Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu u ovoj godini finansirao je liječenje i dijagnostiku za 82 djece, za šta je izdvojeno 3,8 miliona KM.

Ukupno je odobreno 117 zahtjeva budući da su pojedina liječenja produžavana više puta. Primjera radi, za liječenje samo jednog djeteta oboljelog od rijetke bolesti, koje traje u kontinuitetu u posljednje tri godine, do sada je izdvojeno 2,8 miliona KM.

Inače, od 2018. godine, od kada je počeo sa radom Fond solidarnosti, ukupno je odobreno 451 rješenje i to za 293 djece, a troškovi su iznosili više od 10 miliona KM.

Najčešći razlozi za upućivanje u inostranstvo su liječenja djece oboljele od malignih bolesti, rijetkih bolesti, transplantacija, urođenih ortopedskih anomalija, bolesti oka, srca i drugih oboljenja.

Detaljnije

Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu ima novu internet stranicu www.fondsolidarnosti.com. Stranica je kreirana sa željom da se na jednom mjestu mogu pronaći sve neophodne informacije o radu naše ustanove.
Nova internet stranica Fonda solidarnosti nudi raznovrstan i informativan sadržaj uz prepoznatljiv vizuelni identitet ustanove, a sve u cilju da roditelji djece kojima je potrebna vrsta pomoći koju pruža Fond solidarnosti kao i mediji i svi zainteresovani na što brži i jednostavniji način dođu do neophodnih informacija. Do sada su se informacije o radu Fonda solidarnosti mogle pronaći na internet stranici Fonda zdravstvenog osiguranja RS.
Fond solidarnosti i na ovaj način, nastavlja sa praksom transparentnog rada.
U kreiranju internet stranice najviše se vodilo računa da se jednostavno i brzo ponude sve najvažnije informacije o radu Fonda solidarnosti koje su najviše interesovale kako roditelje djece tako i medije. Najčešće su to bile informacije o proceduri odobravanja sredstava za dijagnostiku i liječenje djece u inostranstvu, ukupnom broju djece kojoj su odobrena sredstva za dijagnostiku i liječenje u inostranstvu, zdravstvenim ustanovama u koju se djeca odlazila na dijagnostiku i liječenje te trenutnom stanju finansijskih sredstava na računima fonda solidarnosti.
Budući da je najvažniji izvor prihoda Fonda solidarnosti izdvajanje od neto plata radnika nastojali smo da i kroz novu internet stranicu opravdamo povjerenje svih onih koji daju svoj doprinos u liječenju djece u inostranstvu, tako što ćemo biti još transparentni i dostupniji za sva dodatna pitanja.
Nova internet stranica uz savremena grafička i dizajnerska rješenja maksimalnu preglednost i funkcionalnost, svim korisnicima nudi potpune informacije o aktivnostima Fonda solidarnosti, precizne baze podataka o aktima kojima je regulisan naš rad, sva potrebna uputstva, formulare koje je neophodne popuniti prilikom predaje zahtjeva za finansiranje liječenja i inostranstvu, odgovore na najčešća pitanja koja su od osnivanja Fonda solidarnosti najviše interesovala javnost. Osim toga, predstavljeni su i oni koji čine rad Fonda solidarnosti efikasnijim poput stručne komisije Fonda solidarnosti, predstavnika Upravnog odbora, ali i kontakti radnika koji rade za Fond solidarnosti u cilju jednostavnije i brže komunikacije sa korisnicima.
Fond solidarnosti će i dalje da u skladu sa svojom poslovnom politikom i opredjeljenjima unapređivati svoj rad, činiti ga transparentnim, jer nam je važno da svaki roditelj u Republici Srpskoj zna da postoji naša ustanova čija je osnovna misija finansiranje dijagnostike i liječenja djece u inostranstvu.


Elektronske kartice koje će u dogledno vrijeme zamijeniti staru zdravstvenu knjižicu do sada je preuzelo 222.805 osiguranih lica Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Samo u Banjaluci koja je i najveća poslovnica Fonda u Srpskoj do sada je ukupno isporučeno  15.714 elektronskih kartica kako osiguranicima koji su lično podnosili zahtjev , tako i organizavano preko poslodavaca.

Naime, pored pojedinačnog preuzimanja e kartica, nedavno je upućen i poziv poslodavcima  sa područja Grada Banjaluke da se jave u cilju organizovanog preuzimanja kartica za radnike i članove porodica koji su preko njih prijavljeni na zdravstveno osiguranje. Tako da je Fond  već počeo sa podjelom elektronskih kartica poslodavcima koji su obratili Fondu. Poslodavci su pohvalili organizovanu podjelu elektronskih kartica, jer smatraju da će to značajno ubrzati ovaj proces,  smanjiti gužve u poslovnicima, budući da su i dalje na snazi epidemiološke mjere. I u toku ove sedmice će se nastaviti sa ovom aktivnošću, odnosno isporučivanju elektronskih kartica za poslodavce, a sve u cilju da se što efikasnije i jednostavnije sprovede ovaj proces uz poštovanje epidemioloških mjera.

Inače, svi zainteresovani  poslodavci  na mejl  vladimir.dabic@zdravstvo-srpske.org mogu da pošalju JIB svog preduzeća u cilju organizovane isporuke e kartica za radnike i članove njigovih porodica.

