Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske u ovoj godini počinje da finansira 33 nove usluge koje do sada nisu bile dio zdravstvenog sistema Srpske i zbog kojih se se naši pacijenti slali na liječenje izvan Republike Srpske.

Tako da će od početka ove godine u zdravstvenom sistemu Srpske biti dostupna usluga KSAFA aparatom (Kostićev selektivni auditorni filtarski aplikator). Riječ je  dijagnostici sluha i habilitaciji i rehabilitaciji govora i jezika kod djece sa različitim stepenima razvijenosti sluha, djece sa patologijom razvoja govorne jezičke komunikacije, te djece sa poremećajima ponašanja i učenja sa akcentom na period od rođenja do sedme godine.

Ova usluga biće dostupna u Centru za specijalističke socijalne usluge „Za majku i dijete“ o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja RS,  dok su ranije naši osiguranici koji su imali ove zdravstvene probleme moraju da odlaze na liječenje van Republike Srpske. Takođe, ovu uslugu će Fond u potpunosti finansirati, dakle, bez ličnog učešća osiguranika, jer su djeca do 15 godina starosti oslobođenja plaćanja participacije.

Osim toga, u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u ovoj godini uvodi se,  takođe, nove zdravstvene usluge iz oblasti radiologije, onkologije, intezivne medicine, dermatovenorologije i slično.

Primjera radi, u UKC RS u ovoj godini dostupna je nova dijagnostička usluga „ABUS“ (Automated breast sound) zahvalјujući kojoj se može otkriti karcinom dojke u početnom fazi, što bi trebalo da omogući i veću uspješnost liječenja od ove bolesti, jer je za potpuno izlečenje jako važno otkrivanje maligne bolesti u ranoj fazi.

Takođe, iz oblasti dermatovenorologije se uvode nove dijagnostičke usluge uz pomoću kojih se na brži način mogu otkritit maligniteti kože, dok se iz oblasti intezivne medicine  uvodi nova usluga „tromboelastometrija“  značajna za smanjenje broja komplikacija zbog liječenja derivata krvi.

Kada su u pitanju oblasti biohemijska laboratorijska dijagnostika, mikrobiologija i patologije uvode se  27 novih usluga koje bi trebalo da znatno pobolјšaju dostupnost zdravstvene zaštite u RS.

 

Detaljnije

Sa postojanjem Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu sistem je omogućio šansu za ozdravljenje i bolje uslove liječenja u inostranstvu. Šansu koju je ranije, bez sistemske podrške Republike Srpske i društva bilo jako teško ostvariti, poručila je to Nina Bližnjaković, sedamnaestogodišnjakinja iz Doboja koja je se zahvaljući Fondu solidarnosti već dvije godine liječi u zdravstvenoj ustanovi u Njemačkoj.

Nina je prije dvije godine saznala da boluje od leukemije i da je zbog toga potrebno da se uputi na dalje liječenje u inostranstvo. Od tada njene troškove liječenja finansira Fond solidarnosti i do sada su iznosili oko 309.000 evra.

„Nada postoji, a sada i finansijska podrška za liječenjem u inostranstvu. Troškovi su ogromni i moja porodica to bez postojanja Fonda solidarnosti, čak i kroz organizovanje humanitarnih akcija ne bi mogla sama isfinansirati. Sa Fondom solidarnosti svako dijete ima jednaku šansu i što je najvažnije mogućnost da zdravstvenu zaštitu dobiju u inostranstvu i to onda kada naše bolnice više ne mogu da pruže adekvatnu njegu“, smatra Nina.

Pozitivna i sa osmijehom osvrnula se na svoje liječenje u Njemačkoj i sa javnošću je podijelila i svoje strahove misleći da će zbog jezičke barijere neće moći na adekavatan način medicinskom osoblju prenijeti sve ono što je muči.

„Ispostavilo se da su svi moji strahovi bili neosnovani, jer mi je medicinsko osoblje u Njemačkoj pružilo najbolju moguću njegu, iako se jako teško nositi sa činjenicom da ste zatvoreni u četiri zida, odvojeni od porodice, svojih prijatelja, svog grada i slično“, istakla je Nina.

Svojom pričom, kako je rekla, želi da doprinese informisanju o Fondu solidarnosti kako bi svaki roditelj u svakoj opštini u Republici Srpkoj znao da postoji i na koji način funkcioniše.

Detaljnije

Nakon Bolnice Gradiška,  danas je Dom zdravlja Srbac u okviru projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema dobio 55 računara i čitača kartica u trajnom vlasništvu, a sve u cilju efikasnijeg sprovođenja jednog od najsloženijih projekata u RS u praksi kao što je digitalizacija zdravstva. 

Podsjećamo da je nedavno i  Bolnica Gradiška dobila 140 računara i štampača koja je ujedno i prva zdravstvena ustanova koja je u okviru projekta IZIS dobila neophodnu računarsku opremu.

