Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je među prvima u regionu prepoznao važnost finansiranja biološke terapije i za nemaligne bolesti, poput ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti, a zahvaljujući ovoj terapiji, značajno je unaprijeđen kvalitet života oboljelih.

Osim toga, od 2014. godine kada je prvi put uvedena ova terapija u Srpskoj, kontinuirano se povećavaju sredstva za ove lijekove, a sve u cilju da se poveća obuhvat pacijenata koji primaju biološku terapiju za nemaligne bolesti.  Ovo su, između ostalog, poručili predstavnici Udruženja oboljelih od nemalignih bolesti  u povodu Svjetskog dana upalnih bolesti crijeva koji se obilježava danas.

Tako je u povodu ovog dana organizovan i okrugli sto na kojem su, pored članova Udruženja, prisustvovali predstavnici Univerzitetsko – kliničkog centra Republike Srpske, kao i Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Predstavnici UKC RS su istakli da je Republika Srpska, tačnije Fond, veoma rano prepoznao važnost biološke terapije u liječenju nemalignih bolesti i da trenutno na raspolaganju, kako su naveli, imaju više bioloških lijekova. Primjera radi, u odnosu na 2016. godinu kada je na biološkoj terapiji bilo 48 pacijenata koji boluju od ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti, danas je na ovoj terapiji oko 120 pacijenata.

„Dakle, svakim danom, zahvaljujući kontinuiranoj podršci i razumijevanju Fonda povećava se obuhvat pacijenata biološkom terapijom, po čemu smo u odnosu na Federaciju BiH, značajno napredovali“, istakla je doktorica iz UKC RS Gordana Jovičić.

Pored lijekova koji se koriste u liječenju upalnih bolesti crijeva, za sada samo Republika Srpska, tačnije Fond, finansira i biološki lijek koji se koristi u liječenju psorijaze.

„UKC RS je jedino mjesto u BiH gdje se primjenjuje ova terapija, prvenstveno zbog činjenice da je Fond prepoznao koliko je važna pravovremena terapija zahvaljujući kojoj pacijenti imaju gotovo čistu kožu“, istakla je  doktorica Jelena Petković Dabić iz UKC RS.

Inače, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 2014. godine finasira biološku terapiju i za nemaligne bolesti. Od tada do danas, Fond je značajno povećao sredstva za finansiranje ove terapije. Primjera radi, trošak Fonda za biološku terapiju u 2014. godini iznosio je oko 700.000 KM, a u ovoj godini je planiran iznos od oko 4,9 miliona KM.

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, nakon što su sprovedene sve neophodne procedure, pokrenuo je postupak javne nabavke lijekova za rijetke bolesti. Na ovaj način će za oboljele od rijetkih oboljenja u Srpskoj biti obezbjeđeni pojedini najnoviji u svijetu dostupni lijekovi.
Nakon inicijative srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika da se oboljelima od rijetkih bolesti u Srpskoj obezbijede lijekovi, po hitnoj proceduri Narodna skupština Republike Srpske je usvojila dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju, čime je Fondu omogućeno da nabavlja u okviru posebnog programa i lijekove za rijetke bolesti.
Dakle, zahvaljujući odgovornoj i brzoj reakciji svih nadležnih republičkih institucija obezbjeđeni su uslovi za raspisivanje javne nabavke za ove lijekove. Fond je javnu nabavku raspisao na osnovu potreba (koji lijekovi za koja oboljenja su potrebni i u kojim količinama) koje nam je dostavio Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, a nakon inicijative Komisije za rijetke bolesti Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. U skladu sa tim, u otvorenom postupku za ovu godinu nabavlja se sedam lijekova za rijetka oboljenja, kao što su cistična fibroza, Pompeova bolest, mukopolisaharidoza tip 2 i 4, Gošeova bolest, kao i lijek za liječenje akutnih napada angioedema. Vrijednost nabavke je 4,5 miliona KM bez PDV-a, a obavještenje o nabavci sa svim detaljima je dostupno i na internet stranici FZO RS.
Napominjemo da je FZO RS i do sada oboljelima od rijetkih bolesti finansirao neophodne lijekove, a ubuduće, nakon što se realizuje javna nabavka, trebalo bi da im budu dostupni u Republici Srpskoj i najnovije terapije koje se koriste u svijetu.

Detaljnije

U cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene usluge, kao i standardizacije dijagnostike i terapije HIV-a i AIDS-a, danas je u Banjaluci prezentovan novi Klinički vodič za tretman HIV-a i AIDS-a, kao i Protokol o savjetovanju i testiranju na HIV.

Naime, novi Klinički vodič i Protokol razvijeni su u saradnji Udruženja ''Partnerstvo za zdravlje'' sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Srpske i Federalnim ministarstvom zdravstva, uz podršku Globalnog fonda  za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

“Novi klinički vodič je sveobuhvatan dokument, koji će ponuditi smjernice kliničarima u liječenju HIV-a i AIDS-a u različitim populacijama. Ovaj dokument će pomoći pružaocima zdravstvenih usluga u svim fazama liječenja i njege, pružajući smjernice za liječenje djece, odraslih i različitih grupa stanovništva”, rekao je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske. On je dodao da u Republici Srpskoj se u sklopu redovnih aktivnosti u kontinuitetu sprovodi epidemiloški nadzor i liječenje osoba sa HIV/AIDS-om, ali još ima prostora za unapređenje. „Takođe, posebnu pažnju moramo da posvetimo zdravstvenom prosvjećivanju, odnosno prevenciji i ranom otkrivanju inficiranih virusom HIV-a, kao najvažnijim mjerama u kontroli ove bolesti“, naglasio je ministar Šeranić.

