FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Trudnice i zdravstveno osiguranje

Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju RS i Zakonom  o doprinosima RS jasno je definisano ko koju kategoriju građana prijavljuje na osiguranje i ko plaća doprinose tako da je i jasno ko je i odgovoran u slučaju neredovne uplate doprinosa. Zaposlene građane na osiguranje prijavljuje poslodavac koji je dužan da za tu kategoriju građana, pored plate,  uplaćuje doprinose i druge zakonske obaveze koje radnik u okviru svoje bruto plate i zaradio. To se odnosi na trudnice, kao i za sve ostale građane koji su po osnovu zaposlenosti, dakle rada, prijavljeni na zdravstveno osiguranje.

Svaki radnik kome poslodavac ne uplaćuje doprinose koje je zaradio to može da prijavi kontrolnim organima u čijoj je nadležnosti kontrola i uplata doprinosa. Svima u društvu bi trebalo da bude u interesu da se poštuju zakonske obaveze, jer ako se za nekoga koji radi i dobijaju mjesečnu platu, ne uplaćuju doprinosi, njegovo liječenje bi se trebalo, onda,  finansirati od onoga za koje se doprinosi redovno uplaćuju. Napominjemo da se preko jednog nosioca osiguranja, recimo radnika, na zdravstveno osiguranje mogu prijaviti svi drugi članovi porodice ( partner/ djeca) ako nemaju nijedan osnov, što dovoljno pokazuje koliko je sistem solidaran i da se samo jednim mjesečnim doprinosom,  bez obzira o kom iznosu je riječ,  mogu liječiti svi članovi porodice koji za zdravstvo ne izdvajaju ništa.

Podsjećamo da je Fond više od tri godine, tačnije od 13. marta 2020. godine , pa sve dok je trajala vanredna situacija u RS finansirao zdravstvenu zaštitu za sve građane ( osigurane i neosigurane) i korišćenje zdravstvene zaštite nije bilo uslovljeno plaćanjem doprinosa za šta je izdvojeno više od 150 miliona KM. I ova odluka Vlade RS i FZO RS bila je jedinstvena u regionu, jer niko nije finansirao zdravstvenu zaštitu za sve građane. I dok je trajala vanredna situacija, kao i ova odluka Vlade RS kada je ponovo dat rok za građane i poslodavce da do 31. jula izmire svoje obaveze i regulišu svoj status osiguranja niko, uključujući i ugrožene kategorije građane nije postavljao pitanje zašto poslodavac ne uplaćuje doprinose, niti su se interesovali za svoj status osiguranja, iako ih je Fond kontinuirao pozivao da provjere svoj status.  Niko se za ove tri godine  nije pitao kako zdravstveno  osiguranje uopšte funkcioniše, da li poslodavci uplaćuju doprinose i od čega „živi“ zdravstveni sistem, kako se liječe trudnice, djeca, iako Fond u svim svojim javnim nastupima ukazuje na neophodnost uplate doprinosa za nesmetano funkcionisanje zdravstvenog sistema, finansiranje lijekova, liječenja i drugo.

Budući da su nakon ukidanja vanredne situacije, mnogi građani ostali bez zdravstvenog osiguranja,  Vlada RS dala je još jednu šansu i omogućila prelazni rok da se izmire sve obaveze. I dok je trajala ova odluka, takođe, niko nije postavljao pitanje da li su poslodavci u međuvremenu izmirili svoje obaveze po osnovu doprinosa. Čak šta više, to je učinio Fond koji je uputio dopis svim poslodavcima gdje ih je između ostalog upozorio da je neuplata dopriosa krivično djelo.

 Dakle, zaposlenim trudnicama, poslodavac je dužan da uplaćuje doprinose, jer su one to i zaradile. Trudnice koje nemaju posao, a nemaju nijedan drugi osnov, dakle, ne mogu ni preko  partnera, na osiguranje se prijavljuju na osnovu svog statusa i njihova zdravstvena zaštita se finansira iz Budžeta RS. Dakle, RS i svenjene institucije na ovaj način štite one građane koji nemaju posao, djecu čiji roditelji ne rade, oboljele od malignih bolesti koji nemaju posao da u svakom trenutku imaju osiguranje. Primjera radi, oko 42.000 djece je na osiguranje prijavljeno po tom osnovu, jer nemaju nijednu drugu mogućnost i njihova zdravstvena zaštita se finansira iz Budžeta RS.  (u ovoj statistici nisu djeca koja su osigurana na drugi način).

Tako da ukidanjem vanredne situacije, Fond može da finansira zdravstvenu zaštitu samo za osigurane građane koji su na zdravstveno osiguranje prijavljeni na jedan od zakonom predviđenih osnova i za koje se redovno uplaćuju doprinosi za zdravstveno osiguranje, što je i oduvijek bio uslov za korišćenje zdravstvene zaštite.  

Prijava trudnica na osiguranje

Trudnice koje su zaposlene na zdravstveno osiguranje prijavljuje poslodavac koji je dužan da za njih uplaćuje doprinose.  Ukoliko trudnica nije zaposlena, a partner jeste ( bračni ili vanbračni), na zdravstveno osiguranje se može prijaviti preko partnera za koga se, takođe, moraju uplaćivati doprinosi.  Ukoliko ne postoji nijedna ova mogućnost, tada se trudnica na zdravstveno osiguranje može prijaviti po osnovu svog stanja i njena zdravstvena zaštita se finansira iz budžeta Srpske. Isto važi i za porodilje kao i za žene u procesu planiranja porodice. Tada se na zdravstveno osiguranje prijavljuju u Fondu i sa sobom nose nalaz nadležnog ljekara. Dakle, po osnovu trudnoće - trudnica ne može da se prijavi sve dok je zaposlena ili ima osnov osiguranja preko zaposlenog supruga, bez obzira na to da li se doprinosi plaćaju.