FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Novim pravima unaprijeđena zdravstvena zaštita

Za šest mjeseci ove godine uvedeno je više novih prava iz zdravstvenog osiguranja, čime je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske nastavio da u kontinuitetu unapređuje zdravstvenu zaštitu osiguranih lica.

Ovo je jedan od zaključaka Upravnog odbora Fonda koji je danas usvojio Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana rada FZO RS od 1.1. do 30.6.2023. godine. U skladu sa strateškim ciljevima i planom rada, u posmatranom periodu, pored aktivnosti koje su bile usmjerene ka finansijskoj stabilnosti i upravljanju svim troškovima, akcenat je stavljen i na unapređenje kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite osiguranih lica. Tako je, između ostalog, u prvoj polovini godine uvršteno više novih lijekova na liste Fonda, što se posebno odnosi na lijekove za oboljele od rijetkih bolesti, za koje je na listu uvrštena i hrana za posebne medicinske namjene. Fond je počeo da finansira i novu zdravstvenu uslugu – zamrzavanje reproduktivnih ćelija kako bi oboljeli od malignih bolesti mogli nakon terapija i zračenja da postanu roditelji. Finansiranjem ove usluge uvedena je nova oblast– onkofertilitet koja ima za cilj da sačuva i produži fertilitet kod žena i muškaraca oboljelih od malignih bolesti. Takođe, u skladu sa novim Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju, FZO RS je počeo da refundira troškove trećeg pokušaja vantjelesne oplodnje u inostranstvu, nakon dva neuspjela pokušaja u Srpskoj. I u oblasti medicinskih sredstava proširena su određena prava osiguranika. Pored što su na Listu uvršteni senzori za kontinuirano mjerenje šećera za djecu do 18 godina koja boluju od dijabetesa tip 1, Fond je proširio i prava pacijenata koji koriste stome, a koji sada imaju pravo i na konveksne diskove. Cijene pojedinih medicinskih sredstava, poput pelena, su povećane kako osiguranici ne bi morali da doplaćuju ova sredstva usljed povećanja njihove cijene na tržištu. Kada je u pitanju medicinska rehabilitacija, novina je da i osiguranici sa Daunovim sindromom imaju sada ovo pravo i na rehabilitaciju mogu da idu kada god za to postoji potreba.

Pored uvođenja novih prava, pojednostavljene su i pojedine procedure kako bi osiguranici na što jednostavniji način koristili svoja prava. Tako su za određene usluge, poput tilt testa, palijativne njege i dr., za koje su ranije bila potrebna rješenja Fonda, sada dovoljne uputnice porodičnog doktora.

Kada je riječ o Integrisanom zdravstvenom informacionom sistemu, u IZIS je u prvoj polovini godine uključeno 267 zdravstvenih ustanova, javnih i privatnih. Za šest mjeseci ove godine ukupno je evidentirano 3,8 miliona posjeta u IZIS-u, izdato je 2,8 miliona recepata, 1,4 miliona uputnica i oko 550.000 nalaza. Takođe, rok važenja elektronskih zdravstvenih kartica je ukinut, tako da i one kartice koje su izrađivane ranije i na kojima je naznačen određeni rok, mogu da se koriste i nakon tog roka.

FZO RS će i u narednom periodu, u skladu sa finansijskim mogućnostima, nastojati da unapređuje zdravstvenu zaštitu osiguranih lica kroz uvođenje novih prava i dalje pojednostavljenje procedura. Da bi to i ostvarili neophodno je da se redovno plaćaju doprinosi za zdravstveno osiguranje, jer od njih se, praktično, finansira cjelokupni zdravstveni sistem. Takođe, i dalje insistiramo na potrebi uvođenja dodatnih izvora finansiranja zdravstvenog sistema, kako bi se osigurala dugoročna finansijska stabilnost sistema i odgovorilo na izazove koje nosi savremena medicina i zahtjeve naših osiguranika i zdravstvene struke.