FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Fond za narednu godinu planirao veća izdvajanja za primarnu zdravstvenu zaštitu

„Cilj je da napravimo iskorak u primarnoj zdravstvenoj zaštititi, posebno kada je riječ o prevenciji. Naime, ulaganje u prevenciju znači ulaganje u zdravlje. Takođe, ukoliko se bavimo isključivo liječenjem neke bolesti, a ne prevencijom, to svakako više košta zdravstveni sistem, te je svima u interesu da fokus u primarnoj zdravstvenoj zaštiti bude na preventivi“, istakao je direktor Fonda zdravstvenog osiguranja Dejan Kusturić na sastanku sa predstavnicima zdravstvenih ustanova primarnog nivoa.

Na ovom sastanku na kojem su, između ostalih, učestvovali zamjenici direktora FZO RS Ranka Knežević i Aleksandar Sekulić razgovarano je i o planovima za narednu godinu, posebno kada je riječ o finansiranju primarne zdravstvene zaštite, budući da FZO RS iz godine u godine u skladu sa mogućnostima izdvaja više sredstava za ovaj vid zdravstvene zaštite. Uprkos finansijskim izazovima sa kojima se FZO RS kontinuirano suočava, Fond je i za narednu godinu planirao veći iznos sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu svjesni važnosti osnovnog stuba zdravstvenog sistema.

Međutim, za dodatno unapređenje razvoja primarne zdravstvene zaštite neophodna su sistemska rješenja i konkretnije uključivanje lokalnih zajednica u finansiranje domova zdravlja koji su i njihovi osnivači.

Predstavnici zdravstvenih ustanova primarnog nivosa su na sastanku, takođe, upoznati da FZO RS aktivno radi na izmjeni Cjenovnika zdravstvenih usluga koji je planiran da počne da se primjenjuje od početka naredne godine. Revidirani cjenovnik, kako su direktori upoznati na sastanku, ima za cilj da bolje uredi finansiranje usluga primarne zdravstvene zaštite kako bi se tačno znalo šta je pruženo pacijentu i to precizno evidentirano.

Učesnici sastanka su pozdravili praksu Fonda da sasluša mišljenje predstavnika zdravstvenih ustanova, jer, kako su istakli, samo kroz kvalitetnu komunikaciju i interakciju se  može doći do adekvatnih rješenja.

„Dolaskom sadašnjeg rukovodstva Fonda postignuta je finansijska stabilnost, posebno u kontekstu da sada sve zdravstvene ustanove na vrijeme i u skladu sa ugovorom dobijaju mjesečne tranše. To je dobar osnov za dalje građenje i unapređenje sistema. Međutim, da bi se dalje razvijali neophodna nam je podrška lokalne zajednice i drugih nadležnih isntitucija, ne samo Fonda, jer mi imamo odličan i održiv sistem, čak bolji od nekih zemalja u regionu u kojima se izdvaja mnogo više za zdravstvo. Zato je jako važno da primarna zdravstvena zaštita dobije sistemsku podršku “, istakao je direktor Doma zdravlja Čelinac Draško Kuprešak.

 

Na sastanaku je, takođe, konstatovano da je neophodno što prije usvojiti mrežu zdravstvenih ustanova kao i nove standarde i normative što je u nadležnosti resornog ministarstva. Takođe, predstavnici zdravstvenih ustanova smatraju i da bi jedna od tema u narednom periodu trebalo da bude participacija, koja je isključivo prihod zdravstvenih ustanova, posebno u kontekstu analiziranja visine ličnog učešća pacijenta u finansiranju zdravstvenih usluga.

Na sastanku je zaključena neophodnost još konkretnije i intezivnije saradnje predstavnika svih učesnika zdravstvenih procesa u cilju unapređenja kvaliteta primarne zdravstvene zaštite, ali i u cilju konkretnijih odgovora na sve izazove u radu primarnog nivoa zdravstvene zaštite.