: Miloša Obilića 8; 79 220

Ekspozitura Krupa na Uni

 • Tel: 052 480 880
 • Faks: -
 • Adresa i PTT broj: Donji Dubovik; 79 227

Ekspozitura Oštra Luka

 • Tel: 052 337 297
 • Faks: 052 337 297
 • Adresa i PTT broj: Oštra Luka; 79 263

Ekspozitura Kostajnica

 • Tel: 052 663 430
 • Faks: 052 664 180
 • Adresa i PTT broj: Svetosavska bb; 79 224
 

Filijala Doboj

 • Rukovodilac: Vedran Skokić, dipl.prav.
 • Tel: 053 242 088, 053 241 895, 053 227 890
 • Faks: 053 227 383
 • Adresa i PTT broj: Filipa Višnjića 56; 74 000

Poslovnica Doboj

 • Tel: 053 241 763, 053 490 102
 • Faks: 053 227 383
 • Adresa i PTT broj: Filipa Višnjića 34; 74 000

Poslovnica Brod

 • Tel: 053 620 170, 620 171
 • Faks: 053 620 170
 • Adresa i PTT broj: Trg 7. oktobra; 74 450

Poslovnica Derventa

 • Tel: 053/333-282, 053/310-210
 • Faks: x
 • Adresa i PTT broj: Karađorđeva bb, 74400 Derventa

Poslovnica Modriča

 • Tel: 053 811 126
 • Faks: 053 820 182
 • Adresa i PTT broj: Dositeja Obradovića 14; 74 480

Ekspozitura Petrovo

 • Tel: 053 262 041, 260 116
 • Faks: 053 260 116
 • Adresa i PTT broj: Todora Vujasinovića bb; 74 317

Poslovnica Šamac

 • Tel: 054 612 488, 620 180, 620 181
 • Faks: 054 612 488
 • Adresa i PTT broj: Nikole Tesle 57; 76 230

Poslovnica Teslić

 • Tel: 053 431 072
 • Faks: 053 410 280, 410 281, 431 072
 • Adresa i PTT broj: Marka Pejića bb, 74 270

Ekspozitura Vukosavlje

 • Tel: 053 820 181, 820 182, 811 126
 • Faks: 053 820 182
 • Adresa i PTT broj: Vidovdanska bb, Modriča; 74 480

Ekspozitura Stanari

 • Tel: 053/290-718
 • Adresa: Stanari bb, PTT broj 74208
 

Filijala Bijeljina

 • Rukovodilac: Nataša Pejić, dipl. pravnik
 • Tel: 055 201 285
 • Faks: 055 203 221
 • Adresa i PTT broj: Bogdana Žerajića bb; 76 300

Poslovnica Bijeljina

 • Tel: 055 211 667
 • Faks: 055 203 221
 • Adresa i PTT broj: Bogdana Žerajića bb; 76 300

Poslovnica Lopare

 • Tel: 055 650 299
 • Faks: 055 650 299
 • Adresa i PTT broj: Cara Dušana 32; 75 240

Poslovnica Ugljevik

 • Tel: 055 772 217, 773 341, 773 340
 • Faks: -
 • Adresa i PTT broj: Đenerala Draže Mihailovića bb; 76 330

Ekspozitura Pelagićevo

 • Tel: 054 810 491
 • Faks: 054 810 491
 • Adresa i PTT broj: Pelagićevo; 76 256

Ekspozitura Donji Žabar

 • Tel: 054 861 305
 • Faks: 054 861 305
 • Adresa i PTT broj: Beogradska bb; 76 278 Lončari
 

Filijala Istočno Sarajevo

 • Rukovodilac: Biljana Majdov master menadžer
 • Tel: 057 342 698
 • Faks: 057 342 694
 • Adresa i PTT broj: Vojvode Radomira bb; 71 124

Poslovnica Istočno Novo Sarajevo

 • Tel: 057 316 652
 • Faks: 057 676 652
 • Adresa i PTT broj: Srpskih vladara 3; 71 124

Poslovnica Istočna Ilidža

 • Tel: 057 317 280
 • Faks: 057 317 280
 • Adresa i PTT broj: Srpskih vladara 3; 71 124

Poslovnica Pale

 • Tel: 057 223 047
 • Faks: 057 223 047
 • Adresa i PTT broj: Srpskih ratnika 43; 71 420

Poslovnica Sokolac

 • Tel: 057 447 330
 • Faks: 057 400 030
 • Adresa i PTT broj: Romanijska 6; 71 350

Poslovnica Rogatica

 • Tel: 058 415 041
 • Faks: 058 415 041
 • Adresa i PTT broj: Srpske sloge 50; 73 320

Ekspozitura Han Pijesak

 • Tel: 057 557 215
 • Faks: 057 557 215
 • Adresa i PTT broj: Željeznička 2; 71 360

