Podsjećamo građane Republike Srpske da od oktobra do kraja decembra imaju mogućnost da  promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa na jednostavan način -  bez navođenja razloga promjene.

Dakle, građani ukoliko iz bilo kojeg razloga žele da promijene izabranog doktora, najbolje bi bilo da to urade u ovom takozvanom „redovnom periodu“ za promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, i pri tome nije potrebno navoditi razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa, što je inače potrebno navesti ako se doktor mijenja mimo ovog perioda.

Takođe, građani koji se još uopšte nisu registrovali u tim porodične medicine , trebalo bi da to urade u ovom periodu, do kraja godine.

Primjera radi, u prošloj godini  28.900 osiguranika promijenilo je porodičnog doktora što je više u odnosu na 2020. godinu, kada je porodičnog doktora promijenilo 26.524 osiguranika.

Inače, izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu,  jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava za zdravstvenu zaštitu koju pružaju građanima.

Napominjemo da kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze na preglede od početka naredne godine, izuzev ako novi doktor radi u istoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je zaposlen i prethodni ljekar, tada nije potrebno čekati narednu godinu.

Doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

Podsjećamo da  građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra, u onim zdravstvenim ustanovama, javnim i privatnim, koje sa Fondom imaju potpisan ugovor.

U organizaciji Udruženja ''DiabetaNo1'' danas je na Medicinskom fakultetu u Banjaluci održan okrugli sto ''Za život sa manje boli'' u kojem su učestvovali i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Zamjenik direktora FZO RS Aleksandar Sekulić rekao je da se za oboljele od dijabetesa u kontinuitetu uvode nova prava, te da su u odnosu na 2016. godinu izdvajanja za dijabetes povećana za čak 50 odsto. ''Naš godišnji trošak za oboljele od dijabetesa sada je oko 33,8 miliona KM a prava oboljelih su čak veća i u odnosu na neke razvijenije zemlje od naše. Pojedine lijekove koje Fond finansira ne finansiraju zemlje regiona i zaista smatramo da smo napravili značajan iskorak kada je riječ o pravima oboljelih, uzevši u obzir činjenicu na ograničen budžet i da imamo samo jedan izvor prihoda'', rekao je Sekulić ukazujući na značaj uvođenja dodatnih izvora finansiranja kako bi se obezbijedila dugoročna finansijska održivost i kako bismo i u buduće mogli odgovoriti na nove zahtjeve i uvoditi nova prava.
„Fond već godinama ima samo jedan izvоr finansiranja – doprinose, iako potrebe, ali i prava osiguranika koja padaju na teret  Fond se povećavaju iz dana u dan. Uprkos tome, Fond je obezbijedio finansijsku stabilnost, nijedno  pravo nije ukinuto, što jasno pokazuje koliko racionalno i odgovorno odgovaramo na sve ove potrebe. Zato još jednom apelujemo da nam pomognete da izdejstvujemo da neke druge izvori finansiranja stavimo u funkciju zdravstva, poput akciza na duvan i alkohol koji direktno utiče na zdravlje stanovništva. To sve imaju i druge zemlje - Slovenija i Hrvatska. To će značiti samo jedno- dugoročnu održivost i još spremniji odgovor na nove zahtjeve i nova prava“, istakao je Sekulić.
S obzirom na to da je na okruglom stolu, između ostalog, bilo riječi o senzorima za mjerenje šećera u krvi i o njihovom značaju posebno za djecu oboljelu od dijabetesa, Sekulić je istakao da Fond namjerava u narednoj godini da uvede i ovo pravo.
''Iako Fond trenutno pored insulina i drugih lijekova finansira i trakice za mjerenje šećera i druga potrebna medicinska sredstva, već nekoliko mjeseci sa predstavnicima udruženja radimo na tome da dodatno unaprijedimo ovu oblast i da pored postojećih prava uvedemo i neka nova, poput senzora. Očekujemo da ćemo to pravo uvesti već naredne godine'', istakao je Sekulić.
Zamjenik direktora FZO RS zahvalio se Udruženju ''DiabetaNo1'' na organizaciji ovog okruglog stola koji je odličan način da se razmijene mišljenja i pronađu odgovori  na ono što nas očekuje u budućnosti. ''Mi kontinuirano sarađujemo sa predstavnicima udruženja, sa njima smo i napravili sve ove promjene, a i naše učešće na ovoj konferenciji pokazuje da smo svi na istoj strani sa jednim ciljem-unapređenjem kvaliteta zdravstvene zaštite'', naveo je Sekulić.
U okviru okruglog stola održane su dvije panel diskusije u kojima su učestvovali pored zamjenika direktora FZO RS i ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, nacionalni koоrdinator za dijabetes Mirjana Bojić, te predstavnici Instituta za javno zdravstvo, UKC-a RS, Udruženja ''DiabetaNo1'' i drugi. Jelena Škrbić Radić, predsjednica Udruženja ''DiabetaNo1'' pozdravila je saradnju predstavnika udruženja sa Fondom zdravstvenom osiguranja, te je posebno izrazila zadovoljstvo što je u planu Fond da od naredne godine proširi prava oboljelih od dijabetesa.
Ministar zdravlja zahvalio se organizatorima za poziv da bude dio skupa ističući da su njihove sugestije važne za Ministarstvo i njega lično. ''U Republici Srpskoj radi se na unapređenju sistema u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba oboljelih od dijabetesa'', poručio je Šeranić.

