FZO RS O nama Organi

Organi Fonda su:

  • Vidović Igor, v.d. predsjednik UO
  • Vulin Slaviša, v.d. član UO  
  • Arambašić Pavle, v.d. član UO
  • Topić Dragoslav, v.d. član UO
  • Popović Zoran, v.d. član UO.
 

Dejan Kusturić, diplomirani ekonomista, v.d. direktor

Dejan Kusturić rođen je 1974. godine u Banjaluci. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

Rukovođenje Fondom zdravstvenog osigurnja Republike Srpske preuzeo je u novembru 2016. godine. Prethodno je bio direktor Gradske razvojne agencije Banjaluka, a niz godina radio je u bankarskom sektoru na različitim pozicijama, uključujući i rukovodeće. U Banci Srpske bio je direktor Sektora za prodaju i marketing. U ''Balkan Investment Bank''a.d. Banjaluka bio je v.d. direktora Komercijalne divizije i direktor Sektora za prodaju i marketing. U ''ProCredit Bank'' BiH, Banjaluka, između ostalog, obavljao je funkcije direktora Filijale Banjaluka, rukovodioca Ekspoziture Banjaluka, supervizora poslovanja sa malim i srednjim preduzećima i dr. Bio je i predsjednik FK ''Borac'' Banjaluka.

Oženjen je i otac dvoje djece.