Koja je procedura za ostvarivanje prava na vantjelesnu oplodnju?

Fond zdravstvenog osiguranja RS od sredine 2018. godine finansira tri pokušaja vantjelesne oplodnje. Zahtjevi za vantjelesnu oplodnju se podnose u nadležnim poslovnicama FZO RS, a neophodno je priložiti prijedlog ginekologa za vantjelesnu oplodnja, te kopiju vjenčanog lista ili izjavu da se par nalazi u vanbračnoj zajednici najmanje dvije godine. Inače, vantjelesna oplodnja se odobrava parovima koji prirodnim putem ne mogu da ostvare potomstvo, odnosno uslov je da je dokazan sterilitet para ili jednog od partnera.

FZO RS u cjelosti finansira dva postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina starosti, ženama od 41. do navršene 42 godine Fond finansira 50% troškova. Ženama koje su starije od 42 godine, ukoliko rode dijete postupkom vantjelesne oplodnje, Fond u cjelosti refundira troškove. Ugovor za pružanje ove usluge osiguranicima Fonda zaključen je sa privatnom zdravstvenom ustanovom ''Medico's'' iz Banjaluke. Ukoliko se procedura ne može sprovesti u ZU ''Medico's'', uz prijedlog ove ustanove, Fond refundira troškove vantjelesne oplodnje koja je rađena u ustanovama izvan RS, u skladu sa našim cjenovnikom.

Prema novom Zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju parovi koji su imali dva neuspjela pokušaja vantjelesne oplodnje u zdravstvenoj ustanovi Medico's, imaju mogućnost da im Fond refundira troškove vantjelesne oplodnje urađene u inostranstvu. Fond, u skladu sa Zakonom za vantjelesnu oplodnju, koja se uradi u inostranstvu parovima refundira troškove u iznosu koliko košta vantjelesna oplodnja u Republici Srpskoj, odnosno prema cjenovniku FZO RS.