Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece podržao je projekat Društva psihologa Republike Srpske „Zaštita mentalnog zdravlja vulnerabilnih kategorija stanovništva u doba KOVID-19 pandemije“,  te pozvao roditelje djece čije liječenje u inostranstvu finansira Fond da se odazovu pozivu za psihološku podršku.

Naime, poziv je upućen onim roditeljima djece  koji zbog zatvaranja  granica izazvanim pandemijom  virusa korona čekaju kod kuće da ih zdravstvena ustanova u inostranstvu  primi na liječenje, kao i onim roditeljima koji se sa djecom već nalaze na liječenju u inostranstvu i ne mogu da se vrate kući.

„Društvo psihologa Republike Srpske u vremenu pandemije korona virusom i kada se svi suočavamo sa strahom i neizvješnošću pokrenulo akciju očuvanja mentalnog zdravlja posebno osjetljivih kategorija društva. Ne umanjujući značaj pomoći nekih drugih kategorija društva, ubjeđeni smo da u ovim trenucima kada postoji nemogućnost slanja djeteta na liječenje u inostranstvo zbog zatvorenih granica ili kada se roditelji sa djecom nalaze u inostranstvu, pa ne mogu da se vrate kući,  potreba za razgovorom ili psihološkom podrškom je još veća“, istakla je direktorica Fonda solidarnosti „Duša djece“ Jasminka Vučković.

Podsjećamo da je Fond solidarnosti još prošle godine uspostavio saradnju sa Društvom psihologa RS u cilju pružanja stručne pomoći porodicama djece koja moraju da se liječe u inostranstvu. Psiholozi su na raspolaganju svim roditeljima, a ove usluge pružaju besplatno, jer na ovaj način žele da daju svoj doprinos humanoj misiji Fonda solidarnosti „Duša djece“.

Kada je u pitanju zaštita mentalnog zdravlja u vrijeme pandemije virusa korona, Društvo psighologa RS odlučilo je da pokrene ovaj projekat iz razloga što smatraju da je u ovim trenucima krize neophodno je osigurati psihosocijalne usluge u domenu posebno vulnerabilnih kategorija kao što su osobe sa invaliditetom, osobe sa hroničnim bolestima, roditelji djece sa hroničnim oboljenjima/stanjima i samohrani

roditelji. Osnovni cilj projekta je očuvanje mentalnog zdravlja ljudi u situaciji neočekivane krize kao i poduzimanja različitih incijativa koje su u direknoj vezi sa smanjivanjem epidemiološkog rizika.

Na Međunarodni aerodrom u Banjaluci juče je stigao prvi kontigent zaštitne medicinske opreme koju je Vlada Republika Srpske kupila za zdravstveni sistem od Kine u cilju sprečavanja širenja virusa korona.

Avion sa medicinskom opremom dočekali su srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, premijer Republike Srpske Radovan Višković, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, te direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Dejan Kusturić.

Premijer Srpske Radovan Višković rekao je da je nabavkom medicinske opreme iz Kine zdravstveni sektor kompletno opremljen.

„ Tu su maske, viziri, rukavice, sve što je potrebno zdravstvenom sektoru.

Ovdje je 55 tona robe i od ovog momenta Republika Srpska neće ni od koga zavisiti za bilo koji segment te medicinske opreme. Imamo dovoljno opreme za narednih nekoliko mjeseci. Zahvaljujemo kineskoj državi što su omogućili da ova roba izađe iz Kine i dođe u Banjaluku“, istakao je Višković koji kaže da je u ovom trenutku kada se cijeli svijet „bori“ sa virusom korona veom teško nabaviti ovu robu, bez obzira na novac.

„Ovdje se nalaze i respiratori - sve će biti po potrebi distribuisano zdravstvenim ustanovama, staračkim domovima i svima kojima je potrebna za rad i boravak“, istakao je Višković.

Srpski član Predsjedništva BiH je istakao da se na ovome radilo gotovo mjesec dana.

„Avion je došao ovdje preko Etiopije, a mi smo platili prevoz. Tu je preko pet miliona rukavica, 4,3 miliona maski, više od 20.000 odijela, vizira i svega što nam može poslužiti za nekoliko narednih mjeseci“, istakao je Dodik.