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji donosi više novina kojima će se značajno proširiti prava pacijenata i unaprijediti oblast obaveznog zdravstvenog osiguranja, a samim tim i zdravstvene zaštite građana.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uz resorno ministarstvo je intenzivno radio na izradi ovog zakona imajući u vidu sva naša dosadašnja iskustva u radu, te smo nastojali da se kroz ovaj zakon, pored unapređenja prava, otklone i određene nedoumice koje su se javljale u praksi prilikom primjene ranijeg zakona, te da se izmijene odredbe koje su se u dosadašnjoj primjeni pokazale kao ne najbolje rješenje.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić zahvalio se Fondu zdravstvenog osiguranja, ističući da je uz Ministarstvo FZO RS dao najveći doprinos izradi ovog zakona i omogućio niz novih prava građanima Srpske. Riječ je o zakonu kojeg je podržala i stručna javnost jer predstavlja veliki iskorak, budući da je adekvatno odgovorio na sve potrebe i nove izazove zdravstvenog sistema. Pored struke, svoje primjedbe i sugestije su davala i udruženja pacijenta i oni su dali značajan doprinos u izradi ovog zakona koji je, dakle, prilagođen potrebama i građana i struke i savremenog zdravstvenog sistema.

Jedna od značajnijih novina koja je predviđena Zakonom jeste da će djeca do navršenih 18, umjesto sadašnjih 15 godina, biti oslobođena plaćanja participacije. Takođe, za razliku od sadašnjih propisa, roditelji djece do 15 godina će uz odgovarajuće medicinske indikacije moći biti u pratnji djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju, dok je sada starosna granica djeteta 6 godina. Novina je i da će Fond finansirati pratnju roditelja ili usvojitelja lica starijeg od 18 godina  kojem je utvrđena potpuna poslovna nesposobnost. U skladu sa proširenjem prava djeci do 18 godina, proširena su i prava iz oblasti stomatološke zdravstvene zaštite (pokretni ortodonski aparat biće dostupan djeci do 18 godina), a utvrđen je i širi obim prava licima oboljelim od rijetkih bolesti.

Pored toga, oboljelima od malignih bolesti za vrijeme bolovanja, kao i trudnicama koje su na bolovanju zbog čuvanja trudnoće, plata za vrijeme privremene nesposobnosti za rad će se isplaćivati u 100% iznosu, umjesto sadašnjih 70%. Plata u punom iznosu za vrijeme bolovanja će se isplaćivati i licima koja su na bolovanju zbog darivanja tkiva, organa i ćelija, dok je do sada taj procenat bio 90%. Jedna od novina je i mogućnost refundacije neto plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i za osiguranike koji obavljaju privrednu, preduzetničku ili profesionalnu djelatnost, što po dosadašnjem zakonu nije bio slučaj.

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, između ostalog, preciznije je definisana i oblast lijekova, medicinskih sredstava, vantjelesne oplodnje kao i brojne druge oblasti, čime se pacijentima obezbjeđuju još veća prava i bolja zdravstvena zaštita.

Pored toga što je omogućeno da nakon dva neuspjela pokušaja parovi mogu, ukoliko žele, da treći pokušaj vantjelesne oplodnje urade negdje izvan Srpske, novim zakonom utvrđeno je i pravo trudnicama kod kojih postoje medicinske indikacije na neinvazivni prenatalni test, što je inicirala predsjednica Republike. Dakle, Zakon naročito prepoznaje one najosjetljivije kategorije društva i vodilo se računa da se njima omogući što dostupnija i kvalitetnija zdravstvena zaštita i da imaju još veća prava. Zakonom je precizirano i da se penzioneri koji imaju većinski radni staž u Republici Srpskoj na zdravstveno osiguranje prijavljuje po osnovu penzije koje su ostvarili u Srpskoj, bez obzira što dio penzije primaju i iz inostranstva.

Ovim zakonom unapređuje se sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja i u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvene zaštite, poput integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i dr.