Ekspozitura Istočni Stari Grad

 • Tel: 057 265 201
 • Faks: 057 265 201
 • Adresa i PTT broj: Hreša; 71 144

Ekspozitura Trnovo

 • Tel: 057 612 090
 • Faks: 057 612 090
 • Adresa i PTT broj: Trg Srđana Kneževića 2; 71 220
 

Filijala Zvornik

 • Rukovodilac: Dragan Riđošić dipl.prav.
 • Tel: 056 210 426
 • Faks: 056 210 114
 • Adresa i PTT broj: Ul. Patrijarha Pavla bb, zgrada DEKOR; 75 400

Poslovnica Zvornik

 • Tel: 056 210 366, 231 280
 • Faks: 056 231 280
 • Adresa i PTT broj: Ul. Patrijarha Pavla bb, zgrada DEKOR; 75 400

Poslovnica Bratunac

 • Tel: 056 410 288
 • Faks: 056 420 090
 • Adresa i PTT broj: Srebreničkog odreda 12; 75 420

Poslovnica Milići

 • Tel: 056 741 446
 • Faks: 056 745 310
 • Adresa i PTT broj: Svetog Nikole 13; 75 446

Ekspozitura Šekovići

 • Tel: 056 653 112
 • Faks: 056 654 510
 • Adresa i PTT broj: Kralja Petra Karađorđevića 11; 75 450

Poslovnica Vlasenica

 • Tel: 056 710 201, 733 099
 • Faks: 056 710 200
 • Adresa i PTT broj: Svetosavska 88; 75 440

Ekspozitura Srebrenica

 • Tel: 056 445 090, 440 066
 • Faks: 056 445 090
 • Adresa i PTT broj: Maršala Tita bb; 75 430

Ekspozitura Skelani

 • Tel: 056 471 069
 • Faks: 056 471 069
 • Adresa i PTT broj: Skelani bb; 75 436

Ekspozitura Osmaci

 • Tel: 056 338 515
 • Faks: 056 338 515
 • Adresa i PTT broj: Osmaci bb; 75 406
 

Filijala Trebinje

 • Rukovodilac: Aleksa Nikitović
 • Tel: 059 272 160
 • Faks: 059 272 391
 • Adresa i PTT broj: Kralja Petra I Oslobodioca bb; 89 101

Poslovnica Trebinje

 • Tel: 059 270 230
 • Faks: 059 270 230
 • Adresa i PTT broj: Preobraženska 1; 89 101

Poslovnica Bileća

 • Tel: 059 370 077
 • Faks: 059 370 077
 • Adresa i PTT broj: Obilića Venac 9; 89 230

Poslovnica Nevesinje

 • Tel: 059 601 081
 • Faks: 059 601 081
 • Adresa i PTT broj: Cara Dušana 24; 88 280

Poslovnica Gacko

 • Tel: 059 472 656
 • Faks: 059 472 656
 • Adresa i PTT broj: Bogdana Zimonjića 14; 89 140

Ekspozitura Ljubinje

 • Tel: 059 621 290
 • Faks: 059 621 290
 • Adresa i PTT broj: Trg Nemanjića bb; 88 380

Ekspozitura Berkovići

 • Tel: 059 370 077
 • Faks: 059 370 077
 • Adresa i PTT broj: Obilića Venac 9; 89 230

Ekspozitura Istočni Mostar

 • Tel: 059 370 077
 • Faks: 059 370 077
 • Adresa i PTT broj: Cara Dušana 24; 88 280

Ekspozitura Borci

 • Tel: 059 601 081
 • Faks: 059 601 081
 • Adresa i PTT broj: Cara Dušana 24; 88 280
 

Filijala Foča

 • Rukovodilac: Draženka Đurić dr stomatologije
 • Tel: 058 220 290
 • Faks: 058 210 164
 • Adresa i PTT broj: Nemanjina bb; 73 300

Poslovnica Foča

 • Tel: 058 210 756
 • Faks: 058 210 756
 • Adresa i PTT broj: Nemanjina bb; 73 300

Ekspozitura Čajniče

 • Tel: 058 315 148
 • Faks: 058 315 148
 • Adresa i PTT broj: Serdar Janka Vukotića 16; 73 280

Ekspozitura Kalinovik

 • Tel: 057 623 353
 • Faks: 057 623 353
 • Adresa i PTT broj: Karađorđeva 25; 71 230

Poslovnica Višegrad

 • Tel: 058 620 284
 • Faks: 058 620 284
 • Adresa i PTT broj: Vojvode Stepe bb; 73 240

Ekspozitura Rudo

 • Tel: 058 711 143
 • Faks: 058 711 143
 • Adresa i PTT broj: Đenerala Dragoljuba Draže Mihajlovića 47; 73 260

Ekspozitura Novo Goražde

 • Tel: 058 430 229
 • Faks: 058 430 229
 • Adresa i PTT broj: Centar broj 1; 73 110
 • Tel: 051 249 171
 • Elektronska adresa: ekartica@zdravstvo-srpske.org