U dnevnim novinama ''Glas Srpske'' objavljen je danas (26.3.2021.) javni oglas o prodaji osnovnih sredstava – putničkih vozila Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Javni oglas, kao i pravila o postupku sprovođenja javnog nadmetanja – licitacije za prodaju osnovnih sredstava, putničkih vozila, objavljena su i na sajtu FZO RS na ovom linku. Pravila se, takođe, mogu preuzeti i na prijavnici FZO RS, na adresi Zdrave Korde 8, Banjaluka.

Na pulmološkoj medicinskoj rehabilitaciji do sada je bilo 235 osiguranika koji su preležali korona virus, za šta je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske izdvojio oko 350.000 KM. Republika Srpska je prva u regionu, a i među prvima u Evropi,  još u novembru prošle godine omogućila produženu medicinsku rehabilitaciju i za osiguranike koji su preležali infekciju virusa korona, i to nakon bolničkog liječenja. Rehabilitacija se može odobriti u trajanju do 28 dana i to na osnovu otpusnog pisma i odgovarajuće dijagnoze, bez komisijskog odlučivanja. Moguća je i obnova rehabilitacije u trajanju do 14 dana, o čemu odlučuje Komisija Fonda. Kako bi naši osiguranici na što jednostavniji način, sa što manje ''šetanja'' ostvarili ovo pravo, Fond je nedavno i dodatno pojednostavio ovu proceduru. Post kovid rehabilitacija se može sprovesti u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ''Dr Miroslav Zotović'' i ZTC ''Banja Vrućica'' Teslić, koje za sada jedine imaju dozvolu resornog ministarstva za ovaj vid rehabilitacije.


Inače, prilikom uvođenja ''post kovid'' rehabilitacije za naše osiguranike rukovodili smo se evropskim preporukama, a zbog značaja rehabilitacije za oporavak oboljelih, širom Evrope su otvarani centri za rehabilitaciju. Prema tome, Republika Srpska je stala ''rame uz rame'' sa najrazvijenijim evropskim zemljama kada je u pitanju zdravstvena njega oboljelih od virusa korona.
Ovo je samo jedno od prava kojim potvrđujemo našu opredjeljenost da konstantno unapređujemo zdravstvenu zaštitu osiguranika i da osluškujemo njihove potrebe, kao i potrebe struke, naročito u novonastalim okolnostima. Tako smo nedavno omogućili i da žene, koje se u toku procedure vantjelesne oplodnje zaraze korona virusom, imaju pravo na ponovljeni postupak, odnosno ne gube zbog toga jedan pokušaj vantjelesne.
Napominjemo da FZO RS sve dok traje vanredna situacija finansira zdravstvenu zaštitu za sve građane, i osigurane i neosigurane, u javnim ustanovama i dalje nije potrebno da se ovjerava zdravstvena knjižica. Takođe, oboljeli od korona virusa su oslobođeni plaćanja participacije, te sve usluge koje spadaju u obavezno zdravstveno osiguranje za njih finansira u potpunosti FZO.

Svim pacijentima u Srpskoj kojima je potrebna dijaliza dostupna je najsavremenija metoda dijalize – hemodijafiltracija. Ovo pravo osiguranicima Fonda, koji nemaju kontraindikacije za ovu dijalizu, obezbijeđeno je još prije četiri godine zahvaljujući snižavanju cijene i hemodijafiltracije i hemodijalize. Primjenom hemodijafiltracije, koja je nekada bila dostupna samo malom broju teže oboljelih, značajno je unapređena zdravstvena zaštita pacijenata na dijalizi, kao i kvalitet njihovog života. Naime, jedna od prednosti ove terapije je i manji broj potrebnih tretmana dijalize, a manje su i mogućnosti komplikacija koje su zahtjevale i dodatne tretmane.
U povodu obilježavanja Svjetskog dana bubrega, podsjećamo da su pacijenti na dijalizi oslobođeni plaćanja participacije, te njihovu zdravstvenu zaštitu u potpunosti finansira Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Pored usluge dijalize, koja uključuje kompletan tretman - lijekove, hranu i dr., FZO RS finansira i prevoz na dijalizu. Pacijenti u Srpskoj se dijaliziraju u savremenim centrima za dijalizu u kojima je obezbijeđen najviši standard ove usluge, zahvaljujući čemu je mogućnost infekcija i drugih komplikacija svedena na minimum. Trenutno usluge dijalize koristi oko 1.500 pacijenata, a troškovi Fonda za dijalizu u prošloj godini su bili oko 33 miliona KM. Iako se povećava broj pacijenata na dijalizi, troškovi Fonda su manji u odnosu na ranije godine zbog smanjenja cijena usluga hemodijalize i hemodijafiltracije. Naime, ranijih godina troškovi su iznosili i do 37 miliona KM. Cijene hemodijalize i hemodijafiltracije su 2017. godine smanjene sa 110 evra, odnosno 130 evra na jedinstvenu cijenu od 103 evra.
Napominjemo i da su osiguranici sa transplantiranim organima, kao i davaoci organa, takođe, oslobođeni plaćanja participacije. FZO finansira u potpunosti i samu transplantaciju, bilo da se radi u UKC RS ili je osiguranicima odobrena transplantacija u Srbiji ili nekoj drugoj zemlji u inostranstvu. Osiguranicima sa transplantiranim organima, kao i sa bubrežnom insuficijencijom, dostupne su i neophodne terapije, poput imunosupresiva i druge.
Svjetski dan bubrega obilježava se drugog četvrtka u martu svake godine u cilju podizanja svijesti o životno važnoj ulozi bubrega u očuvanju zdravlja i potrebi ranog otkrivanja i prevencije bubrežnih oboljenja.

