Svi građani Republike Srpske od oktobra, pa do kraja decembra, imaju mogućnost da promijene svog izabranog doktora porodične medicine, pedijatra ili ginekologa, na mnogo jednostavniji način -  bez navođenja razloga promjene.

Dakle, ukoliko neko iz bilo kojeg razloga želi da promijeni izabrane doktore najbolje bi bilo da to uradi u ovom takozvanom „redovnom periodu“ za promjenu ljekara, jer je procedura mnogo jednostavnija. Naime, potrebno je samo da popune odgovarajuće obrasce  kod novoizabranog doktora i da ih ovjere u Fondu, pri tome nisu obavezni da navode razloge promjene porodičnog doktora, pedijatra ili ginekologa.

Primjera radi, prošle godine porodičnog doktora  promijenilo je 27.185 osiguranika, dok je pedijatra i ginekologa promijenilo 6.718 osiguranika. Važno je napomenuti i da bi građani koji se još uopšte nisu registrovali u tim porodične medicine, trebalo da to urade u ovom periodu.

Izuzetno je značajno da se izbor ili promjena doktora izvrši do kraja godine, odnosno prije potpisivanja ugovora između Fonda i domova zdravlja za narednu godinu,  jer od broja registrovanih lica zavisi i koliko će koji dom zdravlja dobiti sredstava.

Napominjemo da kod novoizabranog doktora osiguranici mogu da odlaze od početka naredne godine.

Takođe, doktora je moguće promijeniti i mimo za to predviđenog perioda, ali samo u određenim okolnostima i tada je procedura komplikovanija, odnosno neophodno je navesti opravdan razlog promjene u skladu sa pravilnikom koji reguliše ovu oblast, kao npr. usljed promjene mjesta prebivališta, odsustva izabranog doktora u dužem periodu itd.

Podsjećamo da  građani mogu da izaberu porodičnog doktora, ginekologa ili pedijatra u onim zdravstvenim ustanovama (javnim i privatnim) koje sa Fondom imaju potpisan ugovor, dok mjesto prebivališta već odavno nije uslov za izbor porodičnog doktora.

Spisak svih zdravstvenih ustanova koje sa Fondom imaju potpisan ugovor dostupan je na našoj internet stranici www.zdravstvo-srpske.org, a građani se dodatno mogu informisati u svim našim poslovnicama kao i kod zaštitnika prava Fonda zdravstvenog osiguranja RS.

Bolnica Gradiška je prva zdravstvena ustanova koja je danas, u okviru projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) dobila 140 računara i čitača u trajnom vlastištvu u cilju što boljeg sprovođenja u praksi jednog od najkompleksnijih projekata u Srpskoj, kao što je potpuna digitalizacija zdravstvenog sistema.

Ova zdravstvena ustanova je među prvima dobila neophodnu računarsku opremu, jer je ovim projektom predviđeno da Bolnica Gradiška zajedno sa tri pripadajuća doma zdravlja budu prve zdravstvene ustanove u kojima će se uvesti IZIS.

Računarsku opremu uručili su predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske sa predstavnicima kompanija koje su izabrane na tenderu za realizaciju i sprovođenje ovog projekta u praksi.

Inače, kako je i predviđeno ovim projektom, računarsku opremu u trajnom vlasništvu dobiće  zdravstvene ustanove koje su izabrale aplikativni način integracije u cilju lakše implementacije projekta i kako bi zdravstvene ustanove bile isto usklađene na tehnološkom nivou, što je jedna od bitnih pretpostavki  za uspješnu informatizaciju zdravstva.

Osim toga, osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će prvu elektronsku karticu dobiti besplatno, za razliku od, primjera radi, građana Srbije koji izdvajaju dodatna lična sredstva za dobijanje elektronske  kartice.

Detaljnije

Kvalitet zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj ocjenjen je sa četvorkom, pokazala je anketa Fonda zdravstvenog oisguranja Republike Srpske koja je nedavno sprovedena u svim filijalama i poslovnicama FZO RS.

U anketi u kojoj je učestvovao 896 osiguranika iz cijele Republike Srpske, mali broj njih, tek 2,6 odsto za kvalitet zdravstvene zaštite dalo je negativnu ocjenu.

Rezultati ankete na neki način  demantuju predubjeđenja javnosti, posebno kada su u pitanju odgovori  o čekanju na preglede kod porodičnog doktora. Najveći broj ispitanih je odgovorilo da istog dana budu primljeni kod porodičnog doktora, čak 41,1 odsto ispitanik, dok je 27,8 odsto njih istaklo da ukoliko je hitan slučaj budu primljeni odmah. Niko nije naveo da na prijem kod porodičnog doktora čeka duže od mjesec dana.

Kada je u pitanju liječenje u bolnici, najveći broj ispitanih 32,6 odsto smatra da je najveći problem dugo čekanje na preglede, a veliki broj njih, odnosno 33,1 odsto je istaklo da problem predstavlja i to što sami moraju da kupuju lijekove i ostala neophodna sredstva u bolnici.

Nešto drugačija situacija je kada je u pitanju zadovoljstvo dostupnošću lijekova na recept, jer je više od polovine anketiranih, tačnije 54,7 odsto zadovoljno izborom lijekova koji se nalaze na Listi lijekova koji se izdaju na recept.

Detaljnije

Novi Pravilnik JU Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu koji je počeo da se primjenjuje je rezultat opredjeljenja da se stalno unapređuju propisane procedure, kao i da propis bude maksimalno približen potrebama roditelja čija djeca se liječe u inostranstvu uz pomoć sredstava Fonda solidarnosti.

Pravilnikom su regulisani i kriterijumi prioriteta, te će se prednost u razmatranju zahtjeva davati bolestima, stanjima i povredama koje neposredno mogu da ugroze i pogoršaju zdravstveno stanje djeteta kao i prognozu same bolesti, stanja i povrede, tamo gdje faktor vremena značajno utiče na ishod liječenja, bolestima, stanjima i povredama koje neposredno ugrožavaju život djeteta ili dovode do teškog invaliditeta.

Detaljnije

 

Fond zdravstvenog osiguranja RS objavio je danas Javni poziv za dostavljanje liste kandidata za izbor doktora na primarnom nivou zdravstvene zaštite za 2020. godinu. Poziv je objavljen u dnevnim novinama ''Glas Srpske'' (02.09.2019.), a dostupan je i na sajtu Fonda, kao i obrasci za liste kandidata.

Podsjećamo da FZO RS svake godine u septembru objavljuje javni poziv za zdravstvene ustanove kako bi dostavile liste kandidata za izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa. Po završetku ovog procesa, u redovnom terminu, odnosno od oktobra mjeseca pa do kraja godine, osiguranici će moći da izaberu/promijene doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa.