FZO RS Odnosi s javnošću Vijesti Cjenovnik zdravstvenih usluga stupio na snagu
Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Cjenovnika zdravstvenih usluga i koja je danas stupila na snagu, 20. marta, nastala je kao produkt rada i prijedloga predstavnika zdravstvenih ustanova i Fonda zdravstvenog osiguranja. Tako se ovim Cjenovnikom uvode i nove usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, poput ultrazvučnih pregleda, spirometrije i dermoskopije,što je po ocjenama predstavnika Udruženja doktora porodične medicine istorijski iskorak za porodičnu medicinu. Osim ovih novina, uvažene su i druge sugestije zdravstvenih ustanova, što samo potvrđuje nastojanje Fonda da u sve nove aktivnosti uključi i zdravstvene radnike kako bi dugoročno dobili najbolje moguće rješenje, prvenstveno koje je u interesu unapređenja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite.

Fond je i prije stupanja na snagu cjenovnika, obavijestio sve zdravstvene ustanove o svim novinama koje donosi ovaj dokument,upravo kako bi se na vrijeme informisali. Kompletan dopis dostupan je i na sajtu Fonda na ovom linku.

Pored toga, kompletan izmenjeni Cjenovnik je, takođe,  dostupan i na internet stranici u linku "Cjenovnici i šifarnici".