 

Detaljnije

Svi domovi zdravlјa i bolnice u Republici Srpskoj za koje Fond zdravstvenog osiguranja RS nabavlјa  lijekove za sada su dobro snabdjevene ovim lijekovima, uprkos pandemiji virusa korona. Iako je u Republici Srpskoj vanredno stanje trenutno ne postoji zastoj u isporuci lijekova, te očekujemo da tako bude i u narednom periodu. 

Naime, Fond je u prethodnom periodu završio najveći dio javnih nabavki za lijekove koji se nalaze na listama domova zdravlјa i bolnica I u stalnom je kontaktu sa dobavlјačima koji navode da se isporuka lijekova u zdravstvenim ustanove sprovodi planiranom dinamikom.

Napominjemo da osiguranici sa hroničnim obolјenjima, poput dijabetesa, kardiovaskularnih obolјenja, astmatičara, osiguranika koji su na dijalizi i slično, kao i trudnice i djeca, uprkos novonostaloj situaciji, nemaju razloga za brigu.

Fond,  u skladu sa epidemiološkom situacijom kao i preporukama Vlade RS sa posebnom pažnjom prati dešavanja na svjetskom tržištu lijekova, kako bi u slučaju potrebe adekvatno reagovao.

Sve apoteke koje imaju ugovor sa FZO RS su uredno snabdjevene, te podsjećamo da Fond finansira više od 1500 lijekova nezaštićenih  naziva i da za sada ne postoji bojazan da ćedoći do nestašica ovih lijekova, posebno iz razloga što na listama i A i B za većinu obolјenja postoje paralele.

Tako da u ovom trenutku Republici Srpskoj ne prijeti nestašica lijekova, a prema analizama koje je Fond radio zbog novonastale situacije, takvo stanje se očekuje i u narednom periodu. Fond je vodeći računa o očekivanom porastu potražnje za određenu grupu lijekova koji se koriste u terapiji obolјelih od COVID-19 za koje je ranije uredno sprovedena nabavka za uobičajenu potrošnju, pokrenuo aktivnosti za obezbjeđivanje dodatnih količina, između ostalog i molbom za pomoć oko nabavke 27 lijekovainstitucijama Republike Srbije, jer u tim količinama nisu bili dostupni kod domaćih dobavlјača. U međuvremenu su obezbijeđene i ugovorene količine koje mogu odgovoriti i višestruko većoj potrošnji od uobičajene u narednom periodu.

Podjećamo i da je Fond u skladu sa preporukama Vlade RS i u cilјu sporečavnja širenja virusa korona produžio finansiranja zdravstvenih usluga za svo stanovništvo do30. aprila ove godine. Dakle, do tog perioda nije potrebna ovjerena zdravstvena knjižica, jer je Fond preuzeo na sebe finansiranje zdravstvenih usluga za sve građane u javnim zdravstvenim ustanovama.

Fond će i dalјe pratiti epidemiološke smjernice i mjere nadležnih i u vezi sa tim donositi adekvatne mjere predostrožnosti koji imaju za cilј suzbijanja širenja virusnih infekcija.

Takođe, poštujući preporuke Republičkog štaba za vanredne situacije, Fond radi ograničenim kapacitetom, ali i dalјe nesmetano obavlјa svoju funkciju, poput nabavke lijekova i drugih hitnih stvari. Apelujemo još jednom na građane da  bez preke potrebe ne dolaze u poslovnice Fonda i da sačekaju sa predajom dokumentacije  koja nije hitna, poput zahtjeva za refundaciju  i slično kako bi se izbjegle gužve i veći broj okuplјanja  lјudi na jednom mjestu.

JU Fond solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja,stanja i povreda djece u inostranstvu će za vrijeme vanredne situacije na teritoriji Republike Srpske koja je izazvana pandemijom virusa korona snositi ne samo troškove liječenja djece u inostranstvu, već i troškove koji nastanu radi prijema na bolničko liječenje ili otpusta djeteta sa bolničkog liječenja, kao što su putni troškovi, smještaj u inostranstvu i slično.

Ovom odlukom direktora Fonda solidarnosti, precizirano je da će Fond solidarnosti finansirati putne troškove djeteta i roditelja koji se nalazi u pratnji radi odlaska na liječenje ili povratka u mjesto gdje porodica živi u Republici Srpskoj. Saglasnost na prijedlog Odluke je dao Upravni odbor Fonda solidarnosti, a Odluka će stupiti na snagu nakon objave u Službenom glasniku Republike Srpske.

Takođe, ovom odlukom je omogućeno da Fond solidarnosti finansira troškove smještaja u inostranstvu za dijete i roditelja koji se nalazi u pratnji u slučaju da se porodica ne može vratiti u Republiku Srpsku zbog ograničenja prelaska granica u vrijeme trajanja vanredne situacije.

Osim toga, Fond solidarnosti će finansirati troškove nabavke potrebnih medicinskih sredstava ili lijekova prema preporuci zdravstvene ustanove u inostranstvu u cilju obezbjeđenja daljeg liječenja djeteta u kućnim uslovima. Napominjemo da se ova odluka odnosi na ona liječenja koja su već odobrena, kao i na liječenja koja su započeta u nekoj od bolnica u inostranstvu.

Usvajanjem ove odluke, koju je podržalo i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Fond solidarnosti nastoji izaći u susret porodicama koje se nalaze sa bolesnim djetetom u inostranstvu. Na ovaj način im je moguće obezbijediti dodatnu finansijsku podršku za vrijeme trajanja vanredne situacije, a sve u cilju zaštite zdravlja djece i sprečavanja širenja virusa korona.

Finansiranje pomenutih troškova Fond solidarnosti će vršiti na osnovu zahtjeva roditelja i priložene odgovarajuće medicinske, finansijske i druge dokumentacije.

Zahtjev i potrebna dokumentacija se Fondu solidarnosti mogu dostaviti i elektronskim putem. Ukoliko bude potrebno da se troškovi, npr. smještaja, plate stanodavcu u inostranstvu, predviđena je mogućnost da se navedeni troškovi refundiraju roditeljima koji te troškove plate, a za to naknadno po povratku u Republiku Srpsku podnesu zahtjev Fondu solidarnosti.

Predviđeno je da ove zahtjeve razmatra komisija Fonda solidarnosti koja i inače daje prijedlog za dodjelu sredstava, a u daljoj proceduri direktor Fonda solidarnosti donosi rješenje, uz saglasnost Upravnog odbora.

 

Detaljnije

Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske počeo je da finansira kohlearne implantate za djecu sa oštećenim sluhom, jer je izmjena Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu kojim je uvedeno ovo pravo, stupio na snagu.

Ova zdravstvena usluga koju Fond u potpunosti finansira dostupna je u Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske.

Trošak ugradnje kohlearnog implanta za jednog osiguranika iznosi oko 32.000 KM, koju  Fond od ove godine u potpunosti finansira što predstavlja značajnu  finansijsku olakšicu za roditelje djece sa oštećenim sluhom, jer su se ranije najčešće sami ili kroz organizovanje  humanitarnih aacije morali snalaziti za novac.

Kohlearni implantati se uglavnom ugrađuju djeci sa urođenom obostranom gluvoćom, kao i djeci sa progresivnim postlingvalnim gubitkom sluha ili stanja nakon meningitisa. Sve dosadašnje studije kao i djeca kojima su ugrađeni kohlearni implantati su pokazali da zahvaljujući ovom aparatu djeca imaju uredno razvijen govor, redovno pohađaju školu i aktivni su članovi društvene zajednice. Takođe, sve svjetske studije su dokazale da je uspješnost kao i efektnost ugradnje kohlearnog implanta mnogo veća ako se djeci ugradi u što ranijoj životnoj dobi.

Dakle, sa finansiranjem kohlearnih implantata Fond nastavlja u pravcu proširenja prava osiguranih lica koji su isključivo rezultat odgovorne poslovne politike gdje se svaka ušteda usmjerava na poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite. Podsjećamo da smo i prošle godine pojednostavili proceduru i proširili prava iz oblasti medicinskih sredstava, posebno kada su u pitanju rijetke bolesti,  osobe sa invaliditetom i slično. Tako da je  u planu  da i u narednom periodu nastavimo u ovom pravcu i da u saradnji sa predstavnicima udruženja osiguranika radimo na što jednostavnijem pristupu ostvarivanja prava iz zdravstvenog osiguranja. To je ujedno i nastavak našeg poslovnog opredjeljenja da se svi eventualni problemi ili neskladi kada su u pitanju procedure sa stvarnim život rešavaju dijalogom i razgovorom sa institucijama  i predstavnicima udruženja osiguranika.