Fond zdravstvenog osiguranja RS pozvao je građane koji još nisu regulisali svoj status zdravstvenog osiguranja da posjete nadležne poslovnice Fonda i regulišu svoj status. Izmjenjeni Zakon o zdravstvenom osiguranju RS koji je počeo da se primjenjuje početkom 2020. godine omogućio je prijavu na osiguranje i za one građane koji nemaju nijedan od 17 osnova prijave na zdravstveno osiguranje.  U vezi sa tim, potrebno je popuniti i ovjeriti izjavu da se na zdravstveno osiguranje ne može prijaviti ni po jednom od predviđenih osnova i sa ostalom dokumentacijom predati u nadležnu poslovnicu Fonda.  Ovu izjavu osiguranici mogu da preuzmu i na našoj internet stranici u  linku „obrasci“, pa „Izjava za prijavu na zdravstveno osiguranje“.

Građani koji još nisu regulisali svoj status osiguranja i koji trenutno zbog vanredne situacije izazvane pandemijom virusa korona koriste pravo na zdravstvenu zaštitu mogu u nadležnim poslovnicama  Fonda da regulišu svoj status i prijave se na osiguranje. Iako je epidemiološka situacija znatno povoljnija, molimo građane da se ovaj proces prijave na zdravstveno osiguranje sprovodi u skladu sa poštovanjem epidemioloških mjera i bez stvaranja gužvi.

Poziv za prijavu na zdravstveno osiguanje posebno se odnosi na one građane koji su ranije po osnovu nezaposlenosti bili prijavljeni na zdravstveno osiguranje i koji do danas nisu regulisali svoj status osiguranja. Ovo je ujedno i prilika da pozovemo osiguranike da prilikom svog dolaska u Fond preuzimaju svoje elektronske kartice u svim poslovnicama Fonda, dakle u cijeloj RS,  budući da će se od 1. avgusta u svim zdravstvenim ustanovama primjenjivati Integrisani zdravstveni  informacioni sistem (IZIS).

Podsjećamo da je na snazi još vanredna situacija i zdravstvene knjižice nije potrebno ovjeravati, pa u skladu sa tim nema potrebe da se stvaraju gužve u poslovnicama, jer trenutno niko neće ostati uskraćen za pružanje zdravstvene zaštite. 

Naš cilj je da za svakog građanima koji nema utvrđen osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, prijavimo  na osiguranje na jedan od zakonom predviđenih mogućnosti kako niko po ukidanju vanredne situacije ne bi ostao bez osiguranja. Zato je važno da svi građani koji još nisu regulisali svoj status to i urade, jer po ukidanju vanredne situacije, ukida se i pravo korišćenja zdravstvene zaštite za neosigurane građane u javnim zdravstvenim ustanovama. Na ovaj način želimo na vrijeme reagujemo kako bi se ovaj proces sprovodio bez gužvi, jer epidemiološka situacija i dalje nalaže opreznost.

Fond će, takođe, organizovano, pozivati građane koji su još bez utvrđenih osnova za prijavu na zdravstveno osiguranje da prema utvrđenom redoslijedu dolaze u nadležne poslovnice Fonda i prijavljuju se na osiguranje. Pored toga, osiguranici za sve detalje mogu da se informišu na info telefon 051 249 171, posebno kada je u pitanju koja dokumentacija im je potrebna za prijavu na osiguranje. 

Inače, Fond  još ranije u saradnji sa Poreskom upravom RS ima mogućnost da u sistemu Poreske uprave provjeri da li lice ostvaruje prihode ili ne ,a sve u cilju da građani više ne moraju da šetaju od jedne do druge institucije. To će, takođe, značajno ubrzati proces prijave na zdravstveno osiguranje.

Podsjećamo da je Zakon o zdravstvenom osiguranju RS dao širok spektar mogućnosti prijave na osiguranje, a posebno su zaštićene društveno osjetljive kategorije poput djece do 15 godina, trudnica, porodilja, starijih od 65 godina, oboljelih od malignih bolesti, dijabetesa koji se na zdravstveno osiguranje u slučaju da nemaju nijedan drugi osnov,  mogu prijaviti zbog svog zdravstvenog statusa, što ranije nije bio slučaj. 

Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske održali su danas sastanak sa magistrima farmacije zaposlenim u bolničkim apotekama u Srpskoj, kako bi zajedno analizirali trenutno stanje zaliha lijekova, uočili potencijalne rizike i na taj način spriječili eventualne nestašice lijekova u bolnicama.

Na sastanku na kojem su prisustvovali zamjenici direktora FZO RS Aleksandar Sekulić i Nataša Grubiša, razgovarano je i o realizaciji sprovedenih javnih nabavki za lijekove sa bolničke liste sa posebnim osvrtom na stanje zaliha lijekova u bolnicama, budući da je u pandemiji virusa korona potražnja lijekova bila nepredvidiva i znatno veća.

