FZO RS Propisi Pravilnici
 
 
  • Pravilnik o zaštiti prava osiguranih lica (Službeni glasnik RS 26/1121/14)
   
 
     
  • Sadržina i obim preventivnih mjera («Službeni glasnik RS» 102/11). Dokument
 
  • Pravilnik o indikacijama i standardima materijala za dijalize koje se obezbjeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja («Službeni glasnik RS» 11/10).
 
 
  • Pravilnik o mjerama informacione bezbjednosti u Fondu zdravstvenog osiguranja RS. Dokument 
  • Politika bezbjednosti informacionog sistema Fonda zdravstvenog osiguranja RS. Dokument
 

 

  • Pravilnik o postupku stavljanja, promjeni statusa ili brisanju lijekova sa liste lijekova i programa lijekova. Dokument

  • 1 - Prijedlog za stavljanje lijeka na Listu lijekova ili Program lijekova. Dokument