FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Svjetski dan oboljelih od dijabetesa: Finansiranje senzora nastavak kontinuiranog proširenja prava za oboljele od ove bolesti

Finansiranjem senzora u trajanju od sedam i 14 dana za djecu oboljelu od dijabetesa tip jedan do 18 godina starosti od avgusta ove godine Fond zdravstvenog osiguranja RS  nastavio je da u kontinuitetu i u skladu sa finansijskim mogućnostima proširuje paket prava za oboljele od ove bolesti. Godišnja izdvajanja FZO RS za lijekove i potrošni materijal za oboljele od dijabetesa iznosi više od 33 miliona KM, ne računajući liječenja, medicinska sredstva i drugo što im je porebno.

U povodu Svjetskod dana oboljelih od dijabetesa podsjećamo da FZO RS za oboljele od ove bolesti finasira širok spektar prava, a osim senzora, finansira i insuline, trakice za mjerenje šećera, lancete, špriceve, igle, aparate za brzo određivanje glukoze u krvi, potrošne materijala za insulinske pumpe. Napominjemo da su oboljelima od dijabetesa dostupni i insulini najnovije generacije koje ne finansiraju pojedine zemlje regiona u kojima se izdvaja znatno više sredstava za zdravstvo.

Takođe, oboljeli od dijabetesa su oslobođeni plaćanja participacije za osnovnu bolest i sve njene komplikacije. Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju prvi put je omogućeno da oboljeli od dijabetesa, ukoliko nemaju nijedan drugi osnov za prijavu na zdravstveno osiguranje, mogu po osnovu svoje bolesti biti zdravstveno osigurani.

Dakle, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske je jako rano prepoznao važnost finansiranja prava oboljelih od dijabetesa, a sve u cilju unapređenja kvaliteta života oboljelih od ove bolesti, pa se od 2006. godine  u kontinuitetu proširuju prava i u skladu sa mogućnostima uvode i finansiraju novi lijekovi. Fond je, primjera radi, u odnosu na 2016. godinu povećao sredstva za liječenje oboljelih od dijabetesa za čak 50 odsto.

FZO RS aktivno sarađuje sa predstavnicima udruženja pacijenata oboljelih od ove bolesti i sve novine po pitanju unapređenja prava su i uvedene u saradnji sa pacijentima. Upravo su i udruženja preopoznali nastojanje FZO RS da kontinuirano poboljšava kvalitet zdravstvene zaštite, te je Fond ove godine od predstavnika Udruženja oboljelih od dijabetesa "ДиабетНо1" u okviru manifestacije "Više znanja, manje strahovanja" dobio i zahvalnicu za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite oboljelih od dijabetesa.

Uključivanje pacijenata u koncipiranje razvoja zdravstvenog osiguarnja jedan je od prioriteta FZO RS, a zahvalnice koje FZO RS dobija od predstavnika udruženja pacijenata pokazuje da je Fond preopoznat kao istinski partner u pobošljanju dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite