FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Zaštićene ugrožene kategorije građana

U Republici Srpskoj zaštićene su najugroženije kategorije građana i za njihovu zdravstvenu zaštitu sredstva se obezbjeđuju u budžetu Republike. Prema tome, ne stoje navodi da ''sistem'' ne štiti ugrožene kategorije građana. Primjera radi, Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju je omogućio da se djeca, ako su roditelji nezaposleni, na osiguranje mogu prijaviti po osnovu godina života; lica starija od 65 godina, ako nemaju drugi osnov osiguranja, mogu se prijaviti po osnovu godina; trudnice koje su nezaposlene i čiji supružnici (ili vanbračni partner) nisu zaposleni, mogu da se prijave po osnovu trudnoće (kao i porodilje i žene u procesu planiranja porodice); oboljeli od malignih i drugih teških oboljenja, ako nemaju drugi osnov, mogu da se prijave na osiguranje po osnovu oboljenja, nezaposleni kao lica bez prihoda i dr. Za sve ove kategorije sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite obezbjeđuje Republika. Dakle, ''sistem'' je zaštitio ugrožene i najosjetljivije kategorije građana i za njih obezbijedio zdravstvenu zaštitu na teret budžeta Republike Srpske. Trudnica koja je zaposlena ne bi smjela biti ugrožena kategorija, jer ona radi i zaradila je svoju platu, kao i svoje doprinose i poslodavac je obavezan da ih u njeno ime uplaćuje, kao i za sve druge radnike. Pri tome, svaki radnik ima mogućnost da u slučaju neplaćanja doprinosa poslodavca prijavi nadležnim organima, jer je to krivično djelo. Apsurdno je očekivati da se za građane koji su zaposleni zdravstvena zaštita obezbjeđuje iz javnih prihoda ili prihoda onih za koje se plaćaju doprinosi, jer kakva poruka bi se time poslala za oko 800.000 osiguranih lica za koje se plaćuju doprinosi?! Svima u društvu bi trebao da bude zajednički interes da se poštuju zakonske obaveze, a ne da se blagonaklono odnosimo prema neplaćanju doprinosa i da se istovremeno od Fonda očekuje da krši Zakon i finansira zdravstvenu zaštitu i neosiguranih građana i to iz prihoda onih koji su doprinose uredno plaćali.

Napominjemo da Fond zdravstvenog osiguranja nije zakonodavac, već obezbjeđuje i sprovodi obavezno zdravstveno osiguranje primjenjujući Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Zakonom je propisano da je uslov za korišćenje prava na zdravstvenu zaštitu na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja redovna uplata doprinosa, bez izuzetaka. Fond svojim pravilnicima ne može da omogući veća prava od onih predviđenih Zakonom. Podsjećamo, u izradi novog Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, koji se primjenjuje od kraja septembra prošle godine, učestvovale su sve relevantne strane, uključujući udruženja pacijenata, strukovna udruženja itd., a usvojen je u Narodnoj skupštini Republike Srpske u okviru koje je i Zakonodavni odbor koji razmatra usklađenost nacrta i prijedloga svih zakona sa Ustavom.