FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti IZIS radi i u Domu zdravlja Banjaluka

Budući da je i Dom zdravlja Banjaluka, kao najveća zdravstvena ustanova primarnog nivoa, sprovela sve bezbjednosne preporuke i o tome danas obavijestila FZO RS, Inegrisani zdravstveni informacioni sistem od danas je pušten i u ovoj zdravstvenoj ustanovi.
Ova zdravstvena ustanova ima veliki broj ambulanti na više lokacija, pa se ove lokacije postepeno integrišu u  IZIS upravo zbog dodatnog unapređenja bezbjednosnih mjera i da spriječimo bilo kakvo neželjeno djelovanje na ovaj sistem.
To je i ujedno posljednja javna zdravstvena ustanova u Republici Srpskoj koja koristi aplikacije IZIS-a i koja je integrisana u IZIS, jer su završeni svi bezbjednosni protokoli u skladu sa preporukama FZO RS. Dakle, IZIS od prošle sedmice radi u svim javnim zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa i bolnicama koje koriste ovu aplikaciju.  
Napominjemo da u funkciji još nije propisivanje elektronskih recepata, već se za sada  štampaju papirni recepti, a trenutno se rade testiranja sa apotekama. Modul za laboratorije, takođe, još nije u funkciji jer su u pitanju eksterni servisi sa kojima moramo biti posebno obazrivi.
Кao što je  javnosti poznato,  Integrisani zdravstveni informacioni sistem 31.12.2023. bio je meta visoko sofisticiranog hakerskog napada i od tada Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske zajedno  sa partnerima na ovom projektu danonoćno radi kako bi sistem bio ponovo vraćen u funkciju. To je i učinjeno i prije planiranog roka, jer nam je cilj bio da svi podaci koji su u IZIS-u, a riječ je o preko 4 terabajta podataka,  budu sačuvani i bezbjedni, što i jesu.
Podsjećamo da će  FZO RS, Agencija za informaciono-komunikacione tehnologije RS, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, kao i  Ministarstvo za unutrašnje poslove RS u narednom  periodu a prema zaključku Vlade RS, formirati stručni Tim za pružanje odgovora na računarsko-bezbjedonosni incident u IZIS-u, upravo kako bi sistem  dodatno unaprijedili i pojačali  mjere politike bezbjednosti i u zdravstvenim ustanovama. S obzirom na to da je zaštita osjetljivih zdravstvenih informacija i ličnih podataka pacijenata naš primarni cilj, svim zdravstvenim ustanovama koje koriste aplikacije IZIS u proteklom periodu su dostavljene nove mjere politike bezbjednosti IZIS-a, sa detaljnim pojašnjenjima, kako bi se dodatno unaprijedila i pojačala politika bezbjednosti.
Кao i do sada, javnost ćemo pravovremeno informisati i kada budemo imali nove informacije u vezi sa ostalim modulima IZIS-a, poput elektronskog recepta, laboratorije i drugo.