FZO RS Osiguranje Elektronska zdravstvena kartica

U Republici Srpskoj od 2023. godine u upotrebi su samo elektronske zdravstvene kartice (e kartica), koje su zamijenile nekadašnje zdravstvene knjižice. E kartica služi da se pacijent identifikuje u Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, da se ostvari pristup elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenta i na osnovu kartice se provjerava status osiguranog lica. E kartica je najbolja zaštita sistema i ličnih podataka pacijenata, jer se pomoću nje pristupa zdravstvenom kartonu pacijenta. Elektronske kartice se ne ovjeravaju za razliku od ranijih zdravstvenih knjižica.

U slučaju da dođe do promjena ličnih podataka, osigurano lice je dužno da u roku od 15 dana promjenu prijavi nadležnoj poslovnici Fonda i da podnese zahtjev za izdavanje nove kartice. Dok ne bude izrađena kartica, osiguranom licu se izdaje potvrda o zdravstvenom osiguranju koju koristi dok ne dobije karticu. Takođe, ukoliko se kartica izgubi, ukrade ili ošteti osigurano lice to treba da prijavi nadležnoj poslovnici Fonda, kako bi se kartica poništila da bi se izbjegle eventualne zloupotrebe. U situacijama kada osigurano lice FZO RS ostvari pravo na zdravstveno osiguranje u drugoj zemlji, odnosno kod drugog nosioca osiguranja, zdravstvenu karticu treba da vrati Fondu.