Inače, kako je predviđeno projektom, Bolnica Gradiška sa tri pripadajuća doma zdravlja treba da budu prve zdravstvene ustanove u kojima će se uvesti IZIS.

Pored ovih zdravstvenih ustanova, računarsku opremu u trajnom vlasništvu dobiće  zdravstvene ustanove koje su izabrale aplikativni način integracije u cilju lakše implementacije projekta i kako bi zdravstvene ustanove bile isto usklađene na tehnološkom nivou, što je jedna od bitnih pretpostavki  za uspješnu informatizaciju zdravstva.

Osim toga, osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će prvu elektronsku karticu dobiti besplatno, za razliku od, primjera radi, građana Srbije koji izdvajaju dodatna lična sredstva za dobijanje elektronske  kartice.

Podsjećamo da Fond sa izabranim partnerima predano radi na potpunoj digitalizaciji zdravstva kako bi do kraja 2020. godine u Republici Srpskoj u potpunosti zaživjele elektronske kartice, uputnice, recepti i kartoni. Do sada su završene sve pripremne radnje, kao što je donošenje određenih uputstava, procedura i sl. koje su bile neophodne za dalji rad na IZIS-u. Između ostalog, opremljen je i Data centar i uređene su server sale na dvije lokacije u Banjaluci i Bijeljini. Isto tako, i konzorcijum koji radi na uvođenju ovog projekta je svoje poslove, do sada, izvršavao u predviđenim rokovima.

Održano je više prezentacija ovog projekta, prvenstveno zdravstvenim radnicima, odnosno svima onima koji su dio ovog projekta, a završene su i radionice za zdravstvene radnike iz cijele Republike Srpske u cilju da se čuje upravo i mišljenje medicinskih radnika, kako bi se sistem dodatno usavršavao i prilagođavao njihovim potrebama u svakodnevnom radu sa pacijentima.

Inače, Integrisani zdravstveni infomacioni sistem je jedan od od najznačajnijih projekata koji se realizuju u Republici Srpskoj,  a koji bi trebao znatno da unaprijedi zdravstveni sistem, učini ga kvalitetnijim i da donese značajne finansijske uštede za cjelokupni sistem. Dakle, od koristi za svakog građanina pojedinačno, do koristi za sve ustanove i institucije u zdravstvenom sistemu.

Na realizaciji IZIS-a u RS radi izabrani konzorcijum ''MMSCODE'' d.o.o. Banjaluka, ''Lanaco'' d.o.o. Banjaluka i ''Ericsson Nikola Tesla'' d.d. Zagreb.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske za osiguranike koji boluju od hroničnih plućnih bolesti od ovog mjeseca pojednostavio je proceduru odobravanja medicinskog sredstva -koncentrator kiseonika, tako što je ga uvrstio na Listu medicinskih sredstava koje finansira Fond.

Ovo je omogućeno izmjenom Pravilnika o pravu na medicinska sredstva kojim su i preciznije definisane indikacije za odobravanje  ovog medicinskog sredstva, dok će i  sama procedura finansiranja ovog pomagala biti znatno brža i jednostavnija. Osim toga, precizirano je da ovo medicinsko sredstvo predlaže konzilijum pulmologa na tercijarnom nivou zdravstvene zaštite ( UKC RS), odnosno tri lјekara specijalista iz referentnih zdravstvenih ustanova sekundarnog nivoa ( bolnice), a o tom prijedlogu odlučuje stručna komisija Fonda.

Naime, prije ove izmjene, koncetrator kiseonika se nije nalazio na Listi medicinskih sredstava koje finansira obavezno zdravstveno osiguranje, pa je Fond  ovo sredstvo nabavlјao putem javnih nabavki u izuzetno medicinskim opravdanim slučajevima, odnosno za održavanje vitalnih životnih funkcija. Međutim zbog komplikovanih procedura javnih nabavki, često je dolazio do kašnjenja u isporuci ovog medicinskog sredstva, te je Fond tražio način da maksimalno ubrza proceduru i otkloni birokratske barijere koje su usporavale put dobijanja ovog pomagala.

I ovaj primjer jasno dokazuje sav nesklad Zakona o javnim nabavkama BiH sa stvarnim životom i potrebama, jer se na isti način tretira nabavka lijekova i medicinskih sredstava kao i sva ostala roba, poput kacelarijskog materijala i slično, na šta Fond konstantno ukazuje.

Fond je svjestan da na te procedure nema uticaj, pa je opredelјenje ove institucije da  otklanja administrativne prepreke koje su u nadležnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja, posebno vodeći računa o teškim i specifičnim bolestima.   

Izmjene ovog pravilnika, kao i mnoga pojednostavlјenja procedura koje smo uveli u protekle tri godine, dokazuju našu istrajnost da osiguranicima maksimalno ubrzamo put ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja, jer vjerujemo da se samo na ovaj način može u potpunosti ostvariti misija naše institucije, među kojima je bolјa i dostupnija zdravstvena usluga – prioritet.