FZO RS Propisi Pravilnici
 
 
  • Pravilnik o zaštiti prava osiguranih lica (Službeni glasnik RS 26/1121/14)
   
 
     
  • Sadržina i obim preventivnih mjera («Službeni glasnik RS» 102/11). Dokument
 
  • Pravilnik o indikacijama i standardima materijala za dijalize koje se obezbjeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja («Službeni glasnik RS» 11/10).
 
 
  • Pravilnik o mjerama informacione bezbjednosti u Fondu zdravstvenog osiguranja RS. Dokument 
  • Politika bezbjednosti informacionog sistema Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Dokument
 

 

  • Pravilnik o uslovima i postupku za stavljanje lijekova na liste lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i na Poseban program lijekova koji se primjenjuju u ograničeno dostupnim količinama. Dokument