Ovom skupu prisustvovala je i zamjenica direktora FZO RS Nataša Grubiša. Podsjećamo, zaraženima od virusa HIV i oboljelim od AIDS-a u Srpskoj dostupne su savremene terapije koje u potpunosti finansira FZO RS.

Detaljnije

Od 1. aprila, tačnije, od kako je počela primjena elektronskih recepata, propisano je ukupno 231.912 elektronskih recepata za lijekove koji se nalaze na Listi lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Napominjemo da se elektronski recepti mogu realizovati u svakoj apoteci koja sa Fondom zdravstvenog osiguranja RS ima potpisan ugovor.

Budući da Fond ima potpisane ugovore sa više od 100 apoteka u Republici Srpskoj u slučaju da se zbog eventualnih poteškoća u datom trenutku recept ne može da realizuje u jednoj apoteci, na raspolaganju su i druge apoteke koje imaju ugovor sa Fondom.

Napominjemo da je apotekama na raspolaganju i operativni tim koga čine predstavnici FZO RS, ali i radnici zdravstvenih ustanova koje mogu kontaktirati, a sve u cilju da se sva eventualna nesnalaženja mogu prevazići u optimalnom vremenu, poput neadekvatnog popunjavanja elektronskog recepta i slično.

„E recepti znače pouzdaniju i bržu uslugu za pacijenta. Sami farmaceuti su ranije trošili mnogo više vremena na papirologiju i ispravljanju grešaka propisivačke prirode što bi sada sa Integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom (IZIS)  trebalo da bude svedeno na minimum, jer sistem prepoznaje grešku", istakla je nedavno Zorana Malinić, koja je zaposlena u jednoj od apoteka koja ima ugovor sa FZO RS.

Detaljnije

Integrisani zdravstveni informacioni sistem (IZIS) već intenzivno se koristi u javnim zdravstvenim ustanovama, a u konačnici znači punu primjenu elektronskog kartona, elektronskih recepata, elektronskih uputnica i elektronskih zdravstvenih kartica. Sa IZIS-om očekujemo da će zdravstveni sistem biti znatno efikasniji i dostupniji, a do sada je urađen ogroman posao i zdravstveni radnici, kao i pacijenti, već prepoznaju prednosti IZIS-a. Ovo je poručeno na prezentaciji IZIS-a, koja je danas u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske održana za predstavnike medija.
Prezentaciji je prisustvovalo i rukovodstvo FZO RS, a v.d. direktor Fonda Dejan Kusturić je istakao da nam je izuzetno značajno da se novinari, koji su Fondu najvažniji partner u informisanju javnosti, upoznaju sa IZIS-om kako bi što vjerodostojnije informisali cjelokupnu javnost o ovom kompleksnom projektu.


Prezentaciju za novinare održali su predstavnici FZO RS i kompanije ''ММScode'', koji rade na implementaciji projekta.
Vladimir Miletić, projekt menadžer FZO RS za IZIS, naveo je da IZIS podrazumijeva uspostavljanje informacionog sistema koji treba da omogući efikasno upravljanje cjelokupnim sistemom zdravstvene zaštite, te prikupljanje i obradu zdravstvenih informacija iz različitih zdravstvenih ustanova u jedinstvenu bazu podataka. ''IZIS omogućava međusobno uvezivanje zdravstvenih ustanova, odnosno mogućnost pristupa jedinstvenoj bazi medicinskih podataka, što u konačnici ima za cilj efikanije i kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. Prvo što smo uradili jeste da smo sproveli obuke za zdravstvene radnike kroz naše radionice, te su sve javne zdravstvene ustanove dobile računare i drugu potrebnu opremu i integrisali smo podatke koje su 12 godina prikupljani u različitim zdravstvenim ustanovama u jedan sistem'', rekao je Miletić. Dragana Krivaja, projekt menadžer IZIS-a ispred konzorcijuma koji realizuje projekat, navela je da sa realizacijom elektronskih recepata od 1. aprila građani mogu da osjete prednosti IZIS-a, jer po prvi put ne moraju u apoteku da odlaze sa papirima. ''Iako se već par godina radi intenzivno na realizaciji IZIS-e, konačno smo došli u fazu da građani mogu da osjete šta IZIS u praksi znači i tek predstoji period kada će praktična primjena IZIS-a pokazati svoje konkretne prednosti za pacijete, zdravstvene radnike i kompletan zdravstveni sistem'', kazala je Krivaja. Ona je navela da je od 1. aprila propisano preko 175.000 elektronskih recepata i da se kroz sistem sada evidentiraju i recepti za lijekove koji idu na teret Fonda, kao i oni koji nisu na listama Fonda, što u ranijem poslovnom sistemu nije bilo moguće. Ona je istakla da se osnovni ciljevi postavljeni IZIS-om uspješno realizuju i da su tome doprinijeli svi učesnici zdravstvenog sistema.


Zorana Malinić, predstavnica apoteke, navela je da je iz ugla farmaceuta veoma važno što primjena e recepata u konačnici znači bržu i dostupniju uslugu za samog pacijenta. ''Takođe, i nama farmaceutima je značajno olakšan posao. Ranije su se znale dešavati greške propisivačke prirode pa smo gubili na to dodatno vrijeme, a sada sistem sam prepoznaje grešku i to nam u mnogome olakšava posao'' rekla je Malinićeva. Ona je dodala da svaka novina koja se uvodi zahtjeva određenu fazu prilagođavanja, kako za zdravstvene radnike, tako i za pacijente. ''Međutim, svi u sistemu smo svjesni važnosti IZIS-a za zdravstveni sistem Republike Srpske i činjenice da on doprinosi efikasnijem zdravstvu kojem svi težimo'', istakla je Malinićeva.

Detaljnije