FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Direktori fondova zdravstvenog osiguranja o zajedničkoj inicijativi razgovarali sa Tegeltijom

Direktori fondova zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, Federacije BiH i Distrikta Brčko razgovarali su sa direktorom Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zoranom Tegeltijom o zajedničkoj inicijativi koja se odnosi na ukidanje/smanjenje ili povrat PDV-a na lijekove.
Naime, ovu inicijativu fondova je nedavno razmatrao i Savjet ministara BiH, te je prosljeđena Upravi za indirektno oporezivanje na dalje razmatranje njene provodivosti. Tim povodom direktori fondova su gospodina Tegeltiju informisali o značaju ove inicijative za zdravstvene sisteme, budući da fondovi izdvajaju ogromna sredstva za PDV prilikom nabavki lijekova, koja bi se mogla usmjeriti na unapređenje zdravstvene zaštite građana. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje, takođe, smatra da inicijativa jeste opravdana, te da je zajedno sa entitetskim vladama potrebno razmotriti najbolje rješenje. Jedna od varijanti Uprave za indirektno oporezivanje, a koja je prihvatljiva i za fondove zdravstvenog osiguranja, jeste da se razmotri da se PDV kojeg fondovi plaćaju na lijekove namjenski rasporedi na način da se u već zakonom definisane koeficijente za preraspodjelu sredstava prema entitetima, uključe i fondovi sa određenim procentom. Na ovaj način obezbijedila bi se značajna sredstva koja bi fondovi mogli usmjeriti na dalja proširenja prava iz zdravstvenog osiguranja, uključujući finansiranje novih terapija i dr.
Direktori fondova zdravstvenih osiguranja Srpske, FBiH i Brčkog, Dejan  Кusturić, Vlatka Martinović i Radomir Nikolić, zahvalili su gospodinu Tegeltiji što je pokazao razumijevanje za izazove sa kojima se suočavaju obavezna zdravstvena osiguranja u BiH i podršci koju je pružio za dalju realizaciju zajedničke inicijative.
Podsjećamo, krajem prošle godine fondovi su uputili zajedničku inicijativu nadležnim institucijama entiteta i BiH za ukidanje/smanjenje ili povrat PDV-a na lijekove i medicinska sredstva. U inicijativi je navedeno da je samo u zdravstvenom sistemu Republike Srpske u 2022. godini za PDV plaćeno više od 100 miliona КM, dok su troškovi po osnovu PDV-a u ustanovama u oblasti zdravstva Federacije BiH iznosili više od 164 miliona КM. Takođe, BiH je jedina zemlja u regionu koja ima jedinstvenu stopu PDV na lijekove i medicinska sredstva u iznosu od 17% i ona je najviša u regionu.