Direktori fondova zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko razgovarali su sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoranom Tegeltijom o zajedničkoj inicijativi koja se odnosi na ukidanje/smanjenje ili povrat PDV-a na lijekove.
Naime, ovu inicijativu fondova je nedavno razmatrao i Savjet ministara BiH, te je prosljeđena Upravi za indirektno oporezivanje na dalje razmatranje njene provodivosti. Tim povodom direktori fondova su gospodina Tegeltiju informisali o značaju ove inicijative za zdravstvene sisteme, budući da fondovi izdvajaju ogromna sredstva za PDV prilikom nabavki lijekova, koja bi se mogla usmjeriti na unapređenje zdravstvene zaštite građana. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje, takođe, smatra da inicijativa jeste opravdana, te da je zajedno sa entitetskim vladama potrebno razmotriti najbolje rješenje. Jedna od varijanti Uprave za indirektno oporezivanje, a koja je prihvatljiva i za fondove zdravstvenog osiguranja, jeste da se razmotri da se PDV kojeg fondovi plaćaju na lijekove namjenski rasporedi na način da se u već zakonom definisane koeficijente za preraspodjelu sredstava prema entitetima, uključe i fondovi sa određenim procentom. Na ovaj način obezbijedila bi se značajna sredstva koja bi fondovi mogli usmjeriti na dalja proširenja prava iz zdravstvenog osiguranja, uključujući finansiranje novih terapija i dr.
Direktori fondova zdravstvenih osiguranja Srpske, FBiH i Brčkog, Dejan  Кusturić, Vlatka Martinović i Radomir Nikolić, zahvalili su gospodinu Tegeltiji što je pokazao razumijevanje za izazove sa kojima se suočavaju obavezna zdravstvena osiguranja u BiH i podršci koju je pružio za dalju realizaciju zajedničke inicijative.
Podsjećamo, krajem prošle godine fondovi su uputili zajedničku inicijativu nadležnim institucijama entiteta i BiH za ukidanje/smanjenje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva. U inicijativi je navedeno da je samo u zdravstvenom sistemu Republike Srpske u 2022. godini za PDV plaćeno više od 100 miliona КM, dok su troškovi po osnovu PDV-a u ustanovama u oblasti zdravstva Federacije BiH iznosili više od 164 miliona КM. Takođe, BiH je jedina zemlja u regionu koja ima jedinstvenu stopu PDV na lijekove i medicinska sredstva u iznosu od 17% i ona je najviša u regionu.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić i v.d. direktora Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić danas su održali sastanak sa direktorima bolnica na kojem je razgovarano o novom cjenovniku Fonda, ugovorima za ovu godinu, te drugim aktuelnim temama.

Kusturić je direktore bolnica informisao o razlozima donošenja novog cjenovnika, istakavši da je glavni cilj kojim se Fond rukovodio bio unapređenje ranijeg cjenovnika sa namjerom da se dobije savremen i kvalitetan cjenovnik, sa precizno definisanim zdravstvenim uslugama koje treba da finansira obavezno zdravstveno osiguranje i realnim cijenama. Ivan Popović, direktor bolnice Zvornik i predsjednik Aktiva direktora zdravstvenih ustanova, rekao je da je cjenovnik urađen korektno, pohvalivši mogućnost da se cjenovnik i dalje revidira. ''Pohvalno je što je Fond otvoren za dalju saradnju po ovom pitanju i što se uvažavaju sugestije zdravstvenih ustanova, a kako bismo u konačnici dobili najbolji mogući cjenovnik i za ustanove i za FZO, kao i za pacijente'', naveo je Popović.

Na sastanku je razgovarano i o instrukciji koju je Fond nedavno uputio zdravstvenim ustanovama, a koja se odnosi na to da se osiguranicima kojima su potrebne usluge iz laboratorijske dijagnostike, a koje pripadaju i primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite, uzorak uzima samo na jednom mjestu - u domu zdravlja, kako pacijenti više ne bi morali da odlaze i u bolnicu i tamo ponovo daju krv. Direktori bolnica su istakli da je ovo dobra odluka, prvenstveno za pacijente, iako će ustanove morati da obezbijede određene tehničke uslove i definišu procedure kako bi se ova mogućnost sprovodila u praksi.

Između ostalog, razgovarano je i o novim ugovorima za ovu godinu. U vezi s tim, predstavnici Fonda su naveli da je za zdravstvenu zaštitu u ovoj godini planirano oko 890 miliona KM, što je povećanje za 32,5 miliona KM u odnosu na 2023. godinu. Konkretno, za usluge zdravstvene zaštite u bolničkom sektoru planirano je za oko 19 miliona KM više u odnosu na 2023. godinu.