Upravo zbog vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom dešavale su se sporadične nestašice pojedinih lijekova, ali uz angažovanost Fonda i međusobnu saradnju bolnica ti problemi su prevazilaženi, a sve u cilju da pacijent dobije pravovremeno terapiju. Bolnički farmaceuti, koji imaju veliku ulogu u zdravstvenom sistemu zahvalili su se Fondu zbog blagovremenih reakcija zahvaljujući kojima su spriječeni mogući problemi sa nestašicom lijekova.

Cilj sastanka bio je i da se analiziraju stvarne potrebe za određenim lijekovima kako bi se na vrijeme uočili rizici koji bi eventualno mogli da ugroze redovnu isporuku lijekova. Na sastanku je bilo riječi i o komplikovanoj proceduri nabavke lijekova, posebno kada je riječ o neregistrovnim lijekovima, budući da se ovi lijekovi nabavljaju interventnim uvozom.

Naime, interventni uvoz, kako smatraju učesnici sastanka, dosta je komplikovan i dug zbog čega se dešava da bolnice duže čekaju na isporuku lijekova koji su već  prošli proceduru javne nabavke, a nerijetko i bez konačnih rezultata.

Detaljnije

Radnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, iz svih naših filijala širom Srpske, darivali su danas krv, kako bi doprinijeli jačanju svijesti o značaju darivanja ove dragocjene tečnosti i kako bi pomogli pacijentima kojima je krv potrebna.
Akcija, koju je u saradnji sa rukovodstvom Fonda pokrenuo Aktiv dobrovoljnih davalaca krvi naše institucije, organizovana je u povodu Svjetskog dana davalaca krvi, koji se obilježava 14. juna.
Predsjednik Aktiva Vladimir Dabić, koji je krv darovao više od 30 puta, rekao je da radnici FZO RS koji su u svom svakodnevnom radu na usluzi osiguranicima i na ovaj način  pokazuju da su u službi naših građana, posebno onih najugroženijih. ''Ličnim primjerom smo željeli da pokažemo humanost na djelu i damo doprinos spasavanju ljudskih života, ali i da utičemo na svijest svih građana o značaju darivanja krvi'', istakao je Dabić.
Jedna od radnica Fonda koja je danas dala krv je i Dragana Lukajić, kojoj je ovo drugo darivanje krvi. ''Sam osjećaj da vaša krv može nekome da znači život izaziva ogromno zadovoljstvo i sreću. Darivanje krvi je jedan od najhumanijih gestova, a korisno je i za nas koji je darujemo, jer pozitivno utiče i na naše zdravstveno stanje. Zato, pozivam sve koji mogu da daruju krv, da to učine'', navela je Lukajićeva.
Podsjećamo, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je omogućio da su dobrovoljni davaoci krvi u Srpskoj oslobođeni plaćanja participacije i to godinu dana od posljednjeg davanja krvi, a oni koji su krv darivali više od deset puta su trajno oslobođeni plaćanja participacije. Na ovaj način nastojali smo, upravo, da podstaknemo osiguranike da daruju krv, ali i da se na ovaj način ''zahvalimo'' svim davaocima, jer su dovoljne količine zaliha krvi neophodne za liječenje pacijenata i funkcionisanje našeg zdravstvenog sistema.
Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi se obilježava svake godine 14. juna u cilju podizanja svijesti o potrebi za sigurnom i bezbjednom krvlju, te da se oda priznanje svim dobrovoljnim davaocima krvi za njihovu solidarnost, humanost i spremnost da pomognu onima kojima je krv potrebna.

U proteklih godinu dana urađeno je mnogo po pitanju finansijske stabilizacije u zdravstvenom sistemu Republike Srpske,  dok je Fond zdravstvenog osiguranja RS samo u prošloj godini smanjio svoje obaveze za oko 51,6 miliona KM, rekao je ovo u Narodnoj skupštini Republike Srpske ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić.

On je poručio da su uz FZO RS i 33 zdravstvene ustanove pozitivno poslovale u prošloj godini. 

„Takođe, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske izmirio je sve svoje obaveze prema poslodavcima koji redovno uplaćuju doprinose, po pitanju bolovanja. Osim toga, Fond  je izmirio i sve svoje obaveze prema zdravstvenim ustanovama u Srbiji i nastavio dalje da redovno plaća troškove zdravstvene zaštite svojih osiguranika u Srbiji“, istakao je Šeranić.

On je napomenuo da je zaustavljen rast obaveza u zdravstvu i da većina zdravstvenih ustanova uredno uplaćuju poreze i doprinose.