Napominjemo da nisu predviđeni rokovi za preuzimanje elektronskih kartica, te ne postoji bojazan da će osiguranicima biti uskraćeno bilo koje pravo iz zdravstvenog osiguranja ukoliko ne preuzmu odmah svoju karticu. FZO  RS je mnogo ranije, čim je to dozvolila epidemiološka situacija, počeo da poziva osiguranike da preuzimaju svoje kartice, upravo kako bi imali dovoljno vremena da se e kartice postepeno preuzimaju, bez stvaranja gužvi, a uporedo sa e karticom koristiće se i stara zdravstvena knjižica.

Inače, elektronska kartica predstavlja samo jedan segment Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema, jer pored e kartica u zdravstvene ustanove trebalo bi da se u potpunosti uvede i zaživi elektronska uputnica, recepti i kartoni.

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske organizovao je danas u svim filijalama promovisanje prava iz zdravstvenog osiguranja, kako bi podjelom vodiča o pravima, te informisanjem građana, obilježili 29 godina od osnivanja Fonda.

Ovo je bila prilika da se građani dodatno informišu o svojim pravima, procedurama ostvarivanja prava, kao i da navedu probleme sa kojima se susreću prilikom ostvarivanja prava.

Portparol Fonda Darija Filipović Ostojić istakla je da je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske uradio proteklih godina mnogo na proširenju prava iz zdravstvenog osiguranja, te da je ovo bila prilika da se građani informišu i o novim pravima koja su uvedena u proteklom periodu.

''Finansijska stabilizacija, te kontrola i upravljanje svim troškovima stvorili su nam prostor da uštede koje su napravljene pretočimo  u veća prava iz zdravstvenog osiguranja. Naš cilj je da u budućnosti kroz dane otvorenih vrata još više razgovaramo sa građanima, udruženjima pacijenata i da zajedno sa njima gradimo još bolji zdravstveni sistem'', rekla je Ostojićeva. Ona je dodala da je FZO RS osnovan 27. jula 1992. godine odlukom Narodne skupštine Republike Srpske, te da je Fond današnji dan posvetio osiguranicima, kako bi im približili njihova prava.
"Nama je jako važno da osiguranici znaju koja prava imaju iz zdravstvenog osiguranja, koga treba da pozovu u slučaju da im je potrebna bilo koja informacija u vezi sa zdravstvenim osiguranjem i slično. Mislimo da je ovo pravi put, da budemo još otvoreniji ka građanima", naglasila je Ostojićeva. Ona je rekla da je FZO radio mnogo na informisanju građana, te da je Fond prvi u regionu koji je imenovao zaštitnike prava osiguranih lica u svim poslovnicama Fonda, prije više od 10 godina.

Banjalučanin Dragomir Đukić rekao je novinarima da je zadovoljan ostvarivanjem prava putem Fonda zdravstvenog osiguranja, kao i cijela njegova porodica. "Mislim da Fond i njegove stručne službe izuzetno korektno i kvalitetno obavljaju svoj dio posla i štite interese osiguranika. Mislim da su pomaci načinjeni u zdravstvenom osiguranju Republike Srpske u najvećoj mjeri zasluga FZO Republike Srpske", naveo je Đukić.
On je rekao da je danas sve organizovanije, dostupnije, prvenstveno zahvaljujući FZO koji štiti interese svojih osiguranika.

Građani su danas u Banjaluci, Prijedoru, Bijeljini, Istočnom Sarajevu, Doboju, Zvorniku, Foči i Trebinju, odnosno u svim opštinama gdje postoje filijale Fonda, imali priliku da preuzmu deset vodiča o pravima iz zdravstvenog osiguranja, da se informišu o ulozi i kontaktima zaštitnika prava i dr. Osiguranici FZO su najviše interesovanja pokazali za elektronske kartice, odnosno na koji način mogu da ih preuzmu, čemu one služe, koji lijekovi su im dostupni na listama, kako da ostvare pravo na medicinsku rehabilitaciju i drugo.

U Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske u Banjaluci danas je organizovana vakcinacija radnika Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Rukovodstvo Fonda je iniciralo vakcinaciju imajući u vidu da je većina zaposlenih u FZO u svakodnevnom direktnom kontaktu sa građanima i samim tim pod povećanim rizikom od infekcije virusom korona, te je vakcinacija naših radnika od izuzetnog značaja ne samo zbog zaštite zdravlja zaposlenih, već i osiguranika.
Napominjemo da je dio radnika FZO RS još ranije vakcinisan u saradnji sa Institutom, kao i u okviru redovnih vakcinacija u domovima zdravlja. Radnici iz filijala Fonda, koji do sada nisu vakcinisani, mogu da se vakcinišu u regionalnim centrima Instituta za javno zdravstvo.
Ovom prilikom pozivamo i osiguranike da iskoriste dostupnost vakcina protiv korona virusa u našim zdravstvenim ustanova, jer je samo visok procenat imunizacije najsigurniji put ka kraju ove pošasti.
Izuzetno nas raduje ubrzan proces vakcinacije u Srpskoj u posljednjem periodu i uvjereni smo da će se, uz podršku građana, i dalje odvijati prema utvrđenom planu i u konačnici doprinijeti potpunom suzbijanju virusa korona.