Na sastanku je konstatovano da su ovakvi radni sastanci dobra praksa jer pokazuju da se kroz razgovor i dijalog mogu lakše rješavati svi izazovi u zdravstvenom sistemu, te da se u konačnici zajednički radi na dodatnom unapređenju sistema, prvenstveno u interesu pacijenata.

Osiguranicima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske kojima su potrebne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike uzorak se uzima samo na jednom mjestu, nezavisno od toga gdje će se analiza ovih uzoraka raditi. Primjera radi, osiguranicima kojima su potrebne usluge iz laboratorijske dijagnostike, a koje pripadaju i primarnom i sekundarnom nivou zdravstvene zaštite (domovi zdravlja i bolnice), uzorak se uzima samo na jednom mjestu - domu zdravlja i pacijent više ne mora da odlazi i u bolnicu kako bi uradio i usluge koje pripadaju višem nivou zdravstvene zaštite. Na ovaj način se sprječava šetanje pacijenata od jedne do druge zdravstvene ustanove, a i pacijent više ne mora da na dva mjesta daje krv kako bi se uradila analiza za sve usluge koje su mu potrebne. To je posebno važno za osiguranike koji boluju od malignih bolesti ili transplantirane pacijente koji moraju više puta u toku godine da rade ove analize, a zbog zdravstvenog stanja im je važno da usluge urade na jednom mjestu kako bi izbjegli gužve i čekanja.
Ovo je omogućeno novim Cjenovnikom zdravstvenih usluga koji je počeo da se primjenjuje početkom ove godine.
Napominjemo i da će pacijenti na mjestu gdje su dali uzorak dolaziti i po rezultate svojih analiza, a tu se i naplaćuje participacija u slučaju da osiguranik nije oslobođen plaćanja od ove obaveze.
Ukoliko se pacijent uputnicom direktno upućuje da uradi laboratorijsku dijagnostiku koja isključivo pripada višem nivou zdravstvene zaštite (bolnice i UКC) pacijent će i dalje da ove usluge radi u pomenutim zdravstvenim ustanovama.
Pored toga, participacija za usluge laboratorijske dijagnostike je smanjenja tako da će pacijenti izdvajati manje novca, nego do sada za participaciju, jer je cilj da osiguranici ove usluge rade u domovima zdravlja, a ne u privatnim laboratorijama u kojima sami plaćaju pune cijene laboratorisjke dijagnostike.
Takođe, novim cjenovnikom, biće omogućeno da kod propisivanja recepata za hroničnu terapiju, pacijenti više ne moraju da odlaze kod porodičnog doktora samo da bi platili participaciju. Naime, planirano je da direktno po svoje lijekove odlaze u apoteku i neće imati obavezu da se vraćaju u ambulantu porodične medicine kako bi platili participaciju. Izuzetak je, svakako, kada ljekar procijeni da je potrebno obaviti pregled ili određene konsultacije sa pacijentom, pa će tada osiguranik prvo morati da posjeti porodičnog doktora.
Napominjemo da je Fond početkom godine donio novi Cjenovnik zdravstvenih usluga sa ciljem unapređenja ranijeg cjenovnika i preciznijeg definisanja usluga koje finansira obavezno zdravstveno osiguranje, a pri tome pacijenti nisu uskraćeni ni za jednu uslugu. Takođe, analizom cijena na tržištu BiH i zemalja u okruženju – u  javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama nastojalo je da se definišu realne cijene u Cjenovniku, a sve u cilju racionalnog upravljanja sredstvima osiguranih lica. Dakle, novim cjenovnikom jasno je definisano koje usluge finansira obavezno zdravstveno osiguranje, kako Fond ne bi više finansirao usluge koje nisu u našoj nadležnosti, nego je to zakonska obaveza lokalnih zajednica, poput čišćenje bunara i slično.