Roditelji djece čija liječenja u inostranstvu finansira Fond solidarnosti za dijagnistiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu danas su se zajedno sa ministrom zdravlja i socijalne zaštite RS Alenom Šeranićem  vakcinisali  protiv KOVID 19. Time je simbolično ozvaničen početak vakcinacije stanovništva protiv virusa korona.

Ovi roditelji su među prvim kategorijama građana u RS koji su primili prvu dozu  vakcine „Sputnjik V“, a njen značaj za ove porodice je višestruk, budući da  mališani u pratnji roditelja i dalje često odlaze na liječenje van granica Republike Srpske, pa će im prelazak granica biti znatno olakšan.

Svi roditelji su posebno zahvalni nadležnim  institucijama što su prepoznali važnost vakcinisanja ove kategorije ljudi, budući da svaka potencijalna zaraza roditelja predstavlja  i pretnju po zdravlje djece koja su se liječila u inostranstvu i čije je zdravstveno stanje još uvijek pod kontrolom i nadzorom ljekara.

„Sada će nam organizacija svakodnevnih životnih obaveza, koja uključuje i neprestanu brigu oko djece, znatno biti olakšani, jer nas je uvijek bilo strah ako se mi razbolimo ko će brinuti o našoj djeci koja zahtijevaju nadzor 24 sata.  Samo zdravi možemo biti uz svoje dijete, a ono sa druge strane, zdravstveno bezbjedno bez straha od potencijalnog zaražavanja od virusa  kao i dodatnih komplikacija liječenja“, navela je Rajka Radanović iz Dervente jedna od roditelja koja se danas vakcinisala protiv virusa korona. Ona se zahvalila resornom ministarstvu i Institutu za javno zdravstvo RS koji su ih prepoznali kao prioritetne grupe za vakcinaciju u RS.

I direktorica Fonda solidarnosti Jasminka Vučković posebno je istakla značaj Instituta za javno zdravstvo RS koji je prepoznao važnost vakcinisanja roditelja djece koja se liječe u inostranstvu, jer samo zdrav roditelj, kako je rekla, može u potpunosti da se maksimalno posveti svom djetetu i brine o njemu.

„Riječ je o osjetljivoj populaciji, djeci, koja u kontinuitetu odlaze na preglede i kontrole u inostranstvo, a njihovi roditelji zajedno sa njima su u pokretu i zato je jako važno da se vakcinišu i dodatno zaštite“, navela je Vučkovićeva i dodala da očekuje da u narednom krugu budu vakcinisani i svi ostali roditelji djece čija je liječenja u inostranstvu finansirao Fond.

Direktor Instituta za javno zdravstvo RS Branislav Zeljković rekao je da se zdravstveni sistem zasniva na solidarnosti i zato će Srpska i dalje raditi na principu da zaštiti sve svoje građana i da im omogući vakcinaciju.

Sa roditeljima je danas vakcinu primio i ministar zdravlja i socijalne zaštite RS Alen Šeranić koji je rekao da je plan da ove sedmice bude završena vakcinacija zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama, a od naredne sedmice vakcinu bi trebalo da prime građani stariji od 65 godina u domovima za starija lica.

„Nadamo se kontinuitetu isporuke vakcine i na osnovu toga ćemo dugoročno moći da planiramo ovaj cijeli proces“, naveo je Šeranić.

Fond zdravstvenog osiguranja RS u pandemiji virusa korona, donio je još jednu odluku u korist osiguranika kada je u pitanju procedura vantjelesne oplodnje. Naime, ukoliko se zbog korone postupak vantjelesne oplodnje prekine, osiguraniku će se izdati novo rješenje za istu proceduru koja je i prekinuta zbog virusne infekcije.

Dakle, ženi se u slučaju dobijanja virusa korona, prekinuta procedura vantjelesne oplodnje neće računati kao obavljeni pokušaj, a kada bude radila ponovo,  u novom rješenju će stajati broj procedure koja je i bila prije nego što je dobila virus korona.

Ovo je omogućeno izmjenom Pravilnika o sadržaju, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu , a sve u cilju da se osiguranicima u pandemiji maksimalno olakša pristup i korišćenje zdravstvene zaštite.

Tako da je Fond pored finansiranja pulmološke rehabilitacije za osiguranike koji su preležali virus korona, te finansiranja zdravstvenih usluga za sve građane, donio i ovu odluku, što je pokazatelj da odluke kreiramo prateći aktuelnu epidemiološku situaciji i potrebe osiguranika u novonastaloj situaciji.

Fond je i na ovaj način nastojao da preduprijedi i prilagodi propise novoj stuaciji, kako bi i zdravstvene ustanove ali i osiguranici znali kako da postupaju, jer je epidemiološka slika i dalje nepovoljna.

Podsjećamo da Fond zdravstvenog osiguranja finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje za bračne parove koji prirodnim putem ne mogu da dobiju bebu. Osim toga, među prvim fondovima u regionu smo počeli da finansiramo i čuvanje embriona na dvije godine, dok su ranije ovu uslugu osiguranici plaćali sami.

Fond je u prošloj godini odobrio ukupno 615 zahjeva za finansiranje vantjelesne oplodnje, a kada je riječ o čuvanju embriona, Fond je u 2020. godini finansirao čuvanje i zamrzavanje embriona za 209 bračnih parova.

Ugovor za pružаnje ove usluge osiguranicima Fonda zaključen je sa privatnom zdravstvenom ustanovom ''Medico's'' iz Banjaluke. Jedna procedura košta oko 5.500 KM i podrazumijeva kompletnu proceduru – dijagnostiku, terapiju i sam postupak.

Od 2007. godine, od kada Fond finansira vantjelesnu oplodnju, pa do danas, rođeno je 1400 beba.

Detaljnije