Podsjećamo da je prethodni Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske donesen još 1999. godine i pretrpio je brojne izmjene. Novi Zakon stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

U Banjaluci je održan sastanak predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite Srpske Alenom Šeranićem i direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja Dejanom Kusturićem o novim mjerama pronatalitetne politike koje podrazumijevaju finansiranje prenatalnih testova za trudnice.
„Tokom današnjeg sastanka sa ministrom Alenom Šeranićem i direktorom Fonda zdravstvenog osiguranja Dejanom Kusturićem finalizovali smo ovu sjajnu ideju i usaglasili proceduralne korake za njenu realizaciju“,  izjavila je predsjednica Srpske Željka Cvijanović.
Cvijanovićeva je navela da će ova mjera biti realizovana za one koji žele da prođu kroz takvu vrstu testiranja i da će to biti omogućeno u sklopu zdravstvenog sistema Srpska.
"Ova mjera podrazumijeva rasterećenje budžeta jer roditelji neće morati da sami razmišljaju na koji način obezbijediti sredstva za prenatalne testove.  Želimo da postignemo da roditelji budu spokojni i da svoje potomstvo dočekuju na miran način“, istakla je Cvijanovićeva.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić zahvalio se predsjednici RS Željki Cvijanović na inicijativi da se u nove mjere pronatalitetne politike uvrste i besplatni prenatalni testovi za sve trudnice u Republici Srpskoj.
„Ova mjera biće realizovana kroz usvajanje izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti i novog zakona zdravstvenom osiguranju, te kroz adekvatna uputstva i pravilnike“, istakao je Šeranić.
Direktor Fonda zdravstvenog osiguranja RS Dejan Kusturić očekuje da će u narednih desetak dana u Narodnoj skupštini RS biti usvojen novi zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju kako bi pomenuta mjera koja se odnosi na finansiranje prenatalnih testova bila i realizovana.
„Ova mjera, finansiranje prenatalnih testova koju je predložila predsjednica RS Željka Cvijanović je jedinstvena u regionu, jer će FZO RS preuzeti finansiranje ovih testova“, istakao je Kusturić.
On je naveo da je Fond stabilan zahvaljujući redovnim uplatama doprinosa za zdravstveno osiguranje osiguranika, koje su sada značajno povećane, te ogromnoj finansijskoj pomoći Vlade Republike Srpske.

Zbog učestalih pitanja osiguranika i nedoumica koje se javljaju u praksi, obavještavamo javnost da će se novine koje predviđa novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti Republike Srpske početi primjenjivati onog momenta kada se usvoji i stupi na snagu novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, koji bi trebao da se razmatra na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske. Izuzetno je važno da se usvoji novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske jer će to značiti usklađivanje ova dva zakona, a samim tim i primjenu svih predviđenih novih prava.
Naime, nedavno je usvojen Nacrt Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske i budući da su sprovedene sve potrebne procedure, poput stručne rasprave, na sljedećoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja se očekuje u narednih 10-ak dana, trebao bi se razmatrati Prijedlog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske.
Vjerujemo da će narodni poslanici podržati novi zakon jer su njim predviđena, prije svega, veća prava za građane, ali i brojne druge novine kojima će se znatno unaprijediti zdravstveni sistem Republike Srpske. Inače, riječ je o naprednijem zakonu kojeg su svi podržali i na stručnoj raspravi, jer predstavlja veliki iskorak budući da je adekvatno odgovorio na sve potrebe i nove izazove obaveznog zdravstvenog osiguranja Srpske.
Podsjećamo, jedna od novina koja je predviđena i koja će zaživjeti nakon usvajanja svih potrebnih normativnih akata, a koju regulišu upravo Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, jeste da će djeca do navršenih 18, umjesto sadašnjih 15 godina, biti oslobođena plaćanja participacije. Takođe, za razliku od sadašnjih propisa, roditelji djece do 15 godina će moći biti u pratnji djeteta koje se nalazi na bolničkom liječenju, dok je sada starosna granica djeteta 6 godina. Pored toga, oboljelima od malignih bolesti za vrijeme bolovanja, kao i trudnicama koje su na bolovanju zbog očuvanja trudnoće, plata za vrijeme privremene nesposobnosti za rad će se isplaćivati u 100% iznosu, umjesto sadašnjih 70%. Nacrtom Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, između ostalog, preciznije je definisana i oblast lijekova, vantjelesne oplodnje kao i brojne druge oblasti, čime se pacijentima obezbjeđuju još veća prava i bolja zdravstvena zaštita.
Ovim zakonima unapređuje se sistem zdravstvene zaštite i obaveznog zdravstvenog osiguranja i u smislu detaljnijeg pravnog uređivanja i usklađivanja sa novinama u sistemu zdravstvene zaštite, poput integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i dr.
Zbog svih prednosti koje donose novi zakoni, očekujemo da na narednoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, koja će se održati u narednih 10-ak dana, poslanici usvoje Prijedlog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju i time omoguće građanima da koriste sva predviđena nova prava. U protivnom, ukoliko se sada ne usvoji predloženi zakon, postoji bojazan da bi na novi zakon morali čekati duži vremenski period, što prvenstveno nije u interesu građana, ali i cijelog zdravstvenog sistema. To bi, naime, značilo ponavljanje kompletne procedure, pa bi građani nova prava mogli da čekaju i više od godinu dana.
Podsjećamo, važeći Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske donesen je još prije više od 20 godina, što je dodatni razlog da Republike Srpska konačno dobije novi Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju koji je prilagođen potrebama i građana i struke i savremenog zdravstvenog sistema.