Detaljnije

Budući da je i Dom zdravlja Banjaluka, kao najveća zdravstvena ustanova primarnog nivoa, sprovela sve bezbjednosne preporuke i o tome danas obavijestila FZO RS, Inegrisani zdravstveni informacioni sistem od danas je pušten i u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Ova zdravstvena ustanova ima veliki broj ambulanti na više lokacija, pa se ove lokacije postepeno integrišu u  IZIS upravo zbog dodatnog unapređenja bezbjednosnih mjera i da spriječimo bilo kakvo neželjeno djelovanje na ovaj sistem.
To je i ujedno posljednja javna zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj koja koristi aplikacije IZIS-a i koja je integrisana u IZIS, jer su završeni svi bezbjednosni protokoli u skladu sa preporukama FZO RS. Dakle, IZIS od prošle sedmice radi u svim javnim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa i bolnicama koje koriste ovu aplikaciju.  
Napominjemo da u funkciji još nije propisivanje elektronskih recepata, već se za sada  štampaju papirni recepti, a trenutno se rade testiranja sa apotekama. Modul za laboratorije, takođe, još nije u funkciji jer su u pitanju eksterni servisi sa kojima moramo biti posebno obazrivi.
Кao što je  javnosti poznato,  Integrisani zdravstveni informacioni sistem 31.12.2023. bio je meta visoko sofisticiranog hakerskog napada i od tada Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske zajedno  sa partnerima na ovom projektu danonoćno radi kako bi sistem bio ponovo vraćen u funkciju. To je i učinjeno i prije planiranog roka, jer nam je cilj bio da svi podaci koji su u IZIS-u, a riječ je o preko 4 terabajta podataka,  budu sačuvani i bezbjedni, što i jesu.
Podsjećamo da će  FZO RS, Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije RS, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, kao i  Ministarstvo za unutrašnje poslove RS u narednom  periodu a prema zaključku Vlade RS, formirati stručni Tim za pružanje odgovora na računarsko-bezbjedonosni incident u IZIS-u, upravo kako bi sistem  dodatno unaprijedili i pojačali  mjere politike bezbjednosti i u zdravstvenim ustanovama. S obzirom na to da je zaštita osjetljivih zdravstvenih informacija i ličnih podataka pacijenata naš primarni cilj, svim zdravstvenim ustanovama koje koriste aplikacije IZIS u proteklom periodu su dostavljene nove mjere politike bezbjednosti IZIS-a, sa detaljnim pojašnjenjima, kako bi se dodatno unaprijedila i pojačala politika bezbjednosti.
Кao i do sada, javnost ćemo pravovremeno informisati i kada budemo imali nove informacije u vezi sa ostalim modulima IZIS-a, poput elektronskog recepta, laboratorije i drugo.

U Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu (IZIS) počele su ponovo da rade gotovo sve javne zdravstvene ustanove, koje su sprovele potrebne bezbjednosne mjere.

Zahvaljujući maksimalnom angažovanju i danonoćnom radu radnika Fonda zdravstvenog osiguranja i partnerskih kompanija, IZIS je ponovo uspostavljen u gotovo svim ustanovama 20 dana nakon hakerskog napada, što je čak ranije nego što se prvobitno predviđalo, imajući u vidu kompleksnost sistema i težinu napada. Napominjemo da se pojedine velike kompanije iz regiona koje su pretrpjele slične hakerske napade oporavljaju mjesecima i još nisu uspostavile normalan rad.

Svega nekoliko domova zdravlja još nije počelo rad u IZIS-u jer nisu obavijestili Fond da su sproveli potrebne bezbjednosne mjere. Inače, Fond u saradnji sa Agencijom za informaciono komunikacione tehnologije novim mjerama bezbjednosne politike, koje su još ranije dostavljene svim zdravstvenim ustanovama, nastoji da dodatno unaprijedi sigurnost IZIS-a jer je zaštita osjetljivih zdravstvenih informacija i ličnih podataka pacijenata naš primarni cilj. Upravo iz tog razloga, IZIS se neće puštati u funkciju u onim zdravstvenim ustanovama koje ne ispoštuju bezbjednosne preporuke jer je saradnja i poštovanje mjera svih u sistemu od ključnog značaja da bi se obezbijedila sigurnost IZIS-a. Svjesni smo da ove promjene mogu donijeti određene izazove za zdravstvene ustanove, ali ovi koraci su neophodni za osiguranje visokog nivoa zaštite IZIS-a i, što je najvažnije, zaštite podataka pacijenata. Smatramo da su ustanove sada već imale dovoljno vremena da sprovedu sve potrebne aktivnosti i da o tome obavijeste Fond.

Podsjećamo, u domovima zdravlja koji rade u IZIS-u još nije omogućeno propisivanje elektronskih recepata, kao ni modul za laboratorije. Prema informacijama iz zdravstvenih ustanova koje su počele da rade u IZIS-u sve funkcionalnosti sistema koje su omogućene rade nesmetano, uključujući uvid u istoriju medicinskih podataka, što ljekarima znatno olakšava rad. To je ujedno i potvrda da su podaci građana u potpunosti sačuvani.